Categories
Fréttir

Jón Sigurðsson látinn

Deila grein

11/09/2021

Jón Sigurðsson látinn

Jón Sigurðsson, fyrrverandi formaður Framsóknrflokksins og ráðherra, er látinn, 75 ára að aldri. Jón lést í gær á líknardeild Landspítalans í Kópavogi. Jón greindist með langt gengið krabbamein í blöðruhálskirtli í ársbyrjun í fyrra.

Jón var fæddur í Kollafirði á Kjalarnesi þann 23. ágúst 1946. Hann lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum í Reykjavík vorið 1966 og þremur árum síðar brautskráðist hann með BA-próf í íslensku og sagnfræði frá Háskóla Íslands. Frá útskrift í MR vann hann við kennslustörf í gagnfræðaskólum, menntaskólum og háskólum hér á landi og í Svíþjóð til ársins 1975.

Jón var ritstjóri Tímans frá 1978 til 1981. Hann tók þá við starfi skólastjóra Samvinnuskólans á Bifröst og varð síðar rektor skólans til ársins 1991. Hann útskrifaðist með MA gráðu í menntunarfræðum og kennslustjórnun frá Columbia Pacific University í San Rafael í Bandaríkjunum árið 1988 og doktorsgráðu í sömu greinum árið 1990. Þá lauk hann MBA-gráðu í rekstrarhagfræði og stjórnun frá National University í San Diego í Bandaríkjunum árið 1993.

Jón var seðlabankastjóri á árunum 2003 til 2006. Jón tók við embætti iðnaðar- og viðskiptaráðherra í ríkisstjórn Geirs H. Haarde 2006 og gegndi því til ársins 2007. Á sama tíma og hann gegndi ráðherraembættinu var hann formaður Framsóknarflokksins.

Framsóknarfólk minnast formanns og ráðherra með djúpri virðingu og þakklæti. Aðstandendum er vottuð samúð og þakkir fyrir ómældar fórnir í þágu Framsóknarflokksins og íslensku þjóðarinnar.

Categories
Fréttir

Framtíðin ræðst á miðjunni

Deila grein

26/08/2021

Framtíðin ræðst á miðjunni

Framsókn hefur á náð verulegum árangri í ríkisstjórnarsamstarfinu á kjörtímabilinu. Framtíðin hefur ráðist á miðjunni í samstarfi við flokkana til vinstri og til hægri. Framsókn hefur leitt mikil umbótamál sem hafa orðið að veruleika og má þar nefna byltingu kerfisins í þágu barna, nýjan Menntasjóð námsmanna, hlutdeildarlán, Loftbrú og stórsókn í samgöngum um allt land. Þessi stórmál og fleiri hefur Framsókn látið verða að veruleika þrátt fyrir heimsfaraldurinn.

 • Fjárfestum í fólkiupptaka frá kynningu Sigurðar Inga Jóhannssonar formanns Framsóknar á málefnaáherslunum.

Framsókn heldur áfram veginn á næsta kjörtímabili í anda samvinnu, manngildis, raunsæis og hófsamra lausna. „Við erum öll í þessu saman“ hefur oft verið sagt á kjörtímabilinu. Í þeim anda vill Framsókn nálgast viðfangsefni stjórnmálanna.

Á næsta kjörtímabili leggjum við áherslu á að fjárfesta í fólki. Við leggjum ekki fram hugmyndir að töfra- eða allsherjarlausnum, heldur viljum að hið opinbera geti komið til móts við fólk á þeirra eigin forsendum, gefa því fjölbreytt tækifæri til að þroska hæfileika sína, skapa verðmæti og taka sem virkastan þátt í samfélaginu eftir þeirra möguleikum. Það er best fyrir alla ef hver og einn leggur sig fram.

Heimsfaraldurinn hefur sett mark sitt á íslenskt samfélag síðustu misseri og gerir enn. Framsókn leggur áherslu á að vinna áfram að því að samfélagið þróist hratt í eðlilegt horf en undirstrikar að vernda verður viðkvæmustu hópana. Markmiðið er að samfélagið búi aftur við það frjálsræði sem ríkti fyrir heimsfaraldurinn við fyrsta mögulega tækifæri. Framsókn vill nýta allar leiðir til að tryggja að daglegt líf okkar, atvinnulíf og menningarlíf geti gengið sinn vanagang, til dæmis með notkun hrað- og sjálfsprófa.

Fjárfestum í fólki

Heilbrigðisþjónustan – Einstaklingurinn í öndvegi

 • Framsókn vill fara í almennar aðgerðir til þess að fjárfesta í fólki til framtíðar. Fara þarf í markvissa vinnu við að endurmeta og samþætta þjónustu við fólk sem hefur lent í áföllum á lífsleiðinni. Lykilinn er að velferðarþjónustan bregðist snemma við og leggi áherslu á að fyrirbyggja vandamál með fjölþættum aðgerðum líkt og gert hefur verið í barnamálum á kjörtímabilinu. Tryggja verður að þjónustan vinni betur og meira saman og geti fylgt málum eftir þvert á einstakar stofnanir. Þær lausnir þarf að móta með samvinnu.
 • Framsókn vill fjárfesta í fólki sem hefur lent í alvarlegum áföllum á sinni lífsleið. Áföll geta verið mismunandi og eru því jafn ólík og þau eru mörg. Þessa einstaklinga á að aðstoða við að byggja sig upp að nýju og ná fyrri styrk. Það skiptir sköpum fyrir þá að fá viðeigandi aðstoð og skilning, en einnig liggja í því mikil verðmæti fyrir samfélagið í heild. Þetta gerum við með því að taka heildstætt utan um viðfangsefnið, tengja saman ríki, sveitarfélög, frjáls félagasamtök og aðra viðkomandi aðila og móta heildstæða umgjörð um það hvernig tekið er utan um hvern og einn sem þarf á þjónustu að halda.
 • Framsókn vill fara í þjóðarátak í lýðheilsutengdum forvörnum til að efla einstaklinga til virkni og velgengni í íslensku samfélagi. Það er þýðingarmikil fjárfesting í fólki.
 • Framsókn vill að skoðað verði hvort frekari tilefni sé til aukins einkareksturs innan heilbrigðisgeirans. Það þarf einfaldlega að nota þær aðferðir sem skila bestum árangri á sem skjótasta máta.
 • Framsókn leggur áherslu á að gæði heilbrigðisþjónustunnar séu ávallt eins og best verður á kosið. Vitanlega þarf að leita hagkvæmra og skilvirkra lausna því að um 60% útgjalda ríkisins fara til heilbrigðis- og velferðarmála, en markmið Framsóknar er og verður alltaf að tryggja öllum íbúum landsins þjónustu óháð búsetu og efnahag. Það skiptir meira máli en hvort að hið opinbera veiti alla þjónustuna sjálft eða kaupi hana af öðrum.
 • Framsókn vill efla geðheilbrigðisþjónustu í forvarnaskyni. Það er skynsamlegt eins og á öðrum sviðum heilbrigðisþjónustunnar til að fyrirbyggja frekari vanda með því að bregðast snemma við – áður en vandinn verður stærri. Ekki síst þarf að auka geðheilbrigðisþjónustu fyrir börn og félagslega veika hópa.
 • Framsókn vill stórefla heilbrigðisþjónustu utan sjúkrastofnana, sérstaklega fyrir eldra fólk. Finnar hafa náð þar eftirtektarverðum árangri við að hjálpa eldra fólki að varðveita sjálfstæði sitt og virka samfélagsþátttöku. Hugsa þarf  þjónustuna í samræmi við aðstæður, möguleika og vilja hvers og eins.
 • Framsókn vill nýta tæknilausnir eins og kostur er til að efla heilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni þar sem þjónusta hefur minnkað hjá íbúum utan þéttbýlustu svæðanna.
 • Framsókn vill að þriðji skammtur bóluefnis standi þeim sem vilja til boða.

Réttindi barna – Þjónustutrygging og jafnræði í þjónustu við börn.

 • Framsókn ætlar að tryggja að öll börn njóti sömu réttinda til opinberrar þjónustu í anda nýrrar löggjafar um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna, sem mun fækka alvarlegum tilvikum. Eitt flóknasta viðfangsefni íslenskra stjórnvalda síðustu áratugi er sú staðreynd að börn hér á landi þurfa oft að bíða óhóflega lengi eftir greiningu eða þjónustu við mögulegum vanda. Oft er jafnvel um að ræða þekktan vanda sem þarfnast staðfestingar opinberra aðila til að geta hlotið nauðsynlega þjónustu.
 • Framsókn ætlar að stytta biðlista eftir greiningarúrræðum, s.s. einhverfu, taugaþroskaröskunum, þroskahömlunum og geðrænum vanda með því að fjölga sérhæfðu starfsfólki og grípa fyrr inn í aðstæður barns til að koma í veg fyrir alvarlegan vanda.
 • Framsókn vill að barnið sé ávallt í forgangi. Framsókn vill að komið verði á þjónustutryggingu, sem þýðir að ef einstaklingur fær ekki heilbrigðis- eða félagsþjónustu hjá hinu opinbera er honum vísað til einkaaðila, samanber danska módelið.
 • Framsókn vill að öll réttindi sem tengjast fullorðinsaldri verði virk við 18 ára aldur.
 • Framsókn vill styðja foreldra með því að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla. Leita þarf leiða til þess að brúa bilið með lengingu fæðingarorlofs og stuðla að því að börn fái leikskólapláss fyrr. Einnig vill Framsókn tryggja styrki til foreldra sem ekki eru með börn hjá dagforeldri. Ríkið verður að leiða samtalið við Sambandi íslenskra sveitarfélaga og ná samkomulagi um að brúa þetta bil, sem margir foreldrar kljást við í dag.

Jöfnum leikinn – Frístundastarf barna og íþróttastarf.

 • Framsókn vill að ríkið styðji við frístundir barna með árlega 60 þúsund króna greiðslu til allra barna og lækka þannig útgjöld fjölskyldna vegna frístunda. Sýnt hefur verið fram á að vaxtastyrkir styrkja þroska barna, líkamlega og andlega, og ýta undir sjálfstæði þeirra og styrkja sjálfsmynd. Þessi aðgerð jafnar tækifæri barna til virkrar þátttöku í tómstundastarfi.
 • Framsókn vill byggja nýja þjóðarleikvanga á næsta kjörtímabili í samstarfi við íþróttahreyfinguna.
 • Framsókn vill styðja betur við afreksíþróttafólk með auknum fjárframlögum til afrekssjóðs sérsambanda.
 • Framsókn vill auka framlög í ferðajöfnunarsjóð íþróttafélaga til að jafna aðstöðumun íþróttafólks á landsbyggðinni.
 • Framsókn vill styðja sérstaklega við íþróttafélög sem starfrækja meistaraflokka kvenna til að jafna fjárhagslegan mun milli karla- og kvennadeilda í afreksstarfi í hópíþróttum.

Sókn í þágu eldra fólks – Aldur skiptir ekki máli, heldur einstaklingurinn.

 • Framsókn vill afnema reglur um að fólk fari á eftirlaun eða hætti störfum við ákveðinn aldur. Þeir sem vilja áfram vera virkir á vinnumarkaði  eiga að hafa kost á því ef vilji bæði launafólks og vinnuveitanda stendur til þess.
 • Framsókn leggur áherslu á að ráðist verði í endurskipulagningu á málaflokki eldra fólks út frá grunngildum aldursvæns samfélags, samþættingu, persónumiðaðrar þjónustu og skýrrar sýnar á hlutverk og skyldur þeirra sem að þjónustunni koma. Horfa ætti til reynslunnar af endurskipulagningu opinberrar þjónustu við börn sem unnin var á kjörtímabilinu. Lykilatriðið er aukin samvinna innan kerfisins.
 • Framsókn vill gera stórátak í uppbyggingu heimahjúkrunar og dagþjálfunarrýma, bæta og fjölga endurhæfingarúrræðum og skapa fjölbreyttari þjónustu sem styður eldra fólk til að búa sem lengst heima hjá sér, eftir því sem það vill og heilsa leyfir. Með því móti getur það haldið sjálfstæði sínu, sjálfræði, reisn og virðingu m.a. með fyrirbyggjandi aðgerðum.
 • Framsókn vill leggja áherslu á aukna og samhæfða heimaþjónustu, sveigjanleg dagþjálfunarúrræði, aukna tæknivæðingu og markvissan stuðning við aðstandendur eldra fólks. Stórefla þarf samstarf milli félags- og heilbrigðisþjónustunnar m.a. svo þjónustan sé persónumiðuð og sé að mestu veitt á heimilum fólks. 
 • Nútímavæða þarf þjónustuna og aðgengi að henni með aukinni notkun á velferðatækni, rafrænni þjónustu, fjarþjónustu og upplýsingagáttum.
 • Framsókn leggur áherslu á að upplýsingakerfi verði samræmd og byggð verði upp öflug upplýsingagátt. Með henni verði hægt að innleiða eina gátt umsókna um þjónustu hins opinbera. Notendur þjónustunnar þurfa þá ekki að sækja um þjónustu á mörgum stöðum heldur fari umsókn í eina þjónustugátt og í gegnum hana fái viðkomandi viðeigandi þjónustu á hverjum tíma.
 • Samhæfa þarf fjölbreytt úrræði og sníða að hverju svæði fyrir sig. Sveitarfélög eru misjafnlega sett með aðstöðu út frá stærð, mannfjölda og fl. Sömu úrræðin ganga ekki alls staðar.
 • Framsókn leggur áherslu á að almenna frítekjumarkið hækki í skrefum og að lífeyrisskerðingar vegna atvinnutekna verði afnumdar. Framsókn vill mæta þeim verst stöddu og horfir þá sérstaklega til húsnæðismála, en flestir þeir sem búa við bág kjör búa í mjög skuldsettu húsnæði eða greiða háa leigu. Skoða þarf möguleika á hlutdeildarlánum fyrir eldra fólk.

Örorka – Allir þurfa þak yfir höfuðið

 • Framsókn vill heildarendurskoðun á málefnum öryrkja hér á landi. Sú endurskoðun verður gerð með þau markmið bæta stöðu öryrkja og virkni innan samfélagsins og vinnumarkaðsins.
 • Framsókn vill aðstoða öryrkja við að komast í vinnu. Fólk undir fertugu á ekki að neyðast til að fara á örorku.
 • Framsókn vill ýta húsnæðisátaki úr vör sem aðstoðar öryrkja við að hafa tryggt þak yfir höfuðið.

Húsnæðismál – Aukið framboð

 • Framsókn vill að skipulags- og húsnæðismál séu í sama ráðuneyti til að auka skilvirkni þegar kemur að skipulagsmálum sveitarfélaga. Með því má stytta tímann sem þau taka, gera sveitarfélögum kleift að bregðast fyrr við lóðaskorti og tryggja nægilegt framboð af lóðum til húsbygginga á hverjum tíma.
 • Framsókn vill auka framboð á almennum íbúðum fyrir öryrkja og fatlaða.
 • Framsókn vill útfæra hlutdeildarlán fyrir fleiri hópa en fyrstu kaupendur. Þá er sérstaklega horft til eldra fólks og félagslega veikra hópa í samfélaginu.
 • Framsókn leggur áherslu á að samræma umsóknargátt almennra og sérstakra húsnæðisbóta. Farið verði í heildarendurskoðun á húsnæðismálunum með það að leiðarljósi og finna leiðir til að hjálpa þeim verst stöddu.

Menntamál – Áhersla á skólaþróun með breiðri þátttöku

 • Menntastefna til ársins 2030 er leiðarljós Framsóknar í menntamálum, enda er hún lögð fyrir Alþingi af núverandi mennta- og menningarmálaráðherra.
 • Framsókn vill áfram leggja áherslu á skólaþróun með þátttöku skólanna sjálfra, enn frekari eflingu kennarastéttarinnar og mikilvægi þess að halda menntuðum kennurum í starfi.
 • Framsókn vill bæta þjónustu hins opinbera við skólana, uppfæra námsgagnakost og virkja fleiri aðila í námsgagnagerð.
 • Framsókn vill leggja ríka áherslu á snemmtæka íhlutun og samþættingu ólíkra stuðningskerfa svo skólakerfið bregðist skjótt við ef barn glímir við erfiðleika.
 • Framsókn ætlar áfram að auka vægi iðn- og tæknimenntunar og tryggja enn frekar aukið jafnræði bók- og verknáms.
 • Framsókn vill tryggja öllum menntun og kennslu sem tekur mið af þeirra þörfum og aðstæðum. Við ætlum að sýna lestrarvanda drengja sérstaka athygli.
 • Framsókn vill að áfram verði lögð áhersla á að styðja kröftuglega við íslenska tungu í sífellt alþjóðlegri og stafrænni heimi.
 • Framsókn vill tryggja öllum sem eru af erlendu bergi brotnir sem flytja hingað til lands tækifæri til að læra íslensku.

Atvinnu- og efnahagslífið eftir heimsfaraldur

Fjórða stoðin – fjölþættari verðmætasköpun

 • Framsókn vill efla efnahagslífið til að skjóta fleiri stoðum undir innlenda verðmætasköpun svo sem uppbyggingu í skapandi greinum. Fyrstu skrefin hafa verið stigin með hagvísum skapandi greina og sérstöku rannsóknarsetri. Næsta skref er sérstakt ráðuneyti skapandi greina.
 • Framsókn vill efla kvikmyndagerð á Íslandi og hækka endurgreiðslur á kostnaði við kvikmyndagerð hérlendis í 35%. Samhliða þarf stuðning við uppbyggingu innviða fyrir kvikmyndagerð, skv. nýrri kvikmyndastefnu.
 • Nær ótakmörkuð tækifæri eru í hugverkaiðnaði, svo sem líftækni, lyfjaframleiðslu og tengdum greinum. Framsókn vil hvetja til enn frekari fjárfestinga á sviði hugverkaiðnaðar með fjárfestingastuðningi við stærri verkefni sem skapa verðmæti og störf fyrir þjóðina.
 • Framsókn vill styrkja Tækniþróunarsjóð og bæta skattaumhverfi nýsköpunarfyrirtækja sem og frumkvöðla.

Lítil og meðalstór fyrirtæki – Lykill að uppbyggingu og þróun.

 • Framsókn er málsvari lítilla og meðalstórra fyrirtækja og vill taka upp þrepaskipt tryggingagjald og lækka það á lítil og meðalstór fyrirtæki. Samhliða því er nauðsynlegt að taka upp fleiri þrep í tekjuskatti fyrirtækja. Hreinan hagnað fyrirtækja umfram 200 m.kr. á ári þarf að skattleggja hærra á móti lækkuninni til lítilla og meðalstórra fyrirtækja. Þannig dregur hún ekki úr getu ríkissjóðs til að standa undir öflugu velferðar-, mennta- og heilbrigðiskerfi.
 • Framsókn leggur áherslu á að tekið sé tillit til stærðar fyrirtækja við álagningu ýmissa opinberra gjalda, sem nú eru í formi flatra gjalda og/eða skatta, svo sem gjöld vegna starfsleyfa og úttekta eftirlitsaðila. Þó þessi gjöld skipti litlu máli í heildarsamhenginu er ljóst að þau geta verið íþyngjandi fyrir smærri fyrirtæki, einkum í upphafi reksturs.
 • Framsókn vill nota skattkerfið til að jafna aðstöðu fólks á landsbyggðinni ásamt því að styðja betur við rekstur lítilla og meðalstórra fyrirtækja. Þannig er skattkerfið notað til að fjárfesta í fólki og hvetja til fjölþættari verðmætasköpunar.

Loftslagsmál – græn orka – tækifæri Íslands

 • Framsókn telur veruleg tækifæri liggja í útflutningi á þekkingu í formi ráðgjafar og fjárfestinga á erlendum vettvangi þar sem menntun og þekking á hlutum eins og endurnýjanlegri orku skipta miklu máli.
 • Framsókn vill efla grænan iðnað, þar á meðal vetnisframleiðslu, og nýta tækifærin í landinu til nýsköpunar, þróunar og verðmætasköpunar í loftslagsmálum. Verkefnin þurfa að vera markvissari og skilvirkari og til þess að leiða það telur Framsókn nauðsynlegt að koma á sérstöku loftslagsráðuneyti. Stefnan er kolefnishlutlaust Ísland árið 2040.
 • Framsókn vill stuðla að innleiðingu hringrásarhagkerfisins í íslenskt samfélag og atvinnulíf. Hringrásarhagkerfið snýst í megindráttum um að viðhalda verðmæti auðlinda og lágmarka myndun úrgangs.
 • Í samstarfi við vísindasamfélagið, félagasamtök og sveitarfélög þarf að vinna að almennri vitundarvakningu um tækifæri almennings til að hafa áhrif. Framsókn vill að markvisst verði stefnt að því að uppfylla Heimsmarkmið Sameinuðu Þjóðanna, þar á meðal þau sem varða umhverfis- og loftlagsmál.
 • Framsókn vill að tekin verði enn stærri skref á næstu árum í áframhaldandi orkuskiptum í samgöngum og flutningum á landi og á sjó. Markmiðið er að Ísland verði óháð jarðefnaeldsneyti og að raforkukerfið sé forsenda orkuskipta og efnahagslegra framfara með nýtingu innlendra, hagkvæmra og hreinna orkugjafa í samgöngum. Til þess verða nauðsynlegir innviðar að vera fyrir hendi.
 • Eftirspurn eftir framleiðslu úr grænni orku og hreinu vatni fer hraðvaxandi um alla heim. Framsókn vill nýta tækifæri til útflutnings á orkuþekkingu og orku í formi rafeldsneytis. Fari svo sem horfir gæti hér sprottið upp nýr og spennandi iðnaður sem mundi grundvallast á öflugri atvinnusköpun, nýsköpun, gjaldeyrissparnaði og ávinningi í loftslagsmálum.

Samgöngumál – innviðir verðmætasköpunar

 • Stórkostleg aukning í framlögum til samgöngumála er raunveruleiki. Alls staðar er verið að byggja upp. Öflugir og öruggir innviðir eru grunnurinn að betri lífsgæðum. Á kjörtímabilinu hefur aldrei áður verið varið jafn miklum fjármunum til samgangna. Mikið hefur áunnist, en framkvæmda og viðhaldsþörf er hvergi nærri lokið.
 • Framsókn vill halda áfram bæta umferðaröryggi og miðar að því m.a. að fækka einbreiðum brúm á hringveginum og halda áfram að aðskilja akstursstefnur á umferðarþyngstu vegköflum landsins. Framundan eru einu mestu umbreytingar í samgöngum sem sést hafa. Tvöföldun Reykjanesbrautar, tvöföldun vega á milli Hveragerðis og Selfoss og tvöföldun vegar um Kjalarnes.
 • Framsókn leggur áherslu á að stytta vegalengdir milli byggða, efla atvinnusvæði á landinu öllu og draga markvisst úr losun gróðurhúsalofttegunda.
 • Framsókn vill sjá áframhaldandi uppbyggingu samkvæmt Samgönguáætlun. Halda þarf áfram með samvinnuverkefni í vegaframkvæmdum og samstarfi á milli hins opinbera og atvinnulífs. Sem dæmi má nefna nýja brú yfir Ölfusá, brú yfir Hornafjarðarfljót og nýjan veg yfir Öxi.
 • Sundabraut hefur verið á dagskrá allt kjörtímabilið og verður stórkostleg samgöngubót sem losar um umferðarhnúta. Á kjörtímabilinu hefur verið unnið að undirbúningi svo framkvæmdir geta hafist árið 2026 eins og áætlanir gera ráð fyrir.
 • Framsókn vill að í uppbyggingu innviða á hálendinu verði hugað að því til framtíðar að rafmagnsbílar komist um. Þá verði sérstök áhersla lögð á vegina um Kjöl og að Fjallabaki. Ekki síst vegna mögulegs öryggishlutverks þeirra ef náttúruvá ber að dyrum.
 • Framsókn vill halda áfram að styrkja og efla innanlandsflugvelli, fjölga tækifærum í ferðaþjónustu og skapa atvinnu heima fyrir.
 • Framsókn hefur lagt áherslu á uppbyggingu hafna og mun halda henni áfram. Þær gegna lykilhlutverki í verðmætasköpun.
 • Framsókn vill tryggja framgang Samgöngusáttmálans til að liðka fyrir umferð á höfuðborgarsvæðinu og vinna að kolefnishlutlausu Íslandi.
 • Framsókn vill að á hverjum tíma sé alltaf unnið að byggingu að minnsta kosti einna jarðganga á landinu.

Byggðamál – Við erum eitt samfélag

 • Framsókn vill beita fjárhagslegum hvötum til að bæta aðgengi að opinberri þjónustu við íbúa á á skilgreindum brothættum svæðum á landsbyggðinni til að jafna aðstöðumun. Dæmi um velheppnaða aðgerð er Loftbrúin. Einnig er hægt að nýta ákvæði í lögum um nýjan Menntasjóð til að stuðla að búsetu sérfræðinga, til dæmis lækna, fjarri höfuðborginni.
 • Framsókn vill auka fjármagn til byggðaáætlunar. Grundvallarendurskoðun hefur átt sér stað á byggðamálum síðustu ár með nýrri byggðaáætlun. Nýta þarf betur þau tæki sem hún býr yfir.
 • Framsókn vill auka við eigið fé Byggðastofnunar til að auka möguleika stofnunarinnar við að styðja við atvinnuuppbyggingu og nýsköpun á landsbyggðinni.
 • Framsókn vill að byggðir verði klasar í samstarfi ríkis, sveitarfélaga og atvinnulífs út um landið til að tryggja betur framgang hugmyndafræðinnar um störf án staðsetningar. Sett verði í forgang því tengdu að þróa skattalega hvata til að flýta þeirri uppbyggingu svo klasar eða samvinnuhús rísi sem víðast. Aðstöðuleysi má ekki koma í veg fyrir að störf á vegum hins opinbera og einkaaðila verði til á landsbyggðinni.
 • Framsókn vill efla smærri þorp sem standa höllum fæti. Sú reynsla sem hefur skapast af klæðskerasaumuðum aðgerðum á Flateyri er góð fyrirmynd.
 • Nú þegar hillir undir að verkefnið Ísland ljóstengt, sem Framsókn var í forystu um, ljúki með því að dreifbýlið um landið hefur aðgang að ljósleiðaratengingu þá þurfum við að stíga það næsta. Ísland fulltengt verður forgangsmál hjá Framsókn þannig að minni þéttbýlisstaðir fái ljósleiðartengingu og geti þannig tekið þátt í fjórðu iðnbyltingunni og íbúar þeirra búi við sömu lífsgæði og aðrir íbúar landsins sem felast í góðum fjarskiptum.
 • Starfsemi fiskeldis hefur hleypt nýjum krafti í byggðir sem áður stóðu höllum fæti með auknum tekjum og fjölgun íbúa. Framsókn vill áframhaldandi stuðning við uppbyggingu fiskeldis.  Regluverkið þarf að vera skýrt. Gæta þarf vel að umhverfisáhrifum starfseminnar með virku eftirliti, rannsóknum og aðkomu vísindamanna á viðeigandi sviðum.
 • Mikilvægt er að regluverk um fiskeldi verði endurskoðað til að tryggja sanngjarna gjaldtöku fyrir afnot af sameiginlegum auðlindum. Skipting þeirra tekna milli ríkis og sveitarfélög verði sanngjörn.

Landbúnaður – vanmetin auðlind

 • Framsókn vill standa vörð um fæðu- og matvælaöryggi á Íslandi með dyggum stuðningi við íslenska matvælaframleiðslu sama í hverju hún felst.
 • Framsókn leggur mikla áherslu á að viðhalda áframhaldandi stöðu Íslands í fremstu röð í  vörn gegn sýklalyfjaónæmi. Það er risastórt heilbrigðismál að komið sé í veg fyrir útbreiðslu sýklalyfjaónæmra baktería á Íslandi með ströngum ráðstöfunum, en við sjáum að sýklalyfjaónæmi er orðinn stór vandi víða erlendis. Forskot innlends landbúnaðar liggur ekki síst í lítilli lyfja- og varnarefnanotkun samanborið við flest önnur ríki.
 • Framsókn vill stórefla nýsköpun í matvælaframleiðslu og landnýtingu. Stefna ber að því að öll landnýting og ræktun sé sjálfbær og stuðningur hins opinbera þarf í meira mæli að beinast að því að efla fjölbreyta ræktun og landnýtingu, þar með talið kolefnisbindingu.
 • Jafna þarf samkeppnisstöðuna betur með því að heimila frumframleiðendum samstarf eins og þekkist í öllum Evrópulöndum og afurðastöðvum í kjöti sams konar samstarf og í mjólkurframleiðslu. Bændum ætti að heimila slátrun og vinnslu að undangengnu áhættumati og nauðsynlegri fræðslu.
 • Gagnvart innflutningi þarf að endurskoða tollasamning við ESB vegna forsendubrests m.a. eftir útgöngu Bretlands úr sambandinu.  Þá þarf að efla tolleftirlit verulega og gera sambærilegt og þekkist í samanburðarríkjum.
 • Stofnað verði nýtt landbúnaðar og matvælaráðuneyti þar sem skógrækt og landgræðsla koma saman við eftirlitsstofnanir matvælaöryggis og landbúnaðar.
 • Framsókn vill styðja betur við landgræðslu og skógrækt til að mæta betur skuldbindingum okkar í loftslagsmálum.
Categories
Fréttir

Atvinna, atvinna, atvinna!

Deila grein

11/08/2021

Atvinna, atvinna, atvinna!

Í atvinnumálum er þetta helstAtvinnuleysi fer minnkandi með hverjum mánuði sem líður. Í júlí var skráð atvinnuleysi 6,1%, en það er 1,3% lækkun milli mánaða og 3% lækkun frá upphafi sumars. Einnig spáir Vinnumálastofnun áframhaldandi minnkun atvinnuleysis á næstu mánuðum, sem hefur lækkað um 6,7% frá janúar 2021.

May be an image of 2 manns og texti
Ásmundur Einar Daðason, félags- og barnamálaráðherra.

Innan ríkisstjórnarinnar hefur Framsókn lagt mikla áherslu á að standa vörð um atvinnu fólks og lifibrauð þess eftir áhrif Covid-19 veirunnar á atvinnumarkaðinn hér á landi. Þá hefur flokkurinn unnið að sérstökum atvinnuátökum á borð við átakið „Hefjum störf“, sem Ásmundur Einar, félags- og barnamálaráðherra, setti af stað.Það eru gleðitíðindi að sjá alvöru árangur af þeirri vinnu. Höldum áfram veginn í átt að minnkun atvinnuleysis.

Atvinna, atvinna, atvinna!

Categories
Fréttir

Kosning utan kjörfundar

Deila grein

09/08/2021

Kosning utan kjörfundar

Utankjörfundaratkvæðagreiðsla vegna alþingiskosninganna 25. september n.k. er hafin. Hagnýtar upplýsingar um kosningarnar má finna á kosning.is.

Hægt er að kjósa utankjörfundar hjá sýslumönnum um land allt. Kjósendur sem staddir eru erlendis geta kosið á skrifstofu sendiráðs eða fastanefndar hjá alþjóðastofnun, í sendiræðisskrifstofu eða í skrifstofu kjörræðismanns samkvæmt nánari ákvörðun Utanríkisráðuneytisins.

Framsóknarflokkurinn veitir nánari upplýsingar vegna kosningar utankjörfundar í síma 540 4300 eða á netfanginu framsokn@framsokn.is.

Hvernig fer atkvæðagreiðslan fram?

Kjörgögn eru: kjörseðill, kjörseðilsumslag, fylgibréf og sendiumslag, og stimplar með listabókstöfum.

Listabókstafur Framsóknarflokksins er B

 1. Nauðsynlegt er að hafa meðferðis skilríki með ljósmynd og framvísa á kjörstað.
 2. Kjörgögn afhent
 3. Kjósandi stimplar eða ritar á kjörseðilinn bókstaf þess lista sem hann vill kjósa og má hann geta þess hvernig hann vill hafa röðina á listanum. Mikilvægt er að gera engar merkingar við aðra lista eða annars staðar á kjörseðil því þá telst atkvæðið ógilt.
 4. Kjósandi brýtur saman kjörseðilinn þannig að letrið snúi inn ogsetur atkvæðið í kjörseðilsumslagið.
 5. Hann undirritar fylgibréf í viðurvist kjörstjóra sem vottar atkvæðagreiðsluna.
 6. Kjörseðilsumslag og fylgibréf eru lögð í sendiumslagið og því lokað.
 7. Sendiumslagið skal síðan áritað til sýslumannsins, hreppstjórans eða kjörstjórnarinnar í því umdæmi þar sem kjósandinn telur sig standa á kjörskrá. Á sendiumslagið skal og rita nafn kjósanda, kennitölu og lögheimili.
 8. Stimpill er settur á umslag (samkvæmt upplýsingum dóms-og kirkjumálaráðuneytis er stimpill skilyrði til að atkvæði teljist gilt, en yfirkjörstjórn á hverjum stað úrskurðar um gildi atkvæðis vanti stimpilinn).

Ef kosið er utan kjördæmis kjósanda, innanlands eða erlendis skulu kjósendur sjálfir annast og kosta sendingu atkvæðisbréfs síns. Kjörstjóra er þó skylt ef kjósandi óskar þess að koma bréfinu í póst. Nægjanlegt er að koma bréfi með utankjörfundaratkvæði í einhverja kjördeild þess kjördæmis þar sem kjósandinn er á kjörskrá.

Utankjörfundaratkvæði skal vera komið í hendur viðkomandi kjörstjórnar fyrir lok kjörfundar á kjördag svo unnt sé að taka það til greina við kosninguna. Utankjörfundaratkvæðið er þannig á ábyrgð kjósanda þar til það hefur borist viðkomandi kjörstjórn.

Atkvæði má koma með eða senda til Framsóknarflokksins, Hverfisgötu 33, 101 Reykjavík og við komum því til skila. Einnig má hafa samband við kosningaskrifstofur okkar víðsvegar um landið. Á kjördag sjálfan er þó ráðlagt að stíla atkvæðin á yfirkjörstjórn þar sem viðkomandi er á kjörskrá.

Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu

Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar fer fram sem hér segir:

 • frá og með mánudeginum 23. ágúst eingöngu fram á 1. hæð í Smáralind, nálægt inngangi í norðausturhluta á 1. hæð, og á 3. hæð í Kringlunni, bíógangi.
  Opið er alla daga vikunnar kl. 10:00 – 22:00.
 • Á kjördag, laugardaginn 25. september verður eingöngu opið á 1. hæð í Smáralind kl. 10:00 – 17:00 fyrir kjósendur sem eru á kjörskrá utan höfuðborgarsvæðisins.

Smáralind – staðsetning

Kringlan – staðsetning

Sýslumaðurinn á Vesturlandi

Fyrst um sinn má greiða atkvæði á skrifstofum embættisins virka daga sem hér segir: 

Akranesi – Stillholti 16-18,  mánudaga til fimmtudaga kl. 10:00 til 15:00 en 09:00 til 14:00 á föstudögum.

Borgarnesi – Bjarnarbraut 2,  mánudaga til fimmtudaga kl. 10:00 til 15:00 en 09:00 til 14:00 á föstudögum.

Stykkishólmi – Borgarbraut 2, mánudaga til fimmtudaga kl. 10:00 til 15:00 en 09:00 til 14:00 á föstudögum.  

Búðardal –  Miðbraut 11, á þriðjudögum og fimmtudögum, kl. 09:30 til 13:00

Eyja- og Miklaholtshreppi – skrifstofu hreppsstjóra, Þverá
Alla virka daga kl. 12:00 til 13:00.

Grundarfirði – skrifstofu Grundarfjarðarbæjar, Borgarbraut 16
Alla virka daga kl. 10:00 til 14:00.

Snæfellsbæ – skrifstofu Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4
Alla virka daga kl. 09:00 til 12:00 og 13:00 til 15:30.

Hægt er að kjósa á öðrum tíma samkvæmt nánara samkomulagi við viðkomandi kjörstjóra.

Vegna kosninga til Alþingis, laugardaginn 25. september 2021, hefur verið ákveðið að kosið verði á stofnunum og dvalarheimilum í umdæmi Sýslumannsins á Vesturlandi sem hér segir;

Akranesi – Höfða, hjúkrunar- og dvalarheimili, miðvikudaginn 15. september nk. kl. 10:00 -12:00
Akranesi – Heilbrigðisstofnun Vesturlands, þriðjudaginn 21. september nk. kl. 14:00 til 15:00
Borgarnesi – Dvalarheimilinu Brákarhlíð, fimmtudaginn 16. september nk. kl. 10:00 til 12:00
Snæfellsbæ – Dvalarheimilinu Jaðri, þriðjudaginn 14. september nk. kl. 16:00 til 18:00
Grundarfjarðarbæ, fangelsinu Kvíabryggju, mánudaginn 13. september nk. kl. 16:00 til 17:00
Grundarfjarðarbæ, Dvalarheimilinu Fellaskjóli, þriðjudaginn 14. september kl. 15:00 til 16:00
Stykkishólmi – Dvalarheimili aldraðra, miðvikudaginn 15. september nk. kl. 15:30 til 16:30
Dalabyggð – Hjúkrunarheimilinu Fellsenda, miðvikudaginn 15. september nk. kl. 13:30 til 14:30
Dalabyggð – Dvalarheimilinu Silfurtúni, miðvikudaginn 15. september nk. kl. 11:00 til 12:00

Sýslumaðurinn á Vestfjörðum

Fyrst um sinn má greiða atkvæði á skrifstofum embættisins virka daga sem hér segir:

Ísafjörður – Hafnarstræti 1, kl. 09:30 – 14:00 en til kl. 13:30 á föstudögum.

Patreksfjörður – Aðalstræti 92, kl. 9:30 – 12:00 og 13:00 – 14:00 en til kl. 12:00 á föstudögum. 

Ath. 13. og 14. september verður utankjörfundaratkvæðagreiðslan í Ráðhúsinu á Patreksfirði frá kl. 13:00-15:00

Hólmavík – Hafnarbraut 25,  kl. 10:00 – 12:00.

Flatey á Breiðafirði, búðin í frystihúsinu – Mánudaginn 6. september kl. 13:30 – 14:30.

Þegar nær dregur verður auglýst hvenær greiða má atkvæði á sjúkrahúsum og dvalarheimilum í umdæminu og öðrum stöðum utan skrifstofa embættisins.

Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra

Fyrst um sinn má greiða atkvæði á skrifstofum embættisins virka daga sem hér segir:

 • Blönduós – virka daga frá 09:00-15:00
 • Sauðárkrókur – virka daga frá 09:00-15:00

Á öðrum stöðum fer utankjörfundaratkvæðagreiðsla fram sem hér segir:

 • Sveitarfélaginu Skagaströnd, á skrifstofu sveitarfélagsins að Túnbraut 1-3, 545 Skagaströnd, kl. 10:00 – 12:00 og 13:00 – 15:00 virka daga, hjá Alexöndru Jóhannesdóttur skipuðum kjörstjóra, eða Arnóri Tuma Finnssyni til vara.
 • Húnaþingi vestra, á bóka- og skjalasafni Húnaþings vestra að Höfðabraut 6, 530 Hvammstanga, kl. 12:00 – 16:00 virka daga, hjá Guðmundi Jónssyni skipuðum kjörstjóra, eða Gunnari Rögnvaldssyni til vara.


Þriðjudaginn 21. september og fimmtudaginn 23. september nk. verður opið til kl. 19:00 í aðalskrifstofunni á Blönduósi og í sýsluskrifstofu á Sauðárkróki. Á kjördag verður opið á skrifstofunum frá 13:00 – 15:00. Aðrir kjörstaðir skv. framangreindu munu auglýsa sérstaklega komi þar til aukins opnunartíma.

Ósk um atkvæðagreiðslu í heimahúsi vegna sjúkdóms, fötlunar eða barnsburðar skal hafa borist sýslumanni á sérstöku eyðublaði eigi síðar en þriðjudaginn 21. september 2021 kl. 16:00.

Kosið verður á sjúkrahúsum og dvalarheimilum aldraðra innan umdæmisins í vikunni fyrir kjördag, nánar auglýst síðar á hverjum stað.

Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra

Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar fer fram sem hér segir:

Akureyri, Glerártorgi, við austurinngang– Virka daga kl. 10:00 – 18:30.
Um helgar er opið kl. 11:00 – 15:00.
Á kjördag er opið kl. 10:00 – 18:00.

Húsavík, Útgarði 1, mánudaga til fimmtudaga kl. 9:00 – 15:00 og föstudaga kl. 9:00 – 14:00.
Um helgar er opið kl. 10:00 – 13:00.
Á kjördag er opið frá kl. 10:00 – 12:00.

Siglufjörður, Gránugötu 6, mánudaga til fimmtudaga kl. 9:00 – 15:00 og föstudaga kl. 9:00 – 14:00.
Um helgar er opið kl. 10:00 -13:00.
Á kjördag er opið kl. 10:00 – 12:00.

Þórshöfn, Fjarðarvegi 3, virka daga frá kl.10:00 til 14:00.

Utankjörfundaratkvæðagreiðsla fer einnig fram í samstarfi við sveitarfélög:

 • Dalvíkurbyggð: Menningarhúsinu Bergi, þriðjudaga, fimmtudaga og föstudaga kl. 12:00 – 14:00.
 • Grýtubakkahreppur: Túngötu 3, Grenivík, virka daga kl. 10:00 – 15:00.
 • Þingeyjarsveit: Kjarna, Laugum í Reykjadal, mánudaga, þriðjudaga og miðvikudaga kl. 13:00 – 15:00 og fimmtudaga 10:00 – 12:00.
 • Skútustaðahreppur: Hlíðarvegi 6, Reykjahlíð, mánudaga, þriðjudaga og miðvikudaga kl. 13:00 – 15:00 og fimmtudaga 10:00 – 12:00.
 • Raufarhöfn: Skrifstofu Norðurþings, Aðalbraut 23, virka daga kl. 9:00 – 15:00.
 • Kópasker: Skrifstofu Norðurþings, Bakkagötu 10, mánudaga til fimmtudaga kl. 9:00 – 16:00 og föstudaga kl. 9:00 – 12:00.
 • Hrísey: Skrifstofu Akureyrarbæjar í Hrísey, mánudaga, þriðjudaga og miðvikudaga, kl. 10:00 – 15:00.
 • Grímsey: Skrifstofu kjörstjóra, Önnu Maríu Sigvaldadóttur og Karenar Halldórsdóttur, samkvæmt samkomulagi.

Utankjörfundaratkvæðagreiðsla á sjúkrahúsum og dvalarheimilum aldraðra, fer fram sem hér segir:

Hvammur, Húsavík – Þriðjudaginn 14. september kl. 10:00

Dalbær – Miðvikudaginn 15. september kl. 10:30

Sjúkrahúsið á Húsavík – Miðvikudaginn 15. september kl. 13:00

Dvalarheimilið Hlíð – Fimmtudaginn 16. september kl. 13:00

Sjúkrahúsið á Siglufirði – Fimmtudaginn 16. september kl. 13:00

Dvalarheimilið Naust, Þórshöfn – Fimmtudaginn 16. september kl. 15:00

Hjúkrunarheimilið Lögmannshlíð – Föstudaginn 17. september kl. 10:00

Hornbrekka, Ólafsfirði – Föstudaginn 17. september kl. 11:00

Kristnesspítali – Mánudaginn 20. september kl. 10:00

Sjúkrahúsið á Akureyri – Mánudaginn 20. september kl. 13:00

Sýslumaðurinn á Austurlandi

Fyrst um sinn má greiða atkvæði á skrifstofum embættisins virka daga sem hér segir: 

SeyðisfjörðurEgilsstaðirEskifjörður: Frá 9:00-15:00 mánudaga til fimmtudaga, föstudaga frá 9:00-14:00. 

Vopnafjörður: mánudaga til föstudags frá 10:00-13:00.

Hægt verður að kjósa utan kjörfundar á skrifstofum Múlaþings á Borgarfirði og Djúpavogi og á Bókasafni Héraðsbúa á Egilsstöðum frá og með 6. september til og með 24. september.

 • Borgarfjörður – á skrifstofu sveitarfélagsins
  Opnunartími sami og opnunartími skrifstofunnar, mánudaga til fimmtudaga frá
  kl. 8.00 til 17.00 og föstudaga kl. 8.00 til 13.30
 • Djúpavogur – á skrifstofu sveitarfélagsins Bakka 1
  Opnunartími – mánudaga og miðvikudaga kl. 13.00 til 15.00 og föstudaga frá
  kl. 10.00 til 12.00
 • Egilsstaðir – á Bókasafni Héraðsbúa Laufskógum 1
  Opnunartími – virka daga milli kl. 15.00 og 16.00

Utankjörfundaratkvæðagreiðsla á hjúkrunarheimilum og sjúkrastofnunum í umdæmi sýslumannsins á Austurlandi fer fram sem hér segir:

Fáskrúðsfjörður:
Uppsalir, hjúkrunar- og dvalarheimili þriðjudaginn, 14. september kl.13.00 til 15.00.

Eskifjörður:
Hulduhlíð, hjúkrunar- og dvalarheimili, miðvikudaginn 15. september kl.13.00 til 15.00.

Neskaupstaður:
Fjórðungssjúkrahúsinu í Neskaupstað miðvikudaginn 15. september kl.16.00 til 18.00.

Vopnafjörður:
Sundabúð hjúkrunar- og dvalarheimili mánudaginn 20. september kl. 10.00 til 11.00.

Egilsstaðir:
Dyngja, dvalar- og hjúkrunarheimili, fimmtudaginn 16. september kl. 14.00 til 15:00.

Seyðisfjörður:
Fossahlíð, hjúkrunar- og dvalarheimili, föstudaginn 17. september kl. 15.30 til 16.30.

Atkvæðagreiðslan er einungis ætluð þeim sem dvelja á viðkomandi stofnunum.

Embætti Sýslumanns á Austurlandi hefur samið um notkun tollaðstöðu við ferjuleiru á Seyðisfirði vegna þeirra sem ekki geta mætt á kjörstað vegna COVID-19 farsóttarinnar.

Aðstaðan sem sést á meðfylgjandi mynd verður notuð frá og með mánudeginum 20. september n.k. til og með kjördegi. Opið verður frá kl.15.00 til kl.17.00 frá mánudeginum 20. september til og með föstudeginum 24. september. Á kjördag verður opið eftir þörfum og er kjósendum bent á að hafa samband í síma 896-4743 ef þörf verður á.
Fyrirkomulag verður þannig að ekið er inn um opnu dyrnar á myndinni. Kjósanda verður síðan hleypt út um dyrnar þar á móti. Útakstur er síðan með U-beygju út um dyrnar vinstra megin á myndinni.
Hvorki má opna dyr né glugga bifreiða við kosninguna og telst kjósanda hönd ónothæf vegna sóttkvíar/einangrunar. Nánari leiðbeiningar um framkvæmd kosningar verða settar í reglugerð og vísast til hennar er hún kemur út. Embættið mun greina frá þeim reglum á Facebook og hún um verða tiltæk á vef sýslumanna er nær dregur kosningum.

Sýslumaðurinn á Suðurlandi

Hægt er að greiða atkvæði utan kjörfundar hjá embætti sýslumannsins á Suðurlandi á opnunartíma sýsluskrifstofa, kl. 09:00-15:00.
Lengdur opnunartími á skrifstofum embættisins verður auglýstur síðar.

Utankjörfundaratkvæðagreiðsla á kjörstöðum í samstarfi við sveitarfélög o.fl.

Frá og með 15. september verður hægt að greiða atkvæði á eftirtöldum stöðum:

 • Á skrifstofu sveitarfélagsins Ölfuss, Hafnarbergi 1,
  Þorlákshöfn. Opnunartími kl. 09:00 – 12:00 og kl. 13:00-16:00 alla virka daga.
 • Á skrifstofu Hveragerðisbæjar við Breiðumörk, Hveragerði.
  Opnunartími mánudaga til fimmtudaga kl. 10:00–15:00, föstudaga kl. 10:00–12:00.
 • Á skrifstofu Hrunamannahrepps, Akurgerði 6, Flúðum.
  Opnunartími mánudaga til fimmtudaga kl. 9:00 – 12:00 og 13:00-16:00, föstudaga
  kl. 9:00-12:00.
 • Á skrifstofu Bláskógabyggðar 2. hæð í Aratungu, Reykholti.
  Opnunartími mánudaga til fimmtudaga kl. 8:30–16:00, föstudaga kl. 8:30–12:30.
 • Á skrifstofu Rangárþings ytra, Suðurlandsvegi 1, Hellu.
  Opnunartími mánudaga til fimmtudaga kl. 09:00-15:00, föstudaga kl. 09:00-13:00.
 • Á skrifstofu Skaftárhrepps, Klausturvegi 4, Kirkjubæjarklaustri.
  Opnunartími mánudaga til fimmtudaga kl. 10:00-14:00, föstudaga kl. 10:00- 13:00.
 • Á heimili Pálínu Þorsteinsdóttur að Svínafelli 1 Suðurbæ, Öræfum.
  Opnunartími eftir samkomulagi. Sími 478 1760 og 894 1765.

Kosning um sameiningu sveitarfélaga

Samhliða kosningum til Alþingis verður kosið um tillögu um sameiningu sveitarfélaganna Ásahrepps, Rangárþings ytra, Rangárþings eystra, Mýrdalshrepps og Skaftárhrepps.

Ábyrgð á atkvæði

Vakin er athygli á því að kjósandi ber sjálfur ábyrgð á að koma atkvæði til skila og ber af því kostnað, kjósi hann utan kjörfundar hjá kjörstjóra utan sinnar kjördeildar sbr. 2. mgr. 65. gr. laga um kosningar til Alþingis. Starfsfólk embættisins mun aðstoða eftir föngum við að koma atkvæði til skila en síðustu daga fyrir kosningar er mælst til þess að kjósandi annist það sjálfur ef viðkomandi er á kjörskrá í öðrum kjördæmum.

Utankjörfundaratkvæðagreiðsla í heimahúsi

Þeir sem eiga ekki heimangengt að greiða atkvæði á kjörstað á kjördag vegna sjúkdóms, fötlunar eða barnsburðar, skulu skila beiðni um að fá að greiða atkvæði í heimahúsi til embættisins, fyrir kl. 10:00, fimmtudaginn 23. september n.k. Umsóknareyðublað er hægt að fá hjá embættinu og á vefsíðunni www.kosning.is Unnt er að senda umsókn á netfangið sudurland@syslumenn.is

Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum

Fyrst um sinn má greiða atkvæði á skrifstofu embættisins frá 09:15-15:00 alla daga nema föstudaga frá kl. 09:15-14:00.

Kosning á Hraunbúðum og HSU
Kosið verður á Hraunbúðum 15. september kl. 14:00 og á HSU 16. september kl. 14:00.
Kosning á þessum stöðum er einungis ætluð vistmönnum eða heimilismönnum.

Sýslumaðurinn á Suðurnesjum

Þann 1. september nk. lengist opnunartími á sýsluskrifstofunni í Reykjanesbæ og kjörstaðir verða opnaðir í Sveitarfélaginu Vogum og Suðurnesjabæ, í samstarfi við sveitarstjórnir.

Því verður unnt að kjósa utan kjörfundar á eftirfarandi tímum og stöðum:

Í Reykjanesbæ, að Vatnsnesvegi 33:

 • virka daga til 24. september frá kl. 08:30 til 19:00
 • alla laugardaga í september frá kl. 10:00 til 14:00

Í Grindavík, að Víkurbraut 25:

 • virka daga til 17. september frá kl. 08:30 til 13:00
 • dagana 20. september til 24. september frá kl. 08:30 til 18:00

Í Sveitarfélaginu Vogum, að Iðndal 2 (bæjarskrifstofunni)

 • virka daga til 24. september frá kl. 08:30 til 15:30, nema á föstudögum til kl. 12:30

Í Suðurnesjabæ, að Sunnubraut 4, Garði (bæjarskrifstofunni)

 • virka daga til 24. september frá kl. 09:30 til 15:00, nema á föstudögum til kl. 12:30.


Kjósendur skulu framvísa gildum skilríkjum við kosninguna.

Atkvæðagreiðsla á sjúkrahúsum og hjúkrunar- og dvalarheimilum aldraðra fer fram dagana     20. til 24. september nk. skv. nánari auglýsingu á viðkomandi stofnun.

Utankjörfundaratkvæðagreiðsla erlendis

Þeir sem hyggjast greiða atkvæði í utankjörfundaratkvæðagreiðslu erlendis gera það almennt hjá sendiráði í eigu Íslands, fastanefnd Íslands hjá alþjóðarstofnun eða einum ræðismanna Íslands. Þó getur verið að annar staður verði fyrir valinu erlendis.

Allir íslenskir ríkisborgarar sem hafa átt lögheimili erlendis skemur en 8 ár (talið frá 1. desember árið áður en kosningar eru haldnar) eru sjálfkrafa með kosningarétt á Íslandi. Þeir þurfa að vera orðnir 18 ára á kjördag og hafa einhvern tíma átt lögheimili á Íslandi.

Ef einstaklingur er í vafa um hvert hann ætti að fara að kjósa eða hvort hann sé á kjörskrá þá mun Þjóðskrá Íslands opna síðu þar sem viðkomandi getur nálgast þær upplýsingar um sig. Nánari upplýsingar má finna á vefsíðu Þjóðskrár Íslands hér.

Framsókn hvetur alla þá sem komast ekki að kjósa þann 25. september til að nýta sinn kosningarrétt og taka þátt í utankjörfundaratkvæðagreiðslunni. Hægt er að hafa samband við Framsókn á framsokn@framsokn.is til að fá nánari upplýsingar.

Hvert atkvæði skiptir okkur máli!

Categories
Fréttir

Mæla með B-lista Framsóknarflokks

Deila grein

05/08/2021

Mæla með B-lista Framsóknarflokks

Framsóknarflokkurinn hefur hafið rafræna söfnun meðmælenda fyrir framboðslista fyrir alþingiskosningarnar 25. september 2021.

Hver og einn getur aðeins mælt með einum lista og meðmælin eru ekki birt opinberlega. Athugið að meðmælendur þurfa að hafa kosningarétt og frambjóðendur geta ekki mælt með eigin framboðslista.

Það skiptir miklu máli að ná að ljúka þessari vinnu sem allra fyrst og hafir þú tök á leggja okkur lið með því að skrifa undir meðmælendalista Framsóknar í þínu kjördæmi og hvetja aðra í kringum þig að gera það einnig.

Hvar og hvernig skrái ég meðmæli mín?

 1. Smelltu á linkinn fyrir þitt kjördæmi hér að neðan
 2. Skráðu þig inn með rafrænum skilríkjum
 3. Staðfestu meðmæli

REYKJAVÍK SUÐUR

Smelltu hér til að mæla með B-lista í Reykjavíkurkjördæmi suður 👉 https://island.is/…/8fb47882-f88c-4565-bdf8-dfc34d9c0172

eða notaðu QR kóða:

Myndlýsing ekki til staðar.

REYKJAVÍK NORÐUR

Smelltu hér fyrir neðan til að mæla með B-lista í Reykjavíkurkjördæmi norður 👉 https://island.is/…/93771fcd-a23b-45a2-962c-aeccab917343

eða notaðu QR kóða:

Myndlýsing ekki til staðar.

NORÐVESTURKJÖRDÆMI

Smelltu hér fyrir neðan til að mæla með B-lista í Norðvesturkjördæmi 👉 https://island.is/…/77361a78-82dd-4cdf-a9be-67bee7bca12c

eða notaðu QR kóða:

Myndlýsing ekki til staðar.

NORÐAUSTURKJÖRDÆMI

Smelltu hér fyrir neðan til að mæla með B-lista í Norðausturkjördæmi 👉 https://island.is/…/e03705a5-3f36-44ec-b666-fb4ac5d2b0f5

eða notaðu QR kóða:

Myndlýsing ekki til staðar.

SUÐURKJÖRDÆMI

Smelltu hér fyrir neðan til að mæla með B-lista í Suðurkjördæmi 👉 https://island.is/…/6f127a57-c783-4c38-8445-14f6c7cb9a0c

eða notaðu QR kóða:

Myndlýsing ekki til staðar.

SUÐVESTURKJÖRDÆMI

Smelltu hér fyrir neðan til að mæla með B-lista í Suðvesturkjördæmi 👉 https://island.is/…/846cfca1-ead1-4d95-b109-e03df5a38dd6

eða notaðu QR kóða:

Myndlýsing ekki til staðar.

Fjöldi meðmælenda skal vera margfeldi af þingsætatölu kjördæmisins og talnanna 30 að lágmarki og 40 að hámarki.

Þingsæti eru 63 og skiptast þannig milli kjördæma:
Norðvesturkjördæmi – 8 þingsæti eða 240-320 meðmælendur
Norðausturkjördæmi – 10 þingsæti eða 300-400 meðmælendur
Suðurkjördæmi – 10 þingsæti eða 300-400 meðmælendur
Suðvesturkjördæmi – 13 þingsæti eða 390-520 meðmælendur
Reykjavíkurkjördæmi suður – 11 þingsæti eða 330-440 meðmælendur
Reykjavíkurkjördæmi norður – 11 þingsæti eða 330-440 meðmælendur

Categories
Fréttir

Sumarlokun skrifstofu

Deila grein

12/07/2021

Sumarlokun skrifstofu

Skrifstofa Framsóknar er lokuð vegna sumarleyfa starfsmanna frá og með 13. júlí til 2. ágúst. Opnum aftur þriðjudaginn 3. ágúst.

Hægt er að senda erindi og fyrirspurnir á netfangið: framsokn@framsokn.is.

FRAMSÓKNARFLOKKURINN

Categories
Fréttir

Þórunn Egilsdóttir látin

Deila grein

11/07/2021

Þórunn Egilsdóttir látin

Þórunn Egilsdóttir, alþingismaður, er látin 56 ára að aldri. Þórunn lést á föstudaginn eftir baráttu við krabbamein. Þórunn greindi frá því milli jóla og nýárs í fyrra að hún hefði greinst aftur með krabbamein eftir að hafa lokið meðferð. Þórunn var þingflokksformaður Framsóknarmanna og oddviti Framsóknarflokksins í Norðausturkjördæmi.

Þórunn var fædd í Reykjavík 23. nóvember 1964. Foreldrar: Egill Ásgrímsson (fæddur 1. apríl 1943) bólstrari og Sigríður Lúthersdóttir (fædd 28. apríl 1939). Maki: Friðbjörn Haukur Guðmundsson (fæddur 21. apríl 1946) bóndi. Foreldrar: Guðmundur Jónsson og Guðlaug Valgerður Friðbjarnardóttir. Börn: Kristjana Louise (1989), Guðmundur (1990), Hekla Karen (2004).

Þórunn lauk stúdentsprófi frá VÍ 1984. B.Ed.-próf KHÍ 1999. Sauðfjárbóndi síðan 1986. Grunnskólakennari 1999–2008, áður leiðbeinandi. Skólastjórnandi 2005–2008. Verkefnastjóri hjá Þekkingarneti Austurlands, nú Austurbrú, 2008–2013. Í sveitarstjórn Vopnafjarðarhrepps 2010–2014, oddviti 2010–2013.

Formaður Málfundafélags VÍ 1983–1984. Í stjórn Kvenfélagsins Lindarinnar 1991–1998. Í félagsmálanefnd Vopnafjarðarhrepps 1998–2006. Í stjórn Menntasjóðs Lindarinnar síðan 1998, formaður 2006–2010. Í orlofsnefnd húsmæðra á Austurlandi 2001–2009. Í stjórn Sambands sveitarfélaga á Austurlandi 2010–2014. Í sveitarstjórnarráði Framsóknarflokksins 2010–2014. Í miðstjórn Framsóknarflokksins síðan 2010. Í ráðgjafarnefnd Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 2011–2015. Í hreindýraráði 2011–2016. Formaður samgönguráðs síðan 2018.

Alþingismaður Norðausturkjördæmis síðan 2013 (Framsóknarflokkur).

2. varaforseti Alþingis 2015–2016. 1. varaforseti Alþingis 2016–2017. 5. varaforseti Alþingis 2017. 4. varaforseti Alþingis 2017–2019.

Formaður þingflokks Framsóknarflokksins 2015 og síðan 2016.

Atvinnuveganefnd 2013–2016, velferðarnefnd 2013–2015, allsherjar- og menntamálanefnd 2016–2017 og 2019–2020, kjörbréfanefnd 2017–, stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 2017–.

Íslandsdeild NATO-þingsins 2013–2016 (formaður), Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins 2017–.

Við Framsóknarmenn minnumst alþingismanns og fyrrv. formanns þingflokks Framsóknarmanna með djúpri virðingu og þakklæti fyrir störf í þágu Framsóknarflokksins og þjóðarinnar. Framsóknarmenn votta aðstandendum innilega samúð.

Categories
Fréttir

36. Flokksþing Framsóknarmanna

Deila grein

05/07/2021

36. Flokksþing Framsóknarmanna

36. Flokksþing Framsóknarmanna verður haldið dagana 28.-29. ágúst á Hótel Hilton Nordica í Reykjavík.

Framsóknarflokkurinn heldur reglulegt flokksþing sem haustfundur miðstjórnar boðar til, eigi sjaldnar en annað hvert ár og skal það að jafnaði haldið fyrri hluta árs.

Flokksþing Framsóknarmanna ákveður meginstefnu flokksins í landsmálum, setur flokknum lög og hefur æðsta vald í málefnum hans. Á flokksþingi skal kjósa formann Framsóknarflokksins og skal hann jafnframt vera formaður miðstjórnar flokksins. Þá skal á flokksþingi kjósa varaformann, ritara og tvo skoðunarmenn reikninga. Einnig skal kjósa tvo meðstjórnendur í laganefnd og tvo til vara. Ennfremur skal kjósa tvo meðstjórnendur siðanefndar og tvo til vara.

Hvert flokksfélag hefur rétt til að senda einn fulltrúa með atkvæðisrétt á flokksþing fyrir hverja 15 félagsmenn eða brot úr þeirri tölu. Jafnmargir varamenn skulu kjörnir. Fulltrúatala skal miðast við félagatal eins og það liggur fyrir á skrifstofu flokksins 30 dögum fyrir flokksþing, þó að teknu tilliti til gr. 2.4. Um fyrirkomulag kosninga fulltrúa fer eftir lögum einstakra aðildarfélaga. Aðildarfélög skulu tilkynna val sitt á fulltrúum á flokksþing til skrifstofu flokksins eigi síðar en viku áður en flokksþing er sett. Allir félagsmenn í flokknum hafa rétt til að sækja flokksþing og hafa þar málfrelsi og tillögurétt.

Miðstjórnarmenn eiga sæti á flokksþingi með atkvæðisrétti.

Mikilvægar dagsetningar:

 • 29. júlí – viðmiðunardagur fulltrúatölu á flokksþingi
 • 14. ágúst – skil á tillögum til lagabreytinga til skrifstofu
 • 21. ágúst – skil á kjörbréfum til skrifstofu
Categories
Fréttir

Framboðslisti Framsóknar í Suðurkjördæmi samþykktur

Deila grein

26/06/2021

Framboðslisti Framsóknar í Suðurkjördæmi samþykktur

Framboðslisti Framsóknarflokksins í Suðurkjördæmi fyrir komandi alþingiskosningar var samþykktur á aukakjördæmisþingi sem haldið var rafrænt í dag. Prófkjör hafði áður farið fram um efstu 5 sæti listans og gerði kjörstjórn tillögu um önnur sæti listans í samræmi við reglur flokksins.

Oddviti listans er Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður Framsóknar og samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Í öðru sæti er Jóhann Friðrik Friðriksson, framkvæmdastjóri Keilis, í þriðja sæti er Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir, lögfræðingur. Í fjórða sæti er Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, sérkennslu fulltrúi og í fimmta sæti er Njáll Ragnarsson, formaður bæjarráðs í Vestmannaeyjum.

Framboðslisti Framsóknar í Suðurkjördæmi fyrir alþingiskosningarnar 25. september 2021:

1. Sigurður Ingi Jóhannsson, Hrunamannahreppur

2. Jóhann Friðrik Friðriksson, Reykjanesbæ

3. Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir, Árborg

4. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, Reykjanesbæ

5. Njáll Ragnarsson, Vestmannaeyjar

6. Ásgerður Kristín Gylfadóttir, Hornafjörður

7. Lilja Einarsdóttir, Rangárþing eystra

8. Daði Geir Samúelsson, Hrunamannahreppur

9. Stefán Geirsson, Flóahreppur

10. Eiríkur Vilhelm Sigurðarson, Rangárþing ytra

11. Ragnhildur Hrund Jónsdóttir, Mýrdalshreppur

12. Inga Jara Jónsdóttir, Árborg

13. Anton Kristinn Guðmundsson, Suðurnesjabær

14. Jóhannes Gissurarson, Skaftárhreppur

15. Gunnhildur Imsland, Hornafjörður

16. Jón Gautason, Árborg

17. Drífa Sigfúsdóttir, Reykjanesbær

18. Haraldur Einarsson, Flóahreppur

19. Páll Jóhann Pálsson, Grindavík

20. Silja Dögg Gunnarsdóttir, Reykjanesbær

Categories
Fréttir

Sigurður Ingi með 95,7% atkvæða

Deila grein

20/06/2021

Sigurður Ingi með 95,7% atkvæða

Niðurstöður úr prófkjöri Framsóknar í Suðurkjördæmi liggja fyrir. Sigurður Ingi Jóhannsson, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, sóttist einn eftir 1. sætinu og fékk samtals 95,7% gildra atkvæða.

Silja Dögg Gunnarsdóttir, sitjandi þingmaður Framsóknarflokksins, sóttist eftir 2. sætinu en varð í 3. sæti. Þegar úrslitin voru kunn tilkynnti hún að hún myndi ekki þiggja 3. sætið.

Jóhann Friðrik Friðriksson bæjarfulltrúi í Reykjanesbæ sóttist einnig eftir 2. sætinu og náði því með 552 atkvæði í 1.-2. sæti.

Úrslit prófkjörsins voru þessi:
1. Sigurður Ingi Jóhannsson, Hrunamannahreppi 975 atkvæði í 1. sæti
2. Jóhann Friðrik Friðriksson, Reykjanesbæ 552 atkvæði í 1. – 2. sæti
3. Silja Dögg Gunnarsdóttir, Reykjanesbæ 589 atkvæði í 1. – 3. sæti
4. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, Reykjanesbæ 616 atkvæði í 1. – 4. sæti
5. Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir, Árborg 773 atkvæði í 1. – 5. sæti

Á kjörskrá voru 3.121 og greiddu 1.165 greiddu atkvæði en kjörsókn var 37,5%.

Þann 26. júní verður auka Kjördæmisþing á Marriott hótel í Keflavík þar sem allur listinn verður borinn til samþykktar.