04/11/2023

Laugardagur

-

23. Kjördæmisþing KFNA

4.-5. nóvember 2023 –
Boðað er til 23. Kjördæmisþings Kjördæmissambands Framsóknarmanna í Norðausturkjördæmi (KFNA) laugardaginn 4. nóvember 2023 í barnaskólanum Eiðum og hefst kl. 11:00. Þinggjöld eru 6.000 kr., innifalið er  hádegisverður og kaffiveitingar.
Þakklæti - Virðing - Vinnusemi
Dagskrá:
Laugardagur  4. nóvember 11:00 Setning og kosning starfsmanna þingsins:
 • Tveggja þingforseta
 • Tveggja þingritara
 • Þriggja fulltrúa í kjörbréfanefnd
 • Uppstillingarnefnd
11:10 Skýrsla stjórnar og reikningar lagðir fram 11:30 Ávörp gesta:
 • Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður Framsóknar
 • Ingibjörg Isaksen, þingflokksformar Framsóknar
 • Björn Snæbjörnsson, SEF
 • Skúli Bragi Geirdal, SUF
12:15   Hádegishlé 13:00   Endurskoðun innra starfs Framsóknar, frummælandi Ásmundur Einar Daðason, ritari flokksins 14:00 Almennar stjórnmálaumræður 15.00 Kaffihlé 15:30 Tillögur lagðar fram, umræður og afgreiðsla 17:00 Kosningar:
 • Þrjá fulltrúa í stjórn KFNA til tveggja ára og fimm varafulltrúa til eins árs
 • Formann kjörstjórnar
 • Sex fulltrúa í kjörstjórn
 • Fulltrúa KFNA í miðstjórn Framsóknarflokksins samkvæmt lögum flokksins
 • Tvo skoðunarmenn reikninga og tvo til vara
17:30   Önnur mál 18:00   Þingslit *** Starfsnefnd hefur verið skipuð og tekur hún á móti tillögum um frambjóðendur sem kosið verður um til trúnaðarstarfa á þinginu og í henni eru: Formenn félaga eiga að skila kjörbréfum fyrir miðnætti sunnudaginn 29. október, á netfangið palinam@asa.is. Hafa ber í huga að aðildarfélög þurfa að gera upp fyrir sína félagsmenn samkvæmt kjörbréf degi fyrir þingsetningu. Þeir sem hafa áhuga á að gista eru hvattir til að skoða það sem í boði er á svæðinu. Kvöldverðarhóf verður haldið að loknu þinghaldi á Glóð í Valaskjálf fyrir þá sem hafa áhuga. Í boði verður þriggja rétta máltíð á 8.200 kr. og er matseðillinn eftirfarandi: Forréttur: Laxatartar og reykt gæsasalat með berjasósu. Aðalréttur: Hægeldað Lambaprime með gratineruðum kartöflum og blóðbergisrjómasósu. Eftirréttur: Skyrkaka með berjum. Skráning á kvöldverðarhófið er á netfangið palinam@asa.is. ***
Úr lögum KFNA:
2. Um kjördæmisþing. 2.1. Kjördæmisþing hefur æðsta vald í málefnum KFNA. Á kjördæmisþingi skal marka stefnu sambandsins og taka ákvarðanir um starf þess, skipulag og fjárreiður. 2.2. Halda skal reglulegt kjördæmisþing fyrir 15. nóvember ár hvert. Þá skal halda aukakjördæmisþing ef þörf krefur. Stjórn KFNA boðar til kjördæmisþings. Boða skal til kjördæmisþings með a.m.k. þriggja vikna fyrirvara á óvéfengjanlegan hátt. Í þingboði skal getið dagskrár. Kjördæmisþing er löglegt sé löglega til þess boðað. Ef brýn nauðsyn krefur er þó heimilt að boða til kjördæmisþings með fimm daga fyrirvara, en auglýsa skal þá fundarefnið opinberlega. Eigi síðar en 15 dögum fyrir kjördæmisþing skal stjórn kjördæmissambandsins skipa starfsnefnd sem tekur á móti tillögum um frambjóðendur sem kosið verður um til trúnaðarstarfa. 2.3. Á kjördæmisþingi eiga sæti með atkvæðisrétti: a) Einn fulltrúi fyrir hverja byrjaða 10 félagsmenn hvers aðildarfélags í kjördæminu. Þó aldrei færri en einn fulltrúi úr hverju sveitarfélagi á félagssvæðinu. Jafnmargir varafulltrúar skulu kjörnir. b) Fulltrúatala einstakra aðildarfélaga skal miðast við félagaskrá eins og hún liggur fyrir á skrifstofu flokksins einum mánuði fyrir kjördæmisþing, þó að teknu tilliti til greinar 2.4 í lögum flokksins. c) Stjórn KFNA. d) Aðalmenn í miðstjórn Framsóknarflokksins sem búsettir eru í kjördæminu, auk þess fyrrverandi og sitjandi þingmenn og ráðherrar flokksins ásamt fulltrúum kjördæmisins í sveitarstjórnarráði. e) Fulltrúar kjördæmisins í launþegaráði. Þá skulu allir félagsmenn Framsóknarflokksins í kjördæminu eiga rétt á að sitja kjördæmisþing með málfrelsi og tillögurétt. Einnig skal framkvæmdastjórn flokksins og framkvæmdastjóri hans eiga þar seturétt með málfrelsi og tillögurétt. 2.4. Í upphafi kjördæmisþings skal kjósa kjörbréfanefnd, uppstillinganefnd og aðrar þingnefndir eftir ákvörðun hverju sinni. Í kjörbréfanefnd skulu kosnir 3 fulltrúar sem yfirfara og úrskurða um kjörbréf þingfulltrúa. Í uppstillinganefnd skulu kosnir 5 þingfulltrúar og skulu þeir leggja fyrir þingið tillögu að fulltrúum í þau embætti sem kjósa skal til skv. gr. 2.5. Allir félagar í flokksfélögum í kjördæminu eru kjörgengir í embætti skv. gr. 2.5.. 2.5. Á kjördæmisþingi skal kjósa í eftirfarandi embætti: a) Annað hvert ár skal kjósa formann KFNA til tveggja ára. b) Þrjá aðalfulltrúa í stjórn KFNA til tveggja ára. c) Fimm varafulltrúa í stjórn til eins árs. d) Formann kjörstjórnar. e) Sex (6) fulltrúa í kjörstjórn. f) Fulltrúa KFNA í miðstjórn Framsóknarflokksins. Kjósa skal einn fulltrúa fyrir hverja 100 félagsmenn í kjördæminu eða brot úr þeirri tölu umfram 50. Kjör þeirra gildir á milli reglulegra kjördæmisþinga. Þriðjungur þeirra hið minnsta skal vera úr hópi ungs framsóknarfólks. Jafnmargir varamenn skulu kjörnir á sama hátt. g) Tveir (2) skoðunarmenn reikninga KFNA. ***
Stjórn KFNA