Categories
Fréttir

Störf án staðsetningar er góð ráðstöfun á fjármagni

Deila grein

22/02/2022

Störf án staðsetningar er góð ráðstöfun á fjármagni

Friðrik Már Sigurðsson, varaþingmaður, flutti jómfrúrræðu sína á Alþingi og ræddi verkefnið „Störf án staðsetningar“. Rakti hann samantekt er Byggðastofnun vann að og gefin út í ágúst í fyrra. Þar kemur fram að allnokkur munur er á hlutfalli íbúafjölda og fjölda opinberra starfa. „Þegar 64% landsmanna búa hér á höfuðborgarsvæðinu en þar er hlutfall stöðugilda ríkisins 71%. Hins vegar er hlutfall íbúa á landsbyggðinni 36% og stöðugildin 29%. Þennan mismun þarf að leiðrétta,“ sagði Friðrik Már.

Ríkisendurskoðun hefur tekið saman tölur er varðar fjölda, stærð og stærðarhagkvæmni stofnana og kemur fram þar að árið 2021 störfuðu 22.000 manns í um 17.000 stöðugildum hjá ríkinu. Þar er frátalið starfsfólk ráðuneyta og hlutafélaga í eigu ríkisins.

Friðrik Már sagði atvinnuauglýsingar á Starfatorgi á störfum án staðsetningar vera enn of fáar. Ekki sé alltaf augljóst að um starf án staðsetningar sé að ræða og hér þurfi breytinga við. Jafnræði íbúa landsins að aðgengi að opinberum störfum sé í forgrunni. 

„Nauðsynlegt er að fjármagn fylgi góðum hug. Þá er ég vísa til þess að borið hefur á skorti á fjárheimildum til greiðslu fyrir starfsaðstöðu og hamlar það stofnunum hvað varðar flutning verkefna til landsbyggðarinnar. Brýnt er að leiðrétta þetta. Reynslan sýnir að staðsetning opinberra starfa og stofnana er ekki einungis byggðaaðgerð heldur góð ráðstöfun á fjármagni. Starfsmannavelta er lítil og vel helst í sérhæfingu og sérþekkingu starfsmanna,“ sagði Friðrik Már að lokum.