Categories
Greinar

Við stöndum við stóru orðin

Deila grein

24/11/2015

Við stöndum við stóru orðin

Elsa-Lara-mynd01-vefurMiðstjórnarfundur Framsóknaflokksins fór fram um helgina. Þar fór forsætisráðherra, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, yfir þann árangur sem orðið hefur á kjörtímabilinu. Frá því ríkisstjórn Framsóknar – og Sjálfstæðisflokksins tók við völdum þá hafa orðið til um 15000 ný störf hér á landi. Nú er hagvaxtarspá rúmlega 5 %, fjárfesting að aukast víða um land og atvinnuleysi komið niður í um 3 %. Jafnframt er verðbólga minni og stöðugri en hún hefði verið um langt skeið og kjarabætur í formi  kaupmáttaraukningar eru meiri en áður hefur sést, á svo stuttum tíma. Það er því óhætt að halda því fram að á þessu kjörtímabili hefur verið staðið við stóru orðin. Við höfum náð árangri í mörgum stórum málum og sá árangur er hvatning til að gera enn betur.

Hvað hefur verið gert?

Með aðgerðum ríkisstjórnar Framsóknar – og Sjálfstæðisflokksins þurfa kröfuhafar gömlu bankanna að skila hundruðum milljarða í þjóðarbúið. Þegar litið er á heildarumfang þeirra aðgerða, þá eiga stöðugleikaskilyrðin og aðrar ráðstafanir vegna losunar fjármagnshafta að nema 856 milljörðum.  Aðgerðirnar hafa verulega jákvæð áhrif á skuldastöðu ríkissjóðs sem mun batna til muna. Það gerir það að verkum að vaxtagjöld ríkissjóðs munu lækka og því verður meira svigrúm til uppbyggingar á innviðum samfélagsins til framtíðar.

Leiðrétting á verðtryggðum húsnæðisskuldum heimilanna hefur náð fram að ganga. Þar fóru 80 milljarðar í beina niðurfellingu og 70 milljarðar í séreignasparnaðsleiðina. Heildarumfang aðgerðarinnar var því 150 milljarðar. Vert er að geta þess að 69 þúsund umsóknir bárust frá 105 þúsund einstaklingum vegna þessarar almennu skuldaaðgerðar. Gaman hefur verið að fá fréttir frá fólki sem er ánægt með leiðréttinguna. Segja hana hafa góð áhrif á heimilisbókhaldið. Segjast geta farið 2-3 sinnum í matvöruverslunina fyrir þá upphæð sem lánið minnkar um. Alla munar um það. Auðvitað er það mismunandi hvað lánin lækkuðu um, fer allt eftir skuldahlutfalli hvers og eins. En þak aðgerðarinnar var 4 milljónir.

Ef litið er til heilbrigðismála og fjárlaga fyrir árið 2016, þá eru heildarútgjöld til málaflokksins rétt tæplega 162 milljarðar. Raunaukning til málaflokksins eru 4,4 milljarðar á milli ára en ef við berum saman fjárlög frá 2013 til 2016 þá er raunaukning til málaflokksins um 16,4 %. Þarna er um að ræða verulega fjármuni enda var þörfin orðin mikil og nauðsynlegt að halda áfram á sömu braut.

Auk þessa munu bætur almannatrygginga og atvinnuleysisbætur hækka um 9,4 %, samkvæmt fjárlagafrumvarpi næsta ár. Samtals leiðir þetta til 9,6 milljarða útgjaldaauka en þegar tekið hefur verið tillit til fjölgunar lífeyrisþega og annarra, nemur hækkunin samtals 11 milljörðum.

Hvað er framundan?

Eins og fram kemur hér að framan þá höfum við náð árangri. Sá árangur er hvatning til að halda áfram á sömu braut. Þau verkefni sem framundan eru, eru m.a. að halda áfram að byggja upp innviði samfélagsins, heilbrigðiskerfið og önnur velferðarmál eins og húsnæðismálin. Vinna að afnámi verðtryggingar og endurskipulagningu fjármálakerfisins. Auk þessa verður klárað að endurskoða stjórnarskrá, unnið að ljósleiðaravæðingu Íslands og komið fram með byggðarstefnu þar sem markmiðið er að styrkja byggðir landsins og bæta þjónustu.

Í lok þessarar greinar vil ég gera orð sem ég heyrði, að mínum orðum. Þessi orð eru ,,ég hafna goðsögninni um hið ömurlega Ísland. Hér er margt gott en annað sem þarf að bæta. En Ísland er ekki alslæmt og alls ekki ömurlegt.“

Elsa Lára Arnardóttir

Greinin birtist í DV 24. nóvember 2015.