Categories
Fréttir

Ræða Sigurðar Inga á vorfundi miðstjórnar

Deila grein

12/06/2021

Ræða Sigurðar Inga á vorfundi miðstjórnar

Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður Framsóknarflokksins, flutti góða yfirlitsræðu á vorfundi miðstjórnar í dag í Reykjavík. Ræða Sigurðar Inga er í heild sinni hér að neðan:

Kæru félagar.

Mikið er gaman að sjá ykkur hér í dag. Yfir mann hellist þakklæti fyrir að geta aftur hitt vini og félaga, eitthvað sem maður hefði ekki hugsað út í fyrir einu og hálfu ári síðan að gæti verið vandamál. Það sem var sjálfsagt fyrir heimsfaraldur er það ekki lengur. Og það verður eitt af stóru verkefnum okkar sem samfélags að sleppa takinu, segja skilið við óttann sem hefur staðið okkur svo nærri síðustu mánuðina. Óttinn er ekki góður förunautur í lífinu. Óttinn nagar sundur tryggðaböndin milli okkar og traustið. Faraldurinn hefur þó fyrst og fremst sýnt fram á styrk samfélagsins okkar, hvað það er gott og hvað það er sterkt. Af því megum við vera mjög stolt.

Við sjáum til lands. Að baki eru fimmtán erfiðir mánuðir í baráttu við heimsfaraldur. Við höfum unnið saman, staðið saman sem flokkur, staðið saman sem þjóð, og þannig leyst erfið verkefni. Fram undan er tími þar sem við þurfum að vinna saman úr þeim áföllum sem gengu yfir okkur árið 2020. Við þurfum að skapa atvinnu, skapa tækifæri, skapa samstöðu um framtíðina.

Það líður að kosningum. Þær bíða okkar handan sumarsins. Við mætum þeim bjartsýn með árangur í farangrinum. Okkur hefur tekist það, okkur í Framsókn, að vinna stefnu okkar brautargengi og það sem meira er við höfum náð stórkostlegum árangri í því að láta stefnuna verða að veruleika, raungerast í mikilvægum framfaramálum. Stórkostleg aukning í framlögum til samgöngumála er raunveruleiki. Við höfum fundið fyrir því á ferðum okkar um landið að það er alls staðar verið að byggja upp. Alls staðar. Og í þessum orðum, „alls staðar á landinu“, felst líklega ein helsta sérstaða okkar sem stjórnmálaafls. Við hugsum um landið allt. Við erum sannkallað hreyfiafl í stjórnmálum. Ég get tekið tvö dæmi úr mínu ráðuneyti, tvö dæmi um verkefni sem sýna fram á það hvernig við náum sem flokkur, Framsókn, að rjúfa kyrrstöðu, að hreyfa við málum. Fyrra dæmið sem ég vil nefna er samgöngusáttmálinn. Í alltof langan tíma hefur ríkt kyrrstaða í uppbyggingu samgangna á höfuðborgarsvæðinu. Það ríkti frost í samskiptum ríkisins og höfuðborgarinnar þegar kom að samgöngumálum. Og við vitum það sem eigum rætur okkar í sveitunum að langvarandi frost getur verið okkur dýrkeypt. Ég ákvað að höggva á þennan hnút og leiða saman ríkið og sveitarfélögin öll á höfuðborgarsvæðinu: við skyldum finna sameiginlega fleti, við skyldum skapa sameiginlega framtíðarsýn í uppbyggingu samgangna á höfuðborgarsvæðinu. Það tókst – og af því er ég stoltur.

Annað dæmi sem ég vil nefna um áratuga kyrrstöðu er ástand samgangna á sunnanverðum Vestfjörðum sem eiga birtingarmynd sína í Teigsskógi. Vegavinnufólk er komið á staðinn, kyrrstaðan hefur verið rofin og við sjáum fram á stórkostlegar samgöngubætur fyrir Vestfirðinga alla.

Loftbrúin. Loftbrúin hóf sig til flugs síðasta haust og markar tímamót í jöfnun á aðstöðumun landsmanna. Afsláttur af flugfargjöldum til þeirra sem búa fjærst höfuðborgarsvæðinu er orðinn að veruleika. Aðgerðin er mikilvæg, nánast byltingarkennd, og viðtökur við henni hafa verið einstaklega góðar. Og það sem meira er, þá hafa gagnrýnisraddirnar verið fáar og lágværar sem er ólíkt því sem áður hefur verið þegar afgerandi byggðaaðgerðir verða að veruleika. Ég held að ég viti ástæðuna fyrir því hvers vegna viðtökurnar voru svo góðar. Ég held að árið 2020 hafi Íslendingar kynnst landinu sínu aftur þegar þeir ferðuðust innanlands. Flestir voru að endurnýja kynnin og sumir að kynnast einstakri náttúru og kraftmikilli íslenskri ferðaþjónustu í fyrsta sinn. Við öðluðumst öll meiri skilning á landinu okkar og þjóðinni, tækifærunum sem við eigum og verkefnunum sem við þurfum að vinna – saman.

Ísland ljóstengt, verkefnið sem á rætur sínar í lítilli grein í Mogganum árið 2013, grein sem bar yfirskriftina „Ljós í fjós“; þessu verkefni er lokið. Engin þjóð í heiminum er betur tengd en við og næsta verkefni tekur við: Ísland fulltengt.

Ég ætla ekki að telja upp fleiri verkefni úr ráðuneyti mínu, það væri of langt mál.

Hinum megin við götuna sem samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið er stendur við er myndarleg bygging sem einu sinni hýsti Samband íslenskra samvinnufélaga. Í þessari byggingu er mennta- og menningarmálaráðuneytið sem Lilja Dögg hefur leitt af krafti á kjörtímabilinu.

Í mennta- og menningarmálum hafa kerfis- og réttindabætur verið áberandi. Faglegt sjálfstæði kennara hefur verið aukið, starfstækifæri kennara hafa aukist með einföldun leyfisbréfakerfis, kennaranemum hefur fjölgað og ráðherrann okkar hefur sýnt kennarastéttinni þá virðingu sem hún á skilið. Loksins, loksins myndi einhver segja.

Grundvallarbreytingar hafa verið gerðar á verknámskerfinu. Iðnmenntaðir hafa nú sama rétt og bókmenntaðir til háskólanáms og skipulagi vinnustaðanáms hefur verið breytt. Nýr Menntasjóður er stórvirki sem stuðlar enn frekar að jafnrétti til náms. Fyrstu sviðslistalögin eru orðin að veruleika og ný miðstöð sviðslista er að komast á laggirnar. Að lokum vil ég sérstaklega nefna lög um stuðning við útgáfu bóka á íslensku sem hafa nú þegar skilað því að fjöldi íslenskra titla hefur aukist um tugi prósenta.

Í öllum þessum aðgerðum sjáum við framsýni og djúpan skilning á mikilvægi menntunar og lista.

Í gær, föstudag, var stór dagur. Fyrir þjóðina og fyrir okkar kæra stjórnamálaafl: Framsókn. Þá voru á Alþingi Íslendinga samþykkt lög sem gjörbreyta kerfinu í kringum framtíðina, börnin okkar og barnabörn. Ásmundur Einar er fyrsti barnamálaráðherra íslensku þjóðarinnar og hefur sýnt það í störfum sínum að þessi titill er engin skrautfjöður í hans hatti heldur slær hjarta hans í þessum málaflokki. Og ekki má gleyma því mikla framfaraskrefi að lengja fæðingarorlofið í 12 mánuði. Framsókn sýnir enn og aftur að við erum flokkur fjölskyldunnar.

Hlutdeildarlánin sem urðu að veruleika á haustmánuðum hafa nú þegar borið ávöxt sem sést best í því að hlutfall fyrstu kaupenda á fyrstu mánuðum ársins var þriðjungur af íbúðakaupum landsmanna. Tryggð byggð er magnað hreyfiafl í uppbyggingu nýrra íbúðanna á landsbyggðunum en líklega hefur aldrei í seinni tíð verið byggt upp meira íbúðarhúsnæði út um landið en á síðustu mánuðum. Það er hafin ný framsókn fyrir landið allt.

Þessi verkefni sem ég hef talið upp eru einungis dæmi um það sem við sjáum í baksýnisspeglinum. Af árangri okkar á þessu kjörtímabili getum við verið stolt. Árangur okkar leggur grunninn að því sem er framundan í mikilvægum kosningum í haust.

Fyrir að verða fjórum árum, þegar boðað var til kosninga, fundum við öll fyrir þreytu, bæði okkar sjálfra og fólks í kringum okkur, þreytu á óróleikanum í stjórnmálunum, ójafnvæginu. Við tókum þátt í því að mynda ríkisstjórn sem á ekki marga sína líka. Það er mín skoðun að það hafi verið styrkur fyrir þjóðina að ríkisstjórnin sem hefur leitt þjóðina í gegnum heimsfaraldurinn sé breið samvinnustjórn þriggja flokka sem hver og einn endurspeglar ólíka þætti í litrófi stjórnmálanna, vinstri, hægri og miðju. Aðgerðir ríkisstjórnarinnar endurspegla þessa litríku samsetningu.

Við lögðum af stað með stjórnarsáttmála stjórnarflokkanna þriggja, með um 100 aðgerðir og áherslumál. Sjaldan eða aldrei hefur árangurinn verið eins góður á einu kjörtímabili. Við getum litið með ánægju um öxl og verið stolt af þeim árangri sem við höfum náð, verið stolt af þeim árangri og því fjármagni sem hefur farið í samgöngur, sveitarstjórnarmál og byggðamál, verið stolt af þeirri sátt og samstöðu sem hefur náðst á milli ólíkra sjónarmiða, verið stolt að búa yfir seiglu og halda áfram með mál sem hefðu svo auðveldlega getað dagað uppi ef ekki væri fyrir þá trú sem við í Framsókn höfum þegar sækja þarf fram í málum sem færa okkur jöfnuð, öryggi og betri lífsgæði. Öflugir og öruggir innviðir er grunnurinn að lífsgæðum.

Ríkisstjórnin sýnir ábyrgð  og tekur  ábyrgð. Ábyrgð á því að koma þjóðinni út úr þessum tímabundnu erfiðleikum. Ábyrgð sem felst í því skapa ný störf og standa vörð um þau sem fyrir eru efla fjárfestingar og nýsköpun. Ábyrgð á því að styrkja stöðu þeirra sem misst hafa vinnuna um stund. Ábyrgð á því að styrkja stöðu atvinnulífsins og sveitarfélaga. Rétti tíminni til að fjárfesta í innviðum ríkisins er núna, slíkt skapar atvinnu og heldur hjólum efnahagslífsins gangandi. Á dögunum kom út úttekt sem sýndi að fjárfestingarátak ríkisstjórnarinnar í fyrra vor hefði skilað sér í 1.000 störfum. Áætla má að um 8000 störf verði til ef allar samgönguframkvæmdir eru lagðar saman næstu 5 árin. Sundabraut skapar ein og sér um 2000 störf. Störfin eiga sér ekki aðeins upphaf og endi á meðan á þeim stendur heldur vara óbeinu áhrifin af þeim til lengri tíma. Þannig benda rannsóknir OECD til þess að varanleg aukning opinberrar fjárfestingar um 0,5% af vergri landsframleiðslu á ári, auki landsframleiðslu eftir 10 um 1,5%.

Þessi árangur okkar í ríkisstjórnarsamstarfinu og sá árangur sem við sjáum í störfum Framsóknar í sveitarfélögum um allt land sýnir erindi okkar í stjórnmálum. Við erum hreyfiafl góðra hluta.

Framsókn er stjórnmálaafl sem setur fjölskylduna og velsæld hennar í fyrsta sæti. Fjölskyldan er grundvallareining í samfélaginu. Fjölskyldurnar eru fjölbreyttar, allskonar, og saga Framsóknar hefur hverfst um hagsmuni hennar. Mjúkt mál gæti einhver sagt en mælikvarðinn á gott samfélag er við morgunverðarborðið: Jafnrétti, velsæld, efnahagur, umhverfismálin, öryggi, atvinna, atvinna, atvinna.

Ísland er á flestum mælikvörðum fyrirmyndarríki. Jafnrétti, velsæld, öryggi og síðast en ekki síst félagslegur hreyfanleiki, það að geta unnið sig upp úr fátækt til bjargálna, það að einstaklingur geti búið börnum sínum betra líf en það sem hann sjálfur byrjaði með. Í því felst sjálfstæði og valdefling. Grundvallarþáttur í því er að skapa öllum jafnrétti til náms því menntunin er hreyfiafl samfélagsins, hreyfiafl einstaklingsins, hreyfiafl framfara og lífsgæða.

Við höfum síðasta rúma áratuginn sem liðinn er frá hruni upplifað miklar breytingar á íslenskum stjórnmálum. Á þingi sitja fulltrúar átta flokka. Enn eimir eftir af reiði hrunsins og lítið þarf til að kynda undir henni til að vekja á sér athygli. Við slíkar aðstæður er hætt við því að skemmtanagildi sé tekið fram fyrir málefnanlegar umræður, að allt kapp sé lagt á að etja saman andstæðum pólum ysta hægrisins, frjálshyggjunnar þar sem allir eru eyland, og ysta vinstrisins, sósíalismans þar sem enginn má hafa það betra en næsti maður. Báðar þessar stefnur einkennast af trúarlegri sýn á stjórnmálin, forystumenn þeirra hafa fundið stóra sannleikann og reyna að selja hann sem hina fullkomnu sýn á samfélagið. Gleymist þá raunveruleikinn sjálfur. Tvisvar á síðustu rúmu 12 árum hefur heimsmynd frjálshyggjunnar og hins óhefta markaðar hrunið og almenningur þurft að tína upp brotin. Um sósíalismann þarf heldur ekki að hafa mörg orð því síðasta öld er ekki síst hörmungarsaga þeirrar stefnu ofstækis og kúgunar.

Stjórnmál eru ekki trúarbrögð. Stjórnmál eru tæki til að bæta heiminn.

Viðbrögð stjórnvalda á Íslandi við heimsfaraldri kórónuveirunnar voru þau að treysta vísindunum fyrir sóttvörnum og nýta það afl sem býr í samvinnunni til að mæta efnahagslegum áföllum og undirbúa öfluga viðspyrnu til að samfélagið rísi hratt á fætur eftir erfiða tíma. Hagsmunir fjölskyldunnar eru að skapa atvinnu, atvinnu, atvinnu til að skjóta sterkum stoðum undir lífsgæði á Íslandi. Það verður helst gert með því að hlúa að litlum og meðalstórum fyrirtækjum sem eru mikill meirihluti íslenskra fyrirtækja. Það verður meginviðfangsefni stjórnmálanna næstu mánuði og ár að vinna úr þessum áföllum. Og líkt og raunin er með viðbragðið við farsóttinni þá munum við vinna okkur út úr efnahagsþrengingum með samvinnu, með því að nýta krafta samstöðunnar sem einkennir íslenskt samfélag við erfiðar aðstæður til að byggja upp og bæta, nýta samúð og samlíðan til að hjálpa þeim  sem ganga í gegnum erfiðan tíma vegna tekjumissis á fætur að nýju.

Viðhorf okkar til þess sem kallað hefur verið stærsta verkefni samtímans, loftlagsbreytinganna, er smá saman að breytast – og verður að breytast til að við getum tekist á við það með sama krafti og við tókumst á við veiruna. Eins og valdamesti núlifandi Framsóknarmaðurinn, Joe Biden, hefur boðað vestanhafs, er lykillinn að því að berjast gegn hamfarahlýnun sá að fjárfesta í fólki og þekkingu og skapa tækifæri og störf í grænum geirum. Við þekkjum þessa geira, þeir hafa verið burðarás íslensks efnahags í áratugi: Sjávarútvegur, orkuframleiðsla, landbúnaður, skapandi greinar, ferðaþjónusta, hugverkaiðnaður.

Þeir sem sjá fyrir sér að leiðin til þess að mæta loftlagsvánni sé að kippa öllum meginkerfum heimsins úr sambandi, að við hættum að ferðast, að við á Vesturlöndum sættum okkur við lakari lífsgæði, að þau sem búa í þróunarlöndunum sætti sig við hægari lífsgæðaaukningu, þeir sem telja að dómsdagsspár séu lykillinn að almennri breytingu á viðhorfum og hegðun, þeir munu ekki leiða heiminn í lausn þessa vanda. Í þessu verkefni eins og öðrum þarf samvinnu, þekkingu og framsýni til að leysa málin.

Kæru félagar. Það er til lítils hafa fallega stefnuskrá ef engu er komið í framkvæmd. Íslenskt samfélag þarf stjórnmálaafl sem framkvæmir stefnumál sín, stendur fyrir umbætur fyrir fjölskyldur og fyrirtæki. Öfgaöflin til hægri og til vinstri geta talað sig blá í framan í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum en eina framlag þeirra til samfélagsins er og verður að róta upp moldviðri meðan við, hófsama fólkið á miðjunni vinnur að umbótum fyrir samfélagið allt.

Næstu kosningar snúast um við komum saman út úr þessum faraldri. Okkur hefur tekist að mæta faraldrinum saman, ríkisstjórnin hefur lagt áherslu á standa vörð um líf, heilsu og afkomu fólks. Nú er viðspyrnan hafin, við sjáum landið rísa. Verkefni næstu ára er að skapa atvinnu, atvinnu og græna atvinnu og tryggja þannig aukin lífsgæði. Málefni aldraðra þarf að nálgast á svipaðan hátt og Ásmundur Einar hefur nálgast málefni barna. Það er verkefni sem þarf að leysa með samvinnu.

Stjórnmál snúast nefnilega ekki bara um stefnu, þau snúast um hugarfar og vinnubrögð. Samvinnan er bæði hugsjón og aðferð. Í því liggur ekki síst styrkur okkar sem stjórnmálaafls.

Næstu kosningar verða þær mikilvægustu á lýðveldistímanum. Þau stjórnmálaöfl sem eiga fulltrúa í næstu ríkisstjórn munu þurfa að taka örlagaríkar ákvarðanir varðandi uppbyggingu íslensks samfélags. Þá er mikilvægt að hófsamur og skynsamur miðjuflokkur, flokkur sem skilur að hagsmunir fjölskyldunnar séu hagsmunir þjóðarinnar fái góða kosningu. Ísland þarf nýja framsókn í atvinnumálum, nýja framsókn fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki, nýja framsókn fyrir fjölskylduna, nýja framsókn fyrir landið allt.

Við sjáum til lands. Að baki eru fimmtán erfiðir mánuðir í baráttu við heimsfaraldur. Við höfum unnið saman, staðið saman sem flokkur, staðið saman sem þjóð, og þannig leyst erfið verkefni. Fram undan er tími þar sem við þurfum að vinna saman úr þeim áföllum sem gengu yfir okkur árið 2020. Við þurfum að skapa atvinnu, skapa tækifæri, skapa samstöðu um framtíðina.

Ég er þakklátur að sjá ykkur öll hér í dag. Ég er þakklátur fyrir alla þá vinnu sem þið leggið á ykkur til að afla hugsjónum okkar og stefnu fylgist. Ég er þakklátur að sjá gömul andlit og ný mætast hér í dag til að leggja grunninn að öflugri kosningabaráttu.

Categories
Fréttir

Kynningarblað á frambjóðendum í prófkjöri í Suðurkjördæmi

Deila grein

08/06/2021

Kynningarblað á frambjóðendum í prófkjöri í Suðurkjördæmi

Átta verða í framboði hjá Framsóknarflokknum í Suðurkjördæmi í prófkjöri 19. júní 2021. Kosið verður um fimm efstu sætin. Talning atkvæða mun fara fram sunnudaginn 20. júní.

Í framboði eru:

 • Sigurður Ingi Jóhannsson, Hrunamannahreppi – sækist eftir 1. sæti
 • Jóhann Friðrik Friðriksson, Reykjanesbæ – sækist eftir 2. sæti
 • Silja Dögg Gunnarsdóttir, Reykjanesbæ – sækist eftir 2. sæti
 • Daði Geir Samúelsson, Hrunamannahreppi – sækist eftir 2.- 4. sæti
 • Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir, Árborg – sækist eftir 3. sæti
 • Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, Reykjanesbæ – sækist eftir 3.- 4. sæti
 • Njáll Ragnarsson, Vestmannaeyjum – sækist eftir 3.- 4. sæti
 • Ragnhildur Hrund Jónsdóttir, Vík í Mýrdal – sækist eftir 3.- 5. sæti

Kjósendur skulu velja 5 frambjóðendur, hvorki fleiri né færri, og merkja með tölustöfum við nöfn þeirra og í þeirri röð sem þeir vilja að frambjóðendur taki sæti á framboðslista Framsóknarflokksins í kjördæminu. Það er 1 við þann sem kjósandi vill að skipi efsta sæti, 2 við þann sem kjósandi vill í annað sæti, 3 við þann sem skipa skal þriðja sætið, o.s.frv.

Athugið að ekki má merkja við færri eða fleiri frambjóðendur en fimm, annars verður atkvæðið ógilt.

Categories
Fréttir

Af framboðsmálum hjá Framsókn

Deila grein

07/06/2021

Af framboðsmálum hjá Framsókn

Framboðslistar Framsóknar hafa verið samþykkt í öllum kjördæmum, nema í Suðurkjördæmi. En þar fer fram prófkjör laugardaginn 19. júní. Aukakjördæmisþing haldið laugardaginn 26. júní mun ganga fram framboðslistanum að öðru leiti í heild sinni til samþykktar.

Hér að neðan má lesa nánar um stöðu framboðsmála flokksins í hverju kjördæmi og dagskrána framundan.

Stefán Vagn Stefánsson

Norðvesturkjördæmi

Stefán Vagn Stefánsson, yfirlögregluþjónn og forseti sveitarstjórnar Sveitarfélagsins Skagafjarðar er oddviti listans. Í öðru sæti er Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir, háskólanemi og formaður Sambands ungra Framsóknarmanna. Þriðja sætið skipar Halla Signý Kristjánsdóttir, alþingismaður. Í fjórða sæti er Friðrik Már Sigurðsson, bóndi og formaður byggðarráðs Húnaþings vestra og fimmta sætið skipar Iða Marsibil Jónsdóttir, skrifstofu- og mannauðsstjóri og forseti bæjarstjórnar Vesturbyggðar. Sveinn Bernódusson, járnsmíðameistari í Bolungarvík, skipar heiðurssæti listans. 

Framboðslisti Framsóknar í Norðvesturkjördæmi:

1. Stefán Vagn Stefánsson, Sauðárkróki – Yfirlögregluþjónn og forseti sveitarstjórnar Sveitarfélagsins Skagafjarðar.
2. Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir, Borgarbyggð – Háskólanemi og formaður Sambands ungra Framsóknarmanna.
3. Halla Signý Kristjánsdóttir, Önundarfirði – Alþingismaður.
4. Friðrik Már Sigurðsson, Húnaþingi vestra – Bóndi og formaður byggðarráðs Húnaþings vestra.
5. Iða Marsibil Jónsdóttir, Vesturbyggð – Skrifstofu- og mannauðsstjóri og forseti bæjarstjórnar Vesturbyggðar.
6. Elsa Lára Arnardóttir, Akranesi – Aðstoðarskólastjóri, formaður bæjarráðs Akraneskaupstaðar og f.v. alþingismaður.
7. Þorgils Magnússon, Blönduósi – Skipulags- og byggingarfulltrúi.
8. Gunnar Ásgrímsson, Sauðárkróki – Háskólanemi.
9. Kolbrún Ösp Guðrúnardóttir, Stykkishólmi – Nemi.
10. Jóhanna María Sigmundsdóttir, Búðardal – Verkefnastjóri og f.v alþingismaður.
11. Ragnheiður Ingimundardóttir, Strandabyggð – Verslunarstjóri.
12. Gauti Geirsson, Ísafirði – Nemi.
13. Sæþór Már Hinriksson, Sauðárkróki – Tónlistarmaður.
14. Sigrún Sjöfn Ámundadóttir, Borgarbyggð – Lögreglumaður.
15. Sigurdís Katla Jónsdóttir, Dalabyggð – Nemi.
16. Sveinn Bernódusson, Bolungarvík – Járnsmíðameistari.

***

Ingibjörg Isaksen

Norðausturkjördæmi

Ingibjörg Ólöf Isaksen, framkvæmdastjóri og bæjarfulltrúi Akureyrarbæjar er oddviti listans. Í öðru sæti er Líneik Anna Sævarsdóttir, alþingismaður. Þriðja sætið skipar Þórarinn Ingi Pétursson, bóndi og alþingismaður. Í fjórða sæti er Helgi Héðinsson, bóndi og oddviti Skútustaðahrepps. Fimmta sætið skipar Halldóra Hauksdóttir, lögfræðingur og sjötta sætið Kristinn Rúnar Tryggvason, bóndi. Þórunn Egilsdóttir, alþingismaður, skipar heiðurssæti listans.

Framboðslisti Framsóknar í Norðausturkjördæmi:

1. Ingibjörg Ólöf Isaksen, framkvæmdastjóri, Akureyri 
2. Líneik Anna Sævarsdóttir, alþingismaður, Fáskrúðsfirði
3. Þórarinn Ingi Pétursson, bóndi, Grýtubakkahreppi 
4. Helgi Héðinsson, oddviti, Skútustaðahreppi 
5. Halldóra Hauksdóttir, lögmaður, Akureyri 
6. Kristinn Rúnar Tryggvason, bóndi, Kelduhverfi 
7. Jónína Brynjólfsdóttir, viðskiptalögfræðingur, Egilsstöðum
8. Ari Teitsson, lífeyrisþegi, Þingeyjarsveit 
9. Brynja Rún Benediktsdóttir, verkefnastjóri, Húsavík
10. Eiður Gísli Guðmundsson,  leiðsögumaður, Djúpavogi
11. Íris Hauksdóttir, upplýsingafulltrúi, Dalvíkurbyggð
12. Sverre Andreas Jakobsson, handboltaþjálfari, Akureyri
13. Ásdís Helga Bjarnadóttir, verkefnastjóri, Fljótsdalshreppi
14. Halldóra Magnúsdóttir, leikskólastarfsmaður, Eyjafjarðarsveit
15. Eggert Stefánsson, bóndi, Þistilfirði
16. Rósa Jónsdóttir, nemi, Fjallabyggð
17. Bjarni Stefán Vilhjálmsson, verkstjóri, Stöðvarfirði
18. Alda Ósk Harðardóttir, snyrtifræðimeistari, Egilsstöðum
19. Anna Sigrún Mikaelsdóttir, húsmóðir, Húsavík 
20. Þórunn Egilsdóttir, alþingismaður, Vopnafirði

***

Willum Þór Þórsson

Suðvesturkjördæmi

 Úrslit urðu þannig í prófkjöri í Suðvesturkjördæmi er fram fór 8. maí:

1. sæti, Willum Þór Þórsson, alþingismaður. Hann fékk 308 atkvæði í 1. sæti. 2. sæti, Ágúst Bjarni Garðarsson, form. bæjarráðs. Hann fékk 262 atkvæði í 1.-2. sæti. 3. sæti, Anna Karen Svövudóttir, þýðandi og samskiptaráðgjafi hjá Heilbrigðisráðuneytinu. Hún fékk 226 atkvæði í 1.–3. sæti. 4. sæti, Kristín Hermannsdóttir, háskólanemi. Hún fékk 198 atkvæði í 1.-4. sæti. 5. sæti, Ívar Atli Sigurjónsson, flugmaður og háskólanemi. Hann fékk 247 atkvæði í 1.-5. sæti.

Aðrir sem tóku þátt í prófkjörinu voru: Linda Hrönn Þórisdóttir, leiðtogi innlendra verkefna hjá Barnaheillum – Save the Children á Íslandi, og Þórey Anna Matthíasdóttir, ökuleiðsögumaður.

Framboðslisti Framsóknar í Suðvesturkjördæmi:

 1. Willum Þór Þórsson, Kópavogi
 2. Ágúst Bjarni Garðarsson, Hafnarfirði
 3. Anna Karen Svövudóttir, Hafnarfirði
 4. Kristín Hermannsdóttir, Kópavogi
 5. Ívar Atli Sigurjónsson, Kópavogi
 6. Svandís Dóra Einarsdóttir, Kópavogi
 7. Ómar Stefánsson, Kópavogi
 8. Halla Karen Kristjánsdóttir, Mosfellsbæ
 9. Baldur Þór Baldvinsson, Kópavogi
 10. Margrét Vala Marteinsdóttir, Hafnarfirði
 11. Valdimar Víðisson, Hafnarfirði
 12. Hjördís Guðný Guðmundsdóttir, Garðabæ
 13. Einar Gunnarsson, Hafnarfirði
 14. Þorbjörg Sólbjartsdóttir, Mosfellsbæ
 15. Árni Rúnar Árnason, Hafnarfirði
 16. Dóra Sigurðardóttir, Seltjarnarnesi
 17. Páll Marís Pálsson, Kópavogi
 18. Björg Baldursdóttir, Kópavogi
 19. Sigurjón Örn Þórsson, Kópavogi
 20. Tinna Rún Davíðsdóttir Hemstock, Garðabæ
 21. Einar Sveinbjörnsson, Garðabæ
 22. Helga Björk Jónsdóttir, Garðabæ
 23. Einar Bollason, Kópavogi
 24. Hildur Helga Gísladóttir, Hafnarfirði
 25. Birkir Jón Jónsson, Kópavogi
 26. Eygló Harðardóttir, Mosfellsbæ

***

Reykjavík

Í Reykjavík fór fram uppstilling og aukakjördæmaþing afgreiddi tillögur að framboðslistunum.

Framboðslisti Framsóknar í Reykjavíkurkjördæmi suður:

 1. Lilja Dögg Alfreðsdóttir, 47 ára, mennta- og menningarmálaráðherra
 2. Aðalsteinn Haukur Sverrisson, 47 ára, framkvæmdastjóri, MPM og formaður FR
 3. Sigrún Elsa Smáradóttir, 46 ára, framkvæmdastjóri og f.v. borgarfulltrúi
 4. Íris E. Gísladóttir, 29 ára, frumkvöðull í menntatækni og formaður UngFramsókn í Reykjavík
 5. Þorvaldur Daníelsson, 50 ára, stofnandi Hjólakrafts og MBA
 6. Guðni Ágústsson, 72 ára, f.v. alþingismaður og landbúnaðarráðherra
 7. Hafdís Inga Helgudóttir Hinriksdóttir, 40 ára, félagsráðgafi
 8. Ólafur Hrafn Steinarsson, 30 ára, formaður Rafíþróttasambands Íslands
 9. Ágúst Guðjónsson, 20 ára, lögfræðinemi
 10. Helena Ólafsdóttir, 51 árs, knattspyrnuþjálfari og þáttastjórnandi
 11. Guðrún Lolý Jónsdóttir, 21 árs, leikskólaliði og nemi
 12. Ingvar Mar Jónsson, 47 ára, flugstjóri
 13. Hinrik Viðar B. Waage, 28 ára, nemi í rafvirkjun
 14. Jóhanna Sóley Gunnarsdóttir, 59 ára, sjúkraliði
 15. Björn Ívar Björnsson, 33 ára, verkamaður
 16. Jón Finnbogason, 40 ára, sérfræðingur
 17. Þórunn Benný Birgisdóttir, 40 ára, BA í félagsráðgjöf og iðnnemi
 18. Stefán Þór Björnsson, 47 ára, viðskiptafræðingur
 19. Ásta Björg Björgvinsdóttir, 35 ára, tónlistarkona og forstöðukona í félagsmiðstöð
 20. Níels Árni Lund, 70 ára, f.v. skrifstofustjóri
 21. Frosti Sigurjónsson, 58 ára,  f.v. alþingismaður
 22. Sigrún Magnúsdóttir, 76 ára, f.v. ráðherra og borgarfulltrúi

Framboðslisti Framsóknar í Reykjavíkkjördæmi norður:

 1. Ásmundur Einar Daðason, 38 ára, félags- og barnamálaráðherra
 2. Brynja Dan, 35 ára, frumkvöðull og framkvæmdastjóri
 3. Þórunn Sveinbjörnsdóttir, 75 ára, fráfarandi formaður LEB
 4. Gauti Grétarsson, 60 ára, sjúkraþjálfari
 5. Magnea Gná Jóhannsdóttir, 24 ára, lögfræðingur
 6. Lárus Helgi Ólafsson, 33 ára, kennari og handboltamaður
 7. Unnur Þöll Benediktsdóttir, 25 ára, háskólanemi
 8. Guðjón Þór Jósefsson, 20 ára, laganemi
 9. Kristjana Þórarinsdóttir, 43 ára, sálfræðingur
 10. Ásrún Kristjánsdóttir, 72 ára, hönnuður og myndlistarkona
 11. Bragi Ingólfsson, 83 ára, efnafræðingur
 12. Snjólfur F. Kristbergsson, 81 árs, vélstjóri
 13. Eva Dögg Jóhannesdóttir, 38 ára, líffræðingur
 14. Sveinbjörn Ottesen, 61 árs, verkstjóri
 15. Gerður Hauksdóttir, 62 ára, skrifstofufulltrúi
 16. Friðrik Þór Friðriksson, 67 ára, kvikmyndagerðarmaður
 17. Þórdís Arna Bjarkarsdóttir, 25 ára, læknanemi
 18. Birna Kristín Svavarsdóttir, 68 ára, f.v. hjúkrunarforstjóri
 19. Haraldur Þorvarðarson, 44 ára, kennari og handboltaþjálfari
 20. Dagbjört S. Höskuldsdóttir, 73 ára, fyrrum verslunarkona
 21. Guðmundur Bjarnason, 76 ára, f.v. ráðherra
 22. Jón Sigurðsson, 74 ára, f.v. ráðherra og seðlabankastjóri

***

Suðurkjördæmi

Í Suðurkjördæmi fer fram lokað prófkjör laugardaginn 19. júní 2021.

 • Kosið verður um fimm efstu sætin.
 • Kjörskrá lokar 30 dögum fyrir valdag lokaðs prófkjörs, á miðnætti miðvikudaginn 19. maí 2021.
 • Framboðsfrestur rennur út föstudaginn 4. júní klukkan 12 á hádegi 15 dögum fyrir valdag.

***

Alþingiskosningarnar munu fara fram laugardaginn 25. september 2021.

Hér má nálgast framboðsreglur Framsóknarflokksins.

Dagskráin framundan:

JÚNÍ
 • 12. – vorfundur miðstjórnar Framsóknarflokksins á Hilton Hótel Nordica í Reykjavík.
 • 15. – lokað prófkjör í Suðurkjördæmi, utankjörfundaratkvæðagreiðsla.
 • 16. – lokað prófkjör í Suðurkjördæmi, utankjörfundaratkvæðagreiðsla.
 • 18. – lokað prófkjör í Suðurkjördæmi, utankjörfundaratkvæðagreiðsla.
 • 19. – lokað prófkjör í Suðurkjördæmi, frá kl. 10.00-18.00.
 • 26. – aukakjördæmisþing KSFS
JÚLÍ
 • 29. – viðmiðunardagur fulltrúatölu á flokksþingi
ÁGÚST
 • 14. – skil á tillögum til lagabreytinga til skrifstofu
 • 21. – skil á kjörbréfum til skrifstofu
 • 28.-29. – 36. FLOKKSÞING FRAMSÓKNARMANNA
SEPTEMBER
 • 25. – alþingiskosningar.
Categories
Fréttir

Framboðslisti Framsóknar í Suðvestur samþykktur

Deila grein

06/06/2021

Framboðslisti Framsóknar í Suðvestur samþykktur

Framboðslisti Framsóknarflokksins í Suðvesturkjördæmi fyrir komandi alþingiskosningar var samþykktur á aukakjördæmisþingi sem haldið var rafrænt í dag. Prófkjör hafði áður farið fram um efstu 5 sæti listans og gerði kjörstjórn tillögu um önnur sæti listans í samræmi við reglur flokksins.

Oddviti listans er Willum Þór Þórsson, þingflokksformaður Framsóknarflokksins. Í öðru sæti á eftir honum er Ágúst Bjarni Garðarsson, bæjarfulltrúi og formaður bæjarráðs í Hafnarfirði, í þriðja sæti er Anna Karen Svövudóttir, samskiptafulltrúi og ferðamálafræðingur, í fjórða sæti er Kristín Hermannsdóttir, háskólanemi og í fimmta sæti er Ívar Atli Sigurjónsson, flugmaður og laganemi.

,,Listinn er skipaður öflugum og fjölbreyttum hópi fólks sem er tilbúið að leggja allt sitt fram í þágu landsins alls á grunni hugsjóna Framsóknarflokksins um samvinnu og jöfnuð. Stór verkefni eru framundan og það verður ekkert hik á okkur við að búa sem best í haginn og byggja af krafti aftur upp efnahagslífið og samfélagið allt að loknum heimsfaraldrinum,” segir Willum Þór Þórsson.

Framboðslisti Framsóknar í Suðvesturkjördæmi fyrir alþingiskosningarnar 25. september 2021:

 1. Willum Þór Þórsson, Kópavogi
 2. Ágúst Bjarni Garðarsson, Hafnarfirði
 3. Anna Karen Svövudóttir, Hafnarfirði
 4. Kristín Hermannsdóttir, Kópavogi
 5. Ívar Atli Sigurjónsson, Kópavogi
 6. Svandís Dóra Einarsdóttir, Kópavogi
 7. Ómar Stefánsson, Kópavogi
 8. Halla Karen Kristjánsdóttir, Mosfellsbæ
 9. Baldur Þór Baldvinsson, Kópavogi
 10. Margrét Vala Marteinsdóttir, Hafnarfirði
 11. Valdimar Víðisson, Hafnarfirði
 12. Hjördís Guðný Guðmundsdóttir, Garðabæ
 13. Einar Gunnarsson, Hafnarfirði
 14. Þorbjörg Sólbjartsdóttir, Mosfellsbæ
 15. Árni Rúnar Árnason, Hafnarfirði
 16. Dóra Sigurðardóttir, Seltjarnarnesi
 17. Páll Marís Pálsson, Kópavogi
 18. Björg Baldursdóttir, Kópavogi
 19. Sigurjón Örn Þórsson, Kópavogi
 20. Tinna Rún Davíðsdóttir Hemstock, Garðabæ
 21. Einar Sveinbjörnsson, Garðabæ
 22. Helga Björk Jónsdóttir, Garðabæ
 23. Einar Bollason, Kópavogi
 24. Hildur Helga Gísladóttir, Hafnarfirði
 25. Birkir Jón Jónsson, Kópavogi
 26. Eygló Harðardóttir, Mosfellsbæ
Categories
Fréttir

Lilja Dögg og Ásmundur Einar leiða lista Framsóknar í Reykjavík

Deila grein

20/05/2021

Lilja Dögg og Ásmundur Einar leiða lista Framsóknar í Reykjavík

Ásmundur Einar Daðason, félags- og barnamálaráðherra, munu leiða framboðslista Framsóknar í Reykjavík norður fyrir komandi alþingiskosningar þann 25. september. Listar flokksins voru samþykktir á auka kjördæmisþingi á Hilton Hóteli í kvöld.

Lilja Dögg Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra, mun leiða framboðslista Framsóknar í Reykjavík suður. Í öðru sæti á eftir henni er Aðalsteinn Haukur Sverrisson, framkvæmdastjóri og MPM, í þriðja sæti er Sigrún Elsa Smáradóttir, framkvæmdastjóri og fyrrverandi borgarfulltrúi, í fjórða sæti er Íris E. Gísladóttir, frumkvöðull í menntatækni og í fimmta sæti er Þorvaldur Daníelsson, stofnandi Hjólakrafts og MBA.

„Ég er gríðarlega stolt af þessum lista, sem endurspeglar framtíðarsýn Framsóknar; framúrskarandi menntakerfi, öflugt atvinnulíf og velferðarkerfi sem tryggir öllum gott líf. Ég vil þakka öllum sem hafa lagt hönd á plóg. Þetta kjörtímabil hefur gengið vonum framar og í mennta- og menningarmálum hafa róttækar umbætur átt sér stað, sem við getum öll verið stolt af,“ sagði Lilja Dögg Alfreðsdóttir.

Ásmundur Einar leiðir Reykjavík norður. Í öðru sæti er Brynja Dan Gunnarsdóttir, frumkvöðull og framkvæmdastjóri, í þriðja sæti er Þórunn H. Sveinbjörnsdóttir, fráfarandi formaður Landssambands eldri borgara, í fjórða sæti er Gauti Grétarsson, sjúkraþjálfari og í fimmta sæti er Magnea Gná Jóhannsdóttir, laganemi.

„Í dag erum við að kynna gríðarlega öflugan lista og ég er mjög spenntur að vinna með þessum frábæra hópi. Við höfum komið mörgum mikilvægum og stórum málum í gegn á líðandi kjörtímabili og með þessum kraftmikla fólki er ég sannfærður um að við munum gera enn betur á næsta kjörtímabili. Við ætlum áfram að leggja áherslu á málefni barna og vinna fyrir fólkið í landinu. Þetta er breiður og samstilltur hópur sem er tilbúinn að láta hendur standa fram úr ermum. Við erum rétt að byrja,“ sagði Ásmundur Einar Daðason.

Framboðslisti Framsóknar í Reykjavík suður fyrir alþingiskosningarnar 25. september 2021:

 1. Lilja Dögg Alfreðsdóttir, 47 ára, mennta- og menningarmálaráðherra
 2. Aðalsteinn Haukur Sverrisson, 47 ára, framkvæmdastjóri, MPM og formaður FR
 3. Sigrún Elsa Smáradóttir, 46 ára, framkvæmdastjóri og f.v. borgarfulltrúi
 4. Íris E. Gísladóttir, 29 ára, frumkvöðull í menntatækni og formaður UngFramsókn í Reykjavík
 5. Þorvaldur Daníelsson, 50 ára, stofnandi Hjólakrafts og MBA
 6. Guðni Ágústsson, 72 ára, f.v. alþingismaður og landbúnaðarráðherra
 7. Hafdís Inga Helgudóttir Hinriksdóttir, 40 ára, félagsráðgafi
 8. Ólafur Hrafn Steinarsson, 30 ára, formaður Rafíþróttasambands Íslands
 9. Ágúst Guðjónsson, 20 ára, lögfræðinemi
 10. Helena Ólafsdóttir, 51 árs, knattspyrnuþjálfari og þáttastjórnandi
 11. Guðrún Lolý Jónsdóttir, 21 árs, leikskólaliði og nemi
 12. Ingvar Mar Jónsson, 47 ára, flugstjóri
 13. Hinrik Viðar B. Waage, 28 ára, nemi í rafvirkjun
 14. Jóhanna Sóley Gunnarsdóttir, 59 ára, sjúkraliði
 15. Björn Ívar Björnsson, 33 ára, verkamaður
 16. Jón Finnbogason, 40 ára, sérfræðingur
 17. Þórunn Benný Birgisdóttir, 40 ára, BA í félagsráðgjöf og iðnnemi
 18. Stefán Þór Björnsson, 47 ára, viðskiptafræðingur
 19. Ásta Björg Björgvinsdóttir, 35 ára, tónlistarkona og forstöðukona í félagsmiðstöð
 20. Níels Árni Lund, 70 ára, f.v. skrifstofustjóri
 21. Frosti Sigurjónsson, 58 ára,  f.v. alþingismaður
 22. Sigrún Magnúsdóttir, 76 ára, f.v. ráðherra og borgarfulltrúi

Framboðslisti Framsóknar í Reykjavík norður fyrir alþingiskosningarnar 25. september 2021:

 1. Ásmundur Einar Daðason, 38 ára, félags- og barnamálaráðherra
 2. Brynja Dan, 35 ára, frumkvöðull og framkvæmdastjóri
 3. Þórunn Sveinbjörnsdóttir, 75 ára, fráfarandi formaður LEB
 4. Gauti Grétarsson, 60 ára, sjúkraþjálfari
 5. Magnea Gná Jóhannsdóttir, 24 ára, lögfræðingur
 6. Lárus Helgi Ólafsson, 33 ára, kennari og handboltamaður
 7. Unnur Þöll Benediktsdóttir, 25 ára, háskólanemi
 8. Guðjón Þór Jósefsson, 20 ára, laganemi
 9. Kristjana Þórarinsdóttir, 43 ára, sálfræðingur
 10. Ásrún Kristjánsdóttir, 72 ára, hönnuður og myndlistarkona
 11. Bragi Ingólfsson, 83 ára, efnafræðingur
 12. Snjólfur F. Kristbergsson, 81 árs, vélstjóri
 13. Eva Dögg Jóhannesdóttir, 38 ára, líffræðingur
 14. Sveinbjörn Ottesen, 61 árs, verkstjóri
 15. Gerður Hauksdóttir, 62 ára, skrifstofufulltrúi
 16. Friðrik Þór Friðriksson, 67 ára, kvikmyndagerðarmaður
 17. Þórdís Arna Bjarkarsdóttir, 25 ára, læknanemi
 18. Birna Kristín Svavarsdóttir, 68 ára, f.v. hjúkrunarforstjóri
 19. Haraldur Þorvarðarson, 44 ára, kennari og handboltaþjálfari
 20. Dagbjört S. Höskuldsdóttir, 73 ára, fyrrum verslunarkona
 21. Guðmundur Bjarnason, 76 ára, f.v. ráðherra
 22. Jón Sigurðsson, 74 ára, f.v. ráðherra og seðlabankastjóri
Categories
Fréttir

Yfirlýsing þingflokks Framsóknarmanna

Deila grein

19/05/2021

Yfirlýsing þingflokks Framsóknarmanna

Þingflokkur Framsóknarflokks fordæmir harðlega árásir ísraelska hersins á Palestínumenn á Gaza ströndinni. Fórnarlömbin eru helst íbúar Palestínu, óbreyttir borgarar, konur og börn. Árásir ísraelska hersins eru gróft brot á alþjóðasamningum, alþjóðalögum og glæpur gegn mannúð.

Fyrir tíu árum samþykkti Alþingi viðurkenningu á sjálfstæði og fullveldi Palestínu og rétt til eigin ríkis. Átökum verður að linna til að vinna megi að tveggja ríkja lausn á svæðinu. Ofbeldi gegn almennum borgurum eykur vonleysi, vonleysi leiðir til haturs og til verður vítahringur sem þarf að stöðva. Í friði finnst von.

Þingflokkur Framsóknarmanna

Categories
Fréttir

Willum sigraði í Suðvestur

Deila grein

09/05/2021

Willum sigraði í Suðvestur

Prófkjör fór fram um fimm efstu sætin á framboðslista Framsóknarflokksins í Suðvesturkjördæmi fyrir alþingiskosningar 25. september 2021.

Kjördagur var 8. maí og kosið var utankjörfundar 5. – 7. maí. Niðurstaðan er þessi:

1. sæti, Willum Þór Þórsson, alþingismaður. Hann fékk 308 atkvæði í 1. sæti.

2. sæti, Ágúst Bjarni Garðarsson, form. bæjarráðs. Hann fékk 262 atkvæði í 1.-2. sæti.

3. sæti, Anna Karen Svövudóttir, þýðandi og samskiptaráðgjafi hjá Heilbrigðisráðuneytinu. Hún fékk 226 atkvæði í 1.–3. sæti.

4. sæti, Kristín Hermannsdóttir, háskólanemi. Hún fékk 198 atkvæði í 1.-4. sæti.

5. sæti, Ívar Atli Sigurjónsson, flugmaður og háskólanemi. Hann fékk 247 atkvæði í 1.-5. sæti.

Aðrir sem tóku þátt í prófkjörinu voru:

Linda Hrönn Þórisdóttir, leiðtogi innlendra verkefna hjá Barnaheillum – Save the Children á Íslandi, og Þórey Anna Matthíasdóttir, ökuleiðsögumaður.

Categories
Fréttir

Kynningarblað á frambjóðendum í Suðvestur

Deila grein

03/05/2021

Kynningarblað á frambjóðendum í Suðvestur

Sjö verða í framboði hjá Framsóknarflokknum í Suðvesturkjördæmi í prófkjöri 8. maí 2021. Kosið verður um fimm efstu sætin. Talning atkvæða mun fara fram sunnudaginn 9. maí.

Kosið verður í lokuðu prófkjöri Framsóknar í Suðvesturkjördæmi laugardaginn 8. maí í Bæjarlind 14 – 16, Kópavogi, frá klukkan 10:00- 18:00.

Hægt verður að greiða atkvæði utan kjörfundar 5.-7. maí frá klukkan 16:00-19:00 í Bæjarlind 14 – 16, Kópavogi.

Kosið er um fimm efstu sætin og kjósandi setur tölustaf fyrir framan nafn þess sem hann vill kjósa, 1 fyrir framan þann sem hann vill í fyrsta sæti, 2 fyrir framan þann sem hann vill í annað sæti og svo framvegis upp í fimm sæti.

Athugið að ekki má merkja við færri eða fleiri frambjóðendur en fimm, annars verður atkvæðið ógilt.

Categories
Fréttir

Sjö í framboði í prófkjöri Framsóknar í Suðvesturkjördæmi

Deila grein

03/05/2021

Sjö í framboði í prófkjöri Framsóknar í Suðvesturkjördæmi

Sjö verða í framboði hjá Framsóknarflokknum í Suðvesturkjördæmi í prófkjöri 8. maí 2021. Kosið verður um fimm efstu sætin. Talning atkvæða mun fara fram sunnudaginn 9. maí.

Kosið verður í lokuðu prófkjöri Framsóknar í Suðvesturkjördæmi laugardaginn 8. maí í Bæjarlind 14-16, Kópavogi, frá klukkan 10:00- 18:00.
Hægt verður að greiða atkvæði utan kjörfundar 5.-7. maí frá klukkan 16:00-19:00 í Bæjarlind 14 – 16, Kópavogi.

Kosið er um fimm efstu sætin og kjósandi setur tölustaf fyrir framan nafn þess sem hann vill kjósa, 1 fyrir framan þann sem hann vill í fyrsta sæti, 2 fyrir framan þann sem hann vill í annað sæti og svo framvegis upp í fimm sæti.

Athugið að ekki má merkja við færri eða fleiri frambjóðendur en fimm, annars verður atkvæðið ógilt.

Í framboði eru:

Willum Þór Þórsson, Kópavogi – sækist eftir 1. sæti.

Ágúst Bjarni Garðarsson, Hafnarfirði – sækist eftir 2. sæti.

Linda Hrönn Þórisdóttir, Hafnarfirði – sækist eftir 2. sæti.

Anna Karen Svövudóttir, Hafnarfirði – sækist eftir 3. sæti.

Kristín Hermannsdóttir, Kópavogi – sækist eftir 3.-4. sæti.

Þórey Anna Matthíasdóttir, Hafnarfirði – sækist eftir 3.-4. sæti.

Ívar Atli Sigurjónsson, Kópavogi – sækist eftir 4. sæti.

Categories
Fréttir

Framboðslisti Framsóknar í Norðaustur samþykktur

Deila grein

29/04/2021

Framboðslisti Framsóknar í Norðaustur samþykktur

Framboðslisti Framsóknarflokksins í Norðausturkjördæmi fyrir alþingiskosningarnar 25. september 2021 var samþykktur með öllum greiddum atkvæðum á fjölmennu aukakjördæmisþingi KFNA sem haldið var í fjarfundi nú í kvöld.

Fram fór prófkjör með póstkosning um sex efstu sæti listans. Valið fór fram dagana 1.-31. mars. Kjörstjórn KFNA gerði tillögu um önnur sæti listans samkvæmt framboðsreglum Framsóknar í heild að öðru leyti til stjórnar kjördæmissambandsins sem lagði hann fyrir aukakjördæmisþingið nú í kvöld.

Hvert sæti listans er skipað öflugu fólki hvaðanæva að í kjördæminu með fjölbreyttan bakgrunn sem á það sameiginlegt að vilja vinna að stöðugum umbótum á samfélaginu á grunni samvinnu og jafnaðar. Á listanum fer saman víðtæk þekking, reynsla, framsýni og kraftur til að vinna að öflugu samfélagi, með öruggar grunnstoðir og fjölbreytt atvinnulíf í öndvegi. 

Ingibjörg Ólöf Isaksen, framkvæmdastjóri og bæjarfulltrúi Akureyrarbæjar er oddviti listans. Í öðru sæti er Líneik Anna Sævarsdóttir, alþingismaður. Þriðja sætið skipar Þórarinn Ingi Pétursson, bóndi og alþingismaður. Í fjórða sæti er Helgi Héðinsson, bóndi og oddviti Skútustaðahrepps. Fimmta sætið skipar Halldóra Hauksdóttir, lögfræðingur og sjötta sætið Kristinn Rúnar Tryggvason, bóndi. Þórunn Egilsdóttir, alþingismaður, skipar heiðurssæti listans.

Framboðslisti Framsóknarflokksins í Norðausturkjördæmi fyrir alþingiskosningarnar 25. september 2021:

1. Ingibjörg Ólöf Isaksen, framkvæmdastjóri, Akureyri 

2. Líneik Anna Sævarsdóttir, alþingismaður, Fáskrúðsfirði

3. Þórarinn Ingi Pétursson, bóndi, Grýtubakkahreppi 

4. Helgi Héðinsson, oddviti, Skútustaðahreppi 

5. Halldóra Hauksdóttir, lögmaður, Akureyri 

6. Kristinn Rúnar Tryggvason, bóndi, Kelduhverfi 

7. Jónína Brynjólfsdóttir, viðskiptalögfræðingur, Egilsstöðum

8. Ari Teitsson, lífeyrisþegi, Þingeyjarsveit 

9. Brynja Rún Benediktsdóttir, verkefnastjóri, Húsavík

10. Eiður Gísli Guðmundsson,  leiðsögumaður, Djúpavogi  

11. Íris Hauksdóttir, upplýsingafulltrúi, Dalvíkurbyggð

12. Sverre Andreas Jakobsson, handboltaþjálfari, Akureyri 

13. Ásdís Helga Bjarnadóttir, verkefnastjóri, Fljótsdalshreppi

14. Halldóra Magnúsdóttir, leikskólastarfsmaður, Eyjafjarðarsveit 

15. Eggert Stefánsson, bóndi, Þistilfirði

16. Rósa Jónsdóttir, nemi, Fjallabyggð

17. Bjarni Stefán Vilhjálmsson, verkstjóri, Stöðvarfirði

18. Alda Ósk Harðardóttir, snyrtifræðimeistari, Egilsstöðum

19. Anna Sigrún Mikaelsdóttir, húsmóðir, Húsavík 

20. Þórunn Egilsdóttir, alþingismaður, Vopnafirði