Categories
Fréttir

Willum Þór kynnir nýjan samning við sérgreinalækna – stórt samfélagslegt mál

Deila grein

27/06/2023

Willum Þór kynnir nýjan samning við sérgreinalækna – stórt samfélagslegt mál

Willum Þór Þórsson heilbrigðisráðherra kynnti nýjan fimm ára samning sérlækna við Sjúkratrygginar Íslands á ríkisstjórnarfundi í morgun.

„Þetta eru mikil ánægjuleg tímamót. Þetta er mjög stórt samfélagspólitískt mál. Þetta er auðvitað í stjórnarsáttamála, áform um að jafna aðgengi að heilbrigðisþjónustu. Þetta er stór liður í því,“ sagði Willum Þór

„Þetta er samningur sem gerður er í góðri sátt þar sem horft er til framtíðar og hvernig og við þróum þjónustuna í takt við þjónustuþörf samfélagsins,“ sagði Willum Þór ennfremur.

Sjúkratryggingar Íslands og Læknafélag Reykjavíkur hafa náð samkomulagi um þjónustu sérgreinalækna. Samningurinn er langtímasamningur til 5 ára og tekur samningurinn að fullu gildi 1. september 2023. Samningurinn stuðlar að umtalsverðri lækkun á greiðsluþátttöku almennings í þjónustu sérfræðilækna og myndar styrka umgjörð um starfsemi sérfræðilækna sem stuðlar bæði að framþróun þjónustunnar og auknu aðgengi að henni.

Í samningnum er aukið fjármagn til þjónustu sérgreinalækna um 4,2 milljarða á ársgrundvelli en megin hluti þeirra hækkunar er tilkomin vegna verðlags- og launaþróunar. Aukin þátttaka Sjúkratrygginga í kostnaði þjónustunnar leiðir til lægri kostnaðar fyrir sjúklinga þar sem aukagjöld, sem lögð hafa verið á þjónustuna undanfarin ár, falla niður. Ætla má að með nýjum samning lækkar greiðsluþáttaka almennings um allt að 3 milljarða á ári. Samningurinn felur í sér mikinn ávinning fyrir almenning og tryggir jafnt aðgengi að þjónustu sérfræðilækna óháð efnahag. Með samningnum er bundinn endi á þá óvissu og óhagræði sem hlotist hefur af samningsleysi undanfarinna ára en sérgreinalæknar hafa verið samningslausir síðan í janúar 2019.

Á samningstímanum verður unnið að ýmsum samstarfsverkefnum sem er ætlað að efla umgjörð starfsemi sérgreinalækna með það að markmiði að auka þjónustu við sjúklinga og tryggja að starfsemi sérgreinalækna endurspegli öra þróun læknavísinda. Samningnum er ætlað að styðja við framþróun í þjónustu sérfræðilækna með sérstakri áherslu á nýsköpun, stafræna þróun og fjarðheilbrigðisþjónustu Samningurinn felur í sér ýmis nýmæli þessu til stuðnings og ber helst að nefna sértaka hvata til lækna að vinna innan svonefndra starfsheilda sem sinna gæðamálum, stuðla að bættu aðgengi að þjónustu og styðja við þverfaglega teymisvinnu. Jafnframt verður komið verður á fót samráðsnefnd aðila frá Sjúkratryggingum Íslands og Læknafélagi Reykjavíkur mun vinna í sameiningu að heildstæðri þjónustu- og kostnaðargreiningu og reglulegri endurskoðun gjaldskrár.