Menu

Monthly Archives: febrúar 2016

//febrúar

Náum niður vaxtastigi

Fréttir|

„Hæstv. forseti. Ég ræddi hér í störfunum þingsins í gær um húsnæðismál og vitnaði þar meðal annars í ágætisúttekt og greiningu frá Samtökum iðnaðarins sem telja mikla uppsafnaða þörf fyrir minni og ódýrari íbúðir til að sinna leigumarkaði og/eða til handa ungu fólki sem hyggur á fyrstu kaup. Hv. þm. Helgi Hjörvar greip þessi skilaboð [...]

Auknum sveigjanleika í skólastarfi ber að fagna

Fréttir|

„Virðulegi forseti. Hagstofan safnar upplýsingum um skólastarf frá öllum grunnskólum landsins og birtir árlega. Í kjölfar birtingar talnanna skapast oft og tíðum umræða um að stöðugt fjölgi nemendum í sérkennslu og hvað sé til ráða. Hugtakið sérkennsla hefur eitt og sér afar mismunandi merkingu í hugum fólks og að mínu viti má færa rök fyrir [...]

Ánægjuleg kjördæmavika – margt undir!

Fréttir|

„Hæstv. forseti. Í síðustu viku var kjördæmavika. Hv. þingmenn Framsóknarflokksins funduðu víða um landið og er gaman að segja frá því að á annað þúsund manns mættu á þá fundi sem fram fóru. Helstu umræðuefni fundanna voru málefni hjúkrunarheimila, en margir hafa áhyggjur af þeim heimilum sem rekin eru á ábyrgð sveitarfélaga og óskuðu eftir [...]

Heildarlausn á húsnæðismarkaði

Fréttir|

„Hæstv. forseti. Kjördæmavika var að venju viðburðarík. Það er gott og hollt að gefa sér tíma til að funda með félagsmönnum og öðrum og fá tækifæri til að hitta félagasamtök og sækja aðra skipulagða viðburði án þess að það stangist á við þétta fundadagskrá þingsins. Hér í Suðvesturkjördæmi eru húsnæðismálin í brennidepli. Það blasir við [...]

41. Sambandsþing SUF

Fréttir|

Boðað er til 41. Sambandsþings Sambands ungra framsóknarmanna (SUF) þann 19. mars 2016 á Akureyri. Allir ungir framsóknarmenn (35 ára og yngri) hafa rétt til setu á þinginu. Samkvæmt grein 4.5 í lögum SUF skal framboðum til formanns skila til skrifstofu Framsóknarflokksins eigi síðar en tveim vikum fyrir setningu sambandsþings eða fyrir laugardaginn 5. mars. [...]

Af málefnum Borgunar hf.

Greinar|

Þann 28. nóvember 2014, þrem dögum eftir að gert var uppskátt um sölu á hlut ríkisins (Landsbanka Íslands hf.) í fyrirtækinu Borgun hf til valdra viðskiptavina án útboðs hvatti sá sem hér ritar í ræðustól Alþingis til sérstakrar athugunnar á sölunni.  Þessi krafa hefur verið ítrekuð af hálfu undirritaðs nokkrum sinnum síðan.    Einnig sendi undirritaður [...]

Kominn á ofboðslegt vaxtamunarfyllirí

Fréttir|

„Hæstv. forseti. Eitt af því sem einkenndi fjármálakerfið á Íslandi fyrir hrun var að þá var í gangi hávaxtastefna líkt og nú og inn streymdi erlent áhættufé. Nú er svo að í næsta mánuði stendur til að Seðlabankinn bjóði upp 200 milljarða af slíku fé til að losa um svokallaða snjóhengju. Maður hefði ætlað það [...]

Mikilvægt er að horfa á heildarsamhengi húsnæðismála

Fréttir|

„Hæstv. forseti. Mig langar að byrja ræðu mína á að þakka hv. þingmönnum, þeim Elínu Hirst og Þorsteini Sæmundssyni, fyrir góðar ræður hér gær í störfum þingsins. Ég verð að segja að ég er hjartanlega sammála því sem þau höfðu fram að færa. En nú kem ég að því sem ég ætla að fjalla um, [...]

Load More Posts