Categories
Sveitarstjórnarfólk

Dalvíkurbyggð

Deila grein

Sveitarstjórnarfólk Framsóknar

FRAMSÓKNARMENN OG FÉLAGSHYGGJUFÓLK Í DALVÍKURBYGGÐ

Frá B-lista. Áfram veginn!

Ef þú, kjósandi góður, mundir staldra við uppi á Hámundarstaðarhálsi, horfa til allra átta og ímynda þér að hér væri engin byggð. Engar blómlegar jarðir með lömb í haga, engir bleikir akrar eða slegin tún. Engar víkur með húsaþyrpingum og bátum í höfn. Eftir sem áður stæði landið fagurt og frítt, og fannhvítir jöklanna tindar. En ekkert skvaldur, engin hlátrasköll eða börn að leik, ekkert fólk.

Það sem gerir byggðarlagið okkar að samfélagi eru íbúarnir. Hér er iðandi mannlíf til sjávar og sveita. Hér er blómstrandi atvinnu-og menningarlíf. Í Dalvíkurbyggð er aftur að fjölga fólki og nýjar byggingar rísa. Hér ríkir bjartsýni og jákvæðni.

Okkar stærsta auðlind í Dalvíkurbyggð er fólkið. Hér gengur hver maður undir annars hönd til að láta vélina ganga smurt. Allir eru mikilvægir hlekkir í keðjunni. Já, mannauðurinn í Dalvíkurbyggð gerir okkur svo sannarlega rík.

Á fjögurra ára fresti göngum við til kosninga til sveitarstjórnar. Við kjósum fólk til að vinna að framfaramálum byggðarlagsins, móta stefnur til framtíðar og framfylgja samþykktum sveitarstjórnar. Við kjósum fólk til ábyrgðar fyrir sveitarfélagið, fyrir okkur.

Davíkurbyggð

Við á B-lista Framsóknar-og félagshyggjufólks höfum fundað víða og kynnt stefnumál okkar bæði í ræðu og riti. Við þökkum kærlega fyrir góðar undirtektir við okkar málflutningi. Við þökkum fyrir nytsamlegar ábendingar og líflegar umræður. Við viljum að samfélagið okkar blómstri og þróist sífellt til betri vegar okkur öllum til heilla. Við viljum hlusta á íbúana, unga sem aldna. Við viljum vinna fyrir ykkur.

Við óskum eftir víðtækum stuðningi í kosningunum laugardaginn 26.maí. Með því að setja við B eru auknar líkur á því að B-listinn verði leiðandi afl eftir kosningar. Við teljum það afar brýnt og heitum því að vinna af heilindum og metnaði fyrir byggðarlaginu og íbúum þess. Setjum X við B á kjördag. Áfram veginn – XB

Katrín Sigurjónsdóttiroddviti B-lista Framsóknarmanna og félagshyggjufólks í Dalvíkurbyggð.

* * *

Ágætu sveitungar!

Nú líður að kosningum og þá er farið yfir öll mál sveitarfélagsins því nýtt fólk mun koma í sveitastjórn. Það er gaman að hitta fólk, fara yfir áherslur á málum, finna mismunandi skoðanir fólks og einnig hversu stutt er á milli afstöðu fólks þegar öll rök eru lögð á borðið.

Hér ætla ég aðeins að koma inn á íþrótta- og æskulýðsmálin. Í dag er fjárhagsstaða sveitarfélagsins nokkuð góð og hægt að fara í framkvæmdir. Því ætlum við að hefja undirbúning að gervigrasvelli og til að ljúka við hann þarf að vinna þetta á tiltölulega stuttum tíma, eðli málsins samkvæmt. Áætlað er að ljúka framkvæmdum við hann næsta sumar.

Í Dalvíkurbyggð er mjög fjölbreytt svið íþrótta- og útivistarafþreyingar: fótbolti, skíði, golf og hestaíþróttir, sem hafa þó nokkra veltu fjárhagslega og mörg smærri, svo sem blak, sund, fimleikar, starfsemi ungmennafélagana á Árskógsströnd og Svarfaðardal, ferðafélög og Björgunarsveitina. Nokkrar greinar eru til viðbótar minna stundaðar núna og alltaf einhverjar nýjar í farvatninu. Blakarar eru að koma upp strandblaksvelli við Íþróttamiðstöðina og svo er komin fjölnota hjólabraut við skólann. Síðan er hugmynd að koma upp mótorkrossbraut. Einnig hefur átakið Heilsueflandi Dalvíkurbyggð stuðlað að hreyfingu meðal almennings án endurgjalds. Af þessari upptalningu sést að margir njóta stuðnings frá Dalvíkurbyggð.

Davíkurbyggð

Ég hef verið þrjú kjörtímabil í Íþrótta- og æskulýðsráði og hefur verið gaman að fylgjast með hve margir eru að leggja mikið á sig í sjálfboðavinnu fyrir félögin. Þegar styrkbeiðnir koma á borð okkar, þar sem mikil sjáfboðavinna fylgir, er miklu jákvæðara að samþykkja þær en hinar þar sem allt á að þiggja en lítið að láta á móti.

Við getum verið stolt af öflugu starfi og viljum vera það áfram.  Gaman væri að íbúarnir tækju meiri þátt í fleiru eins og þeir gera í kosningu á íþróttamanni Dalvíkurbyggðar ár hvert.

Þegar allt kemur til alls viljum við sanngjarna skiptingu gæða milli allra og að nýting á fjármagni sé sem best.  Stórar og miklar yfirlýsingar og loforð duga skammt ef illa árar.  Ég ólst upp við notkun á einfaldri setningu: „Eyddu minna en þú aflar“.  Þetta hef ég til hliðsjónar í mínu starfi og einnig í okkar sveitarfélagi.

Jón Ingi Sveinsson

Höfundur situr í 2. sæti B-lista í Dalvíkurbyggð.

* * *

Tóta skrifar um fræðslumál leik- Tóta skrifar um fræðslumál leik- og grunnskóla

B-listi Framsóknar- og félagshyggjufólks vill að börn og ungmenni í Dalvíkurbyggð fái menntun við hæfi því nám er undirstaða framtíðarinnar og mikilvægt að börnunum okkar líði vel í skóla og þau njóti sín í námi. Markmið grunnskólanna er að byggja upp góða grunnþekkingu og námsáhuga á sem flestum sviðum. Við viljum veita framúrskarandi þjónustu og menntun í skólastofnunum okkar og vera stolt af því. Við erum heppin með að búa vel að góðum og fjölbreyttum mannauði í menntastofnunum okkar, það eru ekki allir grunnskólar með starfandi þroskaþjálfa, iðjuþjálfa og náms- og starfsráðgjafa við sínar stofnannir og er það eitt af því sem við megum vera hreykin af. Við viljum að nám barnanna okkar sé í sífelldri mótun og að skólarnir nýti þá tækni og þróun sem býðst í skólastarfi hverju sinni. Teymisvinna innan grunnskólanna hefur reynst vel og er mikilvægt að styðja við hana. Eins hefur teymisvinna utan um einstaklinga og fjölskyldur í samvinnu við félagsþjónustu og skólahjúkrunarfræðing skilað góðum árangri síðastliðinn tvö ár og er í sífelldri þróun sem er afar jákvætt og mikilvægt að halda þeirri vinnu áfram. Við viljum efla stoðþjónustu með því að tryggja leik- og grunnskólum aðgang að fjölskylduráðgjafa og/eða sálfræðingi. Það myndi auka þekkingu og styrkja og styðja við börnin okkar og fjölskyldur þeirra til framtíðar.

Davíkurbyggð

Það er þannig í öllu að alltaf er hægt að gera betur og ýmis sóknarfærin. T.d. væri flott ef skólarnir mættu vinna að því að kenna fjármálalæsi markvisst, efla nám á milli Dalbæjar, Félags eldri borgara og grunnskólanemenda svo sem með því að grunnskólanemendur færu og myndu aðstoða og kenna þeim eldri á Ipad/spjaldtölvur eða tölvur. Í því fellst mikið nám og góður ávinningurinn fyrir alla.

Leikskólarnir búa yfir mikilli reynslu og þekkingu sem alltaf má hlúa betur að og vinna markvissara með. Góður mannauður er í leikskólunum okkar og þarf að skoða leiðir til að efla áhuga, draga úr álagi og skoða starfsumhverfi í leikskólunum til að laða að leikskólakennara, aðra starfsmenn og auka nýliðun í stéttinni. Okkur ber að gæta þess að nám á fyrstu æviskeiðum barnanna okkar séu sem best og skilyrði til þess að þroskast og dafna séu framúrskarandi.

Þórhalla Franklín Karlsdóttir

Höfundur skipar 3. sæti B-lista í Dalvíkurbyggð.

* * *

Um fjármál og atvinnumál Dalvíkurbyggðar

Nú líður að því að gengið verði til kosninga til sveitarstjórnar. Því ákváðum við undirritaðir að festa á blað hugrenningar okkar um fjármál og atvinnumál þessa góða sveitarfélags.

Við getum verið stolt af rekstri sveitarfélagsins. Nýlega var ársreikningur fyrir árið 2017 lagður fram til fyrri umræðu í sveitarstjórn og staðfestir hann sterka stöðu. Samkvæmt ársreikningi 2017 má sjá að veltufé frá rekstri, A og B hluta er mjög gott, eða um 343 milljónir kr. Þess má geta til fróðleiks að veltufé frá rekstri er það fé sem sveitarfélagið hefur til framkvæmda og afborgunar lána. Þá má nefna að skuldahlutfall sveitarfélagsins, það er heildarskuldir á móti tekjum hefur lækkað úr um 97% árið 2012 niður í um 50% árið 2017, sem er með því lægsta meðal íslenskra sveitarfélaga (sjá mynd sem sýnir þróunina 2012-2016). Þá er sú ánægjulega þróun að eiga sér stað að okkur er að fjölga aftur eftir nokkur ár fækkunar. Þannig fjölgaði íbúum byggðalagsins úr 1.831 þann 1. janúar 2017, í 1.880 þann 1. janúar 2018 eða um 2,7%.

Davíkurbyggð
Davíkurbyggð

Mynd. Þróun skuldahlutfalls Dalvíkurbyggðar 2012-2016. Tekið af vef sambands íslenskra sveitarfélaga.

Staðan í dag gefur því svigrúm til að efla gott samfélag. Samkvæmt fjárhagsáætlun 2018 , með áorðnum viðaukum, eru áætlaðar framkvæmdir sveitarfélagsins um 290 milljónir króna og samkvæmt þriggja ára áætlun, um 270 milljónir króna árið 2019. Það er því ljóst að mikið er verið að framkvæma á vegum sveitarfélagsins og því þarf að varast að fara ekki fram úr okkur því að eins og við vitum þá gengur efnahagslífið okkar í hæðum og lægðum ef litið er til sögunnar. Nú erum við á toppi hagsveiflunnar og gæta þarf þess að auka ekki á þensluna. Forgangsraða þarf þegar kemur að framkvæmdum og sinna þarf nauðsynlegu viðhaldi á eignum sveitarfélagsins. Ef til niðursveiflu kemur er gott að eiga borð fyrir báru til að geta viðhaldið því háa þjónustustigi sem hér er og getunni til að halda áfram uppbyggingu í sveitarfélaginu.

Tilefni er til bjartsýni um framtíð sveitarfélagsins og vel hefur gengið í rekstri  á líðandi kjörtímabili.. Við búum yfir miklum og góðum mannauði, ferðaþjónustan er á uppleið og öflug fyrirtæki í mörgum greinum atvinnulífsins til sjávar og sveita. Við höfum alla burði til að laða að okkur fyrirtæki og því þurfum við að auglýsa okkur vel sem fýsilegan kost. Við erum í samkeppni um fólk og fyrirtæki við önnur sveitarfélög og verðum við því að leggja áherslu á ágæti okkar sem sveitarfélags. Liður í því væri t.d. öflug markaðssetning byggðalagsins til þeirra er hyggja á atvinnurekstur og sem vænlegs búsetukosts, sem og stuðla að nýsköpun.

Vinna þarf nýtt aðalskipulag og deiliskipulegga bæði íbúðar og fyrirtækjalóðir þar sem markmið fulltrúa B lista er að efla byggðalagið með fjölgun íbúa og starfa á svæðinu. Búið er að sækja um mikið af byggingalóðum til íbúðabygginga og því þörf á að skipuleggja ný svæði.

Eins og áður hefur komið fram þá eru miklar framkvæmdir á árinu og á því næsta og boginn því vel spenntur á útgjaldahliðinni. Styrkleikar byggðalagsins, lág skuldastaða og góð afkoma gerir okkur kleift að standa undir mikilvægum framkvæmdum og háu þjónustustigi. Það er ósk frambjóðenda B lista, fáum við til þess umboð kjósenda, að halda áfram á sömu braut og undanfarið kjörtímabil. Við viljum halda áfram uppbyggingu sveitarfélagsins eins og verið hefur en jafnframt gæta aðhalds, varkárni og ráðdeildar í rekstri. Aðeins þannig getum við haldið áfram uppbyggingu og viðhaldið háu þjónustustigi til lengri tíma.

SumarkveðjurFelix Rafn Felixssonsæti B-lista og Kristinn Bogi Antonsson8. sæti B-lista 2018.

* * *

Opnun kosningaskrifstofu í Dalvíkurbyggð

* * *

B-lista Framsóknarkonur skrifa

Nú dregur að kosningum, Heiða er að hætta sem forseti sveitarstjórnar að loknum fjórum árum og Kata leiðir B-lista Framsóknar-og félagshyggjufólks næstu 4 árin. Okkur stöllurnar langar til að líta saman yfir sveitarfélagið okkar á þessum tímamótum.

Það er búið að vera mjög gaman að fylgjast með vexti Dalvíkurbyggðar síðustu árin og einmitt núna er mikil framsýni og áræðni í íbúum, frumkvöðlum og fyrirtækjum. Ný atvinnutækifæri hafa orðið til á Árskógssandi, Hauganesi og Dalvík. Bændurnir í sveitunum hafa hlúð að sínum fyrirtækjum og uppfært þau til nútímans svo eftir er tekið um land allt. Ferðaþjónusta blómstrar um allt sveitarfélagið í höndum drífandi einstaklinga. Búið er að úthluta lóðum til nýbygginga í iðnaði og þá hafa risið og eru að rísa ný íbúðarhús eftir langa bið.

Davíkurbyggð

Sveitarfélagið hefur undanfarin ár staðið í framkvæmdum og m.a. endurbótum við tónlistarskóla, leikskóla, leikhús og sundlaug, ljósleiðaravæðingu og stækkun á þjónustusvæði hitaveitu. Ráðist var í nauðsynlega uppbyggingu við Dalvíkurhöfn í kjölfar ákvörðunar Samherja um að byggja hér upp hátæknifrystihús, ákvörðun sem skiptir sköpum fyrir Dalvíkurbyggð. Nú er nýbúið að leggja fram ársreikning fyrir 2017 sem sýnir mjög góða afkomu og búið er að gera samning um uppbyggingu á íþróttasvæði við íþróttamiðstöðina.

Hinn jákvæði ríkjandi andi er ómetanlegur fyrir byggðarlagið okkar og smitar út frá sér út í þjóðfélagið. Fólk lítur á Dalvíkurbyggð sem vænlegan búsetuvalkost og eignir sem koma á sölu seljast oftast strax. Íbúum er farið að fjölga aftur eftir fækkun síðustu ára og það er afar jákvætt.

Dalvíkurbyggð er skemmtilega fjölbreytt sveitarfélag með ólíka búsetukosti og fjölbreytt atvinnulíf. Hér er mikill mannauður, drifkraftur og dugur. Að þessu öllu ber að hlúa. Takk fyrir góð ár og það er einlæg tilhlökkun að fylgja sveitarfélaginu okkar áfram til næstu framtíðar.

Gleðilegt sumar,
Katrín Sigurjónsdóttir1. sæti B-listans 2018 og
Heiða Hilmardóttirfráfarandi sveitarstjórnarfulltrúi B-listans.

* * *

Framboðslisti Framsóknarmanna og félagshyggjufólks í Dalvíkurbyggð

B-listi Framsóknar- og félagshyggjufólks í Dalvíkurbyggð 2018 var lagður fram og samþykktur einróma í fulltrúaráði þann 15. mars. B-listann skipa einstaklingar alls staðar að úr Dalvíkurbyggð með víðtæka reynslu úr atvinnulífinu og er kynjahlutfall jafnt á listanum, 7 konur og 7 karlar.

Katrín Sigurjónsdóttir framkvæmdastjóri Sölku-Fiskmiðlunar hf. skipar efsta sæti listans en hún sat í bæjarstjórn Dalvíkurbyggðar á árunum 1994-2004 fyrir B-listann. Í öðru sæti er Jón Ingi Sveinsson, framkvæmdastjóri og í því þriðja er Þórhalla Franklín Karlsdóttir, þroskaþjálfi. Í heiðurssæti listans er Atli Friðbjörnsson á Hóli, bóndi og fyrrv. oddviti.

Málefnavinna er farin í gang. Mikil tilhlökkun og gleði er ríkjandi í framboðshópnum og vilji til að fylgja eftir mikilli og góðri uppbyggingu sveitarfélagsins og gera gott byggðarlag enn betra.

Davíkurbyggð

Framboðslisti Framsóknarmanna og félagshyggjufólks í Dalvíkurbyggð:

 1. Katrín Sigurjónsdóttir, framkvæmdastjóri
 2. Jón Ingi Sveinsson, framkvæmdastjóri
 3. Þórhalla Franklín Karlsdóttir, þroskaþjálfi
 4. Felix Rafn Felixson, viðskiptafræðingur
 5. Jóhannes Tryggvi Jónsson, sjúkraflutningamaður og bakari
 6. Lilja Guðnadóttir, hjúkrunarfræðingur og ljósmóðir
 7. Tryggvi Kristjánsson, verslunarstjóri
 8. Kristinn Bogi Antonsson, viðskiptastjóri
 9. Monika Margrét Stefánsdóttir, MA í heimskautarétti
 10. Sigvaldi Gunnlaugsson, vélvirki
 11. Hólmfríður Margrét Sigurðardóttir, glerlistakona
 12. Guðrún Erna Rúdólfsdóttir, verslunarstjóri
 13. Eydís Arna Hilmarsdóttir, sjúkraliði
 14. Atli Friðbjörnsson, bóndi og fv.oddviti

Helstu áherslumál B-listans í Dalvíkurbyggð 2018

Ágætu íbúar Dalvíkurbyggðar!

Þann 26.maí n.k. verður gengið til kosninga til sveitarstjórnar Dalvíkurbyggðar til næstu fjögurra ára. B-listi Framsóknar- og félagshyggjufólks býður fram kröftugan hóp fólks til starfa fyrir byggðarlagið. B-listann skipa einstaklingar alls staðar að úr sveitarfélaginu með víðtæka reynslu úr atvinnulífinu og kynjahlutfall er jafnt á listanum. Hérna kynnum við helstu áherslur B-listans í málefnum Dalvíkurbyggðar og viðburði sem framundan eru í maí. Við viljum taka það fram að þó þetta séu okkar helstu áherslumál þá erum við auðvitað opin fyrir góðum hugmyndum og alltaf til viðræðna um málefni sveitarfélagsins.

Við óskum eftir stuðningi ykkar til þess að B-listinn fái góða kosningu, því með góðri niðurstöðu tryggjum við áframhaldandi ráðdeild og hagsýni í rekstri sveitarfélagsins. Með öflugu fylgi getum við fylgt eftir mikilli og góðri uppbyggingu sveitarfélagsins og gert gott byggðarlag enn betra samfélaginu okkar til heilla.

Frambjóðendur B-listans.

Fjármál og stjórnsýsla

Fjárhagsstaða sveitarfélagsins er góð, tekjur hafa aukist og tekist hefur að greiða niður skuldir á undanförnum árum. Að baki liggur mikil vinna, ráðdeild og hagsýni starfsfólks sveitarfélagsins og í því býr okkar stærsti auður. Nauðsynlegt er að halda vel á spöðunum og fara vel með fjármuni sveitarfélagsins, halda áfram niðurgreiðslu skulda og leita leiða til tekjuaukninga, t.d. af húsnæði í eigu sveitarfélagsins. Allar fjárfestingar þarf að ígrunda vel og leita jafnan hagkvæmustu leiða í framkvæmdum. Við viljum viðhalda háu þjónustustigi en forðast að auka það með þeim hætti að það feli í sér hækkun rekstrargjalda til lengri tíma nema á móti komi auknar útsvarstekjur með fjölgun íbúa. Við viljum virkt íbúalýðræði og að kosið verði um stærri mál sem taka þarf afstöðu til.

Smávirkjanir

Eins og staðan er í dag þá er ekki möguleiki á auknu rafmagni á okkar svæði, það getur verið slæmt bæði fyrir fyrirtæki og heimili. Að frumkvæði B-listans var á síðasta kjörtímabili unnin skýrsla um smávirkjanir í Dalvíkurbyggð. Sú skýrsla vakti athygli og skapaði miklar umræður um þá möguleika sem eru fólgnir í orkuöflun með smávirkjunum t.d. hér í Eyjafirði. Halda þarf áfram með athugun á virkjunarkostum og kanna áhuga á virkjunarframkvæmdum í sveitarfélaginu. Við viljum að Dalvíkurbyggð verði leiðandi í að aðstoða bændur og aðra landeigendur í Dalvíkurbyggð sem hafa áhuga á að koma á fót smávirkjun og lágmarka þannig þörf á varaafli frá 10 MW díselrafstöð, sem samkvæmt fréttum, á að koma upp í Höfðanum.

Félagsþjónusta

Dalvíkurbyggð veitir góða félagsþjónustu en hlutverk félagsþjónustunnar er meðal annars að tryggja fjárhagslegt og félagslegt öryggi og stuðla að velferð á grundvelli samfélagshjálpar þannig að allir geti notið sín sem best í samfélaginu. Félagsþjónustan vinnur að forvörnum, mannréttindum og jafnréttismálum sveitarfélagsins. Málefni fatlaðra eru í góðum farvegi og boðið er uppá góða þjónustu í þeim efnum. Á teikniborðinu eru tvö raðhús við Lokastíg sem fara í byggingu á árinu, fyrir fatlaða einstaklinga. Þjónusta í félagsþjónustu er opin öllum íbúum sveitarfélagsins. B-listinn vill halda áfram góðu samstarfi við félagsþjónustuna í Fjallabyggð.

Stoðþjónusta þarf að vera þannig upp byggð að aldraðir og öryrkjar geti sem lengst búið við eðlilegt heimilislíf og verið virkir þátttakendur í samfélaginu. Því viljum við að sá afsláttur af fasteignaskatti sem er ákveðinn árlega til elli- og örorkulífeyrisþega nýtist þeim sem rétt eiga til hans að fullu. B listinn vill að við skipulagsvinnu verði tryggt svæði við Dalbæ fyrir litlar íbúðir fyrir 60 ára og eldri þar sem íbúar gætu búið í eigin húsnæði og notið þjónustu sem er í boði á Dalbæ. Samráðsvettvangur Byggðaráðs og Félags eldri borgara verði áfram virkur og lífsreynsla og þekking hinna eldri nýtt öllum til auðgunar.

Fræðslu- og menningarmál

Við eigum framúrskarandi leik- og grunnskólaeiningar hér í Dalvíkurbyggð. Við viljum styðja vel við það góða og metnaðarfulla starf sem þar er unnið því börnin okkar eru framtíðin. Áfram verði unnið eftir stefnu um skóla án aðgreiningar og uppbyggingarstefnu. Stoðþjónusta verði efld með því að tryggja aðgang að sálfræði- og fjölskylduráðgjöf. B-listinn vill leita allra leiða til að leikskólar geti verið fyrir börn frá 9 mánaða aldri. B-listinn telur að Árskógarskóli sé mikilvægur til að laða að ungt fólk til búsetu á Árskógsströnd og vill að hann sé auglýstur sem valkostur fyrir alla íbúa sveitarfélagsins.

Tónlistarskóli Dalvíkur var sameinaður við Tónlistarskóla Fjallabyggðar á kjörtímabilinu undir nafni Tónlistarskólans á Tröllaskaga. B-listinn vill lýsa yfir ánægju sinni með skólann og vill stuðla áfram að góðri tónlistarkennslu í sveitarfélögunum.

Í sveitarfélaginu er gróskumikið og gott félags- og menningarstarf sem við viljum halda áfram að styðja vel við þar sem öflugt menningarlíf er mjög mikilvægur og auðgandi þáttur í hverju samfélagi.

Íþrótta- og æskulýðsmál

Mikilvægt er að sveitafélagið eigi gott samstarf við íþróttafélögin um uppbyggingu, endurbætur og rekstur íþróttamannvirkja og íþróttasvæða. B-listinn ætlar að fylgja því eftir að nýr knattspyrnuvöllur rísi eins og fram kemur í þriggja ára fjárhagsáætlun. Áfram verið unnið að heilsueflandi Dalvíkurbyggð og lýðheilsu og forvörnum sinnt áfram af krafti.

Félagsmiðstöðvar skapa stóran sess í lífi barna og ungmenna í öðrum aðstæðum en innan veggja skólanna og hjálpar þeim að þroskast í leik og starfi til framtíðar. Því vill B-listinn efla starf félagsmiðstöðvar Dalvíkurbyggðar í samráði við starfsfólk fræðslu og menningarsviðs. Ungmennaráð verði áfram virkt til að vera sveitarstjórn til ráðgjafar um æskulýðsstefnu og málefni ungs fólks í byggðarlaginu.

Umhverfis- og skipulagsmál

Dalvíkurbyggð er snyrtilegt byggðarlag og hefur átakið „allt í lag fyrir Fiskidag“ stuðlað að betri umhverfisvitund og miklum metnaði fyrir fallegu og aðlaðandi umhverfi. Þjóðvegurinn í gegnum Dalvík þarfnast verulegs viðhalds og endurgerðar og sama má segja um vegina fram Skíðadal og Svarfaðardal, brýnt er að þrýsta á Vegagerð ríkisins til úrbóta.

Komið er að endurskoðun á aðalskipulagi Dalvíkurbyggðar. B-listinn vill að í upphafi þeirrar vinnu verði haldið íbúaþing til að fá fram álit og áherslur íbúa byggðarlagsins. Hefja skal vinnu við deiliskipulag fyrir frekari íbúabyggð í þéttbýliskjörnum til að tryggja nægt framboð íbúða- og iðnaðarlóða. Gerð verði áætlun um átak í gerð göngustíga í Dalvíkurbyggð.

Veitur og hafnir

Hafnirnar eru lífæðar þéttbýliskjarnanna og við viljum sjá þar iðandi mannlíf og áframhaldandi uppbyggingu til eflingar atvinnulífs. B-listinn vill að haldið verði áfram uppbyggingu í kringum verbúðirnar og lagfært umhverfið frá ferjubryggju og að norðurgarði. Einnig vill B-listinn að áfram verði unnið að endurbótum við hafnirnar á Árskógsströnd og svæðin í kringum þær gert aðgengilegra fyrir útivist. Má þar nefna viðgerð á gömlu bryggjunni á Hauganesi. Þrýsta þarf á Vegagerðina að koma upp viðeigandi aðstöðu sem þjónar ferðamönnum sem eru á leið til Grímseyjar. Á kjörtímabilinu verði komið upp 1. stigs hreinsistöð við öll útræsi fráveitu í Dalvíkurbyggð.

Atvinnumál

Dalvíkurbyggð er líflegt landbúnaðarsvæði og við erum stolt af bændum byggðarlagsins, metnaði þeirra til uppbyggingar og dugnaði við að rækta og bæta sínar jarðir. Ferðaþjónustan og frumkvöðlastarf blómstrar um allt sveitarfélagið í höndum dugandi og drífandi einstaklinga. Íbúum sveitarfélagsins er tekið að fjölga aftur og við viljum stuðla áfram að þeirri jákvæðu þróun.

Tryggja þarf að vetrarþjónusta Vegagerðarinnar taki tillit til þeirra miklu uppbyggingar sem hefur orðið í Dalvíkurbyggð, sérstaklega með aukinni atvinnu í dreifbýlinu. Við fögnum fyrirhugaðri uppbyggingu Samherja á hátæknifrystihúsi og hlúa þarf vel að þeim sjávarútvegs- og iðnfyrirtækjum sem fyrir eru.

B-listinn vill leggja aukna áherslu á markaðssetningu sveitarfélagins Dalvíkurbyggð. Nú þegar er hafin vinna hjá sveitarfélaginu við gerð kynningarefnis og viljum við styðja við þá vinnu og halda því verkefni lifandi. Með markaðssetningu sveitarfélagsins viljum við annars vegar kynna byggðalagið sem einstakan búsetukost, með öllum þeim lífsgæðum sem hér eru til staðar, sem og þá kosti sem hér eru fyrir þá aðila sem hyggjast koma upp atvinnurekstri. Með ljósleiðaravæðingu, betri hafnaraðstöðu og aðgangi að 3ja fasa rafmagni um allt sveitarfélagið er svæðið mun betur í stakk búið til að laða að ný atvinnutækifæri og fjölbreyttari störf.