Categories
Fréttir

Framsókn næstu fjögur árin

Deila grein

16/10/2016

Framsókn næstu fjögur árin

baeklingur_frontStefnumál Framsóknarflokksins vegna kosninga til Alþingis í október 2016.
Framsóknarflokkurinn setti fram mjög ákveðnar hugmyndir fyrir síðustu kosningar til að bæta og efla íslenskt samfélag. Þær hugmyndir gengu eftir með aðstoð færustu sérfræðinga sem völ var á. Nú stöndum við aftur á tímamótum. Búið er að styrkja grunnstoðir atvinnulífs og heimila. Framtíðin er björt ef rétt verður á málum haldið. Framsóknarflokkurinn hefur staðið fyrir róttækum aðgerðum til hagsbóta fyrir fólkið í landinu. Flokkurinn hyggst halda áfram á sömu leið og byggja á þeim árangri sem náðst hefur á kjörtímabilinu. Þar skiptir stöðugleiki og festa í ríkisfjármálum mestu máli.

Kosningastefnuskrá Framsóknar 2016.

Fyrir kosningarnar 2016 leggur Framsóknarflokkurinn m.a. áherslu á eftirfarandi mál:

 • Hagur millistéttarinnar verði bættur enn frekar; neðra skattþrep verði lækkað verulega og persónuafsláttur verður útgreiðanlegur
 • Peningastefnuna skal endurskoða, raunvextir á Íslandi þurfa að endurspegla breyttan efnahagslegan veruleika
 • Lágmarkslífeyrir aldraðra verði 300 þúsund krónur á mánuði og fylgi lágmarkslaunum á almennum vinnumarkaði
 • Byggður verður nýr Landspítali á nýjum stað og framlög til heilbrigðisstofnanna um allt land aukin
 • Tannlækningar aldraðra verða gjaldfrjálsar og hjúkrunarrýmum fjölgað um allt land
 • Taka skal upp komugjald á ferðamenn sem nýtt verður til innviða
 • Fæðingarorlof verði 12 mánuðir og greiðsluþak hækkað í 600 þúsund krónur, barnabætur hækkaðar og barnaföt verði án virðisaukaskatts
 • Hluta námslána verður breytt í styrk og sérstök áhersla lögð á að styrkja iðn- og verknám
 • Skoðað verði hvort beita megi skattaívilnunum til fyrirtækja og einstaklinga á efnahagslega veikum svæðum á landsbyggðinni
 • Unnið skal eftir sóknaráætlun í loftslagsmálum sem er að fullu fjármögnuð til næstu þriggja ára í samræmi við skuldbindingar Íslands í Parísarsamkomulaginu
 • Aðstoða ungt fólk með úrræðinu Fyrsta fasteign og öðrum aðgerðum í húsnæðismálum – leiguíbúðir og fjölgun námsmannaíbúða

Margt hefur breyst til batnaðar á kjörtímabilinu. Auk Leiðréttingarinnar og losunar hafta má nefna: 15.000 ný störf hafa orðið til, kaupmáttur launa hefur aldrei verið meiri, verðbólgu hefur verið haldið í skefjum, nýtt almannatryggingakerfi var innleitt, bótaskerðingar voru dregnar til baka, tímamótasamningur um loftslagsmál var undirritaður og greiðslur til foreldra í fæðingarorlofi voru hækkaðar umtalsvert. Þetta er hluti þeirra mála sem Framsóknarflokkurinn stóð að á kjörtímabilinu. Framsóknarflokkurinn hefur staðið með fólkinu í landinu í hundrað ár og mun gera það áfram.
Framsóknarflokkurinn hyggst, eftir kosningar, starfa með öllum þeim flokkum sem láta sig félagshyggju og jöfnuð varða og tilbúnir eru til að varðveita nauðsynlegan stöðugleika í íslensku atvinnu- og efnahagslífi.