Categories
Fréttir

Ákvörðun Skipulagsstofnunar óskiljanleg

Deila grein

12/07/2019

Ákvörðun Skipulagsstofnunar óskiljanleg

Elsa Lára Arnardóttir, formaður bæjarráðs Akraness, segir að breikkun Vesturlandsvegar í 2+1 veg muni hafa „afar jákvæð samfélagsleg áhrif vegna bætts umferðaröryggis“ enda ætlað „að taka á lífshættulegum aðstæðum vegfarenda,“ í yfirlýsingu í dag. Og í því ljósi sé ákvörðun Skipulagsstofnunar að breikkunin sé háð mati á umhverfisáhrifum óskiljanleg. Bæjarráð Akraness hefur falið bæjarstjóra að kæra ákvörðun.
Akranes og íbúar þess hafa lögvarinna hagsmuna að gæta þegar kemur að umferðaröryggi íbúa og að framkvæmdinni sé hraðað en Akraneskaupstað er umhugað um að ekki verði fleiri slys á umræddri leið segir m.a. í yfirlýsingu frá fundinum. „Bæjarráð Akraness hefur falið bæjarstjóra að kæra ákvörðun Skipulagsstofnunar um að breikkun Vesturlandsvegar í 2+1 veg sé háð mati á umhverfisáhrifum.“ En það er mat bæjarráðs Akraness að ákvörðun Skipulagsstofnunar sé háð verulegum annmörkum, sé byggð á röngum forsendum og sé í ósamræmi við fyrri ákvarðanir og beri að ógilda. Ekki sé um að ræða nýjan veg heldur breikkun vegarins í 2+1 ásamt hliðarvegum, hringtorgum og göngu-, hjóla- og reiðstígum. Land sem raskast við framkvæmdina hefur þegar orðið fyrir röskun vegna þess vegar sem nú liggur um svæðið.
Verulegt ósamræmi er við fyrri ákvarðanir Skipulagsstofnunar um mastskyldu sambærilegra framkvæmda og ef breyta ætti stjórnsýsluframkvæmd þá þurfi að rökstyðja það sem ekki er gert. Ósamræmi er við ákvarðanir Skipulagsstofnunar er varða t.d. endurbætur á Þingvallavegi, breytingar á Kjalvegi og breikkun Grindavíkurvegar. Óskiljanlegt er hvers vegna önnur sjónarmið eru látin ráða för við ákvörðun um matsskyldu breikkunar Vesturlandsvegar.
Elsa Lára segir að byggðarráð Borgarbyggðar hafi tekið undir sjónarmið Akraneskaupstaðar og styðji þar með kæru bæjarráðs Akraness.
Vegagerðin hefur einnig ákveðið að kæra ákvörðun Skipulagsstofnunar um að fyrirhuguð breikkun Vesturlandsvegar um Kjalarnes skuli háð mati á umhverfisáhrifum.
Vegagerðin áformar að breikka um 9 kílómetra kafla Vesturlandsvegar á milli Varmhóla og vegamóta við Hvalfjarðarveg. Um er að ræða breikkun vegarins í 2+1 veg ásamt hliðarvegum, hringtorgum og göngu-, hjóla- og reiðstígum. Yfirlýst markmið framkvæmdanna er að breikka Vesturlandsveg til að auka umferðaröryggi, greiða fyrir umferð og fækka vegtengingum.
„Ákvörðunin eins og hún er fram sett getur að mati Vegagerðarinnar valdið vafa um hvernig meðhöndla eigi aðrar slíkar framkvæmdir með tilliti til mats á umhverfisáhrifum. Vegagerðin mun samhliða flýta undirbúningi verkefnisins eins og kostur er þannig að framkvæmdir tefjist sem allra minnst,“ segir í yfirlýsingu Vegagerðarinnar.