Categories
Greinar

Áfengi er engin venjuleg neysluvara

Deila grein

31/07/2014

Áfengi er engin venjuleg neysluvara

Silja-Dogg-mynd01-vefFrelsi eins getur haft í för með sér ófrelsi annars. Hlutverk stjórnmálamanna er að tryggja almannahag og öryggi borgaranna- bæta samfélagið. Með lýðræðislegum kosningum veitum við þeim forræði í ákveðnum málaflokkum sem snúa að samfélagsmótun og framtíðarsýn.

Efnislega mikilvæg vara

Að mínu mati væri frjáls sala áfengis í matvöruverslunum EKKI framfaraspor fyrir íslenska þjóð. Í mörgum löndum er framleiðsla og sala á áfengi tekjulind fyrir bændur, framleiðendur, auglýsingastofur, rekstraraðila fjölmiðla og fjárfesta. Áfengi er einnig atvinnuskapandi, það aflar gjaldeyristekna vegna útflutnings og ríkissjóður hagnast vegna álagningar áfengisgjalds. Áfengi er því efnahagslega mikilvægt. En ábatinn af sölu og framleiðslu á áfengi er samfélaginu afar dýrkeyptur. Það er einkum þrennt sem leiðir til þess að áfengi veldur svo miklu líkamlegu, andlegu og félagslegu tjóni: 1) eitrun í líkamanum, 2) víma og 3) ánetjun (fíkn).

Gríðarlegt heilsutjón af völdum áfengis

Tengsl milli áfengisvímu og skaða eru þó skýr og greinileg, sérstaklega hvað varðar ofbeldi, umferðarslys eða önnur slys. Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni mátti á árinu 2000 rekja 4,0% allra dauðsfalla og örorku í heiminum til áfengis („The Global Burden of Disease“). Áfengi reyndist því fimmti skaðlegasti áhættuþátturinn af 26 sem kannaðir voru. Áfengi veldur álíka miklu heilsutjóni og tóbak.

Stefna Norðurlandaþjóða

Velferðarnefnd Norðurlandaráðs fór í vandaða og umfangsmikla vinnu í þessum málaflokki fyrir ekki löngu þar sem skoðuð voru m. a. gögn frá vísinda- og rannsóknaraðilum. Tillagan varð opinber stefna Norðurlandaráðs og er þess vænst að norræn ríki fylgi henni. Þar er ótvírætt sýnt fram á að aðgengi skiptir miklu máli hvað varðar neyslu, þ.m.t. neyslu ungmenna. Einnig er talið að forvarnir skipti því miður minna máli en menn hafa haldið almennt.  Það sem er sagt skipta mestu máli er þetta:

  1. Álagning/skattar á áfengi
  2. Áfengisverslun ríkisins
  3. Aldurstakmörk
  4. Takmarkað aðgengi þ.e. takmark á fjölda útsölustaða/opnunartíma
  5. Bann við beinni og óbeinni markaðssetningu
  6. Mörk gagnvart akstri undir áhrifum 0,5 eða 0,2 prómill og sýnilegt og  óvænt/tilfallandi eftirlit.
  7. Ráðgjöf í heilsugæslunni og öflugri meðferð þeirra sem eru háðir áfengi

Verum fyrirmynd annarra þjóða með ábyrgri stefnu í áfengismálum!

 

Silja Dögg Gunnarsdóttir

 

Heimildir: https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item10424/Afengi_engin_venjuleg.pdf og tillaga Velferðarnefndar Norðurlandaráðs um norræna lýðheilsustefnu í áfengis- og tóbaksmálum.

 

Greinin birtist í Fréttablaðinu 28. júlí 2014.

 

PS: Ertu á Facebook? Því ekki að verða aðdáandi Framsóknar.