Categories
Fréttir

Flugfarmiðar hafa hækkað og komið þar með í veg fyrir meiri lækkun á vísitölu

Deila grein

25/02/2016

Flugfarmiðar hafa hækkað og komið þar með í veg fyrir meiri lækkun á vísitölu

Þorsteinn-sæmundsson„Hæstv. forseti. Geta skal þess sem vel er gert. Fram kemur í frétt frá ASÍ að vörukarfa ASÍ hefur lækkað í sjö verslunum frá tímabilinu september 2015 þar til nú í febrúar. Hún hefur reyndar lækkað misjafnlega mikið, mest hjá Hagkaupum, minna hjá öðrum samkeppnisaðilum.
Það er góður áfangi, en betur má ef duga skal vegna þess að mesta lækkunin á tímabilinu er 3,8% en íslenska krónan hefur styrkst um 8% síðustu 12 mánuði gagnvart helstu viðskiptamyntum. Það er samt vel af sér vikið vegna þess að það gerist þrátt fyrir vaxtastigið í landinu, sem er í boði Seðlabankans eins og allir vita. En það breytir ekki því að afkoma þessara verslunarfyrirtækja er gríðarlega góð og hún hefur batnað með hverju ári og einnig í fyrra.
En það leiðir hugann að því að það lækka ekki allar vörur og öll þjónusta á Íslandi þrátt fyrir ærin tilefni. Olíufatið er núna í 31–32 dollurum og hefur sjaldan verið lægra. Það er orðinn drjúgur tími síðan olíufélögin í landinu lækkuðu verð sitt. Þau hafa hins vegar beitt tilviljanakenndum afslætti þrátt fyrir að engin sé Eurovision og ekkert sé fótboltamótið. En það breytir ekki því að ég tel að það sé tilefni til þess nú strax að lækka olíu- og bensínverð á Íslandi.
Ég vil geta um eitt í viðbót, herra forseti. Það er að í síðustu verðbólgumælingu kom fram að flugfarmiðar höfðu hækkað og komið þar með í veg fyrir meiri lækkun á vísitölu en annars hefði orðið. En olíukostnaður Icelandair á síðasta starfsári lækkaði um 5,6 milljarða kr. Þeir eru með methagnað upp á 14 milljarða, (Forseti hringir.) og farmiðarnir hækka. Þarna er eitthvað að sem þarf að laga.“
Þorsteinn Sæmundsson í störfum þingsins 24. febrúar 2016.

Categories
Fréttir

Háskólinn er lífæð Laugarvatns og samfélagsins þar í kring

Deila grein

25/02/2016

Háskólinn er lífæð Laugarvatns og samfélagsins þar í kring

logo-suf-forsida„Stjórn Sambands ungra framsóknarmanna harmar þá ákvörðun háskólaráðs Háskóla Íslands að flytja námsbraut í íþrótta- og heilsufræði frá Laugarvatni til Reykjavíkur.
Háskólinn er lífæð Laugarvatns og samfélagsins þar í kring og þykir okkur augljóst að slík ákvörðun skuli vera tekin í óþökk kennara, nemenda og sveitarfélaga á Suðurlandi.
Við tökum heilshugar undir orð forsætisráðherra, að beina þurfi fjármunum til háskóla og menntastofnanna á landsbyggðinni, þar sem ljóst er að Háskóli Íslands er ekki að sinna því hlutverki sínu. Við tökum einnig undir orð þingmanna kjördæmisins hvað varðar flutning námsbrautarinnar og áhyggjur þeirra um framtíð þess samfélags sem byggst hefur upp í kringum námið á Laugarvatni. Þingmenn hafa sýnt vilja sinn í því að berjast fyrir bættum stuðningi við námsbrautina en ljóst er að háskólaráð og rektor hafa ekki nokkurn áhuga á aðstoð þeirra.
Við teljum að Háskóli Íslands eigi ekki einungis að þjóna þeim sem að búsettir eru á höfuðborgarsvæðinu heldur einnig landsbyggðinni. Mikilvægt er að halda í 84 ára sögu íþróttakennaraháskólans á Laugarvatni og er það óskiljanlegt hvernig Háskóli Íslands getur bundið enda á sögu íþróttakennaranáms á Laugarvatni með þessari ákvörðun.
Við hvetjum háskólaráð til þess að heimsækja Laugarvatn og kynna sér starfsemina sem er þar og í kjölfarið endurskoða ákvörðun sína. Við lítum á þessa ákvörðun sem beina árás á háskólasamfélagið á landsbyggðinni.“
Stjórn SUF.

Categories
Greinar

Það sést til lands

Deila grein

25/02/2016

Það sést til lands

Gunnar Bragi Sveinsson utanríkisráðherraLengi hef ég haft trú á því að hægt væri að tryggja Vestfirðingum næga og stöðuga orku eða allt frá því að fulltrúar Vesturverks kynntu mér sínar hugmyndir um virkjunaráform í Hvalá.

Um nokkurn tíma hefur verið unnið að því að láta þetta verða að veruleika.

Hvalárvirkjun ein og sér er um 55 MW virkjun en með öðrum virkjunum, Austurgilsvirkjun og Skúfnavatnavirkjun, má ætla að um 100 MW framleiðsla sé raunhæf.  Síðan má nefna aðra kosti í Ísafjarðardjúpi sem minna eru rannsakaðir en geta talið allt að 35-40 MW. Í ljósi þess að virkjanir á Vestfjörðum framleiða einungis um 15 MW er um verulega aukningu á raforkuframleiðslu að ræða.

Vesturverk og HS Orka hafa sýnt mikla framsýni og keyrt þetta verkefni áfram af rökfestu og fagmennsku.

Forsenda þess að geta nýtt þessa kosti er að hægt sé að tengja framleiðsluna við raforkukerfið og koma henni um Vestfirði sem og inná landskerfið. Jákvæð teikn eru um að Nauteyri í Ísafjarðardjúpi sé góður kostur sem afhendingarstaður raforkunnar sem þýðir að verkefnið er framkvæmanlegt og arðbært.

Enginn þarf að efast um hve gríðarlega mikilvægt það er að geta nýtt þá raforkukosti sem til staðar eru á Vestfjörðum.

Aukin framleiðsla orku inná veitukerfi Vestfjarða eykur um leið hagkvæmni þess að ráðast í línulagnir og um leið möguleika á að nýta orkuna til atvinnuuppbyggingar s.s. kalkþörungaverksmiðju sem og að tryggja raforkuöryggi til fyrirtækja og heimila.

Með því að tengja frá Nauteyri til Ísafjarðar er komin á hringtenging raforku um Vestfirði sem er lykilatriði til að tryggja öryggi og dreifingu.

Ég held það sé óhætt að vera bjartsýnn á að þessi áform nái fram að ganga. Framkvæmdaaðilar hafa sýnt mikinn dugnað og framsýni og haft óbilandi trú á verkefninu og tel ég að nú sé kominn ágætur skilningur og trú á það hjá stjórnmálamönnum og embættismönnum.

Frá því að ég fór að fylgja þessu máli eftir hef ég sannfærst meir og meir um mikilvægi þess og fyrir um tveimur árum varð ég sannfærður um að þarna sé eitt af mörgum tækifærum Vestfjarða til að blómstra á ný.

Það má því segja að það sjáist til lands í raforkumálum Vestfjarða.

Gunnar Bragi Sveinsson

Greinin birtist í www.bb.is 23. febrúar 2016.

Categories
Fréttir

Búvörusamningar séu mikilvægt efnahagsmál og spara þjóðinni gjaldeyri

Deila grein

24/02/2016

Búvörusamningar séu mikilvægt efnahagsmál og spara þjóðinni gjaldeyri

logo-suf-forsidaStjórn Sambands ungra framsóknarmanna lýsir yfir furðu á ályktun Sambands ungra sjálfstæðismanna. Hún segist fagna nýgerðum búvörusamningum milli samninganefnda landbúnaðarráðherra, fjármála- og efnahagsráðherra og bænda.
Í ályktun frá stjórn SUF segir að búvörusamningar séu mikilvægt efnahagsmál, bændur búi til mikil verðmæti í samfélaginu og spari þjóðinni gjaldeyri.
„Markmið samningsins er að skapa greininni sem fjölbreyttust sóknarfæri og landbúnaðinum í heild tækifæri til að auka verðmætasköpun og nýta sem best tækifærin sem felast í sveitum landsins. Markmiðið er því ekki bara matvælaframleiðsla, heldur líka að halda landinu í byggð. Að halda landinu í byggð er ein lykilforsenda fyrir áframhaldandi blómlegri ferðaþjónustu á Íslandi,“ segir í ályktuninni.
Ný verkefni treysti stoðirnar
Tekið er fram að í samningnum séu umtalsverðar breytingar gerðar á starfsskilyrðum bænda. Þar megi finna ný verkefni sem ætlað sé að treysta stoðir landbúnaðarins og ýta undir framþróun og nýsköpun.
„Er það meðal annars ástæðan fyrir því að samningurinn er til 10 ára. Í honum má þó finna tvö endurskoðunarákvæði, það fyrra árið 2019 og hið seinna 2023. Það eru því tækifæri í samningum til að breyta um stefnu ef þurfa þykir.“
Ósanngjörn atlaga að bændum
„Það sést vel á öllum tölum að framleiðsla á landbúnaðarafurðum er mikilvæg fyrir ríkissjóð. Verðmæti landbúnaðarafurða var um 51 milljarður árið 2014 og samkvæmt tölum Hagstofunnar starfa um 4000 manns við landbúnað og um 11000 störf tengjast landbúnaði með einhverjum hætti.
Hættum að líta á bændur sem afætur af samfélaginu og horfum á málin í stærra samhengi. Samkvæmt skýrslu OECD hafa útgjöld til landbúnaðar á Íslandi lækkað úr 5% af landsframleiðslu á tímabilinu 1986 88 niður í 1,1% á tímabilinu 2012 14. Íslenskur landbúnaður er ein af lykilatvinnugreinum þjóðarinnar og með nýjum samningum er hún tryggð sem slík til framtíðar.
Stjórn Sambands ungra framsóknarmanna lýsir því yfir furðu með ályktun SUS og telur hana ósanngjarna atlögu að bændum. Einnig teljum við SUS vega ómaklega að fjármálaráðherra og fulltrúa hans í samninganefnd ríkisins.“
STJÓRN SUF

Categories
Fréttir

Fjöldi starfandi jókst um 10.400

Deila grein

24/02/2016

Fjöldi starfandi jókst um 10.400

skipasmidiimg_2928Samkvæmt Vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands voru að jafnaði 192.500 manns á aldrinum 16-74 ára á vinnumarkaði í janúar 2016, sem jafngildir 81,7% atvinnuþátttöku. Af þeim voru 187.200 starfandi og 5.400 án vinnu og í atvinnuleit. Hlutfall starfandi af mannfjölda var 79,5% og hlutfall atvinnulausra af vinnuafli var 2,8%. Samanburður mælinga í janúar 2015 og 2016 sýnir að það fjölgaði í vinnuaflinu um 7.700 manns, atvinnuþátttakan jókst því um 1,6 prósentustig. Fjöldi starfandi jókst um 10.400 og hlutfallið af mannfjölda um 2,8 stig. Atvinnulausum fækkaði um 2.600 manns og hlutfall þeirra af vinnuaflinu minnkaði um 1,5 stig.
Flæðirit – Vinnumarkaður 16-74 ára janúar 2016

Samtala undirliða þarf ekki að koma heim við heildartölur vegna námundunar.
Árstíðaleiðrétt atvinnuleysi 2,5% í janúar
Samkvæmt árstíðaleiðréttingu var fjöldi fólks á vinnumarkaði 196.100 í janúar 2016 sem jafngildir 83,2% atvinnuþátttöku, sem er 0,8 prósentustigum hærri en hún var í desember 2015. Samkvæmt árstíðaleiðréttingu var hlutfall starfandi fólks 81,1% og jókst um 0,4 prósentustig á milli desember 2015 og janúar 2016. Á sama tíma jókst hlutfall atvinnulausra um 0,4 stig, úr 2,1% í 2,5%. Þegar horft á síðustu sex mánuði þá sýnir leitni vinnuaflstalna að atvinnulausum fækkaði um 1.100 á meðan starfandi fólki fjölgaði um 4.400.
 


Framkvæmd og aðferð
Mælingar sýna að íslenskur vinnumarkaður breytist reglulega í tilteknum mánuðum, eins og sjá má á myndunum hér að framan, og stafar breytileikinn af ýmsum árstíðabundnum þáttum. Árstíðaleiðrétting er tölfræðileg aðferð sem leitast við að aðgreina árstíðabundnar sveiflur frá óreglulegum breytingum. Árstíðaleiðréttingin gerir samanburð á milli samliggjandi mánaða mun raunhæfari og segir betur um hvert tölurnar stefna. Vegna eðli árstíðaleiðréttinga hafa nýjar mælingar áhrif á alla tímaröðina. Hagstofa Íslands notar Tramo-Seats aðferð við árstíðaleiðréttingu. Allar tölur fyrir fyrstu tvo mánuði nýjasta ársfjórðungs eru bráðabrigðatölur þar til ársfjórðungi lýkur.
Janúar 2016 nær til fjögurra vikna, eða frá 4. til 31. janúar. Úrtakið var 1.215 einstaklingar á aldrinum 16–74 ára sem valdir voru af handahófi úr þjóðskrá. Þegar frá eru taldir þeir sem voru látnir eða búsettir erlendis reyndist nettóúrtakið 1.170 einstaklingar. Alls fengust nothæf svör frá 908 einstaklingum sem jafngildir 77,6% af endanlegri svörun. Allar tölur hafa verið vegnar eftir kyni og aldri. Vikmörk mánaðarlegra niðurstaðna um atvinnuþátttöku eru ±2,4, hlutfall starfandi ±2,6 og atvinnuleysi ±1,2. Allar fjöldatölur eru afrúnaðar að næsta hundraði.

HEIMILD: www.hagstofa.is

Categories
Fréttir

Lífskjör þjóðarinnar og staða skilgreindra hópa í samfélaginu

Deila grein

24/02/2016

Lífskjör þjóðarinnar og staða skilgreindra hópa í samfélaginu

EÞHEygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra, hefur kynnt nýuppfærða Félagsvísa í ríkisstjórnar.  Félagsvísar eru safn tölulegra upplýsinga sem varpa ljósi á fjölmörg atriði sem varða lífskjör þjóðarinnar og mismunandi stöðu skilgreindra hópa í samfélaginu. Þetta er í fjórða sinn sem Félagsvísar eru birtir.
Megintilgangurinn með félagsvísum er að auðvelda stjórnvöldum og almenningi að fylgjast með þróun og breytingum í samfélaginu og áhrifum þeirra á hagi fólks. Félagsvísar ná alla jafna yfir 10 ára tímabil og gera því kleift að fylgjast með þróun á þeim sviðum velferðarmála sem mæld eru. Gögnin eru sundurgreind eftir kyni, aldri og heimilisgerð svo unnt sé að skoða mismunandi aðstæður fólks eftir hópum á þeim sviðum velferðarmála sem vísarnir taka til.
Félagsvísum er ætlað að einfalda og bæta aðgengi stjórnvalda, almennings, hagsmunaaðila og rannsakenda að upplýsingum þar sem velferð, heilbrigði, vellíðan og þarfir íbúanna eru í brennidepli. Vísarnir eiga þannig að nýtast m.a. til stefnumótunar og ákvarðanatöku á sviði velferðarmála.
Sem dæmi um upplýsingar sem lesa má út úr Félagsvísum má nefna menntun, atvinnuþátttöku, upplýsingar um tekjur, eignir, skuldir og húsnæði eftir fjölskyldugerð, kyni og aldri, upplýsingar um notkun heilsugæslu, lyfjanotkun og ýmsar upplýsingar sem snúa að viðhorfum almennings til félagslegra og efnahagslegra gæða, upplýsingar um þátttöku barna í íþróttum og tómstundum, upplýsingar um samveru barna og foreldra og svo mætti áfram telja.

Categories
Greinar

Fullkomin kaldhæðni

Deila grein

21/02/2016

Fullkomin kaldhæðni

Sigmundur-davíðÞetta er löngu komið gott af stórfurðulegum árásum fáeinna talsmanna stórverslana á íslenska bændur. Kvartanirnar yfir því að fá ekki fullt vald yfir matvælaframleiðendum taka á sig ýmsar myndir en kaldhæðnin gæti varla orðið meiri en þegar stuðningur við innlenda matvælaframleiðslu er gagnrýndur með samanburði við Icesavesamningana.

Á aðalfundi Samtaka verslunar og þjónustu árið 2011 sagði þáverandi formaður samtakanna að brýnasta verkefni þjóðarinnar og stjórnvalda væri tryggja samþykkt Icesave-samninganna í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það átti að gera til að bæta rekstrarskilyrði fyrirtækja. ,,Ef Icesave verður fellt þá mun engin ríkisstjórn hjálpa okkur upp úr þeirri stöðu” sagði formaður samtaka sem nú bera búvörusamninga saman við Icesavesamninga.

Icesavesamningurinn fól í sér greiðslu hundruða milljarða króna úr landinu í erlendri mynt sem ekki var til. Nýverið var reiknað út að kostnaður skattgreiðenda af fyrsta samningnum væri orðinn vel á annan milljarð evra. Það er ómögulegt að segja hvað það væri mikið í krónum vegna þess ekki er hægt að segja til um hversu mikið gengið hefði hrunið við að taka ábyrgð á Icesavekröfunni. Upphæðin sem fallið hefði á skattgreiðendur næmi þó hæglega 300 milljörðum króna (á núverandi gengi er hún yfir 200 milljarðar) og um leið væri staða ríkisfjármála miklu lakari, vaxtakostnaður ríkissjóðs meiri, meiri verðbólga með veikara gengi, innfluttar vörur dýrari osfrv. osfrv.

Stuðningur við innlenda matvælaframleiðslu snýst hins vegar um að spara gjaldeyri. Nýta auðlindir landsins til að búa til gæðavöru og selja hana á samkeppnishæfu verði. Stuðninginn mætti allt eins kalla neytendastyrki enda er álagning stórverslana meiri á innfluttar vörur en þær innlendu.

Fyrir rúmum sjö árum höfðu menn áhyggjur af því hvort til væri gjaldeyrir til að flytja inn eldsneyti og lyf. Menn geta rétt ímyndað sér hver staðan hefði verið ef við hefðum ekki átt öfluga innlenda matvælaframleiðslu með þeim tugmilljarða gjaldeyrissparnaði sem hún skilar. Svo ekki sé einu sinni hugsað til þeirrar stöðu sem upp hefði komið ef við hefðum ekki haft innlenda matvælaframleiðslu og samþykkt Icesavesamninginn á sama tíma.

Að gagnrýna 13-14 milljarða stuðning við lægra vöruverð til neytenda og gjaldeyrissparnað upp á um 50 milljarða á ári með vísan til áforma um að greiða hundruð milljarða úr landi fyrir ekki neitt þegar enginn gjaldeyrir var til er vægast sagt furðulegt. En það er lýsandi fyrir hvað þeir sem það gera eru komnir langt út í haga í gagnrýni sinni á bændur og landbúnað, undirstöðuatvinnugrein á Íslandi í meira en 1100 ár.

Og allt til að geta eytt meiri gjaldeyri í að flytja inn meira af erlendum matvælum og selja þau með hærri álagningu.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson

Greinin birtist á sigmundurdavid.is 20. febrúar 2016.

Categories
Fréttir

Búvörusamningur er rammi til að auka verðmætasköpun og nýta sem best tækifærin

Deila grein

19/02/2016

Búvörusamningur er rammi til að auka verðmætasköpun og nýta sem best tækifærin

SIJSjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og efnahags- og fjármálaráðherra hafa fyrir hönd ríkisins undirritað nýja samninga við bændur; svo kallaða búvörusamninga, en það eru samningar samkvæmt búnaðarlögum og samningar um starfsskilyrði við framleiðslu grænmetis, kindakjöts og nautgripaafurða.

Samningunum er ætlað að skapa landbúnaðinum ramma til að auka verðmætasköpun og nýta sem best tækifærin sem felast í sveitum landsins í þágu bænda, neytenda og samfélagsins alls. Sú uppbygging þarf að fara fram á grundvelli sérstöðu, sjálfbærni og fjölbreytni. Í því skyni eru í samningnum ný verkefni sem ætlað er að treysta stoðir landbúnaðarins og ýta undir framþróun, nýsköpun og byggðafestu.

Töluvert miklar breytingar verða á starfsumhverfi bænda með tilkomu nýrra samninga. Stefnt er að því að leggja af svo kallað kvótakerfi, bæði í mjólkurframleiðslu og í sauðfjárrækt. Losað verður um styrkjafyrirkomulagið, þannig að greiðslur til bænda verða ekki bundnar við framleiðslu á mjólk eða kjöti eins og verið hefur.

Sigurður Ingi Jóhannsson landbúnaðarráðherra: „Það er afar ánægjulegt að þessi samningar skuli vera í höfn. Ég tel að hér sé um tímamótasamninga að ræða, þar sem umtalsverðar breytingar verða gerðar á starfsskilyrðum. Af þeim sökum, meðal annars, er samningurinn til tíu ára. En ákvæði um tvær endurskoðanir eru í honum og menn geta því breytt um stefnu eða fyrirkomulag, ef þurfa þykir.“

Útgjöld ríkisins til landbúnaðarmála hækka um rúmar níu hundruð milljónir árið 2017 en fara stiglækkandi út samningstímann og verða heldur lægri á síðasta ári samningsins en þau verða í ár.

Ástæður aukningarinnar eru þær helstar að tímabundið framlag vegna innleiðingar á nýjum reglugerðum um velferð dýra hafa mikinn kostnað í för með sér, stuðningur við átak í tengslum við innflutning á nýju erfðaefni af holdanautastofni til að efla framleiðslu og bæta gæði á nautakjöti, aukinn stuðningur við lífræna ræktun og framlög til að skjóta stoðum undir aukna fjölbreytni í landbúnaði.

Hopurinn

Categories
Fréttir

Nám á landsbyggðinni

Deila grein

18/02/2016

Nám á landsbyggðinni

haraldur_SRGB„Hæstv. forseti. Háskóli Íslands hefur kynnt ákvörðun um að færa íþróttakennaranám frá Laugarvatni til Reykjavíkur. Tvær skýrslur hafa verið unnar og þær draga upp of dökka mynd af stöðu háskólanáms á Laugarvatni. Helstu ástæður sem háskólinn færir fram eru fækkun nemenda og að dýrt sé að halda úti námi á Laugarvatni.
Augljóst er að ef meta á kostnað við að halda úti námi í hinum dreifðu byggðum og bera saman við kostnað á höfuðborgarsvæðinu mun allt nám færast á suðvesturhorn landsins. Þess vegna er óhjákvæmilegt að velta upp hlutverki Háskóla Íslands og hvort hann sé í raun fær um að halda starfseminni á landsbyggðinni. Þingmenn Suðurkjördæmis eru einhuga um að leita leiða til að halda náminu áfram á Laugarvatni. Horfa skal sérstaklega til fjárveitinga á undanförnum árum til náms sem kennt er utan höfuðborgarsvæðisins.
Þá er fækkun íþróttakennara í grunnnámi sambærileg við fækkun nemenda í grunnnámi í kennaradeild. Ljóst er að meginástæðan fyrir fækkuninni er breyting á lengd námsins úr þremur árum í fimm en ekki staðsetningin. Því er eðlilegt að ráðast í aðgerðir til að breyta og bæta fyrirkomulag námsins eins og gert var við leikskólakennaranám þegar aðsókn var sem slökust. Stjórnendur námsins hafa ekki fengið það tækifæri til að rétta úr kútnum og mæta nemendaþróuninni og ef þessi ákvörðun háskólans nær fram að ganga mun það hafa gríðarlegar afleiðingar fyrir samfélagið á Laugarvatni, Bláskógabyggð og menntaskólann. Þá er hún ekki einskorðuð við íþróttakennaranám heldur gefur tóninn fyrir það sem á eftir mun fylgja því að ef einangruð hagræðingarsjónarmið einstakra stofnana án tillits til heildarhagsmuna verða alls ráðandi er ljóst að skammt mun verða í að allar menntastofnanir á landsbyggðinni leggist meira og minna af (Forseti hringir.) sem og önnur starfsemi ríkisins utan höfuðborgarsvæðisins. Það er því augljóst að þessi ákvörðun getur ekki eingöngu verið innri ákvörðun háskólans.
Hæstv. forseti. Háskóli Íslands hefur kynnt ákvörðun um að færa íþróttakennaranám frá Laugarvatni til Reykjavíkur. Tvær skýrslur hafa verið unnar og þær draga upp of dökka mynd af stöðu háskólanáms á Laugarvatni. Helstu ástæður sem háskólinn færir fram eru fækkun nemenda og að dýrt sé að halda úti námi á Laugarvatni.
Augljóst er að ef meta á kostnað við að halda úti námi í hinum dreifðu byggðum og bera saman við kostnað á höfuðborgarsvæðinu mun allt nám færast á suðvesturhorn landsins. Þess vegna er óhjákvæmilegt að velta upp hlutverki Háskóla Íslands og hvort hann sé í raun fær um að halda starfseminni á landsbyggðinni. Þingmenn Suðurkjördæmis eru einhuga um að leita leiða til að halda náminu áfram á Laugarvatni. Horfa skal sérstaklega til fjárveitinga á undanförnum árum til náms sem kennt er utan höfuðborgarsvæðisins.
Þá er fækkun íþróttakennara í grunnnámi sambærileg við fækkun nemenda í grunnnámi í kennaradeild. Ljóst er að meginástæðan fyrir fækkuninni er breyting á lengd námsins úr þremur árum í fimm en ekki staðsetningin. Því er eðlilegt að ráðast í aðgerðir til að breyta og bæta fyrirkomulag námsins eins og gert var við leikskólakennaranám þegar aðsókn var sem slökust. Stjórnendur námsins hafa ekki fengið það tækifæri til að rétta úr kútnum og mæta nemendaþróuninni og ef þessi ákvörðun háskólans nær fram að ganga mun það hafa gríðarlegar afleiðingar fyrir samfélagið á Laugarvatni, Bláskógabyggð og menntaskólann. Þá er hún ekki einskorðuð við íþróttakennaranám heldur gefur tóninn fyrir það sem á eftir mun fylgja því að ef einangruð hagræðingarsjónarmið einstakra stofnana án tillits til heildarhagsmuna verða alls ráðandi er ljóst að skammt mun verða í að allar menntastofnanir á landsbyggðinni leggist meira og minna af sem og önnur starfsemi ríkisins utan höfuðborgarsvæðisins. Það er því augljóst að þessi ákvörðun getur ekki eingöngu verið innri ákvörðun háskólans.“
Haraldur Einarsson í störfum þingsins 17. febrúar 2016.

Categories
Fréttir

Vaxtamunaveisla Seðlabankans

Deila grein

18/02/2016

Vaxtamunaveisla Seðlabankans

Þorsteinn-sæmundsson„Hæstv. forseti. Í Viðskiptablaðinu í dag er frétt um það að eign erlendra aðila í ríkisskuldabréfum jókst um 5 milljarða kr. í janúar. Þar kemur fram að erlendir aðilar áttu 24% ríkisskuldabréfa í lok janúar. Eign þeirra í ríkisskuldabréfum nam 208,5 milljörðum um síðustu mánaðamót og hafði þá aukist um 46 milljarða á einu ári.
Þessi þróun minnir ískyggilega á það sem gerðist hér í aðdraganda hrunsins 2008. Af hverju gerist þetta? Jú, þetta er vegna þess að Seðlabanki Íslands býður þessum aðilum til vaxtamunaveislu á fáheyrðum kjörum. Nú, þegar við blasir að það þarf að losa 200 milljarða í krónueignum í næsta mánuði á uppboði, verður maður að viðurkenna að maður skilur ekki alveg hvað mönnum gengur til; nú þegar kominn er upp skafl sem er um það bil þriðjungur af þeim sömu upphæðum og menn eru að reyna að losa, og er þáttur í að losa hér höft.
Það virðist sem vaxtastefna Seðlabankans sé orðin að sjálfstæðu efnahagslegu vandamáli. Hún er ekki bara vandamál fyrir fólk og fyrirtæki sem pínast hér í ofurvöxtum, heldur er hún, að þessu virtu, líka þáttur í því að grafa undan efnahagslegum stöðugleika. Það hlýtur að vera kominn tími til, fyrir menn í Seðlabanka Íslands, að virða fyrir sér afleiðingar þess sem þeir hafa verið að gera nú, þessa fáheyrðu vaxtahækkun sem hér varð síðasta vor í kjölfar kjarasamninga, í hreinni panik og algerum óþarfa, og hefur orðið til þess að 50–60 milljarðar hafa komið inn í íslenskt efnahagslíf frá erlendum aðilum sem keypt hafa ríkisskuldabréf. Þeir munu hvorki spyrja um stund eða stað þegar þeir rífa þá peninga út aftur og geta kippt fótunum undan krónunni.“
Þorsteinn Sæmundsson í störfum þingsins 17. febrúar 2016.