Categories
Fréttir

Vinna þarf heilbrigðisáætlun fyrir Ísland

Deila grein

20/09/2016

Vinna þarf heilbrigðisáætlun fyrir Ísland

elsa-lara-mynd01-vefur„Hæstv. forseti. Öll viljum við hafa aðgang að góðri heilbrigðisþjónustu. Allir eiga jafnframt að eiga jafnan aðgang að heilbrigðisþjónustu óháð efnahag, stöðu eða búsetu. Við eigum góðar heilbrigðisstofnanir víða um landið sem gengið hafa í gegnum sameiningar á undanförnum árum, sem höfðu það markmið að styrkja rekstrargrunn þeirra og gera þær öflugri til að taka að sér aukin verkefni. Hins vegar skortir heildarstefnu innan heilbrigðiskerfisins til að stýra veitingu þjónustunnar og nýta fjármagnið í kerfinu betur en nú er gert. Auk þess þarf auðvitað að halda áfram að bæta fjármagni inn í kerfið eins og núverandi ríkisstjórn hefur verið að gera á þessu kjörtímabili.
Það er komið að næstu skrefum sem er nauðsynlegt að stíga svo sameining heilbrigðisstofnana skili því sem henni var ætlað að skila. Til að það gangi eftir þarf að fara í skilgreiningu á hvaða heilbrigðisþjónustu eigi að veita víðs vegar um landið. Vinna þarf heilbrigðisáætlun fyrir Ísland. Í því samhengi þarf m.a. að horfa til aldurssamsetningar íbúa, íbúaþróun, fjarlægðar og samgangna.
Stefnumótun í heilbrigðismálum þarf að tengja saman við ívilnandi byggðaáætlun. Þar má m.a. horfa til þess að veita starfsmönnum skattafslátt vegna ferða til og frá vinnu. Í því samhengi væri hægt að horfa á akstur milli starfsstöðva heilbrigðisstofnana sem eru víðs vegar. Jafnframt þarf að kanna möguleika á því að nýta námlánakerfið á þann hátt að veita afslátt til þeirra sérfræðinga sem ráða sig t.d. á heilbrigðisstofnanir á jaðarsvæðum. Það er eitt af því sem við framsóknarmenn viljum leggja áherslu á og nú þegar er unnið að tillögum í þessa veru innan Byggðastofnunar og verður gaman að sjá hvernig þær munu líta út á endanum. Við eigum að nýta þau tæki sem við eigum til gagns fyrir fólkið í landinu og byggja um leið upp öfluga þjónustu um landið allt.“
Elsa Lára Arnadóttir í störfum þingsins 20. september 2016.