21. Kjördæmisþing KFSV – á fjarfundi

Mánudagur 29. nóvember 2021 –

Boðað er til 21. Kjördæmisþings Kjördæmissambands Framsóknarmanna í Suðvesturkjördæmi (KFSV) mánudaginn 29. nóvember í fjarfundi. Þingsetning er kl. 18.00.

Formenn aðildarfélaga eru hvattir til þess að huga að því að manna kjörbréf fyrir þingið.  Félagsmenn sem vilja mæta á kjördæmisþingið með fullan þátttökurétt eru hvattir til að hafa samband við formann viðkomandi aðildarfélags.

Drög að dagskrá:

1.  Þingsetning og kjör embættismanna þingsins:
– Kosning þingforseta og ritara.
– Kosning starfsnefndar þingsins.

Verksvið starfsnefndar skal vera að yfirfara kjörbréf, sjá um kosningu til miðstjórnar og talningu atkvæða, uppstillingu til stjórnarkjörs, kosningar og talningu atkvæða. Við uppstillingu stjórnar skal starfsnefnd gæta þess að hlutur hvors kyns sé ekki lægri en 40% og landfræðilegri dreifingu þannig að skylt sé að einn fulltrúi í stjórn KFSV komi frá hverju hinna fimm félagssvæða kjördæmisins, Hafnarfirði, Garðabæ, Kópavogi, Seltjarnarnesi og Mosfellsbæ-Kjós.

2.  Skýrsla stjórnar og reikningar lagðir fram:
– Skýrsla formanns.
– Skýrsla gjaldkera.

3.  Ávörp gesta.

4.  Ályktanir og lagabreytingar lagðar fyrir þingið.

5.  Almennar stjórnmálaumræður.

5.  Kaffihlé.

6.  Afgreiðsla ályktana.

7.  Kosningar:
a)  Formann KFSV.
b)  Sex aðra fulltrúa í stjórn KFSV og tvo til vara.
c)  Formann kjörstjórnar.
d)  Sex fulltrúa í kjörstjórn.
e)  Fulltrúa KFSV í miðstjórn Framsóknarflokksins samkvæmt lögum flokksins. 
Kjósa skal einn fulltrúa fyrir hverja 100 félagsmenn í kjördæminu eða brot úr þeirri tölu umfram 50. Kjör þeirra gildir á milli reglulegra kjördæmisþinga. Þriðjungur þeirra hið minnsta skal vera úr hópi ungs framsóknarfólks. Jafnmargir varamenn skulu kjörnir á sama hátt. 
f)  Þrjá fulltrúa í launþegaráð Framsóknarflokksins og þrjá varamenn.
g)  Tvo skoðunarmenn reikninga.

8. Önnur mál.

Þinggjald pr. fulltrúa er 2.500 kr. 

Hér er reikningsnúmerið til að millifæra: 301-26-6103 og kennitala KFSV er: 610302-2540

Dagskrá er birt með fyrirvara um breytingar.  

Félagsmenn sem áhuga hafa á að bjóða sig fram til trúnaðarstarfa fyrir hönd KFSV eru hvattir til að hafa samband við Úlfar Ármannsson, ritara stjórnar KFSV og formann starfsnefndar á netfangið: ulfar@go-on.is

***

ÚR LÖGUM KFSV UM KJÖRDÆMISÞING:

2. Um kjördæmisþing
2.1 Kjördæmisþing hefur æðsta vald í málefnum KFSV. Á kjördæmisþingi skal marka stefnu sambandsins og taka ákvarðanir um starf þess, skipulag og fjárreiður.
2.2 Halda skal reglulegt kjördæmisþing fyrir 15 nóvember ár hvert. Þá skal halda aukakjördæmisþing ef þörf krefur. Stjórn KFSV boðar til kjördæmisþings. Boða skal til kjördæmisþings með a.m.k. þriggja vikna fyrirvara á óvefengjanlegan hátt. Í þingboði skal getið dagskrár. Kjördæmisþing er löglegt sé löglega til þess boðað. Ef brýn nauðsyn krefur er þó heimilt að boða til kjördæmisþings með fimm daga fyrirvara en auglýsa skal þá fundarefnið opinberlega.
Eigi síðar en 15 dögum fyrir kjördæmisþing skal stjórn kjördæmasambandsins skipa starfsnefnd sem tekur á móti tillögum um frambjóðendur sem kosið verður um til
trúnaðarstarfa.
2.3 Á kjördæmisþingi eiga sæti með atkvæðisrétti:
a) Einn fulltrúi fyrir hverja byrjaða 10 félagsmenn hvers aðildarfélags í kjördæminu, Fulltrúatala einstakra aðildarfélaga skal miðast við félagaskrá eins og hún liggur fyrir á skrifstofu flokksins einum mánuði fyrir kjördæmisþing, þó að teknu tilliti til greinar 2.4. í lögum Framsóknarflokksins. Þó aldrei færri en einn fulltrúi úr hverju sveitarfélagi á félagssvæðinu. Jafnmargir varafulltrúar skulu
kjörnir;
b) Aðalmenn í stjórn KFSV;
c) Aðalmenn í miðstjórn Framsóknarflokksins sem búsettir eru í kjördæminu;
d) Formenn framsóknarfélaga í kjördæminu.
Þá skulu allir félagsmenn Framsóknarflokksins í kjördæminu eiga rétt á að sitja kjördæmisþing með málfrelsi og tillögurétt. Einnig skal framkvæmdastjórn flokksins og framkvæmdastjóri hans eiga þar seturétt með málfrelsi og tillögurétt.
2.4 Verkefni reglulegs kjördæmisþings skulu vera:
a) Kosning þingforseta og ritara;
b) Kosning starfsnefndar þingsins;
c) Skýrsla stjórnar og samþykkt reikninga;
d) Kosning í trúnaðarstöður;
e) Önnur mál.
2.5 Verksvið starfsnefndar skal vera:
a) Yfirfara kjörbréf;
b) Sjá um kosningu til miðstjórnar og talningu atkvæða;
c) Uppstilling til stjórnarkjörs, kosningar og talning atkvæða.
Við uppstillingu stjórnar skal starfsnefnd gæta þess að hlutur hvors kyns sé ekki lægri en 40% og landfræðilegri dreifingu þannig að skylt sé að einn fulltrúi í stjórn KFSV komi frá hverju hinna fimm félagssvæða kjördæmisins, Hafnarfirði, Garðabæ, Kópavogi, Seltjarnarnesi og Mosfellsbæ-Kjós.
2.6 Á kjördæmisþingi skal kjósa í eftirfarandi trúnaðarstöður:
a) Formann stjórnar KFSV
b) Sex aðra í stjórn KFSV
c) Tvo til vara í stjórn KFSV
d) Formann kjörstjórnar
e) Sex fulltrúa í kjörstjórn
f) Fulltrúa KFSV í miðstjórn Framsóknarflokksins.
Kjósa skal einn fulltrúa fyrir hverja 100 félagsmenn í kjördæminu eða brot úr þeirri tölu umfram 50. Kjör þeirra gildir á milli reglulegra kjördæmisþinga. Þriðjungur þeirra hið minnsta skal vera úr hópi ungs framsóknarfólks. Jafnmargir varamenn skulu kjörnir á sama hátt.
g) 2 skoðunarmenn reikninga KFSV.
2.7 Á fyrsta reglulega kjördæmisþingi að loknum sveitarstjórnarkosningum skal kjósa fulltrúa sambandsins í sveitarstjórnarráð Framsóknarflokksins samkvæmt lögum flokksins.
Á fyrsta reglulega kjördæmisþingi að loknum alþingiskosningum skal kjósa fulltrúa sambandsins í launþegaráð Framsóknarflokksins samkvæmt lögum flokksins.
2.8 Að loknu hverju kjördæmisþingi skal stjórn KFSV senda skrifstofu flokksins skýrslu um störf sambandsins umliðið ár, upplýsingar um hverjir skipa stjórn og aðrar trúnaðarstöður á vegum þess, sem og afrit af skýrslum aðildarfélaga KFSV.

 

STJÓRN KFSV.