20. Kjördæmisþing KFNA

ÞRIÐJUDAGUR 3. NÓVEMBER 2020 –

Boðað er til 20. Kjördæmisþings Kjördæmissamband Framsóknarmanna í Norðausturkjördæmi (KFNA) þriðjudaginn 3. nóvember og er þingsetning kl. 19.00 í fjarfundi.

Á fundi stjórnar KFNA var ákveðið að fresta 20. kjördæmisþingi KFNA sem átti að halda þann 3. október n.k. vegna núgildandi samkomutakmarkana. Stjórn KFNA hefur því ákveðið að 20. kjördæmisþing KFNA verði haldið í fjarfundi þriðjudaginn 3. nóvember nk. og að þingið hefjist kl. 19:00.

Stjórn KFNA vill benda félögum á það að nauðsynlegt verður að þingfulltrúar skrái sig inn á fundinn með rafrænum skilríkum. Því hvetjum við þá þingfulltrúa sem eiga eftir að verða sér út um rafræn skilríki til þess að gera það sem allra fyrst.

Formenn aðildarfélaga eru hvattir til þess að huga að því að manna kjörbréf fyrir þingið og gott væri að áhugasamir félagsmenn myndu tilkynna sig til þeirra. Kjörbréfum þarf að skila 1. nóvember fyrir kl. 23:59 á netfangið palinam@asa.is

Þinggjöld eru kr. 2.500,- og á hvert aðildarfélag sjá um að greiða fyrir sína fulltrúa.

Kjördæmissamband KFNA:
kt: 691101-2740 og bankanúmer 0162-26-075740. 

Senda skal tilkynningu um greiðslu á netfangið palinam@asa.is.

Þingfulltrúara munu fá sendan póst á þingdegi með hlekk inn á skráningarsíðu þingsins.

Drög að dagskrá:

1.  Þingsetning og kjör embættismanna þingsins:

– Tveir þingforsetar

– Tveir þingritarar

– Þriggja fulltrúa í kjörbréfanefnd

– Uppstillingarnefnd–

2.  Skýrslur stjórnar:

– Skýrsla formanns

– Skýrsla gjaldkera

3.  Tillaga stjórnar um aðferð við val á framboðslista – framboðsreglurnar

4.  Kosningar:
a)  Formann KFNA til tveggja ára.
b)  Þrjá fulltrúa í stjórn KFNA til tveggja ára og fimm varafulltrúa til eins árs.
c)  Formann kjörstjórnar
d)  Sex fulltrúa í kjörstjórn og jafnmarga til vara
e)  Fulltrúa KFNA í miðstjórn Framsóknarflokksins samkvæmt lögum flokksins
f)  Tvo skoðunarmenn reikninga og tvo til vara

5.  Ávörp gesta

6. Önnur mál

7. Þingslit

***

Starfsnefnd KFNA hefur tekið til starfa og í henni eru: Gunnfríður Elín Hreiðarsdóttir geh@rml.is – Eiríkur Haukur Hauksson eirikurhh@gmail.com – Þorvaldur P Hjarðar hjardar@simnet.is

Hlutverk starfsnefndar er að taka saman og stilla upp framboðum í eftirtalin embætti:
a)  Þrjá aðalfulltrúa í stjórn KFNA til tveggja ára.
c)  Fimm varafulltrúa í stjórn til eins árs.
d)  Formann kjörstjórnar.
e)  Sex (6) fulltrúa í kjörstjórn og jafnmarga til vara.
f)   Fulltrúa KFNA í miðstjórn Framsóknarflokksins.  Kjósa skal einn fulltrúa fyrir hverja 100 félagsmenn í kjördæminu eða brot úr þeirri tölu umfram 50.  Kjör þeirra gildir á milli reglulegra kjördæmisþinga.  Þriðjungur þeirra hið minnsta skal vera úr hópi ungs framsóknarfólks.  Jafnmargir varamenn skulu kjörnir á sama hátt.
g)  Tveir (2) skoðunarmenn reikninga KFNA.

***

Úr lögum KFNA um kjördæmisþing og um framboð til Alþingis:
2. Um kjördæmisþing

2.1. Kjördæmisþing hefur æðsta vald í málefnum KFNA. Á kjördæmisþingi skal marka stefnu sambandsins og taka ákvarðanir um starf þess, skipulag og fjárreiður.
2.2. Halda skal reglulegt kjördæmisþing fyrir 15. nóvember ár hvert. Þá skal halda aukakjördæmisþing ef þörf krefur. Stjórn KFNA boðar til kjördæmisþings. Boða skal til kjördæmisþings með a.m.k. þriggja vikna fyrirvara á óvéfengjanlegan hátt. Í þingboði skal getið dagskrár. Kjördæmisþing er löglegt sé löglega til þess boðað. Ef brýn nauðsyn krefur er þó heimilt að boða til kjördæmisþings með fimm daga fyrirvara, en auglýsa skal þá fundarefnið opinberlega.
Eigi síðar en 15 dögum fyrir kjördæmisþing skal stjórn kjördæmissambandsins skipa starfsnefnd sem tekur á móti tillögum um frambjóðendur sem kosið verður um til trúnaðarstarfa.
2.3. Á kjördæmisþingi eiga sæti með atkvæðisrétti:
Einn fulltrúi fyrir hverja byrjaða 10 félagsmenn hvers aðildarfélags í kjördæminu. Þó aldrei færri en einn fulltrúi úr hverju sveitarfélagi á félagssvæðinu. Jafnmargir varafulltrúar skulu kjörnir.
Fulltrúatala einstakra aðildarfélaga skal miðast við félagaskrá eins og hún liggur fyrir á skrifstofu flokksins einum mánuði fyrir kjördæmisþing, þó að teknu tilliti til greinar 2.4 í lögum flokksins.
Stjórn KFNA.
Aðalmenn í miðstjórn Framsóknarflokksins sem búsettir eru í kjördæminu, auk þess fyrrverandi og sitjandi þingmenn og ráðherrar flokksins ásamt fulltrúum kjördæmisins í sveitarstjórnarráði.
Fulltrúar kjördæmisins í launþegaráði.
Þá skulu allir félagsmenn Framsóknarflokksins í kjördæminu eiga rétt á að sitja kjördæmisþing með málfrelsi og tillögurétt. Einnig skal framkvæmdastjórn flokksins og framkvæmdastjóri hans eiga þar seturétt með málfrelsi og tillögurétt.
2.4. Í upphafi kjördæmisþings skal kjósa kjörbréfanefnd, uppstillinganefnd og aðrar þingnefndir eftir ákvörðun hverju sinni. Í kjörbréfanefnd skulu kosnir 3 fulltrúar sem yfirfara og úrskurða um kjörbréf þingfulltrúa. Í uppstillinganefnd skulu kosnir 5 þingfulltrúar og skulu þeir leggja fyrir þingið tillögu að fulltrúum í þau embætti sem kjósa skal til skv. gr. 2.5. Allir félagar í flokksfélögum í kjördæminu eru kjörgengir í embætti skv. gr. 2.5..
2.5. Á kjördæmisþingi skal kjósa í eftirfarandi embætti:
a) Annað hvert ár skal kjósa formann KFNA til tveggja ára.
b) Þrjá aðalfulltrúa í stjórn KFNA til tveggja ára.
c) Fimm varafulltrúa í stjórn til eins árs.
d) Formann kjörstjórnar.
e) Sex (6) fulltrúa í kjörstjórn.
f) Fulltrúa KFNA í miðstjórn Framsóknarflokksins. Kjósa skal einn fulltrúa fyrir hverja 100 félagsmenn í kjördæminu eða brot úr þeirri tölu umfram 50. Kjör þeirra gildir á milli reglulegra kjördæmisþinga. Þriðjungur þeirra hið minnsta skal vera úr hópi ungs framsóknarfólks. Jafnmargir varamenn skulu kjörnir á sama hátt.
g) Tveir (2) skoðunarmenn reikninga KFNA.
2.6. Á fyrsta reglulega kjördæmisþingi að loknum sveitarstjórnarkosningum skal kjósa þrjá fulltrúa og þrjá til vara í sveitastjórnarráð Framsóknarflokksins. Kjósa skal fulltrúana úr hópi þeirra félagsmanna sem sitja í sveitastjórnum í kjördæminu eða gegna störfum sveitastjóra eða bæjarstjóra. Skal við framkvæmd kosninga í sveitarstjórnarráð fara eftir ákvæðum laga þessara og ákvæðum laga Framsóknarflokksins. Kjör sveitarstjórnaráðs gildir fram að fyrsta reglulega kjördæmisþingi sem haldið er að loknum næstu sveitarstjórnakosningum eftir að kjör fer fram.
2.7. Á fyrsta reglulega kjördæmisþingi að loknum alþingiskosningum skal kjósa þrjá fulltrúa og þrjá til vara í launþegaráð Framsóknarflokksins. Kjör launþegaráðs gildir fram að fyrsta reglulega kjördæmisþingi sem haldið er að loknum næstu alþingiskosningum eftir að kjör fer fram. Kjósa skal fulltrúana úr hópi launþega í kjördæminu. Skal við framkvæmd kosninga í launþegaráð fara eftir ákvæðum laga þessara og ákvæðum laga Framsóknarflokksins. Kjör launþegaráðsins gildir fram að fyrsta reglulega kjördæmisþingi sem haldið er að loknum næstu alþingiskosningum eftir að kjörið fer fram.
2.8. Að loknu hverju kjördæmisþingi skal stjórn KFNA senda skrifstofu flokksins skýrslu um störf sambandsins umliðið ár, upplýsingar um hverjir skipa stjórn og aðrar trúnaðarstöður á vegum þess, sem og afrit af skýrslum aðildarfélaga KFNA.

3. Um framboð til Alþingis

3.1. KFNA skal bjóða fram lista Framsóknarflokksins til alþingiskosninga í Norðausturkjördæminu. Á kjördæmisþingi skal ákveða hvaða aðferð eigi að viðhafa við val frambjóðenda, setja reglur um frambjóðendavalið og ganga endanlega frá framboðslista.
3.2. Reglur um frambjóðendaval skuli liggja fyrir eigi síðar en 6 mánuðum fyrir reglulegar alþingiskosningar. Reglur um val frambjóðenda getur verið af fimm gerðum: póstkosning; lokað prófkjör; tvöfalt kjördæmisþing; uppstilling; opið prófkjör. Kjörskrá skal lokað 30 dögum fyrir valdag. Framboðsfrestur rennur út 15 dögum fyrir valdag.

***

Svo hvetjum við fólk til að huga að sínum persónulegu smitvörnum, sprit, hanskar og maskar allt eftir þörfum hvers og eins.

STJÓRN KFNA.