Categories
Fréttir

Strangar reglur um urðun á dekkjagúmmíi en dreift á íþróttavelli í tonnatali

Deila grein

04/12/2015

Strangar reglur um urðun á dekkjagúmmíi en dreift á íþróttavelli í tonnatali

Villlum„Hæstv. forseti. Ég ætla að ræða dekkjakurl og bæta um betur frá síðustu umræðu um málið. Ég þakka öllum þingflokksformönnum fyrir að bregðast vel við og tryggja að allir þingflokkar styðji aðgerðir í þessu máli þar sem fulltrúar allra þingflokka eru á þingsályktunartillögu um bann við notkun dekkjakurls.
Mér finnst líka alveg við hæfi að koma því að undir þessum lið, störf þingsins, þegar vel er unnið þvert á flokka. Þar sem þingmannamál geta hins vegar tekið tíma að komast sína leið vonast ég til að hæstv. ráðherra hafi færi á að klára málið í samvinnu við Umhverfisstofnun en hlutverk Umhverfisstofnunar er einmitt að beita sér fyrir heilnæmu umhverfi og verndun. Í því sambandi vil ég benda á reglugerð um urðun úrgangs sem á sér stoð í lögum um meðferð úrgangs, nr. 55/2003, en í 8. gr. þeirrar reglugerðar er fjallað um úrgang sem óheimilt er að urða. Í d-lið reglugerðarinnar segir meðal annars að óheimilt sé að urða hjólbarða hvort sem um er að ræða heila eða kurlaða.
Rannsóknir hafa hingað til ekki kveðið óyggjandi á um það hversu skaðlegt þetta efni kann að vera, en í reglugerðinni segir enn fremur:
„Að því er varðar tilteknar tegundir hættulegra efna og spilliefna hefur verið sýnt fram á nauðsyn þess að vernda samfélagið og umhverfið gegn viðvarandi váhrifum til langframa. Til langframa merkir í þessu samhengi nokkur þúsund ár.“
Á sama tíma og jafn strangar reglur gilda um urðun á dekkjagúmmíi þar sem það er beinlínis bannað getur ekki verið eðlilegt að það megi dreifa þessu á leik- og íþróttavelli — og það í tonnum talið.“
Willum Þór Þórsson — störf þingsins 2. desember 2015.