Categories
Greinar

Íþrótta- og tómstundamál í Fjarðabyggð fyrir alla

Deila grein

01/05/2022

Íþrótta- og tómstundamál í Fjarðabyggð fyrir alla

Íþrótta- og tómstundamál eru sífellt stærri þáttur í rekstri sveitarfélaga. Bestu forvarnirnar sem við eigum eru öflugt íþróttastarf og virkt félagslíf fólks á öllum aldri. Fjarðabyggð er svo heppið að búa að góðum stofnunum, félagasamtökum og einstaklingum sem vinna ötulega að því að efla og styrkja öflugt íþrótta- og tómstundastarf í sveitarfélaginu öllu. Framsókn í Fjarðabyggð hefur haft skýra sýn á þennan málaflokk og unnið ötulega að ýmsum verkefnum þar á líðandi kjörtímabili.

Heilsuefling er líka fyrir eldra fólk

Eitt af þeim verkefnum sem unnið hefur verið að á þessu kjörtímabili er samstarverkefni við Dr. Janus Guðlaugsson um heilsueflingu og bætt lífsgæði eldri borgara, svokallað Janusarverkefni. Því miður kom COVID faraldurinn í veg fyrir að hægt væri að byrja á verkefninu árið 2020 og 2021, en nú horfir til betri vegar, og stefnt að því að verkefnið hefjist síðar á þessu ári.

Markmið Janusarverkefnsins snýr að skipulagðri heilsurækt og bættri heilsu eldri einstaklinga með það að markmiði að þeir geti sinnt athöfnum daglegs lífs eins lengi og kostur er. Slík heilsuefling er mikilvægur þáttur í því að bæta lífsgæði eldri íbúa. Bætt heilsa gerir eldra fólki kleift að búa lengur í sjálfstæðri búsetu, kemur í veg fyrir eða seinkar innlögn á dvalar og hjúkrunarheimili og opnar á möguleika á að fólk starfi lengur á vinnumarkaði. Þess má geta að kostnaður vegna ársdvalar einstaklings á dvalar- og hjúkrunarheimili á Íslandi er á milli 13 og 15 milljónir króna, en áætlaður kostnaður á einu ári vegna heilsueflingar 80 – 100 eldri einstaklinga er á milli 12-14 milljónir króna.

Við teljum að það sé til mikils að vinna með þessu verkefni, eldri íbúar geta átt möguleika á að verða heilsuhraustari, þeir geta vonandi búið lengur heima án aðstoðar og síðast en ekki síst þá eflist félagslegi þátturinn þar sem fólk myndi hittast í líkamsræktinni, sundi eða jafnvel stofna til gönguhópa.

Öflugt íþrótta – og tómstundastarf til framtíðar

Á þessu ári verður innleiddur íþrótta- og tómstundastyrkur sem verður 10.000 krónur á hvert barn á grunnskólaaldri í Fjarðabyggð. Þessi upphæð verður endurskoðuð ár hvert, en reynsla annara sveitarfélaga sem hafa sett á laggirnar slíkan styrk sýnir að hann muni hækka. Það verður vonandi til þess að hjálpa börnum að sinna íþróttastarfi óháð efnahag og hvetja til ennfrekari þátttöku.

Þá var á yfirstandandi kjörtímabili farið í ýmsar framkvæmdir í íþróttamannvirkjum sveitarfélagsins. Þar má helst nefna byggingu nýs íþróttahúss á Reyðarfirði, sem tekið verður í notkun á haustdögum og rennir vonandi frekari stoðum undir öflugt íþróttalíf á svæðinu. Þá var einnig skipt um gervigrasið í Fjarðabyggðarhöllinni, en það gamla var orðið lúið eftir mikla notkun undanfarin ár. Nýja grasið er afar vandað og mun vonandi þjóna öflugu knattspyrnustarfi í sveitarfélaginu vel.

Ýmislegt fleira hefur líka verið gert í þessum málaflokk, má þar til dæmis nefna að komið var á meira samstarfi milli félagsmiðstöðva og farið var í að lagfæra þau húsnæði sem nýtt eru undir þá starfsemi. Þannig var samkomuhúsið á Stöðvarfirði sem var klætt og lagfært umhverfi þess. Þá eru að hefjast framkvæmdir við Félagslund með það fyrir augum að félagsmiðstöðin deili þar húsnæði líkt og gert var með Egilsbúð á Norðfirði.

Þá er það okkar trú að nýtt kerfi almenningssamgangna muni til framtíðar gera fólki kleift að nýta sér það öfluga íþrótta- og tómstundastarf sem Fjarðabyggð býr að, óháð búsetu í hverfum sveitarfélagsins. Við höfum nú þegar séð að fólk sækir í auknum mæli á milli fjarða vegna þessa og mun það vonandi halda áfram að aukast.

Framsókn til framtíðar í íþrótta- og tómstundamálum

Fram undan eru ýmis verkefni í íþrótta- og tómstundamálum í Fjarðabyggð. Framsókn í Fjarðabyggð vill halda áfram að vinna ötulega að því að byggja undir öflugt íþrótta- og tómstundastarf í Fjarðabyggð

Á komandi kjörtímabili þarf að halda áfram með þau verkefni sem unnið hefur verið að, og skapa þannig áfram kjöraðstæður fyrir öflugt íþróttalíf, þar sem horft er til þess að flestir geti fundið eitthvað við sitt hæfi. Skoða þarf leiðir til að ljúka við lagfæringar og einangrun Fjarðabyggðarhallarinnar svo hún nýtist okkur öllum sem best. Fara þarf í átak í að endurnýja búnað í þeim heilsuræktum sem Fjarðabyggð rekur strax, halda áfram að styðja við íþróttafélög og önnur félög, hækka frístundastyrkinn fyrir börn og ungmenni og halda áfram að auka samstarf og samvinnu á málaflokknum svo fátt eitt sé nefnt. Til þess þurfum við ykkar liðsinni, íbúar góðir, á kjördag 14.maí nk. með því að þið setjið X við B fyrir framtíðina í Fjarðabyggð.

Pálína Margeirsdóttir, er bæjarfulltrúi í Fjarðabyggð og skipar 6. sæti á framboðslista Framsóknar í Fjarðabyggð

Bjarni Stefán Vilhjálmsson, er verkstjóri og skipar 7. sæti á framboðslista Framsóknar í Fjarðabyggð

Greinin birtist fyrst á visir.is 1. maí 2022.