Categories
Fréttir

Vöxturinn kallar á mikla innviðauppbyggingu

Deila grein

02/06/2022

Vöxturinn kallar á mikla innviðauppbyggingu

Halla Signý Kristjánsdóttir, alþingismaður, fór yfir athyglisverða staðreynd að útflutningur á eldislaxi skili næstmestum verðmætum allra fisktegunda sem fluttar eru frá landinu, í störfum þingsins á Alþingi í vikunni. KPMG hefur tekið saman fyrir Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi greiningu á gjaldtöku af sjávarútvegi og fiskeldi. Þar má sjá að þessi grein skilar þjóðarbúinu umtalsverðum tekjum, en sjá má að skipting tekna milli ríkis og sveitarfélaga er verulega skökk og hallar þá á sveitarfélögin.

„Hlutdeild sveitarfélaga í heildargjaldtökunni í sjávarútvegi og fiskeldi hefur verið 29% á árunum 2016–2020. Útflutningsverðmæti eldislax jukust um 29% á milli ára og fór vægi hans í 70% útflutningsverðmætis eldisafurða á síðasta ári. Nú er svo komið að útflutningur á eldislaxi skilar næstmestum verðmætum allra fisktegunda sem fluttar eru frá landinu. Á Vestfjörðum eru sveitarfélögin sem hýsa starfsemina í vexti og sá vöxtur kallar á mikla innviðauppbyggingu,“ sagði Halla Signý.

„Sveitarfélögin bera hitann og þungann af uppbyggingu innviða og því er krafa þeirra að þau fái stærri hlut af gjaldtöku sveitarfélaga. Í umsögn Vestfjarðastofu við fjármálaáætlun sem liggur nú fyrir þinginu er bent á mikilvægi þess að hraða uppbyggingu innviða fiskeldissveitarfélaga og að hlutdeild fiskeldissveitarfélaga af framlögum fiskeldisjóðs verði aukin og nemi að lágmarki 80% af tekjum sjóðsins. Það er mikilvægt að hæstv. matvælaráðherra nái að raungera stefnu stjórnvalda um að greina þjóðhagslegan ávinning fiskeldis og ávinning þeirra byggðarlaga þar sem fiskeldi er stundað. Þá segir í stefnu stjórnvalda að skoða þurfi sérstaklega gjaldtöku af fiskeldi og skiptingu þeirra gjalda sem til falla. Það er mikilvægt að matvælaráðherra hefur þegar hrundið því af stað að mynda stefnu um fiskeldi á landinu og inniheldur þessi breyting það líka“ sagði Halla Signý að lokum.