Categories
Fréttir

Mótun stefnu í fiskeldismálum

Deila grein

22/11/2022

Mótun stefnu í fiskeldismálum

Halla Signý Kristjánsdóttir, alþingismaður, vék að vinnu við mótun stefnu um uppbyggingu, umgjörð og gjaldtöku fiskeldisins á vegum stjórnvalda á Alþingi í vikunni.

„Fiskeldi er stór og öflug atvinnugrein sem er að fóta sig í íslenskri lögsögu og því eðlilegt að mótuð verði skýr stefna til að sátt ríki um greinina, bæði frá umhverfislegum sjónarmiðum og ekki síst til að mynda samfélagslega sátt,“ sagði Halla Signý.

Sveitarfélög, þar sem sjókvíaeldi er stundað, hafa viljað hraða vinnu til að tryggja þeim aukna hlutdeild í auðlindagjöldunum af eldinu til að standa undir kröfum um innviðauppbyggingu atvinnugreinarinnar.

„Á vef Stjórnarráðsins segir um hugmyndir um mótun fiskeldisstefnunnar, með leyfi forseta: „Mótuð verður heildstæð stefna um uppbyggingu, umgjörð og gjaldtöku fiskeldis. Við þá vinnu verður lögð áhersla á tækifæri til atvinnusköpunar og mikilvægi þess að greinin byggist upp á grundvelli sjálfbærni, vísindalegrar þekkingar og verndar villtra laxastofna.“ Þá er tekið fram að gert sé ráð fyrir að niðurstöður vinnunnar verði kynntar á matvælaþingi sem haldið verður á vegum ráðuneytisins sem vinnur að útfærslu stefnunnar, þ.e. matvælaþinginu sem er á morgun,“ sagði Halla Signý.

„En maður hefur lítið frétt af þessari stefnu og ég vil spyrja hæstv. matvælaráðherra hvernig vinnan við matvælastefnuna gangi og þá sérstaklega fiskeldisstefnuna. Í öðru lagi: Ef gert er ráð fyrir því að vinnan við fiskeldisstefnuna dragist á langinn, telur þá hæstv. ráðherra ekki að hraða þurfi sérstaklega að vinnu við að yfirfara laga- og reglugerðaumhverfi sjókvíaeldis með hliðsjón af gjaldtöku af fiskeldi, með hliðsjón af því að tryggja sveitarfélögum þar sem sjókvíaeldi stundað skýrar heimildir til töku gjalda af sjókvíaeldi og eins til að tryggja tekjur af greininni til að standa undir þeirri innviðauppbyggingu sem þarf við greinina?,“ sagði Halla Signý að lokum.

Matvælaráðherra svaraði því til að ný matvælastefnan sé hugsuð sem grundvöllur stefnumótunar Íslands í framleiðslu matvæla. Þar séu undir þættir er lúta að loftslagsmarkmiðum, fæðuöryggissjónarmiðum, matvælaöryggi, hringrásarhagkerfi, menntun og rannsóknum o.s.frv.

Ráðherra viðurkenndi að enn væri ekki til staðar stefnumótun stjórnvalda um atvinnugreinina. Ríkisendurskoðun sé að vinna að stöðumati. Ráðherra sagðist leggja mjög mikla áherslu á opið ferli í þessari vinnu, að öll gögn verði lögð fram til samráðs við almenning.