Categories
Forsíðuborði Greinar

Framsókn aftur í ríkisstjórn

Deila grein

23/09/2017

Framsókn aftur í ríkisstjórn

Nú stöndum við frammi fyrir því, örfáum dögum eftir þingsetningu að stjórnin er sprungin og nýjar kosningar til Alþingis eftir örfáar vikur. Sú sem þetta ritar bjóst ekki við að ríkisstjórnin yrði langlíf. En það að komast ekki í gegnum fyrstu umræðu á sameiginlegum fjárlögum er örugglega heimsmet. Staða Framsóknarflokksins hefur styrkst síðustu mánuði en árið 2016 var verulega erfitt. Framsóknarflokkurinn var skilinn útundan í stjórnarmyndunarviðræðum og lítil eftirspurn var eftir samstarfi. Nú hefur staða flokksins snúst við.

Samvinna og stöðugleiki

Við vitum auðvitað ekki hvernig næstu kosningar fara en ég tel að Framsóknarflokkurin gæti orðið í lykilstöðu við myndun næstu ríkisstjórnar. Flokkurinn er orðinn aldargamall og byggir á sterkum innviðum. Ég held að það sé eftirsóknarvert nú í ljósi þess umróts sem verið hefur að undanförnu í íslenskum stjórnmálum. Fólk vill stöðugleika og traust fólk við stjórnvölinn. Það er ekki hægt að bjóða þjóðinni upp á að þurfa að ganga til kosninga árlega.

Áherslumál okkar Framsóknarmanna verða fyrst og fremst heilbrigðismálin, málefni eldri borgara, menntamál og síðast en ekki síst byggðamál og samgöngur.

Vitlaust gefið

Hvað mig sjálfa varðar þá hyggst ég gefa aftur kost á mér og mun leggja mig alla fram um að vekja athygli á og reyna þar með að leiðrétta þá misskiptingu sem Suðurnesjafólk á að gjalda frá ríkisvaldinu. Það er auðvitað ekki í lagi að samfélag sem telur á þriðja tug þúsund íbúa, glímir við íbúafjölgun sem er fordæmalaus og er með alþjóðlega flugstöð á síðu svæði sem er einnig í örum vexti, fái enn aðeins lítinn hlut af kökunni. Íbúum á Suðurnesjum hefur fjölgað um tæp 20% á sl. þremur árum. Óréttlætið er æpandi þegar litið er til þess að heilbrigðisstofnunin okkar, HSS, fær  næst lægst framlög frá ríkinu af öllum heilbrigðisstofunum landsins. Minnst framlög fær heilbrigðisstofnun Vestfjarða. Þar eru um 8 þúsund íbúar og fólksfækkun um árabil. Það er vitlaust gefið og því þarf að breyta.

Sjö mál

Ég ætla að leggja fram að nýju fjögur frumvörp og þrjár þingsályktunartillögur. Að auki er ég að vinna að nýrri þingsályktunartillögu er lítur að sjúkraflutningum. Ég mun leggja áherslu á breytingar á fæðingarorlofi sem mitt fyrsta mál.

Frumvörpin:

  1. Atvinnuleysistryggingar (bótaréttur fanga) . Frumvarpið fjallar um að breyta lögum á þann hátt að þeir fangar sem stunda vinnu innan fangelsis og/eða nám ávinni sér rétt til atvinnnuleysisbóta. Þannig að þegar þeir ljúka afplánun þá hafa þeir eitthvað að hverfa að á meðan þeir leita sér að atvinnu. Ég tel að slík lagabreytingin sé hvetjandi fyrir þá sem lokið hafa afplánun til að nýta tímann í fangelsinu til betrunar og að þeir leiðist síður til þess að brjóta af sér þar sem þeir hafa einhverja afkomu.
  1. Brottnám líffæra (ætlað samþykki) . Þetta frumvarp hefur verið lengi í umræðunni og meira að segja verið afgreitt í þinginu. Afgreiðslan var á þann veg að ráðherra skipaði starfshóp til að skoða málið betur. Ég leiddi þann starfshóp og við skiluðum skýrslu til ráðherra 2015. Samt sem áður hefur ekkert gerst. Ég er mjög hissa á að ráðherra hefur ekki sjálfur lagt fram frumvarp með lagabreytingu þannig að ég mun halda áfram að berjast fyrir þessu máli.
  2. Fæðingar- og foreldraorlof (fæðingarhjálp). Frumvarp um að breyta lögum þannig að það fólk sem þarf að fara um langan veg til að fæða barn, t.d. íbúar í Vestmannaeyjum og á Höfn, fái viðbótarfæðingarorlof sem nemur þeim tíma sem þau þurfa að bíða fæðingar fjarri heimili. Lagabreyting sem snýr að jafnræði búsetu.
  3. Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (fánatími). Að fáninn megi vera uppi yfir hásumarið og við opinberar byggingar, ef upplýstur.

Og þingsályktunartillögur:

  1. Fjarfundir á vegum ráðuneyta og notkun fjarfundabúnaðar. Að farið verði í allsherjar stefnumótun innan stjórnarráðsins á nýju verklagi varðandi fjarfundi. Væri mun skilvirkara ef sveitastjórnarfólk þyrfti ekki að fara langar leiðir í öllum veðrum á fundi í ráðuneytum. Tæknin er til staðar og við eigum að nýta hana betur og bæta þar með aðgengi að stjórnsýslunni.
  1. Flutningur Landhelgisgæslunnar til Reykjanesbæjar. Þetta mál þekkja allir Suðurnesjamenn.
  2. Réttur barna til að vita um uppruna sinn. Að börn sem getin eru með tæknifrjóvgunum eigi rétt á að vita um uppruna sinn. Byggir á sænsku fordæmi sem ég tel að við þurfum að ræða og móta stefnu í.

Silja Dögg Gunnarsdóttir, alþingismaður.

Greinin birtist á eyjan.is 23. september 2017.