Viðburðir

Viðburðir í október

05/10/2023

Fimmtudagur

20:30 - 21:30

Aðalfundur Framsóknarfélags Fjallabyggðar

Fimmtudagur 5. október 2023 –

Aðalfundur Framsóknarfélags Fjallabyggðar verður haldinn fimmtudaginn 5. október klukkan 20:30 í sal Kiwanis, Aðalgötu 8, Siglufirði.

Boðið verður upp á kaffi og með því.

Dagskrá:

Venjuleg aðalfundarstörf.

Stjórnin.

14/10/2023

Laugardagur

-

23. Kjördæmisþing KFNV

14.-15. október 2023 –

Boðað er til 23. Kjördæmisþings Kjördæmissambands Framsóknarmanna í Norðvesturkjördæmi (KFNV) dagana 14.-15. október að Laugum í Sælingsdal.

Formenn aðildarfélaga eru hvattir til þess að huga að því að manna kjörbréf fyrir þingið og gott væri að áhugasamir félagsmenn myndu tilkynna sig til þeirra.

Drög að dagskrá:

Laugardagur 14. október kl. 11.00.

 1. Setning og kosning starfsmanna þingsins
 2. Skýrsla stjórnar og reikningar lagðir fram
 3. Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga

Hádegishlé. 12:00-12:30

 1. Ávörp gesta
 2. Almennar stjórnmálaumræður og stjórnmálaályktanir
 3. Nefndarstörf
 4. Kosningar

Þinghlé kl. 16:15

Kynning á svæðinu

Hátíðarkvöldverður og almenn gleði kl. 19:30.

Sunnudagur 15. október kl. 10.00.

 1. Nefndarstörf
 2. Afgreiðsla ályktana
 3. Önnur mál

Starfsnefnd hefur verið skipuð fyrir þingið og hefur hún þegar tekið til starfa.  Hlutverk nefndarinnar að taka á móti tillögum um frambjóðendur til trúnaðarstarfa á vegum KFNV sem kosið verður um á þinginu. Framboð sendist formanni nefndarinnar Hrund Pétursdóttur, hrundoghelgi@gmail.com.

Þau embætti sem kosið verður um á þinginu skv. lögum KFNV eru:

 • formaður KFNV
 • sex fulltrúa í stjórn KFNV og sex til vara
 • formann kjörstjórnar
 • sex fulltrúa í kjörstjórn
 • fulltrúa KFNV í miðstjórn, aðal- og varamenn, skv. lögum flokksins
 • tvo skoðunarmenn reikninga
Gisting:
 • 2ja manna herbergi með sér baðherbergi – 22.900 kr. nóttin
 • 1 manns herbergi með sér baðherbergi – 19.000 kr. nóttin
 • 2ja manna herbergi með sameiginlegu baðherbergi – 16.900 kr. nóttin
 • 1 manns herbergi með sameiginlegu baðherbergi – 13.900 kr. nóttin
 • Fjögurra manna með sér baðherbergi – 29.900 kr. nóttin
Veitingar:
 • Hádegisverður á laugardegi – Súpa og nýbakað brauð – 2.500 kr. pr/mann
 • Hátíðarkvöldverður – 3ja rétta kvöldverður – 7.500 kr. pr/mann
Pantanir í síma:
 • Sími: 451-0000 / 777-0227

dalahotel@dalahotel.is

www.dalahotel.is

***

Úr lögum KFNV um kjördæmisþing:

2. Um kjördæmisþing.
2.1 Kjördæmisþing hefur æsta vald í málefnum KFNV. Á kjördæmisþingi skal marka stefnu sambandsins og taka ákvarðanir um málefni þess, skipulag og fjárreiður.
Reikningsár sambandsins skal vera almanaksárið.
2.2 Stjórn KFNV skal boða til reglulegs kjördæmisþings fyrir 15. nóvember ár hvert. Til þingsins skal boða með a.m.k. 15 daga fyrirvara. Í þingboði skal getið dagskrár og hafi komið fram tillögur að lagabreytingum skulu þær fylgja fundarboði. Kjördæmisþing er löglegt ef löglega er til þess boðað. Heimilt er að boða til auka-kjördæmisþings með styttri fyrirvara ef þörf krefur. Fundarefni skal þá auglýsa opinberlega.
Eigi síðar en 15 dögum fyrir kjördæmisþing skal stjórn kjördæmissambandsins skipa starfsnefnd sem tekur á móti tillögum um frambjóðendur sem kosið verður um til trúnaðarstarfa.
2.3 Á kjördæmisþingi eiga sæti með atkvæðisrétt:
a) Einn fulltrúi fyrir hverja byrjaða 10 félagsmenn hvers aðildarfélags í kjördæminu. Þó aldrei færri en einn fulltrúi úr hverju sveitarfélagi á félagssvæðinu. Jafnmargir varafulltrúar skulu kjörnir.
b) Aðalmenn í stjórn KFNV.
c) Aðalmenn í miðstjórn Framsóknarflokksins sem búsettir eru í kjördæminu. Þá skulu allir félagsmenn Framsóknarflokksins í kjördæminu eiga rétt á að sitja kjördæmisþing með málfrelsi og tillögurétt. Einnig skal framkvæmdastjórn flokksins og framkvæmdastjóri hans eiga þar seturétt með málfrelsi og tillögurétt.
2.4 Á kjördæmisþingi skal kjósa í eftirtalin embætti:
a) Formann KFNV.
b) Sex fulltrúa í stjórn KFNV og sex til vara.
c) Formann kjörstjórnar.
d) Sex fulltrúar í kjörstjórn.
e) Fulltrúa KFNV í miðstjórn Framsóknarflokksins samkvæmt lögum hans.
f) Tvo skoðunarmenn reikninga KFNV.

***

STJÓRN KFNV

21/10/2023

Laugardagur

-

23. Kjördæmisþing KFSV

Laugardagur 21. október 2023 –

Boðað er til 23. Kjördæmisþings Framsóknarmanna í Suðvesturkjördæmi (KFSV) laugardaginn 21. október að Bæjarlind 14-16 í Kópavogi.  Dagskrá samkv. samþykktum KFSV.

Úr lögum KFSV um kjördæmisþing:

2.  Um kjördæmisþing.
2.1  Kjördæmisþing hefur æðsta vald í málefnum KFSV.  Á kjördæmisþingi skal marka stefnu sambandsins og taka ákvarðanir um starf þess, skipulag og fjárreiður. 
2.2  Halda skal reglulegt kjördæmisþing fyrir 15 nóvember ár hvert. Þá skal halda aukakjördæmisþing ef þörf krefur. Stjórn KFSV boðar til kjördæmisþings.  Boða skal til kjördæmisþings með a.m.k. þriggja vikna fyrirvara á óvefengjanlegan hátt.  Í þingboði skal getið dagskrár.  Kjördæmisþing er löglegt sé löglega til þess boðað.  Ef brýn nauðsyn krefur er þó heimilt að boða til kjördæmisþings með fimm daga fyrirvara en auglýsa skal þá fundarefnið opinberlega. 
Eigi síðar en 15 dögum fyrir kjördæmisþing skal stjórn kjördæmasambandsins skipa starfsnefnd sem tekur á móti tillögum um frambjóðendur sem kosið verður um til trúnaðarstarfa. 
2.3  Á kjördæmisþingi eiga sæti með atkvæðisrétti: 
a) Einn fulltrúi fyrir hverja byrjaða 10 félagsmenn hvers aðildarfélags í kjördæminu, Fulltrúatala einstakra aðildarfélaga skal miðast við félagaskrá eins og hún liggur fyrir á skrifstofu flokksins einum mánuði fyrir kjördæmisþing, þó að teknu tilliti til greinar 2.4. í lögum Framsóknarflokksins. Þó aldrei færri en einn fulltrúi úr hverju sveitarfélagi á félagssvæðinu.  Jafnmargir varafulltrúar skulu kjörnir;
b) Aðalmenn í stjórn KFSV;
c) Aðalmenn í miðstjórn Framsóknarflokksins sem búsettir eru í kjördæminu;
d) Formenn framsóknarfélaga í kjördæminu.
Þá skulu allir félagsmenn Framsóknarflokksins í kjördæminu eiga rétt á að sitja kjördæmisþing með málfrelsi og tillögurétt.  Einnig skal framkvæmdastjórn flokksins og framkvæmdastjóri hans eiga þar seturétt með málfrelsi og tillögurétt.
2.4  Verkefni reglulegs kjördæmisþings skulu vera: 
a. Kosning þingforseta og ritara;
b. Kosning starfsnefndar þingsins;
c. Skýrsla stjórnar og samþykkt reikninga;
d. Kosning í trúnaðarstöður;
e. Önnur mál.
2.5  Verksvið starfsnefndar skal vera: 
a. Yfirfara kjörbréf;
b. Sjá um kosningu til miðstjórnar og talningu atkvæða;
c. Uppstilling til stjórnarkjörs, kosningar og talning atkvæða.
Við uppstillingu stjórnar skal starfsnefnd gæta þess að hlutur hvors kyns sé ekki lægri en 40% og landfræðilegri dreifingu þannig að skylt sé að einn fulltrúi í stjórn KFSV komi frá hverju hinna fimm félagssvæða kjördæmisins, Hafnarfirði, Garðabæ, Kópavogi, Seltjarnarnesi og Mosfellsbæ-Kjós. 
2.6   Á kjördæmisþingi skal kjósa í eftirfarandi trúnaðarstöður: 
a) Formann stjórnar KFSV
b) Sex aðra í stjórn KFSV
c) Tvo til vara í stjórn KFSV
d) Formann kjörstjórnar 
e) Sex fulltrúa í kjörstjórn
f) Fulltrúa KFSV í miðstjórn Framsóknarflokksins. 
Kjósa skal einn fulltrúa fyrir hverja 100 félagsmenn í kjördæminu eða brot úr þeirri tölu umfram 50.  Kjör þeirra gildir á milli reglulegra kjördæmisþinga. Þriðjungur þeirra hið minnsta skal vera úr hópi ungs framsóknarfólks.  Jafnmargir varamenn skulu kjörnir á sama hátt. 
g) 2 skoðunarmenn reikninga KFSV.

Stjórn KFSV

28/10/2023

Laugardagur

13:00 - 18:00

23. Kjördæmisþing KSFS

Laugardagur 28. október 2023 –

Boðað er til 23. Kjördæmisþings Kjördæmissambands Framsóknarfélaganna í Suðurkjördæmi (KSFS) laugardaginn 28. október á Hótel Vík klukkan 13:00.

Formenn aðildarfélaga eru hvattir til þess að huga að því að manna kjörbréf fyrir þingið og gott væri að áhugasamir félagsmenn myndu tilkynna sig til þeirra. Aðrar praktískar upplýsingar verða birtar er nær dregur.

***

Úr lögum KSFS um kjördæmisþing:

2. Um kjördæmisþing.
2.1  Kjördæmisþing hefur æðsta vald í málefnum KSFS. Á kjördæmisþingi skal marka stefnu sambandsins og taka ákvarðanir um starf þess, skipulag og fjárreiður.
2.2  Halda skal reglulegt kjördæmisþing ár hvert fyrir 15. nóvember. Þá skal halda aukakjördæmisþing ef þörf krefur. Stjórn KSFS boðar til kjördæmisþings. Boða skal til kjördæmisþings með a.m.k. þriggja vikna fyrirvara á óvefengjanlegan hátt. Í þingboði skal getið dagskrár. Kjördæmisþing er löglegt sé löglega til þess boðað. Ef brýn nauðsyn krefur er þó heimilt að boða til kjördæmisþings með fimm daga fyrirvara en auglýsa skal þá fundarefnið opinberlega. Formaður kjördæmissambands setur kjördæmisþing og stýrir því þar til forsetar hafa verið kjörnir. Í upphafi þings skal kjósa fimm (5) manna starfsnefnd, sem taki þegar til starfa. Verksvið starfsnefndar skal vera a) Yfirfara kjörbréf. b) Sjá um kosningu til miðstjórnar og talningu atkvæða. c) Uppstilling til stjórnarkjörs, kosningar og talning atkvæða.
Eigi síðar en 15 dögum fyrir kjördæmisþing skal stjórn  kjördæmissambandsins skipa starfsnefnd sem tekur á móti tillögum um frambjóðendur sem kosið verður um til trúnaðarstarfa.
2.3  Á kjördæmisþingi eiga sæti með atkvæðisrétti:
a) Einn fulltrúi fyrir hverja byrjaða 10 félagsmenn hvers aðildarfélags í kjördæminu. Þó aldrei færri en einn fulltrúi úr hverju sveitarfélagi á félagssvæðinu. Jafnmargir varafulltrúar skulu kjörnir; Fulltrúatala einstakra aðildarfélaga skal miðast við félagaskrá eins og hún liggur fyrir á skrifstofu flokksins einum mánuði fyrir kjördæmisþing, þó að teknu tilliti til greinar 2.4. í lögum Framsóknarflokksins;
b) Aðalmenn í stjórn KSFS;
c) Aðalmenn í miðstjórn Framsóknarflokksins sem búsettir eru í kjördæminu;
d) Formenn framsóknarfélaga í Suðurkjördæmi.
Þá skulu allir félagsmenn Framsóknarflokksins í kjördæminu eiga rétt á að sitja kjördæmisþing með málfrelsi og tillögurétt. Einnig skal framkvæmdastjórn flokksins og framkvæmdastjóri hans eiga þar seturétt með málfrelsi og tillögurétt. Nú getur kjörinn fulltrúi eða varamaður hans ekki mætt á kjördæmisþingi og skal þá formaður þess félags sem hann tilheyrir, ákveða um fulltrúa í hans stað.
2.4  Á kjördæmisþingi skal kjósa í eftirfarandi embætti:
a) Formann KSFS og varaformann;
b) Fimm (5) fulltrúa að auki í stjórn KSFS og sjö (7) til vara;
c) Formann kjörstjórnar;
d) Sex (6) fulltrúa í kjörstjórn;
e) Fulltrúa KSFS í miðstjórn Framsóknarflokksins skv. lögum hans;
f)  Þrjá fulltrúa í launþegaráð og þrjá til vara.
h) Tveir (2) skoðunarmenn reikninga KSFS og tveir (2) til vara.

***

STJÓRN KSFS

Viðburðir í nóvember

04/11/2023

Laugardagur

-

23. Kjördæmisþing KFNA

4.-5. nóvember 2023 –

Boðað er til 23. Kjördæmisþings Kjördæmissambands Framsóknarmanna í Norðausturkjördæmi (KFNA) laugardaginn 4. nóvember 2023. Alla praktískar upplýsingar verða birtar er nær dregur.

***

Úr lögum KFNA:

2. Um kjördæmisþing.
2.1. Kjördæmisþing hefur æðsta vald í málefnum KFNA. Á kjördæmisþingi skal marka stefnu sambandsins og taka ákvarðanir um starf þess, skipulag og fjárreiður.
2.2. Halda skal reglulegt kjördæmisþing fyrir 15. nóvember ár hvert. Þá skal halda aukakjördæmisþing ef þörf krefur. Stjórn KFNA boðar til kjördæmisþings. Boða skal til kjördæmisþings með a.m.k. þriggja vikna fyrirvara á óvéfengjanlegan hátt. Í þingboði skal getið dagskrár. Kjördæmisþing er löglegt sé löglega til þess boðað. Ef brýn nauðsyn krefur er þó heimilt að boða til kjördæmisþings með fimm daga fyrirvara, en auglýsa skal þá fundarefnið opinberlega.
Eigi síðar en 15 dögum fyrir kjördæmisþing skal stjórn kjördæmissambandsins skipa starfsnefnd sem tekur á móti tillögum um frambjóðendur sem kosið verður um til trúnaðarstarfa.
2.3. Á kjördæmisþingi eiga sæti með atkvæðisrétti:
a) Einn fulltrúi fyrir hverja byrjaða 10 félagsmenn hvers aðildarfélags í kjördæminu. Þó aldrei færri en einn fulltrúi úr hverju sveitarfélagi á félagssvæðinu. Jafnmargir varafulltrúar skulu kjörnir.
b) Fulltrúatala einstakra aðildarfélaga skal miðast við félagaskrá eins og hún liggur fyrir á skrifstofu flokksins einum mánuði fyrir kjördæmisþing, þó að teknu tilliti til greinar 2.4 í lögum flokksins.
c) Stjórn KFNA.
d) Aðalmenn í miðstjórn Framsóknarflokksins sem búsettir eru í kjördæminu, auk þess fyrrverandi og sitjandi þingmenn og ráðherrar flokksins ásamt fulltrúum kjördæmisins í sveitarstjórnarráði.
e) Fulltrúar kjördæmisins í launþegaráði.
Þá skulu allir félagsmenn Framsóknarflokksins í kjördæminu eiga rétt á að sitja kjördæmisþing með málfrelsi og tillögurétt. Einnig skal framkvæmdastjórn flokksins og framkvæmdastjóri hans eiga þar seturétt með málfrelsi og tillögurétt.
2.4. Í upphafi kjördæmisþings skal kjósa kjörbréfanefnd, uppstillinganefnd og aðrar þingnefndir eftir ákvörðun hverju sinni. Í kjörbréfanefnd skulu kosnir 3 fulltrúar sem yfirfara og úrskurða um kjörbréf þingfulltrúa. Í uppstillinganefnd skulu kosnir 5 þingfulltrúar og skulu þeir leggja fyrir þingið tillögu að fulltrúum í þau embætti sem kjósa skal til skv. gr. 2.5. Allir félagar í flokksfélögum í kjördæminu eru kjörgengir í embætti skv. gr. 2.5..
2.5. Á kjördæmisþingi skal kjósa í eftirfarandi embætti:
a) Annað hvert ár skal kjósa formann KFNA til tveggja ára.
b) Þrjá aðalfulltrúa í stjórn KFNA til tveggja ára.
c) Fimm varafulltrúa í stjórn til eins árs.
d) Formann kjörstjórnar.
e) Sex (6) fulltrúa í kjörstjórn.
f) Fulltrúa KFNA í miðstjórn Framsóknarflokksins. Kjósa skal einn fulltrúa fyrir hverja 100 félagsmenn í kjördæminu eða brot úr þeirri tölu umfram 50. Kjör þeirra gildir á milli reglulegra kjördæmisþinga. Þriðjungur þeirra hið minnsta skal vera úr hópi ungs framsóknarfólks. Jafnmargir varamenn skulu kjörnir á sama hátt.
g) Tveir (2) skoðunarmenn reikninga KFNA.

***

Stjórn KFNA

17/11/2023

Föstudagur

-

Haustfundur miðstjórnar Framsóknar

17.-19. nóvember 2023 –

Landstjórn Framsóknar samþykkti í vor að boða til haustfundar miðstjórnar í Suðurkjördæmi og var 17.-19. nóvember fyrir valinu. Fundurinn verður haldinn í Vík. 

Miðstjórnarfulltrúar eru hvattir til að taka þessa daga frá.

Framsóknarflokkurinn