Categories
Fréttir

Almenningur ekki undanskilinn ógnum beitt af óvinveittum ríkjum eða glæpahópum

Deila grein

18/11/2022

Almenningur ekki undanskilinn ógnum beitt af óvinveittum ríkjum eða glæpahópum

Jóhann Friðrik Friðriksson, alþingismaður, var málshefjandi í sérstakri umræðu um fjölþáttaógnir og netöryggismál á Alþingi.

Sagði Jóhann Friðrik netöryggi vera einn anga af fjölþáttaógnum er samfélög standi frami fyrir. Herjað sé með samstilltum aðferðum á kerfislega veikleika lýðræðisríkja, stofnana og hópa samfélagsins. Markmiðið er að valda óæskilegum áhrifum og/eða skaða, svo sem með dreifingu falsfrétta, netárása, íhlutun í lýðræðislegt ferli, fjárfestingum í mikilvægum innviðum. Þar liggja að baki annarlegar hvatir og tilraunir til að grafa markvisst undan stjórnvöldum og stofnunum. Farnar eru leiðir sem eru til þess fallnar að valda skaða án þess að beita hefðbundnum hernaði.

„Árásir geta verið fjölbreyttar og hægt er að beita þeim í skjóli leyndar og afdráttarlausar neitunar á ábyrgð, enda virða aðgerðir hvorki landamæri né skil á milli opinberra aðila og einkaaðila,“ sagði Jóhann Friðrik.

Netnotkun á Íslandi er hvergi meiri í heiminum en þegar komi að netöryggi verðum við að gera mun betur að mati Jóhanns Friðriks. „Almenningur er ekki undanskilinn hættunni af fjölþáttaógnum sem kann að vera beitt af óvinveittum ríkjum eða glæpahópum.“

„Við erum í hópi þeirra þjóða þar sem læsi er almennt, menntunarstig hátt og fáar hraðahindranir til staðar til aukinnar og markvissrar fræðslu. Á málþingi þjóðaröryggisráðs um fjölþáttaógnir kom fram að um 70% netsvika og fjölþáttaherferða virka vegna veikleika hjá einstökum notendum. Því er mikilvægt að auka árvekni og þekkingu okkar á hættum sem stafa af fölskum upplýsingum og tryggja örugga netumgengni,“ sagði Jóhann Friðrik.

„Við höfum á síðustu árum fjölmörg dæmi um fjölþáttaógnir, netárásir á innviði samfélags, svo sem netárásir á stofnanir, orkukerfi og fjármálakerfi, og eru þær staðreyndir, en einnig tilraunir til að hafa óæskileg áhrif á niðurstöður kosninga. Með tilkomu reiknirita eða algóritma má ná til einstaklinga og hópa og beina að þeim upplýsingum án þeirra vitundar sem áhrif hafa á skoðanir þeirra og hegðun.“

Vera á varðbergi og skrefi á undan

„Besta leiðin að mínu mati og margra annarra er að skýr stefna stjórnvalda liggi fyrir með þátttöku alls samfélagsins, m.a. með því að leggja áherslu á lýðræðisleg gildi, upplýsingalæsi og árvekni í skólum og í samfélaginu. Annar veigamikill þáttur í árangri getur falist í því að berjast gegn upplýsingafölsun og þá með sannreyndum og áreiðanlegum opinberum upplýsingum sem öllum eru aðgengilegar. Alþjóðasamstarf er einnig gríðarlega mikilvægt til að tryggja og fyrirbyggja slíkar árásir. Atlantshafsbandalagið hefur lagt áherslu á umrædda þætti sérstaklega og tekur Ísland virkan þátt í þeim.“

„Útgangspunktur minn, virðulegi forseti, er því þessi: Eins og áður sagði eru netárásir aðeins hluti af vopnabúri fjölþáttaógna en sannarlega sá þáttur sem almenningur finnur hvað mest fyrir í sínu daglega lífi. Því vil ég spyrja hæstv. ráðherra, í ljósi aukinnar hættu sem samfélaginu kann að stafa af fjölþáttaógnum ásamt hröðum tæknibreytingum sem kunna að auðvelda framkvæmd þeirra, hvort stjórnvöld, atvinnulíf og samfélag séu nógu vel í stakk búin til að mæta þessum áskorunum og hins vegar hver sé framtíðarsýn ríkisstjórnarinnar varðandi fjölþáttaógnir og netöryggismál hér á landi,“ sagði Jóhann Friðrik.

Forsætisráðherra var til andsvara í umræðunni.