20. Kjördæmisþing KFSV

LAUGARDAGUR 31. OKTÓBER 2020 –

Boðað er til 20. Kjördæmisþings Kjördæmissambands Framsóknarmanna í Suðvesturkjördæmi (KFSV) laugardaginn 31. október, á fjarfundi kl. 13.00.

Vinsamlegast athugið að félögin eiga að skila tilnefningum til stjórnar og miðstjórnarkjörs til formanns starfsnefndar þingsins, Úlfars Ármannssonsr ulfar@goon.is fyrir kl. 22.00 þriðjudaginn 27. október. nk.

Kjörbréfum félaganna skal skilað til formanns starfsnefndar þingsins, Úlfars Ármannssonsr ulfar@goon.is fyrir kl. 23.59 fimmtudaginn 29. október. nk..

Starfsnend þingsins skipa: Úlfar Ármannsson, Álftanesi, formaður, Linda Hrönn Þórisdóttir, Hafnarfirði, Guðmundur Einarsson, Seltjarnarnesi, Daði Freyr Peters, Kópavogi og Sveingerður Hjartardóttir, Mosfellsbæ.

***

Dagskrá:

12.50–13.00 Skráning og tækniprófun
1. Setning og kosning starfsmanna þingsins
2. Skýrsla stjórnar og reikningar lagðir fram
3. Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga
4. Reikningar bornir upp til samþykktar
5. Ávörp gesta
6. Almennar stjórnmálaumræður
7. Ákvörðun aðferðar við val á lista fyrir alþingiskosningar, sjá hér: Framboðsreglurnar
8. Kosning í trúnaðarstöður
a) Formaður stjórnar KFSV
b) Sex aðrir í stjórn KFSV
c) Tveir til vara í stjórn KFSV
d) Formaður kjörstjórnar vegna næstu alþingiskosninga
e) Sex fulltrúar í kjörstjórn vegna næstu alþingiskosninga
f) Fulltrúar KFSV í miðstjórn Framsóknarflokksins.
g) Tveir skoðunarmenn reikninga KFSV
9. Afgreiðsla mála
10. Þingslit

Þinggjald er kr. 2.500,-

Stjórn KFSV hvetur félagsmenn að mæta til þings og taka þátt í störfum þess.

***

ÚR LÖGUM KFSV UM KJÖRDÆMISÞING OG UM FRAMBOÐ TIL ALÞINGIS:

2. Um kjördæmisþing
2.1 Kjördæmisþing hefur æðsta vald í málefnum KFSV. Á kjördæmisþingi skal marka stefnu sambandsins og taka ákvarðanir um starf þess, skipulag og fjárreiður.
2.2 Halda skal reglulegt kjördæmisþing fyrir 15 nóvember ár hvert. Þá skal halda aukakjördæmisþing ef þörf krefur. Stjórn KFSV boðar til kjördæmisþings. Boða skal til kjördæmisþings með a.m.k. þriggja vikna fyrirvara á óvefengjanlegan hátt. Í þingboði skal getið dagskrár. Kjördæmisþing er löglegt sé löglega til þess boðað. Ef brýn nauðsyn krefur er þó heimilt að boða til kjördæmisþings með fimm daga fyrirvara en auglýsa skal þá fundarefnið opinberlega.
Eigi síðar en 15 dögum fyrir kjördæmisþing skal stjórn kjördæmasambandsins skipa starfsnefnd sem tekur á móti tillögum um frambjóðendur sem kosið verður um til
trúnaðarstarfa.
2.3 Á kjördæmisþingi eiga sæti með atkvæðisrétti:
a) Einn fulltrúi fyrir hverja byrjaða 10 félagsmenn hvers aðildarfélags í kjördæminu, Fulltrúatala einstakra aðildarfélaga skal miðast við félagaskrá eins og hún liggur fyrir á skrifstofu flokksins einum mánuði fyrir kjördæmisþing, þó að teknu tilliti til greinar 2.4. í lögum Framsóknarflokksins. Þó aldrei færri en einn fulltrúi úr hverju sveitarfélagi á félagssvæðinu. Jafnmargir varafulltrúar skulu
kjörnir;
b) Aðalmenn í stjórn KFSV;
c) Aðalmenn í miðstjórn Framsóknarflokksins sem búsettir eru í kjördæminu;
d) Formenn framsóknarfélaga í kjördæminu.
Þá skulu allir félagsmenn Framsóknarflokksins í kjördæminu eiga rétt á að sitja kjördæmisþing með málfrelsi og tillögurétt. Einnig skal framkvæmdastjórn flokksins og framkvæmdastjóri hans eiga þar seturétt með málfrelsi og tillögurétt.
2.4 Verkefni reglulegs kjördæmisþings skulu vera:
a) Kosning þingforseta og ritara;
b) Kosning starfsnefndar þingsins;
c) Skýrsla stjórnar og samþykkt reikninga;
d) Kosning í trúnaðarstöður;
e) Önnur mál.
2.5 Verksvið starfsnefndar skal vera:
a) Yfirfara kjörbréf;
b) Sjá um kosningu til miðstjórnar og talningu atkvæða;
c) Uppstilling til stjórnarkjörs, kosningar og talning atkvæða.
Við uppstillingu stjórnar skal starfsnefnd gæta þess að hlutur hvors kyns sé ekki lægri en 40% og landfræðilegri dreifingu þannig að skylt sé að einn fulltrúi í stjórn KFSV komi frá hverju hinna fimm félagssvæða kjördæmisins, Hafnarfirði, Garðabæ, Kópavogi, Seltjarnarnesi og Mosfellsbæ-Kjós.
2.6 Á kjördæmisþingi skal kjósa í eftirfarandi trúnaðarstöður:
a) Formann stjórnar KFSV
b) Sex aðra í stjórn KFSV
c) Tvo til vara í stjórn KFSV
d) Formann kjörstjórnar
e) Sex fulltrúa í kjörstjórn
f) Fulltrúa KFSV í miðstjórn Framsóknarflokksins.
Kjósa skal einn fulltrúa fyrir hverja 100 félagsmenn í kjördæminu eða brot úr þeirri tölu umfram 50. Kjör þeirra gildir á milli reglulegra kjördæmisþinga. Þriðjungur þeirra hið minnsta skal vera úr hópi ungs framsóknarfólks. Jafnmargir varamenn skulu kjörnir á sama hátt.
g) 2 skoðunarmenn reikninga KFSV.
2.7 Á fyrsta reglulega kjördæmisþingi að loknum sveitarstjórnarkosningum skal kjósa fulltrúa sambandsins í sveitarstjórnarráð Framsóknarflokksins samkvæmt lögum flokksins.
Á fyrsta reglulega kjördæmisþingi að loknum alþingiskosningum skal kjósa fulltrúa sambandsins í launþegaráð Framsóknarflokksins samkvæmt lögum flokksins.
2.8 Að loknu hverju kjördæmisþingi skal stjórn KFSV senda skrifstofu flokksins skýrslu um störf sambandsins umliðið ár, upplýsingar um hverjir skipa stjórn og aðrar trúnaðarstöður á vegum þess, sem og afrit af skýrslum aðildarfélaga KFSV.

3. Um framboð til Alþingis
3.1 KFSV skal bjóða fram lista Framsóknarflokksins til Alþingis í Suðvesturkjördæmi. Á kjördæmisþingi skal ákveða hvaða aðferð skuli viðhöfð við val frambjóðenda og ganga endanlega frá framboðslista.
3.2. Aðferð um val frambjóðenda skal liggja fyrir eigi síðar en 6 mánuðum fyrir reglulegar alþingiskosningar. Aðferðir um val frambjóðenda geta verið eftirfarandi: lokað prófkjör, opið prófkjör, póstkosning, tvöfalt kjördæmisþing eða uppstilling.
Reglur aðferða eru settar af landsstjórn Framsóknarflokksins. Kjörskrá skal lokað 30 dögum fyrir valdag.

STJÓRN KFSV.