Categories
Fréttir

Fyrsta áætlunin um framkvæmd lýðheilsustefnu birt til umsagnar

Deila grein

16/03/2023

Fyrsta áætlunin um framkvæmd lýðheilsustefnu birt til umsagnar

Birt hafa verið til umsagnar drög að aðgerðaáætlun heilbrigðisráðherra um framkvæmd lýðheilsustefnu til fimm ára. Áætlunin verður lögð fyrir Alþingi til umræðu. Í henni er forgangsraðað til næstu fimm ára stefnumarkmiðum þingsályktunar um lýðheilsustefnu sem samþykkt var á Alþingi 2021. Umsagnarfrestur er til 28. mars næstkomandi.

Ályktun Alþingis felur í sér að leiðarljós lýðheilsustefnu fram til ársins 2030 verði heilsuefling og forvarnir þar sem markmiðið er að viðhalda og bæta heilbrigði fólks og koma í veg fyrir sjúkdóma eins og kostur er. Stefnt skal að því að lýðheilsustarf sé markvisst og einkennist meðal annars af þverfaglegu samstarfi heilbrigðisþjónustu og annarra hagaðila, s.s. sveitarfélaga.

Í lok júní 2022 skipaði heilbrigðisráðherra verkefnahóp til að vinna drög að aðgerðaáætlun lýðheilsustefnu sem hvetji fólk til að huga að eigin heilsu. Hópurinn kallaði fjölmarga aðila sem sinna lýðheilsustarfi á sinn fund og kynnti sér ýmis verkefni sem hafa áhrif á lýðheilsu á einn eða annan hátt. Helstu niðurstöður hópsins voru kynntar á heilbrigðisþingi sem helgað var lýðheilsu í nóvember 2022. Aðgerðaáætlunin sem nú er birt til umsagnar byggist á vinnu verkefnahópsins, tillögum sem fram komu á heilbrigðisþinginu og stefnum og aðgerðaáætlunum heilbrigðisráðuneytisins sem varða heilsu og forvarnir, s.s. um  heilsueflingu aldraðra, krabbameinsáætlun, geðheilbrigðisstefnu og stafræna heilbrigðisþjónustu. Uppbygging aðgerðaáætlunar lýðheilsustefnu kallast á lykilviðfangsefni heilbrigðisstefnu til ársins 2030 sem felast m.a. í forystu til árangurs, réttri þjónustu á réttum stað, fólkið í forgrunni, virkum notendum, gæði og skilvirk þjónustukaup. 

Helstu aðgerðir samkvæmt áætluninni

Í áætluninni eru skilgreindar 11 aðgerðir í þágu lýðheilsu sem unnið verður að á næstu fimm árum. Hver þeirra er brotin niður í fleiri verkefni. Sem dæmi um aðgerðir og verkefni má nefna:

 • Gildandi löggjöf sem snýr að lýðheilsu metin og greind þörf á sérstökum lögum um lýðheilsu.
 • Lýðheilsumat verði hlut af sjálfbærnimati lagafrumvarpa og gátlistar þróaðir
 • Gerður verði sáttmáli um bætta lýðheilsu og öfluga samvinnu í því skyni
 • Áframhaldandi skipulagður stuðningur við heilsueflandi verkefni í heimabyggð
 • Vitundarvakning með áherslu á að efla heilsulæsi almennings
 • Rafræn upplýsingamiðlun og þróun rafrænna lausna í þágu heilsueflingar og forvarna
 • Efling lýðheilsusjóðs
 • Þróun lýðheilsuvísa og birtingar þeirra – lýðheilsuvakt sett á fót
 • Aukin áhersla á heilsueflingu eldra fólks í samstarfi ríkis og sveitarfélaga
 • Endurmat krabbameinsáætlunar – aðgerðum hrint í framkvæmd
 • Markviss gagnasöfnun um lýðheilsustarf og gagnreyndar aðferðir

Aðgerðaáætlun lýðheilsustefnu í samráðsgátt

Heimild: stjr.is