Categories
Fréttir

Húsnæðisbætur miðist við heildartekjur heimilis

Deila grein

08/02/2015

Húsnæðisbætur miðist við heildartekjur heimilis

Elsa-Lara-mynd01-vefurElsa Lára Arnardóttir, alþingismaður, vakti athygli á tillögum velferðarvaktarinnar um húsnæðismál á Alþingi í liðinni viku. Tillögur velferðarvaktarinnar lúta m.a. að því að komið verði á húsnæðisbótum til að jafna stöðu þeirra sem eru á leigumarkaði og þeirra sem búa í eigin húsnæði. En velferðarvaktin skilaði niðurstöðum til Eyglóar Harðardóttur, félags- og húsnæðismálaráðherra, í lok janúar.
„Eins og margir vita þá er kerfið þannig í dag að það eru bæði húsaleigubætur og vaxtabætur en ekkert jafnræði er á milli kerfanna hvað varðar umfang stuðning við þessa tvo hópa og það þarf að bæta. Auk þessa er fjallað um í tillögunum að fjárhæðir húsnæðisbóta muni miðast við heildartekjur heimilis en ekki fjölda fullorðinna heimilismanna, en innkoma efnaminni foreldra skerðist oft verulega við það þegar börn ná 18 ára aldri,“ sagði Elsa Lára.
Ræða Elsu Láru Arnardóttur:

 
PS: Ertu á Facebook? Því ekki að verða aðdáandi Framsóknar.

Categories
Fréttir

Jöfnun húshitunarkostnaðar

Deila grein

08/02/2015

Jöfnun húshitunarkostnaðar

ásmundurÁsmundur Einar Daðason, alþingismaður, ræddi húshitunar- og rafmagnskostnað í dreifbýli á Alþingi í síðustu viku. En fram er komið frumvarp frá iðnaðar- og viðskiptaráðherra er miðar að því að jafna dreifikostnað á raforku í hinum dreifðu byggðum landsins. „Það er vel og vil ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir það. Frumvarpið er nú til meðferðar í þinginu og bíður 2. umræðu,“ sagði Ásmundur Einar.
„Annað mál sem er gríðarlega mikilvægt snýr að jöfnun húshitunarkostnaðar á köldum svæðum. Það er nefnilega svo að vítt og breitt um landið í hinum dreifðu byggðum búa ekki allir við það að geta kynt hús sín með heitu vatni á jafn hagkvæman hátt og margir þekkja á höfuðborgarsvæðinu og víðar. Þetta hefur í för með sér gríðarlegan kostnað fyrir þá einstaklinga, fyrir þau fyrirtæki og fjölskyldur sem búa á þessum svæðum,“ sagði Ásmundur Einar.
Báðir stjórnarflokkarnir kveða skýrt á um í flokksþings- og landsfundarályktunum sínum að það skuldi jafna húshitun á köldum svæðum. Sjálfstæðimenn sögðu á landsfundi: „Gengið verði til tafarlausra aðgerða til þess að lækka húshitunarkostnað þar sem hann er mestur.“ Og Framsóknarmenn sögðu: „Lagt verði á sérstakt jöfnunargjald sem verði notað til að greiða niður húsnæðiskostnað og flutningskostnað á raforku með það að leiðarljósi að jafna kostnað við húshitun á landsvísu.“ Loks segir í samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar: „Unnið verður að jöfnun raforku- og húshitunarkostnaðar.“
Þrátt fyrir þetta hefur iðnaðar- og viðskiptaráðherra, Ragnheiður E. Árnadóttir, ekki enn lagt fram frumvarp um jöfnun á dreifikostnaði raforku.
 
PS: Ertu á Facebook? Því ekki að verða aðdáandi Framsóknar.

Categories
Greinar

Jöfnun kostnaðar við húshitun og dreifingu raforku

Deila grein

05/02/2015

Jöfnun kostnaðar við húshitun og dreifingu raforku

ásmundurVíða á landsbyggðinni var mikið fjallað um jöfnun raforkukostnaðar fyrir síðustu kosningar. Flestir stjórnmálaflokkar og þar með talinn Framsóknarflokkurinn lagði áherslu á að jafna þennan kostnað. Til þess að það náist til frambúðar þá þarf að endurskoða núverandi löggjöf hvað þetta snertir. Þessi stefna er mörkuð í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar en þar segir orðrétt: „Unnið verður að jöfnun raforku- og húshitunarkostnaðar.“ Til að þrýsta á framgang málsins þá hefur undirritaður ítrekað tekið málið upp, nú síðast í umræðum á Alþingi 2. febrúar sl.

Staða málsins er sú að Iðnaðar- og viðskiptaráðherra hefur lagt fram frumvarp um jöfnun á dreifingarkostnaði raforku en það mál er nú í vinnslu á Alþingi og klárast nú á vorþingi. Frumvarpið gerir ráð fyrir að lagt verði sérstakt jöfnunargjald á þá raforku sem fer um dreifikerfi dreifiveitna með það að markmiði að standa undir fullri jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku til almennra notenda, þ.e. heimila og fyrirtækja sem fá raforku sína beint frá dreifiveitunum. Þetta þýðir að kostnaður við dreifingu raforku verður sá sami óháð því hvort viðkomandi er búsettur í þéttbýli eða dreifbýli.

Það er einnig réttlættismál að jafna raforkukostnað þeirra sem búa á köldum svæðum og þar hafa verið til skoðunar ýmsar leiðir. Ríkisstjórnin mun á næstu vikum leggja fram þingmál á Alþingi sem miðar að því að jafna að fullu húshitunarkostnað á köldum svæðum. Það er síðan mikilvægt að Alþingi nái að klára það mál nú á vorþingi þannig að þetta komist til framkvæmda sem fyrst.

Ríkisstjórnin mun jafna húshitunarkostnað á köldum svæðum og dreifikostnað raforku í dreifbýli. Það er mikilvægt að aðgerðirnar séu til frambúðar og að þær komist til framkvæmda fyrr en síðar. Með tilliti til byggðasjónarmiða og jafnræðis til búsetuvals, er ekki verjandi að verð á jafn mikilvægum nauðsynjum og rafmagni og húshitunarkostnaði skuli vera jafn breytilegur milli landsvæða og raun ber vitni.

Ásmundur Einar Daðason

Greinin birtist á www.bb.is 3. febrúar 2015.

 

PS: Ertu á Facebook? Því ekki að verða aðdáandi Framsóknar.

Categories
Fréttir

Opnir fundir í Norðvesturkjördæmi

Deila grein

05/02/2015

Opnir fundir í Norðvesturkjördæmi

Frambjóðendur Norðvestur 2013
Opnir fundir í kjördæmaviku Framsóknar. Þingflokkurinn mun þá verða á faraldsfæti og boðar til opinna funda til að ræða stöðu landsmálanna og einstök mál þar að lútandi. Allir velkomnir meðan húsrúm leyfir.
Fundirnir í Norðvestur verða á eftirtöldum stöðum:
Sunnudagur 8. febrúar
Sauðárkrókur – Kaffi Krókur, kl. 13:00
Elsa Lára, Páll Jóhann, Karl
Blönduósbær – Hótel Blönduós, kl. 17:00
Elsa Lára, Páll Jóhann, Karl
Húnaþing vestra – Eyrarlandi 1, kl. 20:00
Elsa Lára, Páll Jóhann, Karl
Mánudagur 9. febrúar
Stykkishólmur – Hótel Stykkishólmur, kl. 12:00
Ásmundur Einar, Jóhanna María
Grundarfjörður – Sögumiðstöðin, kl. 17:30
Jóhanna María, Willum
Snæfellsbær – Veitingahúsinu Hrauni, Ólafsvík, kl. 20:30
Jóhanna María, Willum
Þriðjudagur 10. febrúar
Dalabyggð – Dalakot, kl. 12:00
Ásmundur Einar, Elsa Lára
Borgarbyggð – Landnámssetrið, kl. 17:30
Ásmundur Einar, Elsa Lára, Jóhanna María
Akranes – Gamla Kaupfélaginu, kl. 20:30
Ásmundur Einar, Elsa Lára
Miðvikudagur 11. febrúar
Hólmavík – Cafe Riis, kl. 12:00
Ásmundur Einar, Jóhanna María
Ísafjarðarbær – Framsóknarsalurinn Pollgötu 4, kl. 20:30
Ásmundur Einar, Jóhanna María
Fimmtudagur 12. febrúar
Reykhólar – Gamla samkomuhúsið, kl. 12:00
Gunnar Bragi, Ásmundur Einar, Elsa Lára, Jóhanna María
Patreksfjörður – Félagsheimilinu, kl. 20:30
Gunnar Bragi, Elsa Lára
 
PS: Ertu á Facebook? Því ekki að verða aðdáandi Framsóknar.

Categories
Fréttir

Opnir fundir í Suðurkjördæmi

Deila grein

05/02/2015

Opnir fundir í Suðurkjördæmi

Frambjóðendur Suður 2013
Opnir fundir í kjördæmaviku Framsóknar. Þingflokkurinn mun þá verða á faraldsfæti og boðar til opinna funda til að ræða stöðu landsmálanna og einstök mál þar að lútandi. Allir velkomnir meðan húsrúm leyfir.
Fundirnir í Suðurkjördæmi verða á eftirtöldum stöðum:
Laugardagur 7. febrúar
Reykjanesbær – Framsóknarhúsinu Hafnargötu 62, kl. 10:30
Sigurður Ingi, Silja Dögg
Sunnudagur 8. febrúar
Hornafjörður – Nýheimar, fyrirlestrarsal, kl. 20:00
Sigurður Ingi, Silja Dögg
Mánudagur 9. febrúar
Mýrdalshreppur – Icelandair Hótel, kl. 20:00
Silja Dögg, Páll Jóhann
Rangárþing eystra – Félagsheimilinu Hvoli, Hvolsvelli, kl. 20:00
Sigurður Ingi, Ásmundur Einar
Þriðjudagur 10. febrúar
Vestmannaeyjar – Kaffi Kró, kl. 20:00
Silja Dögg, Páll Jóhann
Miðvikudagur 11. febrúar
Sandgerði – Sal grunnskólans, kl. 20:00
Silja Dögg, Frosti
Grindavík – Salthúsið, kl. 20:00
Sigurður Ingi, Páll Jóhann
Fimmtudagur 12. febrúar
Selfoss – Hótel Selfoss, kl. 20:00
Sigurður Ingi, Ásmundur Einar, Páll Jóhann
Laugardagur 14. febrúar
Uppsveitir Árnessýslu – Icelandair Hótel Flúðum, kl. 10:30
Sigurður Ingi, Karl
 
PS: Ertu á Facebook? Því ekki að verða aðdáandi Framsóknar.

Categories
Fréttir

Opnir fundir í Suðvesturkjördæmi

Deila grein

05/02/2015

Opnir fundir í Suðvesturkjördæmi

 
sud-vestur-kjordaemi_srgb_fyrir_vef-e1364317664133Opnir fundir í kjördæmaviku Framsóknar. Þingflokkurinn mun þá verða á faraldsfæti og boðar til opinna funda til að ræða stöðu landsmálanna og einstök mál þar að lútandi. Allir velkomnir meðan húsrúm leyfir.
Fundirnir í Suðvestur verða á eftirtöldum stöðum:
Laugardagur 7. febrúar
Kópavogur – Framsóknarhúsið, Digranesvegi 12, kl. 11:00
Eygló, Willum, Þorsteinn
Mánudagur 9. febrúar
Seltjarnarnes – Rauða ljóninu, kl. 20:00
Eygló, Þorsteinn
Þriðjudagur 10. febrúar
Hafnarfjörður – Golfskála Keilis, kl. 20:00
Eygló, Þorsteinn, Willum
Miðvikudagur 11. febrúar
Garðabær – Framsóknarsalnum Kirkjulundi 19, kl. 20:00
Eygló, Willum, Þorsteinn
Fimmtudagur 12. febrúar
Mosfellsbær – Framsóknarsalnum, Þverholti 14, kl. 20:00
Eygló, Þorsteinn, Willum
 
PS: Ertu á Facebook? Því ekki að verða aðdáandi Framsóknar.

Categories
Fréttir

Opnir fundir í Reykjavík

Deila grein

05/02/2015

Opnir fundir í Reykjavík

sigrúnVHfrosti_SRGBKarl_SRGB
 
 
 
 
 
Opnir fundir í kjördæmaviku Framsóknar. Þingflokkurinn mun þá verða á faraldsfæti og boðar til opinna funda til að ræða stöðu landsmálanna og einstök mál þar að lútandi. Allir velkomnir meðan húsrúm leyfir.
Fundirnir í Reykjavík verða á eftirtöldum stöðum:
Laugardagur 7. febrúar
Reykjavík – Grand Hótel við Sigtún, kl. 11:00
Sigrún, Frosti, Karl
Fimmtudagur 12. febrúar
Reykjavík – Hlaðan í Gufunesbæ, kl. 20:00
Vigdís, Karl,
 
PS: Ertu á Facebook? Því ekki að verða aðdáandi Framsóknar.

Categories
Fréttir

Opnir fundir í Norðausturkjördæmi

Deila grein

05/02/2015

Opnir fundir í Norðausturkjördæmi

Frambjóðendur Norðaustur 2013
Opnir fundir í kjördæmaviku Framsóknar. Þingflokkurinn mun þá verða á faraldsfæti og boðar til opinna funda til að ræða stöðu landsmálanna og einstök mál þar að lútandi. Allir velkomnir meðan húsrúm leyfir.
Fundirnir í Norðaustur verða á eftirtöldum stöðum:
Laugardagur 7. febrúar
Akureyri – Lions-salurinn, Skipagötu 14, 4. hæð, kl. 10:30
Sigmundur Davíð, Höskuldur, Líneik
Mánudagur 9. febrúar
Fjallabyggð – Allinn, Siglufirði, kl. 12:00
Höskuldur, Þórunn
Dalvíkurbyggð – Kaffihúsið Berg – Menningarhúsinu, kl. 17:00
Höskuldur, Þórunn
Þingeyjarsveit – Dalakofinn á Laugum, kl. 21:00
Höskuldur, Þórunn
Þriðjudagur 10. febrúar
Þórshöfn – Hafliðabúð – Björgunarsveitarhúsinu, kl. 16:30
Líneik, Þórunn
Vopnafjörður – Kaupvangs Kaffi, kl. 20:00
Líneik, Þórunn
Húsavík – Kiwanis-salurinn, kl. 20:00
Höskuldur, Sigrún
Miðvikudagur 11. febrúar
Seyðisfjörður – Hótel Öldunni, kl. 17:00
Sigmundur Davíð, Höskuldur, Líneik
Fljótsdalshérað – Austrasalnum, kl. 20:30
Sigmundur Davíð, Höskuldur, Líneik
Fimmtudagur 12. febrúar
Fjarðabyggð – Kaffihúsinu, Eskifirði – súpufundur, kl. 12:00
Líneik, Silja Dögg
Breiðdalsvík – Hótel Bláfell, kl. 20:00
Líneik, Silja Dögg
 
PS: Ertu á Facebook? Því ekki að verða aðdáandi Framsóknar.

Categories
Fréttir

Fjölmenningarsamfélag er framtíðin – við Íslendingar höfum nú tækifæri til að nýta okkur reynslu nágrannaþjóðanna

Deila grein

05/02/2015

Fjölmenningarsamfélag er framtíðin – við Íslendingar höfum nú tækifæri til að nýta okkur reynslu nágrannaþjóðanna

Silja-Dogg-mynd01-vefSilja Dögg Gunnarsdóttir, alþingismaður, vakti athygli á umfjöllun um innflytjendur og íbúafjölgun á Íslandi í Morgunblaðinu í störfum þingsins í vikunni. Í umfjölluninni kemur m.a. fram að á 21. öldinni er aðflutningur erlendra ríkisborgara að baki nærri helmingi íbúafjölgunar á Íslandi. Á sama tíma hefur landsmönnum hefur fjölgað um 50 þúsund á öldinni og eru aðfluttir erlendir ríkisborgarar umfram brottflutta 22.690. Á síðasta ári var hlutfall erlendra ríkisborgara á Íslandi 7,4%. Þess má einnig geta að fjöldi leik- og grunnskólabarna með erlent ríkisfang hefur sjöfaldast á öldinni. Nú hafa 11% leikskólabarna og 6% grunnskólabarna annað móðurmál en íslensku.
Viðbúið er að innflytjendum fjölgi áfram á Íslandi. „Við eigum ekki að láta þá þróun koma okkur á óvart,“ sagði Silja Dögg.
„Þróun í innflytjendamálum er mun lengra komin annars staðar á Norðurlöndunum en hér á landi. Straumurinn þangað hófst fyrir alvöru á áttunda áratug 20. aldarinnar en það var ekki fyrr en í upphafi 10. áratugarins sem til dæmis Danir hófu að taka markvisst á málefnum innflytjenda og leggja áherslu á aðlögun þeirra að dönsku samfélagi. Það hefur kostað danska ríkið mikla fjármuni að vinda ofan af neikvæðri þróun sem varð á sumum sviðum þar sem áratugir liðu án þess að gripið væri til markvissra aðgerða,“ sagði Silja Dögg.
Ræða Silju Daggar Gunnarsdóttur í heild sinni:

 
PS: Ertu á Facebook? Því ekki að verða aðdáandi Framsóknar.

Categories
Fréttir

Willum Þór Þórsson mælti fyrir frumvarpi um endurgreiðslu VSK til íþróttafélaga

Deila grein

04/02/2015

Willum Þór Þórsson mælti fyrir frumvarpi um endurgreiðslu VSK til íþróttafélaga

VilllumWillum Þór Þórsson, alþingmaður, mælti á Alþingi í gær, 3. febrúar, fyrir frumvarpi um breytingu á lögum um virðisaukaskatt, nr. 50/1988. Meðflutningsmenn eru: Páll Jóhann Pálsson, Haraldur Einarsson og Silja Dögg Gunnarsdóttir úr Framsóknarflokknum og Ásmundur Friðriksson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins.
Í greinargerð frumvarpsins segir, að frumvarpið miði að því að breyta virðisaukaskattsumhverfi íþróttahreyfingarinnar. Lagt er til að íþrótta- og ungmennefélögum verði endurgreiddur allur virðisaukaskattur sem greiddur hefur verið af vinnu manna við nýbyggingu, endurbyggingu og viðhaldi við íþróttamannvirki, en einnig af þjónustu vegna hönnunar, eftirlits eða viðhalds þeirra. Frumvarpið gerir ráð fyrir að þjónusta og vörusala sem stunduð er til að afla fjár fyrir hefðbundna starfsemi íþróttafélaga verði undanþegnar virðisaukaskatti. Tímabilið í frumvarpinu er eitt ár, frá 1. janúar 2015 til 1. janúar 2016.
Á síðasta þingi var lögð fram þingsályktunartillaga um endurskoðun á virðisaukaskattsumhverfi íþróttahreyfingarinnar og stóðu sömu stjórnarþingmenn að baki henni.
Sjálfboðaliðastarf hefur lengi verið grunnurinn að öflugu íþróttastarfi á Íslandi. Verði frumvarpið að lögum mun það stórefla allt sjálfboðaliðastarf innan íþróttahreyfingarinnar hér á landi og auðvelda íþróttafélögum alla uppbyggingu íþróttamannvirkja. Frumvarpið er í samræmi við stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar um að leggja áherslu á mikilvægi íþrótta-, tómstunda- og æskulýðsmála.
Nánari upplýsingar um frumvarpið má nálgast hér.
Ræða Willums Þórs Þórssonar í heild sinni:

 
PS: Ertu á Facebook? Því ekki að verða aðdáandi Framsóknar.