Miðstjórn

Miðstjórn

Í miðstjórn Framsóknarflokksins eiga sæti um 200 fulltrúar sem kjörnir eru á eftirfarandi hátt:

  • Einn fulltrúi fyrir hverja 100 félagsmenn í hverju kjördæmi eða brot úr þeirri tölu umfram 50. Þessir fulltrúar skulu kosnir á kjördæmisþingum til eins árs í senn eftir reglum sem hlutaðeigandi kjördæmissamband setur. Þriðjungur fulltrúanna hið minnsta skal vera úr hópi ungs framsóknarfólks, þ.e. undir 35 ára aldri. Jafnmargir varamenn skulu kjörnir á sama hátt.
  • Alþingismenn flokksins og ráðherrar.
  • Landsstjórn og framkvæmdastjórn Framsóknarflokksins.
  • Fyrrverandi þingmenn og ráðherrar Framsóknarflokksins enda séu þeir félagsmenn.
  • Aðalmenn í sveitarstjórnarráði Framsóknarflokksins, sbr. kafla 7.
  • Stjórn og varastjórn launþegaráðs Framsóknarflokksins, sbr. gr. 8.4.
  • Sjö fulltrúar kosnir af landsstjórn.

Miðstjórnin skal boðuð til fundar tvisvar á ári, vor og haust. Á haustfundi skal taka félagsstarf flokksins á komandi starfsári sérstaklega til umræðu. Aðrir fundir miðstjórnar skulu haldnir, þegar landsstjórn flokksins ákveður, og eru þeir löglegir, ef þar mætir meirihluti miðstjórnarmanna. Einnig er skylt að boða til miðstjórnarfundar ef 1/3 miðstjórnarmanna krefst þess skriflega.

Nefndir miðstjórnar

Málefnanefnd
Hana skipa formaður sem framkvæmdastjórn skipar og fjórir meðstjórnendur. Hlutverk nefndarinnar er að skipuleggja og hafa umsjón með málefnastarfi og stefnumótunarvinnu Framsóknarflokksins.
Málefndnefnd skipa: Sigurður Eyþórsson, formaður, Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir, Hjördís Guðný Guðmundsdóttir, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, Þorleifur Karl Eggertsson, Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir og Íris Eva Gísladóttir.

Fræðslu- og kynningarnefnd
Hana skipa formaður sem framkvæmdastjórn skipar og fjórir meðstjórnendur. Hlutverk nefndarinnar er að skipuleggja og hafa umsjón með framkvæmd kynningar- og fræðslumála Framsóknarflokksins.
Fræðslu- og kynningarnefnd skipa: Jóhann Friðrik Friðriksson, formaður, Gísli Sigurjón Brynjólfsson, Magnea Gná Jóhannsdóttir, 
Helga Margrét Friðriksdóttir, Hjördís Guðný Guðmundsdóttir, Eydís Bára Jóhannsdóttir og Haraldur Einarsson.

Deila