20. Kjördæmisþing KFNV

MIÐVIKUDAGUR 21. OKTÓBER 2020 –

Boðað er til 20. Kjördæmisþings Kjördæmissamband Framsóknarmanna í Norðvesturkjördæmi (KFNV) miðvikudaginn 21. október kl. 19.00 í fjarfundi.

Á fundi stjórnar KFNV þann 5. október sl. var ákveðið að fresta 20. kjördæmisþingi KFNV sem átti að halda þann 10. október n.k. vegna núgildandi samkomutakmarkana. Stjórn KFNV hefur því ákveðið að 20. kjördæmisþing KFNV verði haldið í fjarfundi miðvikudaginn 21. október nk. og að þingið hefjist kl. 19:00.

Stjórn KFNV vill benda félögum á það að nauðsynlegt verður að þingfulltrúar skrái sig inn á fundinn með rafrænum skilríkum. Því hvetjum við þá þingfulltrúa sem eiga eftir að verða sér út um rafræn skilríki til þess að gera það sem allra fyrst.

Þinggjald er 4.000,- kr. sem skal greiðast á reikning KFNV.

Kennitala: 540302-3670

Banki: 0349-26-3670

Formenn aðildarfélaga eru hvattir til þess að huga að því að manna kjörbréf fyrir þingið og gott væri að áhugasamir félagsmenn myndu tilkynna sig til þeirra.

Starfsnefnd hefur verið skipuð fyrir 20. Kjördæmisþing Kjördæmissambands Framsóknarmanna í Norðvesturkjördæmi (KFNV) og hefur hún þegar tekið til starfa.  Hlutverk nefndarinnar að taka á móti tillögum um frambjóðendur til trúnaðarstarfa á vegum KFNV sem kosið verður um á þinginu.

Starfsnefndina skipa:  Þorleifur Karl Eggertsson, kalli@tengillehf.is  –  Elsa Lára Arnardóttir, arnardottir75@gmail.com  –  Heiðrún Sandra Grettisdóttir, heidrunsandra@gmail.com

Þau embætti sem kosið verður um á þinginu eru:

  • formaður KFNV

  • sex stjórnarmenn og sex til vara

  • formann kjörstjórnar KFNV

  • sex fulltrúa í kjörstjórn KFNV

  • miðstjórnarmenn, aðal- og varamenn, skv. lögum flokksins

  • tvo skoðunarmenn reikninga

***

Drög að dagskrá:

1. Setning og kosning starfsmanna þingsins

2. Skýrsla stjórnar og reikningar lagðir fram

3. Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga

4. Tillaga stjórnar um aðferð við val á lista

5. Ávörp gesta

6. Kosningar

7. Þingslit

***

Formenn aðildarfélaga eru hvattir til þess að huga að því að manna kjörbréf fyrir þingið og gott væri að áhugasamir félagsmenn myndu tilkynna sig til þeirra. Í ljósi aðstæðna í samfélaginu skulu formenn senda kjörbréf á fridrikms@gmail.com fyrir kl. 23:59 þann 18. október.

***

ÚR LÖGUM KFNV UM KJÖRDÆMISÞING:

2. Um kjördæmisþing.
2.1 Kjördæmisþing hefur æsta vald í málefnum KFNV. Á kjördæmisþingi skal marka stefnu sambandsins og taka ákvarðanir um málefni þess, skipulag og fjárreiður.
Reikningsár sambandsins skal vera almanaksárið.
2.2 Stjórn KFNV skal boða til reglulegs kjördæmisþings fyrir 15. nóvember ár hvert. Til þingsins skal boða með a.m.k. 15 daga fyrirvara. Í þingboði skal getið dagskrár og hafi komið fram tillögur að lagabreytingum skulu þær fylgja fundarboði. Kjördæmisþing er löglegt ef löglega er til þess boðað. Heimilt er að boða til auka-kjördæmisþings með styttri fyrirvara ef þörf krefur. Fundarefni skal þá auglýsa opinberlega.
Eigi síðar en 15 dögum fyrir kjördæmisþing skal stjórn kjördæmissambandsins skipa starfsnefnd sem tekur á móti tillögum um frambjóðendur sem kosið verður um til trúnaðarstarfa.
2.3 Á kjördæmisþingi eiga sæti með atkvæðisrétt:
a) Einn fulltrúi fyrir hverja byrjaða 10 félagsmenn hvers aðildarfélags í kjördæminu. Þó aldrei færri en einn fulltrúi úr hverju sveitarfélagi á félagssvæðinu. Jafnmargir varafulltrúar skulu kjörnir.
b) Aðalmenn í stjórn KFNV.
c) Aðalmenn í miðstjórn Framsóknarflokksins sem búsettir eru í kjördæminu. Þá skulu allir félagsmenn Framsóknarflokksins í kjördæminu eiga rétt á að sitja kjördæmisþing með málfrelsi og tillögurétt. Einnig skal framkvæmdastjórn flokksins og framkvæmdastjóri hans eiga þar seturétt með málfrelsi og tillögurétt.
2.4 Á kjördæmisþingi skal kjósa í eftirtalin embætti:
a) Formann KFNV.
b) Sex fulltrúa í stjórn KFNV og sex til vara.
c) Formann kjörstjórnar.
d) Sex fulltrúar í kjörstjórn.
e) Fulltrúa KFNV í miðstjórn Framsóknarflokksins samkvæmt lögum hans.
f) Tvo skoðunarmenn reikninga KFNV.
2.5 Að loknu hverju kjördæmisþingi skal stjórn KFNV senda skrifstofu flokksins skýrslu um störf sambandsins umliðið ár, upplýsingar um hverjir skipi stjórn og aðrar trúnaðarstöður á vegum þess, sem og afrit af skýrslum aðildarfélaga KFNV.

***

STJÓRN KFNV