Categories
Fréttir

Halla Signý – eldhúsdagsumræður

Deila grein

31/05/2019

Halla Signý – eldhúsdagsumræður

Halla Signý Kristjánsdóttir, alþingismaður, var ræðumaður Framsóknar í eldhúsdagsumræðum á Alþingi í vikunni. Sagði Halla Signý ríkisstjórnina náð góðum samhljómi, mörg mál verið tekin fyrir á Alþingi á þessu þingi, sem munu koma þjóðinni til góða til framtíðar.
Halla Signý nefndi sérstaklega byggða- og atvinnumál í ræðu sinni, og þá sérstaklega breytingar á lögum um fiskeldi sem munu skipta þjóðarbúið miklu máli. Að vanda verði lagaramma og kröfur til eldisfyrirtækja og að greinin muni skila ríkissjóði umtalsverðum tekjum á næstu árum. Minnti hún á að Íslendingar hafi háleit markmið varðandi umhverfi og náttúru, og að gæta verði sérstaklega að heilbrigði dýra og umhverfis svo að fiskeldi verði byggt upp til sjálfbærni, vistfræðilega, félagslega og efnahagslega. En fara verði að ýtrustu nærgætni við starfsemina og að hið opinbera tryggi gott og vandað aðhald og eftirlit. Það verði enginn afsláttur gefinn, „enda erum við sprottin af sterkri náttúru og verðum hluti af henni að lokum,“ sagði Halla Signý.
Ræddi Halla Signý fyrirvara þingflokks Framsóknarmanna við frumvarp á reglum um innflutning á ferskum matvælum, talaði um mikilvægi sömu gæðakrafna til innflutra matvæla frá EES svæðinu og gerðar séu til íslenskrar matvælaframleiðslu. Og brýndi fyrir áheyrendum að lýðheilsa beri ekki skaða af innflutningi vegna sýktra matvæla.
„Tilgangur matvælalöggjafar EES snýr að því að auka gæði matvæla og bæta stöðu neytenda. Því er mikilvægt að sömu kröfur séu gerðar til innlendrar matvælaframleiðslu og innfluttrar.
Framsóknarflokkurinn hefur í vetur tekið sér stöðu og vera óhræddur við að benda á þá ógn sem við stöndum frammi fyrir hvað varðar fjölónæmar bakteríur. Þær áhyggjur eru ekki gripnar úr lausu lofti en samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni er sýklalyfjaónæmi ein mesta ógn sem heilsufar manna stendur frammi fyrir í dag. Undir það taka helstu sérfræðingar okkar á sviði sýkla- og veirufræða og hafa brýnt fyrir okkur að verja þurfi þá sérstöðu sem við búum við á Íslandi. Á grunni sérstöðunnar á Íslandi á Ísland að vera í fararbroddi í aðgerðum til að draga úr útbreiðslu sýklalyfjaónæmis með banni á dreifingu matvæla sem í greinast sýklalyfjaónæmar bakteríur,“ sagði Halla Signý.
Halla Signý bætti við, að „kolefnisfótspor og önnur umhverfisáhrif íslensks grænmetis og annarra afurða garðyrkjunnar eru miklu minni en þess innflutta. Því er í ljósi fæðuöryggis, umhverfisþátta og orkunýtingar skynsamlegt að hvetja til meiri innlendrar framleiðslu.“
Ræða Höllu Signýjar Kristjánsdóttur á eldhúsdegi á Alþingi 29. maí.

Categories
Fréttir

Líneik Anna – eldhúsdagsumræður

Deila grein

31/05/2019

Líneik Anna – eldhúsdagsumræður

Líneik Anna Sævarsdóttir, alþingismaður, var ræðumaður Framsóknar í eldhúsdagsumræðum á Alþingi í vikunni. Líneik Anna vildi minna á frumkvæði Framsóknarmanna á töluverða umfjöllun um auðlindir á landi, svo sem um:

 • um landnýtingu,
 • ráðstöfun og eignarhald jarða,
 • ráðstöfun og nýtingu takmarkaðra auðlinda á landi,
 • fyrirkomulag samstarfs um skipulag,
 • nýtingu og vernd miðhálendisins og náttúruverndarsvæða,
 • nýtingu lands í vinnunni gegn loftslagsbreytingum,
 • ný heildarlög, bæði um landgræðslu og skógrækt.

Kom Líneik Anna inn á að allt landið sé auðlind sem nýtist í margt, svo sem til matvælaframleiðslu og sem aðdráttarafl ferðamanna. Landi geti fylgt hlunnindi eins og veiði-, námu- og vatnsréttindi. „Það felast miklir almannahagsmunir í ráðstöfun og meðferð lands og því geta ekki gilt sömu reglur um kaup og sölu á landi og um hverja aðra fasteign væri að ræða,“ sagði Líneik Anna. Og í framhaldi benti hún á að tryggja verði eignarhald landsmanna og að takmarka fjölda jarðeigna í eignarhaldi sömu aðila, einnig nefndi hún að skýra verði ábyrgð og skyldur þeirra sem fara með ráðstöfunarrétt á landi. Nefndi Líneik Anna að nýta eigi skipulag betur sem stjórntæki við landnýtingu og bæta skráningu landeigna.
„Ég hef miklar væntingar til vinnu sem nú er unnin á vegum ríkisstjórnarinnar um endurskoðun laga og reglna varðandi eignarhald á landi og fasteignum,“ sagði Líneik Anna.
Líneik Anna kom inn á í ræðu sinni vinnu við gróður- og jarðvegsvernd, endurheimt vistkerfa og uppbyggingu gróðurauðlindar og minnti á sú vinna veltur á miklu að rækta samstarf við bændur og aðra sem beri ábyrgð á landi eða búa í strjálbýli. Minnti á Líneik Anna á mikilvægi þess að flétta saman sem flest markmið uppbyggingar, verndar og sjálfbærrar nýtingar við landnotkun, landgræðslu, skógrækt og landvörslu. „Samvinna skilar samfélagslegum ávinningi langt umfram það sem gerist ef hver vinnur í sínu horni. Þar á meðal er skilgreind nágrannavarsla við náttúruperlur og viðkvæm svæði. Við vorum svo rækilega minnt á það nú í vor, þegar ryk frá Sahara fauk yfir landið, að alþjóðasamfélagið þarf að leggja miklu meiri áherslu á landgræðslu í baráttunni gegn fátækt og loftslagsvánni,“ sagði Líneik Anna.
„Öll verkefni stjórnmálanna eru samvinnuverkefni sem hríslast um allt samfélagið. Vinna okkar þarf að sameina krafta og hvetja til þróunar á öllum sviðum. Við getum aldrei leyft okkur að hafa bara eitt mál á dagskrá og það er aldrei nóg að segja nei, það þarf alltaf að finna lausnir. Bestu óskir um gott sumar um allt land. Áfram veginn,“ sagði Líneik Anna.
Ræða Líneikar Önnu Sævarsdóttur á eldhúsdegi á Alþingi 29. maí 2019.

Categories
Fréttir

Willum Þór – eldhúsdagsumræður

Deila grein

31/05/2019

Willum Þór – eldhúsdagsumræður

Willum Þór Þórsson, alþingismaður, var ræðumaður Framsóknar í eldhúsdagsumræðum á Alþingi í vikunni. Í ræðu sinni fór hann yfir mikilvægi þess að ákvarðanir Alþingis fyrir landsmenn, atvinnulíf og heimili hafi góðáhrif til framtíðar, að alþingismenn allir séu þátttakendur í móta jöfn tækifæri fyrir alla til að nýta krafta sína, tækni og hugvit til framfærslu og framfara fyrir land og þjóð. Kraftmikið samkeppnishæft atvinnulíf sé gunnur lífsgæða og bættra lífskjara.
Framsýni, samvinna og samstaða einkennir störf ríkisstjórnarinnar sagði Willum Þór og sagði þessa stefnu ríma vel við áherslur og stefnu Framsóknar. Fjárlög ársins 2019 endurspegluðu hagvöxt á liðnum árum, þar sem áfram sé verið að byggja upp samfélagslega innviði á sama tíma og greitt er af skuldum. Aukin séu framlög til samgöngumála og fjarskipta þar sem uppsöfnuð viðhalds- og nýfjárfestingarþörf er hvað mest, til heilbrigðis- og velferðarmála, menntamála, nýsköpunar og rannsókna og umhverfis- og loftslagsmála.
Lífskjarasamningarnir leggja frekari grunn að „efnahagslegum og félagslegum stöðugleika. Í þeim felst aukinn jöfnuður þar sem áherslan er á tekjulægri hópa og barnafjölskyldur með skattkerfisbreytingum og lægri sköttum, hækkuðum barnabótum, lengra fæðingarorlofi og hærri orlofsgreiðslum. Samanlagt geta til að mynda ráðstöfunartekjur fjögurra manna fjölskyldu aukist um 411.000 kr. á ári,“ sagði Willum Þór og minnti einnig á fjölmargar lausnir á sviði húsnæðismála:

 • aðstoð við fyrstu kaup,
 • aukið framboð á félagslegu húsnæði,
 • nýting séreignarsparnaðar og tilgreindrar séreignar, „svissneska leiðin“
 • endurskoðun á húsnæðislið vísitölunnar og verðtryggingar

„Lífskjarasamningarnir eru gífurlega mikilvægt innlegg og gefa svigrúm til vaxtalækkunar Seðlabankans sem um leið er merki um aukinn styrk hagkerfisins, trúverðugleika bankans og sjálfstæða stefnu. Það hefur lengi verið kallað eftir því að peningamálastefna og ríkisfjármálastefna togi í sömu átt.“
Hvað er skynsamlegast að gera fyrir land og þjóð?
„Mér finnst svarið blasa við: Ábyrg stefna og sterk staða ríkissjóðs gerir það að verkum að við erum í færum til að halda áfram samfélagslegri uppbyggingu, að bæta í skynsamlegar innviðafjárfestingar og stuðla að sjálfbærum hagvexti til góða fyrir alla landsmenn,“ sagði Willum Þór.
Ræða Willum Þórs Þórssonar á eldhúsdegi á Alþingi 29. maí 2019.

Categories
Greinar

Framsókn íslensks landbúnaðar

Deila grein

29/05/2019

Framsókn íslensks landbúnaðar

Íslenskur landbúnaður hefur ætíð staðið hjarta mínu nærri. Ég hef í gegnum tíðina, bæði í störfum mínum í stjórnmálum og ekki síður sem dýralæknir, séð þann mikla metnað sem íslenskir bændur hafa sýnt í störfum sínum. Sá metnaður hefur gert það að verkum að Íslendingar eru í einstakri stöðu þegar kemur að gæðum íslenskra afurða. Það sem er mikilvægast í matvælaframleiðslu heimsins í dag er heilbrigði búfjár og heilnæmi matvæla. Vísindamenn hafa sagt að ef ekkert verður að gert verði sýklalyfjaónæmi heilsufarsfaraldur á næstu áratugum sem lýsir sér til dæmis að því að spáð er að fleiri muni látast af völdum sýklalyfjaónæmra baktería árið 2050 en látist af völdum krabbameins.

Lýðheilsa í fyrsta sæti

Það er margsannað að notkun sýklalyfja í íslenskum landbúnaði er með því minnsta sem þekkist í heiminum. Það skapar okkur algjöra sérstöðu sem við viljum standa vörð um af fullum krafti. Það var því mikill áfangi fyrir Framsókn þegar ríkisstjórnin tilkynnti í dag að stefnt væri að banni við dreifingu matvæla sem sýkt er af ákveðnum tegundum sýklalyfjaónæmra baktería. Þessu höfum við barist fyrir innan og utan þings, til dæmis með fjölmennum opnum fundi í febrúar þar sem Lance Price, prófessor við Washington háskóla og Karl G. Kristinsson prófessor við Háskóla Íslands og yfirlæknir á sýklafræðideild Landspítalans sögðu frá mikilvægum rannsóknum sínum og annarra vísindamanna.

Hagsmunir neytenda og bænda fara saman

Það hafa líka orðið umskipti í umræðunni um innflutning á hráu kjöti í vetur. Við höfum náð að vekja almenning betur til vitundar um gæði og sérstöðu íslensks landbúnaðar. Þessum árangri höfum við náð með góðum stuðningi bænda og neytenda. Það er enda ljóst að hagsmunir bænda og neytenda fara saman í þessu máli þótt margir hafi lagt mikið á sig í áróðrinum um að það séu hagsmunir neytenda að innflutningur á matvælum sé óheftur.

Endurskoðun tollasamnings

Tollamál í landbúnaði verða jafnframt tekin til skoðunar strax á þessu ári, m.a. með því að kanna þróun tollverndar í landbúnaði og tollflokkun í því skyni að gera skráningu bæði inn- og útflutnings nákvæmari og skilvirkari. Í ljósi áhrifa útgöngu Breta úr Evrópusambandinu verður gerð greining á tollasamningi Íslands og ESB frá 2015 fyrir landbúnaðinn og neytendur og samningurinn endurskoðaður komi í ljós að forsendur hans standist ekki lengur. Fleiri atriði er að finna í aðgerðaáætluninni og í áliti meirihluta atvinnuveganefndar.

Stuðningur við nýsköpun í matvælaframleiðslu stóraukinn

Frumvarp um breytingu á lögum sem samþykkt var í atvinnuveganefnd Alþingis eru ekki aðeins viðbrögð við dómum um innflutning á hráu kjöti heldur framsókn fyrir íslenskan landbúnað. Nú tekur við undirbúningur þar sem byggt er vísindalega undir sérstöðu íslensks landbúnaðar með það að markmiði að bann verði komið á dreifingu matvæla með sýklalyfjaónæmum bakteríum fyrsta október 2021. Þetta hefur ekki einungis áhrif á kjöt heldur öll matvæli.

Samhliða er lögð fram þingsályktun um sérstaka aðgerðaáætlun í 17 liðum sem ætlað er að efla matvælaöryggi, vernd búfjárstofna og samkeppnisstöðu íslensks landbúnaðar. Fjölmörg verkefni önnur eru í áætluninni og má þar nefna bann við dreifingu fersks alifuglakjöts nema að sýnt sé fram á að það sé ekki mengað af kampýlóbakter. . Þetta er sama regla og gildir um innlenda framleiðslu í dag.  Búið er að sækja um viðbótartryggingar vegna salmonellu fyrir alifugla, svína og nautakjöt. Matvælaeftirlit verður eflt í þágu neytendaverndar og tekið til sérstakrar skoðunar hvernig því verði best fyrir komið. Merkingar matvæla verða bættar, fræðsla til ferðamanna aukin og reglur um innflutning til einkaneyslu hertar.  Unnið verður af krafti að mótun matvælastefnu og innleiðingar nýrrar innkaupastefnu ríkisins m.a. með stuðningi ráðherranefndar undir forystu forsætisráðherra.  Stuðningur við nýsköpun í innlendri matvælaframleiðslu verður efldur verulega samhliða með nýjum sjóði sem byggi á grunni núverandi nýsköpunarsjóða í landbúnaði og sjávarútvegi.

Við í Framsókn viljum þakka öllum þeim sem hafa stutt okkur í baráttunni sem við sjáum nú verða að veruleika í öflugri framsókn gegn sýklalyfjaónæmi.

Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður Framsóknarflokksins, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra og dýralæknir.

Greinin birtist fyrst á bbl.is 29. maí 2019.

Categories
Greinar

Framsókn gegn sýklalyfjaónæmi

Deila grein

29/05/2019

Framsókn gegn sýklalyfjaónæmi

Ríkisstjórnin kynnti í dag að Ísland stefndi fyrst ríkja að banni á dreifingu á matvælum með sýklalyfjaónæmum bakteríum. Þetta hefur verið mikið baráttumál Framsóknar eins fólk hefur eflaust tekið eftir. Í febrúar héldum við fjölmennan opinn fund þar sem Lance Price, prófessor við Washington háskóla og Karl G. Kristinsson prófessor við Háskóla Íslands og yfirlækni við sýklafræðideild Landspítalans fjölluðu um þá ógn sem heiminum stafar af sýklalyfjaónæmi. Spár vísindamanna sýna að ef ekki er brugðist við af mikilli festu þá muni um 10 milljónir deyja af völdum sýklalyfjaónæmra baktería árið 2050, fleiri en af völdum krabbameins.

Einstök staða í íslenskum landbúnaði
Á Íslandi búum við að einstakri stöðu þar sem sýklalyfjanotkun er með því minnsta sem þekkist í heiminum. Vandamálið felst nefnilega að hluta til í því að á mörgum verksmiðjubúum meginlandsins er sýklalyfjum bætt í fóður til að koma í veg fyrir sýkingar og auka vöxt búfjár. Það þekkist ekki hér þar sem sýklalyf eru einungis gefin undir handleiðslu dýralækna.

Lýðheilsa og dýraheilbrigði
Þessi framsókn Íslands gegn sýklalyfjaónæmi er tengd því sem oft er kallað hráa-kjöts-málið. Við í Framsókn höfum lagt gríðarlega áherslu á það í vinnu við þingsályktun og lagafrumvarp að tryggja það að lýðheilsa þjóðarinnar og heilbrigði dýra séu eins og best verður á kosið og að íslenskur landbúnaður keppi á jafnréttisgrundvelli við innflutt matvæli. Við höfum óttast að óheftur innflutningur matvæla frá svæðum með stórum verksmiðjubúum þar sem dýraheilbrigði er fyrir borð borið myndi refsa íslenskum matvælaframleiðendum fyrir að framleiða hágæða matvæli og einfaldlega knýja þá til að draga úr gæðum í framleiðslu. Með þeim aðgerðum sem boðaðar hafa verið er íslenskur landbúnaður í sókn en ekki vörn. Þess ber að geta að bann við sýklalyfjaónæmum bakteríum í matvælum nær ekki aðeins til kjöts heldur einnig annarra matvæla, svo sem grænmetis.

Aukið eftirlit á markaði
Viðbótartryggingar eða vottorð verður að leggja fram við innflutning matvæla og verður sérstakt átak gert í því að kanna að þessar viðbótartryggingar séu réttar. Auk þess verður aukið eftirlit á markaði til að tryggja það að við getum treyst því að þau matvæli sem standa okkur til boða standist þær kröfur sem neytendur gera. Átak verður gert í upprunamerkingum til að neytendur viti hvaðan matvælin koma.

Lífsgæði að geta gengið að hreinum matvælum
Það er ákaflega ómaklegt hvernig íslenskum bændum hefur verið stillt upp sem andstæðingum neytenda og hefur verslunin beitt því áróðursbragði óspart í baráttu sinni fyrir óheftum innflutningi á kjöti. Það er ljótur leikur. Það eru hagsmunir allra að við getum treyst því að þær matvörur sem við leggjum til munns séu ósýktar. Í því felast mikil lífsgæði að geta gengið að hreinum og góðum landbúnaðarafurðum. Þessu hafa Íslendingar áttað sig á og á síðustu mánuðum hefur meðvitund Íslendinga um mikilvægi gæða þess sem við látum ofan í okkur stóraukist. Við í Framsókn viljum þakka öllum þeim sem hafa stutt okkur í baráttunni sem við sjáum nú verða að veruleika í öflugri framsókn gegn sýklalyfjaónæmi.

Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður Framsóknarflokksins, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra og dýralæknir.

Greinin birtist fyrst á frettabladid.is 29. maí 2019.

Categories
Fréttir

Banna á dreifingu matvæla sem innihalda kampýlóbakter, salmónellu og fjölónæmar bakteríur

Deila grein

29/05/2019

Banna á dreifingu matvæla sem innihalda kampýlóbakter, salmónellu og fjölónæmar bakteríur

Halla Signý Kristjánsdóttir, alþingismaður, segir í yfirlýsingu í gær, að Ísland geti „verið í fararbroddi í aðgerðum til að draga úr útbreiðslu sýklalyfjaónæmis með banni á dreifingu matvæla sem í greinist sýklalyfjaónæmar bakteríur“. Meginstefið í áherslum Framsóknarmanna er að ná því fram að banna ætti dreifingu matvæla sem innihalda kampýlóbakter, salmónellu og fjölónæmar bakteríur.
Þegar hrákjötsfrumvarpið var lagt fyrir Alþingi í vetur bókaði þingflokkur Framsóknarmanna fyrirvara um málið og hefur verð unnið eftir í meðferð málsins í atvinnuveganefnd Alþingis. Fyrirvararnir snúa að því að:

 • sömu gæðakröfur verði gerðar til innfluttra matvæla frá Evrópska efnahagssvæðinu og gerðar eru til íslenskrar matvælaframleiðslu.
 • lýðheilsa beri ekki skaða af innflutningi vegna sýktra matvæla.

„Framsóknarflokkurinn hefur í vetur tekið sér stöðu og verið óhræddur við að benda á þá ógn sem við stöndum frammi fyrir hvað varðar fjölónæmar bakteríur. Fjölmennur fundur var haldinn á Hótel Sögu þar sem okkar helsti sérfræðingur Karl G. Kristinsson, prófessor í sýklafræði við læknadeild Háskóla Íslands, og yfirlæknir við sýkla- og veirufræðideild Landspítalans, fór yfir staðreyndir málsins. Auk þess sem við fengum Lance Price, prófessor George Washington-háskóla, og stjórnanda rannsóknaseturs skólans sem rannsakar ónæmi gegn sýklalyfjum. Hann brýndi fyrir fundarmönnum að verja þyrfti þá sérstöðu sem við búum við á Íslandi. Á grunni sérstöðunnar ættum við möguleika á að banna dreifingu á matvælum sem innihalda fjölónæmar bakteríur til að verja lýðheilsu manna og heilbrigði búfjár í landinu,“ segir Halla Signý.

Categories
Fréttir

Orkunýting og áframhaldandi þróun umhverfisvænna lausna

Deila grein

28/05/2019

Orkunýting og áframhaldandi þróun umhverfisvænna lausna

Líneik Anna Sævarsdóttir, alþingismaður, ræddi í sérstakri umræðu um tækifæri garðyrkjunnar á Alþingi, mikilvægi þess að stjórnvöld skapi greininni eðlilegt starfsumhverfi til að keppa á markaðnum.
„Skapa þarf hvata til nýsköpunar í framleiðsluaðferðum, framleiðslutegundum til áframhaldandi þróunar umhverfisvænna lausna, hvort sem er varðandi orkunýtingu eða aðra framleiðsluþætti,“ sagði Líneik Anna.
Kolefnisfótspor og önnur umhverfisáhrif íslensks grænmetis og annarra afurða garðyrkjunnar eru miklu minni en þess innflutta.
„Þar fyrir utan gæti í stærra samhengi orkunýtingar innan lands, fæðuöryggis og umhverfisþátta, verið skynsamlegt að greiða verð á raforku niður til garðyrkjunnar ásamt því að styðja á einhvern hátt við alla matvöruframleiðslu garðyrkjubænda,“ sagði Líneik Anna.
Ræða Líneikar Önnu Sævarsdóttur, á Alþingi 20. maí 2019.

Categories
Fréttir

Kolefnisfótspor matvælaframleiðslu skiptir mannkynið allt máli

Deila grein

28/05/2019

Kolefnisfótspor matvælaframleiðslu skiptir mannkynið allt máli

Halla Signý Kristjánsdóttir, alþingismaður, fór yfir í sérstakri umræðu, um tækifæri garðyrkjunnar, á Alþingi, á dögunum, stefnu stjórnvalda í stuðningi við garðyrkjubændur.
Stjórnvöld vinna að auknu framboði „og neyslu á garðyrkjuafurðum í samræmi við lýðheilsustefnu stjórnvalda og auka vitund almennings um hollustu og heilbrigða lífshætti,“ sagði Halla Signý.
„Hlýnun jarðar er talið vera eitt stærsta vandamál sem mannkynið stendur frammi fyrir um þessar mundir. Kolefnisfótspor matvælaframleiðslu skiptir mannkynið allt máli, hvernig matvæla við neytum og hvar tækifærin liggja. Forskot íslenskrar framleiðslu í grænmeti er umtalsverð miðað við innflutta framleiðslu. Það er mikilvægt að huga að tækifærum í þeim málum, bæði út frá fjárhagslegum kostnaði og umhverfissjónarmiðum. Útiræktun grænmetis er á undanhaldi og spurning er hvort það væri vilji til þess að taka upp beingreiðslur fyrir útiræktun, t.d. gegn niðurfellingu tollverndar.“
Ræða Höllu Signýjar Kristjánsdóttur, alþingismanns, á Alþingi 20. maí 2019.

Categories
Fréttir

Þrefaldað framlög til sérstakrar íslenskukennslu

Deila grein

27/05/2019

Þrefaldað framlög til sérstakrar íslenskukennslu

Lilja Dögg Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra, skrifar grein, er birtist í Fréttablaðinu 27. maí, þar sem hún ræðir að hlúa þurfi mun betur að námsframvindu ungmenna með annað móðurmál en íslensku. Skólasókn og brottfall innflytjenda í framhaldsskóla er algengara en annarra nemenda samkvæmt alþjóðlegu menntakönnunarinnar PISA.
„Áskoranir þessara nemenda eru margþættar en tungumálið er óneitanlega sú stærsta,“ segir Lilja Dögg, „höfum við þegar gripið til beinna aðgerða til að bæta þjónustu með því að þrefalda framlög til sérstakrar íslenskukennslu.“
„Þingmenn eru tilbúnir í þessa vegferð og vilja bæta þá þjónustu sem við veitum börnunum okkar. Við erum opið og framsækið samfélag sem vill nýta hæfileika allra þeirra sem búa hér. Í sameiningu og samvinnu munum við vinna að umbótum á menntakerfinu, til heilla fyrir samfélagið allt,“ segir Lilja Dögg.

Categories
Fréttir

Grunnstoð samfélagsins

Deila grein

27/05/2019

Grunnstoð samfélagsins

Ásmundur Einar Daðason, félags- og barnamálaráðherra, skrifar grein í Fréttablaðinu 15. maí s.l. um áherslu Sameinuðu þjóðanna á mikilvægi fjölskyldunnar er kemur að aðgerðum í loftslagsmálum.
„Stór verkefni eru fram undan til að Ísland nái markmiðum sínum í þeim efnum og ljóst að þeim verður ekki náð nema með átaki samfélagsins í heild. Þar hefur ekki skort þátttöku íslenskra barna og unglinga sem meðal annars hafa skipulagt loftslagsverkföll á Austurvelli og víðar um landið síðustu mánuði. Þrátt fyrir að kolefnisfótspor hverrar fjölskyldu sé lítið í stóra samhenginu er ljóst að fjölskyldur landsins munu í sameiningu gegna risastóru hlutverki í baráttunni fram undan,“ segir Ásmundur Einar.
„Við hvert fótmál bíða foreldra og barna þeirra nýjar hindranir og áskoranir, miserfiðar. Við þurfum öll á aðstoð að halda á einhverjum tímapunkti. Til þess að vel takist til þurfum við að búa til samfélag sem veitir hana þegar hennar er þörf og styður betur við þessa dýrmætustu einingu okkar, fjölskylduna. Það er einmitt á meðal markmiða heildarendurskoðunar á þjónustu við börn og fjölskyldur þeirra sem nú stendur yfir í félagsmálaráðuneytinu í samvinnu þvert á ráðuneyti, við Samband íslenskra sveitarfélaga og með liðsinni þingmanna úr öllum flokkum,“ segir Ásmundur Einar.