Categories
Fréttir

Þekking og þjónusta fyrir einhverfa á einum stað

Deila grein

23/11/2022

Þekking og þjónusta fyrir einhverfa á einum stað

Ágúst Bjarni Garðarsson, alþingismaður, hefur lagt fram tillögu á Alþingi um að komið verði á fót þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir einhverfa. Markmiðið er að til staðar verði á einum stað þekking og þjónusta til að mæta þörfum barna og fullorðina. Hlutverk þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir einhverfa hefði það verkefni að veita þjónustu á sviði ráðgjafar, hæfingar og endurhæfingar ásamt því að afla og miðla þekkingu á aðstæðum einhverfra í því skyni að bæta þjónustu og stuðla að framförum. Auk þess væri hlutverk þjónustu- og þekkingarmiðstöðvarinnar að sinna fræðslu, ráðgjöf og stuðningi við aðstandendur, skóla og aðrar þjónustustofnanir.

„Hér á landi greinast árlega einstaklingar, fullorðnir og börn, með einhverfu eða raskanir á einhverfurófi, einhverja röskun á taugaþroska sem kemur jafnan fram snemma í barnæsku. Einhverfa er yfirleitt meðfædd og til staðar alla ævi en kemur fram með ólíkum hætti, allt eftir aldri og þroska og færni og sökum þess hve einhverfa er margbreytileg er oft talað um einhverfuróf, “ sagði Ágúst Bjarni.

„Hægt er að hafa áhrif á framvindu einhverfu með markvissum aðgerðum, sérstaklega snemma á lífsleiðinni. Nokkuð er um að einstaklingar greinist á fullorðinsárum með einhverfu og þá oft í framhaldi af kulnun eða öðrum geðrænum vanda. Þegar einstaklingur hefur fengið greiningu á einhverfurófi er mikilvægt að einstaklingurinn og fjölskyldan fái fræðslu um einhverfurófið og aðferðir sem gætu hentað honum vel. Auk þess er mikilvægt, ef um er að ræða leik- eða grunnskólabarn, að samvinna milli heimilis og skóla sé góð,“ sagði Ágúst Bjarni.