21/10/2023

Laugardagur

12:30 - 16:00

23. Kjördæmisþing KFSV

Laugardagur 21. október 2023 –

Boðað er til 23. Kjördæmisþings Framsóknarmanna í Suðvesturkjördæmi (KFSV) laugardaginn 21. október að Bæjarlind 14-16 í Kópavogi.  Þingið hefst kl. 12:30 með kjarngóðri súpu á undan hefðbundinni dagskrá er hefst kl. 13:00.

Dagskrá:
 1. Þingsetning og kosning starfsmanna þingsins og starfsnefndar.
 2. Skýrsla stjórnar, reikningar lagðir fram, umræður og reikningar bornir upp.
 3. Ávörp gesta.
 4. Endurskoðun innra starfs Framsóknarflokks, frummælandi Ásmundur Einar Daðason ritari flokksins.
 5. Kosningar í trúnaðarstöður kjördæmasambandsins.
 6. Tillögur lagðar fram, umræður og afgreiðsla.
 7. Önnur mál.
 8. Þingslit.

Kjörnir fulltrúar eru hvattir til að mæta vel og taka virkan þátt í þingstörfum.

***

Starfsnefnd hefur verið skipuð af stjórn kjördæmissambandsins og er hlutverk hennar að taka á móti tillögum um frambjóðendur sem kosið verður um til trúnaðarstarfa KFSV. Starfsnefndina skipa:  Úlfar Ármannsson, formaður, ulfar@goon.is Sveingerður Hjartardóttir, Guðmundur Einarsson, Ólafur Hjálmarsson og Kristín Hermannsdóttir.

Kosið verður í eftirfarandi embætti á þinginu:

 • Formann stjórnar
 • Sex aðalmenn í stjórn
 • Tvo til vara í stjórn
 • Formann kjörstjórnar
 • Sex fulltrúa í kjörstjórn
 • Fulltrúa í miðstjórn
 • Tvo skoðunarmenn reikninga

***

Úr lögum KFSV um kjördæmisþing:

2.  Um kjördæmisþing.
2.1  Kjördæmisþing hefur æðsta vald í málefnum KFSV.  Á kjördæmisþingi skal marka stefnu sambandsins og taka ákvarðanir um starf þess, skipulag og fjárreiður. 
2.2  Halda skal reglulegt kjördæmisþing fyrir 15 nóvember ár hvert. Þá skal halda aukakjördæmisþing ef þörf krefur. Stjórn KFSV boðar til kjördæmisþings.  Boða skal til kjördæmisþings með a.m.k. þriggja vikna fyrirvara á óvefengjanlegan hátt.  Í þingboði skal getið dagskrár.  Kjördæmisþing er löglegt sé löglega til þess boðað.  Ef brýn nauðsyn krefur er þó heimilt að boða til kjördæmisþings með fimm daga fyrirvara en auglýsa skal þá fundarefnið opinberlega. 
Eigi síðar en 15 dögum fyrir kjördæmisþing skal stjórn kjördæmasambandsins skipa starfsnefnd sem tekur á móti tillögum um frambjóðendur sem kosið verður um til trúnaðarstarfa. 
2.3  Á kjördæmisþingi eiga sæti með atkvæðisrétti: 
a) Einn fulltrúi fyrir hverja byrjaða 10 félagsmenn hvers aðildarfélags í kjördæminu, Fulltrúatala einstakra aðildarfélaga skal miðast við félagaskrá eins og hún liggur fyrir á skrifstofu flokksins einum mánuði fyrir kjördæmisþing, þó að teknu tilliti til greinar 2.4. í lögum Framsóknarflokksins. Þó aldrei færri en einn fulltrúi úr hverju sveitarfélagi á félagssvæðinu.  Jafnmargir varafulltrúar skulu kjörnir;
b) Aðalmenn í stjórn KFSV;
c) Aðalmenn í miðstjórn Framsóknarflokksins sem búsettir eru í kjördæminu;
d) Formenn framsóknarfélaga í kjördæminu.
Þá skulu allir félagsmenn Framsóknarflokksins í kjördæminu eiga rétt á að sitja kjördæmisþing með málfrelsi og tillögurétt.  Einnig skal framkvæmdastjórn flokksins og framkvæmdastjóri hans eiga þar seturétt með málfrelsi og tillögurétt.
2.4  Verkefni reglulegs kjördæmisþings skulu vera: 
a. Kosning þingforseta og ritara;
b. Kosning starfsnefndar þingsins;
c. Skýrsla stjórnar og samþykkt reikninga;
d. Kosning í trúnaðarstöður;
e. Önnur mál.
2.5  Verksvið starfsnefndar skal vera: 
a. Yfirfara kjörbréf;
b. Sjá um kosningu til miðstjórnar og talningu atkvæða;
c. Uppstilling til stjórnarkjörs, kosningar og talning atkvæða.
Við uppstillingu stjórnar skal starfsnefnd gæta þess að hlutur hvors kyns sé ekki lægri en 40% og landfræðilegri dreifingu þannig að skylt sé að einn fulltrúi í stjórn KFSV komi frá hverju hinna fimm félagssvæða kjördæmisins, Hafnarfirði, Garðabæ, Kópavogi, Seltjarnarnesi og Mosfellsbæ-Kjós. 
2.6   Á kjördæmisþingi skal kjósa í eftirfarandi trúnaðarstöður: 
a) Formann stjórnar KFSV
b) Sex aðra í stjórn KFSV
c) Tvo til vara í stjórn KFSV
d) Formann kjörstjórnar 
e) Sex fulltrúa í kjörstjórn
f) Fulltrúa KFSV í miðstjórn Framsóknarflokksins. 
Kjósa skal einn fulltrúa fyrir hverja 100 félagsmenn í kjördæminu eða brot úr þeirri tölu umfram 50.  Kjör þeirra gildir á milli reglulegra kjördæmisþinga. Þriðjungur þeirra hið minnsta skal vera úr hópi ungs framsóknarfólks.  Jafnmargir varamenn skulu kjörnir á sama hátt. 
g) Tvo skoðunarmenn reikninga KFSV.

Stjórn KFSV