Categories
Fréttir

Aflétting ferðatakmarkana mikilvægt skref

Deila grein

12/05/2020

Aflétting ferðatakmarkana mikilvægt skref

Ríkisstjórnin ákvað í morgun að stefna að því að eigi síðar en 15. júní næstkomandi geti þeir sem koma til landsins farið í COVID-19 próf á Keflavíkurflugvelli. Reynist það neikvætt þurfi þeir ekki að fara í 2ja vikna sóttkví. Þá er gert ráð fyrir að nýleg vottorð um sýnatöku erlendis verði einnig tekin til greina meti sóttvarnalæknir þau áreiðanleg. Þessi tímasetning er með fyrirvara um að áætlanir um afléttingu takmarkana innanlands gangi eftir og með hliðsjón af þróun faraldursins hérlendis og erlendis.
Sigurður Ingi Jóhannsson, samgönguráðherra, segir að aflétting ferðatakmarkana, sé mikilvægt skref, sérstaklega þar sem íslenska ríkið geri þetta á eigin forsendum.
„Ég held að þetta sé mikilvægt og sérstaklega af því að við getum gert þetta á okkar eigin forsendum. Það er svona yfirlýsing um að heilbrigðisyfirvöld, heilbrigðiskerfið okkar, ræður við það sem við höfum verið að kljást við og með því að taka þetta skref þá segjum við: „Verið velkomin en með þeim takmörkunum sem að við setjum,“ sagði Sigurður Ingi.
„Við erum með þessari ákvörðun svolítið að taka ákvarðanir á eigin forsendum og byggja þær áfram á þessum vísindalega þekkingargrunni og gera þetta í takt við hvernig við afléttum innlendum takmörkunum.“
Fyrirhugað er að veirufræðideild Landspítala annist sýnatöku á Keflavíkurflugvelli og greiningu. Niðurstaða á að geta legið fyrir samdægurs og er gert ráð fyrir að farþegar geti farið til síns heima eða á gististað uns hún liggur fyrir.
Fyrirkomulagið verður endurmetið þegar tveggja vikna reynsla er komin á það, m.a. út frá því hvort herða þurfi aftur aðgerðir eða hvort frekari tilslakanir séu forsvaranlegar. Ef skimun á Keflavíkurflugvelli reynist vel þarf einnig að huga að fyrirkomulagi á öðrum landamærastöðvum.

Heimild: stjr.is

Categories
Fréttir

Styrkjum fæðuöryggi þjóðarinnar – spörum kolefnisspor!

Deila grein

12/05/2020

Styrkjum fæðuöryggi þjóðarinnar – spörum kolefnisspor!

„Fæðuöryggi er hugtak sem margir kannast orðið við, ekki síst í umræðu um farsóttir og náttúruhamfarir sem er raunveruleg stöðug ógn eins og við finnum vel fyrir þessar vikurnar. Framboð á matvælum mun að óbreyttu ekki haldast í hendur við fjölgun jarðarbúa á næstu áratugum,“ sagði Silja Dögg Gunnarsdóttir, alþingismaður Framsóknar í Suðurkjördæmi, í ræðu í störfum þingsins á Alþingi í dag.
„Flutningur á matvælum heimshorna á milli fjölgar kolefnissporum og eykur afföll miðað við að fæðunnar sé neytt sem næst framleiðslustöð. Að þessu sögðu þá er það skylda okkar að leita allra leiða til að auka sjálfbærni landsins hvað fæðuframleiðslu varðar og þar með tryggja öryggi þjóðarinnar og að sjálfsögðu að draga úr neikvæðum loftslagsáhrifum eins og hægt er. Eitt af því sem við gætum gert og eigum að gera til að ná þessum markmiðum, þ.e. að bæta fæðuöryggi og ekki síst draga úr neikvæðum loftslagsáhrifum, er að koma til móts við grænmetisbændur varðandi flutningsverð á raforku,“ sagði Silja Dögg.
Silja Dögg sagði Íslendinga hafa einblínt hingað til á hefðbundnar fiskveiðar og landbúnað í umræðu um fæðuöryggi. Sagðist hún vilja sjá horft einnig til þátta eins og t.d. til þörungaframleiðslu í meira mæli,  en úr þörungum má framleiða olíu, næringarríka fæðu fyrir menn og dýr og góðan áburð.
Að lokum vildi Silja Dögg taka undir orð sveitarstjórnar Bláskógabyggðar, í yfirlýsingu, um fæðuöruggi, frá því í gær. Í henni kemur fram hvatning til stjórnvalda og allra landsmanna að taka fæðuöryggi þjóðarinnar föstum tökum:

„Sveitarstjórn Bláskógabyggðar vill skora á stjórnvöld að tryggja til framtíðar þá grunnþætti er mestu skipta varðandi fæðuöryggi þjóðarinnar. Þar má nefna eignarhald á jörðum, varðveislu ræktunarlands, tollvernd sem heldur, og almenna þekkingu og viðurkenningu á hæfi mismunandi landgerða til mismunandi landnota, ekki síst matvælaframleiðslu. […] Stuðla þarf að aukinni fjölbreytni í matvælaframleiðslu, m.a. með því að styðja við ylrækt, garðyrkju og kornrækt. Miklir vannýttir möguleikar eru varðandi nýtingu íslensks korns bæði í manneldi og búfjárrækt. Í ylræktinni eru frábær tækifæri til að nýta hreinar orku- og vatnsauðlindir til að framleiða úrvals matvæli og blóm sem gleðja.“

Categories
Fréttir

„Þar á fókusinn að vera“

Deila grein

12/05/2020

„Þar á fókusinn að vera“

„Það er ljóst að hlutabótaleiðin snýst fyrst og fremst um að verja störf fólks í landinu á miklum óvissu tímum og eiga að tryggja áframhaldandi ráðningasamband. Þar á fókusinn að vera,“ segir Halla Signý Kristjánsdóttir, alþingismaður Framsóknar í Norðvesturkjördæmi, í Facebook-færslu í dag.
„Á fundi velferðarnefndar í gær voru rædd skilyrði um hlutabætur. Öll nefndin lýsti yfir miklum vonbrigðum með að fyrirtæki hafi reynt að fá launafólk til að samþykkja þátttöku í úrræðinu án þess að um rekstrarvanda væri að ræða eins og skýrt er í þeirri leið sem samþykkt hefur verið. Á sama tíma og nokkur fyrirtæki setur fólk á hlutabætur þá greiðir það sér arð á meðan,“ sagði Halla Signý.
„Það er ljóst að skýr skilaboð frá ráðherrum ríkisstjórnarinnar og annarra stjórnmálamanna hefur leitt til þess að nokkur fyrirtæki sem hafa verið að nýta sér þessa leið þrátt fyrir að geta á sama tíma greitt út arð, hafa horfið frá því og skilað ríkisstuðningi. Það er vel og skilaboðin skila sér skýrt í frumvarpi sem félagsmálaráðherra hyggst leggja fram í vikunni,“ sagði Halla Signý.

Categories
Fréttir

„Samgöngur eru grunnstoð efnahagskerfisins“

Deila grein

06/05/2020

„Samgöngur eru grunnstoð efnahagskerfisins“

„Góðar samgöngur leggja grunn að samkeppnishæfni þjóðarinnar og lífsgæðum í landinu. Þegar samgönguáætlun er lögð fram hefur langt og mikið ferli átt sér stað. Framkvæmdir detta ekki niður úr loftinu eins og einhverjum virtist detta í hug við umræðu í þinginu í gær,“ sagði Þórunn Egilsdóttir, alþingismaður Framsóknar í Norðausturkjördæmi, í störfum þingsins á Alþingi í dag.

„Aðdragandinn felst í samráði og samtali svo hægt sé að forgangsraða og vinna faglega að framlagningu áætlunarinnar. Sviðið er vítt og tekur yfir fjáröflun og útgjöld til allra greina samgangna, þ.e. flugmála, vegamála og siglingamála, þar með talið almenningssamgangna, hafnamála, sjóvarna, öryggismála, umhverfismála og samgöngugreina. Málaflokkurinn snertir í raun alla þætti þjóðfélagsins og þar með alla íbúa landsins. Þess vegna er samtal og samráð um þessi mál mikilvægt. Það liggur þó algjörlega ljóst fyrir að ekki fá allir sínar ýtrustu óskir uppfylltar. Þrátt fyrir stóraukin framlög undanfarin ár til framkvæmda, viðhalds vega og hafna er enn langt í land.“

Frumvarp hæstv. samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra sem var til umfjöllunar hér í gær og snýr að leið sem kallast samvinnuleið í framkvæmdum, opnar okkur leið til að flýta framkvæmdum og koma verkefnum framar í framkvæmdaröðinni. Það er gróði fyrir okkur öll en ljóst er að innviðafjárfestingar verða lykilþáttur í aðgerðum stjórnvalda til að stemma stigu við efnahagsáhrifum heimsfaraldursins. Það er því dauðafæri fyrir okkur núna að efla atvinnulíf, auka störf og styrkja innviði innlenda hagkerfisins en stærsti ávinningurinn verður alltaf fyrir notandann, ekki bara að hann geti valið um leið heldur eykur það öryggi okkar allra. Það er það sem við eigum að hafa á oddinum þegar við tölum um samgöngur og samgöngukerfið okkar,“ sagði Þórunn í lokin.

Categories
Fréttir

„Rothögg fyrir fjöldamargar litlar fjölskylduútgerðir“

Deila grein

06/05/2020

„Rothögg fyrir fjöldamargar litlar fjölskylduútgerðir“

Halla Signý Kristjánsdóttir, alþingismaður Framsóknar í Norðvesturkjördæmi, segir að sjómenn telji að meira sé af grásleppu en talið sé og að þeir kalli eftir að ráðgjöf Hafró verði endurmetin. Þetta koma fram í ræðu hennar í störfum þingsins á Alþingi í dag. Grásleppuveiðar verið stöðvaðar þar sem að 4.600 tonna veiðiráðgjöf hefur verið náð eftir mokveiði við norðan- og austanvert landið.
„Grásleppuveiði hefur verið stunduð víða um land og er það áberandi að þessar veiðar eru orðnar stór þáttur í útgerð á mörgum stöðum og halda sér betur í veikari byggðum eins og á Ströndum, í Búðardal og á Brjánslæk svo einhver svæði séu nefnd,“ sagði Halla Signý.

„Þessar veiðar voru ekki hafnar núna við innanverðan Breiðafjörð og í Stykkishólmi biðu um 20 útgerðir eftir að opnað yrði á svæðið. Nú á að opna það svæði eftir 20. maí og leyfa veiðar í allt að 15 daga. Í Stykkishólmi er að jafnaði 120 manns sem fá vinnu á gráslepputímanum og þar er komið að fimmtungur heildaraflans að landi undanfarin ár er grásleppa. Kvótakerfi í grásleppu er ekki svarið þar sem byggðasjónarmið vantar inn í kvótakerfið.“

„Það gefur augaleið að ofan í Covid-ástandið er þetta rothögg fyrir fjöldamargar litlar fjölskylduútgerðir sem margar hverjar halda lífi í byggðum landsins. Það hefði átt að gefa þessari ákvörðun tíma, mæta henni með mótvægisaðgerðum eða endurmeta ráðgjöf. Það er lágmark að þessir 15 dagar í Breiðafirði verði tryggðir. Smábátaútgerðir munu þurfa að snúa sér fyrr að strandveiðum en þar hefur heildaraflamarkið verið skert um 1.000 tonn og ásókn stóreykst í þetta kerfi við þá ákvörðun að loka fyrir grásleppuveiði.
Virðulegi forseti. Fordæmalausir tímar kalla á önnur sjónarmið og nýjar nálganir,“ sagði Halla Signý að lokum.

Categories
Fréttir

„Nýtum samtakamáttinn í kringum íþróttafélögin“

Deila grein

06/05/2020

„Nýtum samtakamáttinn í kringum íþróttafélögin“

Líneik Anna Sævarsdóttir, alþingismaður Framsóknar í Norðausturkjördæmi, gerði sérstaklega að að umtalsefni félagslegar aðgerðir í störfum þingsins á Alþingi í gær.
„Í tillögum sem nú eru til umfjöllunar á Alþingi eru 5,7 milljarðar kr. ætlaðir til að veita mótvægi vegna þeirra áhrifa sem faraldurinn hefur á viðkvæma hópa í samfélaginu. Komið verði til móts við fjölskyldur langveikra eða fatlaðra barna sem hafa þurft að auka umönnun heima fyrir. Fjármagn er ætlað til stuðnings við tómstundir barna af tekjulágum heimilum til að tryggja tækifæri þeirra til íþrótta- og frístundastarfs og átak í náms- og starfsúrræðum fyrir atvinnuleitendur og námsmenn er í vinnslu. Þá er bætt í aðgerðir gegn heimilisofbeldi. Röskun á rútínu getur reynst börnum sérstaklega erfið og rannsóknir hafa sýnt að ofbeldi eykst þar sem álag er mikið á fjölskyldur. Þessi áhersla er því gríðarlega mikilvæg,“ sagði Líneik Anna.
„Félagsleg verkefni eru flest, ef ekki öll, þess eðlis að þau verða ekki leyst nema í víðtæku samstarfi milli ríkis, sveitarfélaga, félagasamtaka, fyrirtækja og einstaklinga. Sem dæmi má nefna að til að tryggja þátttöku barna og unglinga í skipulögðu íþróttastarfi þarf ríkið að miðla fjármagni til sveitarfélaga sem geta þá komið þeim til þarfra verka í samvinnu við stjórnir íþróttafélaganna, þjálfara og tengiliði foreldra. Börn ættu á hættu að detta út úr tómstundastarfi ef ekkert væri að gert. Vinnum gegn því, nýtum samtakamáttinn í kringum íþróttafélögin, tækifærin til viðspyrnu liggja víða,“ sagði Líneik Anna að lokum.
 

Categories
Fréttir

Hjólað í vinnuna: Landsmenn hvattir til að nýta virka ferðamáta til og frá vinnu

Deila grein

06/05/2020

Hjólað í vinnuna: Landsmenn hvattir til að nýta virka ferðamáta til og frá vinnu

Heilsu- og hvatningarátakið Hjólað í vinnuna var sett í morgun í Laugardalnum en þetta er í átjánda sinn sem Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands stendur fyrir verkefninu í samvinnu við landsmenn. Markmiðið er að vekja athygli á heilsusamlegum, umhverfisvænum og hagkvæmum ferðamáta og eru þátttakendur hvattir til þess að hjóla, ganga, hlaupa eða nýta almenningssamgöngur til og frá vinnu. Hjólað í vinnuna stendur yfir dagana 6.-26. maí og á þeim tíma er hægt að skrá virkan ferðamáta til og frá vinnu í keppni vinnustaða.
Sigurður Ingi Jóhannsson, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, setti átakið af stað við athöfnina í Laugardag í morgun. Hann sagði að þrátt fyrir að undanfarnar vikur hafi verið okkur öllum erfiðar hafa þær líka haft jákvæð áhrif á daglegt líf. „Á einhvern einstakan hátt hefur ástand liðinna mánaða um margt haft hvetjandi áhrif á útivist og heilsamlega hreyfingu. Aldrei hafa fleiri farið út að ganga eða hjóla, einir sér eða með sínum nánustu, svo nánast ríkir örtröð á göngu- og hjólastígunum sem lagðir hafa verið á undanförnum árum í samstarfi ríkis og sveitarfélaga,“ sagði Sigurður Ingi.

Aukið fjármagn til hjóla og göngustíga

Ráðherra sagði að sú stefna sín og fyrirrennara í embætti að hvetja fólk til fjölbreyttra og heilsueflandi ferðamáta hafi þegar skilað sér í meira fé til hjóla- og göngustíga. „Fjármagn til hjóla- og göngustíga verður aukið verulega á næstu árum með samgöngusáttmála ríkis og sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Samhliða eykst rými til að leggja slíka stíga samhliða þjóðvegum sem tengja þéttbýliskjarna vinnusóknarsvæða víða um land.  Hjólastígar hafa verið nú lagðir eða eru í undirbúningi við Hrafnagil, í  Árborg og Ölfusi, Borgarnesi, á Suðurnesjum og Vogum, á  Dalvík, Akureyri og í Fellabæ svo nokkuð sé nefnt.“
Mikilvægi hreyfingar fyrir þjóðina alla var sameiginlegur tónn í hvatningarávörpum sem haldin voru á setningarhátíðinni í morgun. Ávörp héldu þau Lárus L. Blöndal forseti ÍSÍ, Guðmundur Ingi Guðbrandsson umhverfis- og auðlindaráðherra, Lilja Alfreðsdóttir mennta- og menningarmálaráðherra, Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra, Dagur B. Eggertsson borgarstjóri Reykjavíkur og Víðir Reynisson, yfirlögregluþjónn hjá almannavarnadeild Ríkislögreglustjóra. Að setningarhátíðinni lokinni var hjólað af stað einn hring í Laugardalnum.

  • Frá setningarathöfn Hjólað í vinnuna í Laugardal.
  • Frá setningarathöfn Hjólað í vinnuna í Laugardal.
  • Frá setningarathöfn Hjólað í vinnuna í Laugardal.

Heimild: stjornarradid.is

Categories
Fréttir

„4000 ársverk“

Deila grein

06/05/2020

„4000 ársverk“

Sigurður Ingi Jóhannsson, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra og formaður Framsóknar, mælti fyrir frumvarpi til nýrra laga um samvinnuverkefni um vegaframkvæmdir á Alþingi í gær.
„Frumvarp þetta, sem er eitt af áherslumálum mínum, hefur verið í undirbúningi í ráðuneytinu sl. tvö ár og snýr að því að auka nauðsynlegt fjármagn til vegaframkvæmda.“
„Álag á vegi landsins hefur aukist mikið á undanförnum árum, m.a. vegna fjölgunar ferðamanna. Á meðan við bíðum eftir að ferðamennirnir komi aftur er því skynsamlegt að nýta vel tímann til undirbúnings framkvæmda og á það hafa ýmsir bent á síðustu dögum og vikum. Markmið frumvarpsins er sem sagt að auka verulega fjármagn til vegaframkvæmda og mæta mikilli þörf fyrir fjárfestingar í samgöngum. Þannig er áætlað að samvinnuverkefni sem hér eru kynnt um vegaframkvæmdir geti skapað allt að 4.000 ársverk sem skiptist á milli hönnunar í hátæknistörfum og verktaka á framkvæmdatíma fyrir utan þau störf sem leiðir af slíkri starfsemi. Því er þetta frumvarp ákaflega mikilvægt verkfæri í því skyni að efla innlenda starfsemi á næstu mánuðum og árum, efla efnahaginn og fjölga störfum.“
Með þessu frumvarpi er komið fjárfestingartækifæri, til að mynda fyrir lífeyrissjóðina, fjárfesting til langs tíma, 15–30 ára.

Notum því tímann vel og höldum áfram
„Ríkisstjórnin hefur lagt mikla áherslu á innviðauppbyggingu á öllum sínum starfsferli, ekki síst samgöngumálin. Því til upprifjunar hef ég tvisvar sinnum lagt fram samgönguáætlun síðustu tvö árin. Í þeirri sem þingið fjallar um núna er umtalsverð aukning fjármuna. Fjármagn til vegaframkvæmda mun aukast um 4 milljarða ár hvert næstu fimm árin. Framkvæmdum upp á 214 milljarða verður flýtt innan 15 ára tímabilsins. Fjármagn til viðhalds og þjónustu mun aukast um 1 milljarð á ári næstu 15 árin. Þá er samkomulag um beina fjármögnun ríkisins í samgöngusáttmála við sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu sem er á dagskrá síðar í dag upp á eina 45 milljarða, verkefni alls upp á 120 milljarða. Í samgönguáætlun sem er fyrir þinginu er einnig að finna fyrstu flugstefnu Íslands og fyrstu heildarstefnu um almenningssamgöngur milli byggða. Mikil áhersla er lögð á samgöngumálin.
Fyrir utan samgönguáætlun er síðan flýtifjármögnun og samvinnuverkefni um vegaframkvæmdir sem er hér til umfjöllunar. Með flýtiframkvæmdum sem frumvarpinu er ætlað að flýta mun því losna um framkvæmdafé sem unnt verður að ráðstafa til verkefna sem annars hefðu þurft að bíða lengur en áætlað var.“
Vegfarendur eigi val um aðra leið
„Helstu forsendur fyrir ákvörðun um samvinnuverkefni í vegagerð er að vegfarendur eigi val um aðra leið þar sem ekki þarf að greiða notendagjald. Í samvinnuverkefnunum sem hér er fjallað um er lykilatriði að stytting verði á vegalengd og að þannig sé ábati vegfaranda verulegur. Gert er ráð fyrir að notendagjöld standi að mestu undir kostnaði og rekstri. Þessu til viðbótar má færa rök fyrir því að samvinnuverkefni hafi hámarkshagnað í för með sér þegar litið er til ábata samfélags af samgöngubót þar sem val á framkvæmdum er oftar en ekki háð eftirspurn eftir þjónustunni. Þannig fær samfélagið meira fyrir peningana þegar samvinnuverkefni eiga í hlut.“
Ýmsar ástæður eru fyrir því að leitað hefur verið til einkafyrirtækja um að koma í auknum mæli að uppbyggingu samgöngukerfa:

  • samvinnuverkefni geta verið leið til að viðhalda fjárfestingu í erfiðu árferði.
  • samvinnuverkefni eru leið til að virkja kosti einkaframtaks í samgöngum, nánar tiltekið nýsköpun og sveigjanleika í uppbyggingu og viðhaldi vegakerfisins.
  • samvinnuverkefni geta stuðlað að því að skattgreiðendur fái meira fyrir peningana sína, þjónustan verði betri og áhættuskipting milli hins opinbera og einkaaðila hagfelld.

„Samvinnuverkefni felur í sér að greiðslur fyrir verkið geta falist í notendagjöldum, skuggagjöldum eða föstum greiðslum ríkissjóðs til verksala. Ekki er óalgengt að einkaaðili taki nokkra fjárhagslega áhættu, hvort sem er af fjármögnuninni sjálfri og/eða af því að umferðarþungi sé ekki undir áætlun. Það eru áhöld um hvort umferðarspár haldi.
Oft er horft til þess að aðilar á markaði búi yfir þekkingu og reynslu sem nýtist við að vinna með áhættu í framkvæmdum. Engu að síður má gera ráð fyrir því að tilboð verktakans um að ganga til samstarfs við ríkið um verkefni hækki í takt við þá áhættu sem hann tekur í samstarfinu en mismunandi mikið eftir aðilum og verkefnum. Í lok samningstíma tekur ríkið við rekstri mannvirkjanna endurgjaldslaust. Við þekkjum svona verkefni. Þarna er verið að lýsa Hvalfjarðargangamódelinu.
Þau verkefni sem lagt er til að verði unnin sem samvinnuverkefni í þessu frumvarpi eru eftirfarandi: Hringvegur norðaustan Selfoss og brú á Ölfusá, hringvegur um Hornafjarðarfljót og ný brú þar, Axarvegur, tvöföldun Hvalfjarðarganga, hringvegur um Mýrdal og jarðgöng í gegnum Reynisfjall og síðan Sundabraut. Í öllum tilvikum hafa vegfarendur val um aðra leið og allar framkvæmdirnar hafa í för með sér aukið umferðaröryggi.
Í frumvarpinu eru upplýsingar um hvert og eitt verkefni ásamt upplýsingum sem hafa áhrif á útreikninga notendagjalds, svo sem kostnaðaráætlun þar sem hún liggur fyrir og upplýsingar um vegstyttingu.
Megintilgangur frumvarpsins er að veita heimild til að fjármagna samvinnuverkefni að hluta eða að öllu leyti með gjaldtöku af umferð um vegaframkvæmdirnar. Gjaldtakan skal þó ekki hefjast fyrr en að framkvæmdum lýkur og aldrei standa lengur en í 30 ár.
Notendagjöldin geta staðið að heild eða að hluta undir byggingar- eða framkvæmdakostnaði, viðhaldi, rekstri, þróun eða eðlilegum afrakstri af fjárfestingu vega. Í frumvarpinu er veitt heimild til að semja um að eignarhald mannvirkjanna geti á samningstímanum verið hjá einkaaðilanum en í lok samningstímans skulu mannvirkin teljast eign ríkisins án sérstaks endurgjalds.“

„Við núverandi aðstæður svarar frumvarpið brýnni þörf fyrir uppbyggingu fyrir komandi tíma, nýtt álag á vegi með vaxandi ferðamannastraumi. Það svarar brýnni þörf fyrir fjölgun starfa. Það svarar því að fleiri arðsamir fjárfestingarkostir verða fyrir langtímafjárfestingar, til að mynda lífeyrissjóðanna,“ sagði Sigurður Ingi.

Categories
Fréttir

Nýsköpun og atvinnuþróun í héraði skapa störf!

Deila grein

05/05/2020

Nýsköpun og atvinnuþróun í héraði skapa störf!

„Gaman að sjá að sveitarfélög vítt og breitt um landið eru að auglýsa störf í tengslum við nýsköpun og atvinnuþróun í heimahéraði. Þetta kallar námsmenn heim og eykur möguleika á að ný tækifæri skapist og fjölbreytni eykst í atvinnulífi úti á landi,“ segir Halla Signý Kristjánsdóttir, alþingismaður Framsóknar í Norðvesturkjördæmi, í færslu á Facebook í dag.
Hér er Halla Signý að vísa til auglýsingar atvinnu- og nýsköpunarsjóðs Húnaþings vestra um umsóknir um styrki til að stuðla að og styrkja frumkvæði íbúa og hvetja til samstarfs og nýsköpunar í sveitarfélaginu.
Markmið atvinnu- og nýsköpunarsjóðs Húnaþings vestra er að hvetja til jákvæðrar umræðu og verkefna á sviði atvinnuþróunar í sveitarfélaginu. Áherslur lúta að verkefnum sem stuðlað geta að auknum umsvifum, betri afkomu og rekstri fyrirtækja og þróun og nýsköpun í atvinnulífi í Húnaþingi vestra.
Styrkir sem veittir eru úr atvinnu- og nýsköpunarsjóði Húnaþings vestra eru fyrst og fremst verkefna- og framkvæmdastyrkir, ekki rekstrarstyrkir eða styrkir til að mæta opinberum gjöldum eða greiða skuldir.

Categories
Fréttir

Lögbundnar tímaviðmiðanir ekki virtar?

Deila grein

05/05/2020

Lögbundnar tímaviðmiðanir ekki virtar?

„Þegar kemur að leyfum í fiskeldismálum er oft tiltekið að bíða þurfi lengi eftir afgreiðslu á málum hjá Skipulagsstofnun og Umhverfisstofnun,“ sagði Halla Signý Kristjánsdóttir, alþingismaður Framsóknar í Norðvesturkjördæmi, í óundirbúnum fyrirspurn á Alþingi í gær.

„Það að flýta afgreiðslu leyfa til fiskeldis gæti á þessu ári og til framtíðar haft í för með sér mikla fjárfestingu hér á landi og ráðningar á fleira fólki til starfa og það er það sem við þurfum á þessum tímum.“

Nýlega hefur sjávarútvegsráðherra gert átak til að stytta málsmeðferðartíma í útgáfu rekstrarleyfa fyrir fiskeldi og vildi Halla Signý fá svar við í framhaldi til hvaða ráðstafana umhverfis- og auðlindaráðherra megi grípa svo að lögbundnar tímaviðmiðanir séu virtar?

„Til að geta starfrækt fiskeldi þarf álit Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum að liggja fyrir og auk rekstrarleyfis frá MAST þarf starfsleyfi frá Umhverfisstofnun. Mig langar að beina þeirri spurningu til hæstv. umhverfisráðherra hvort hann hafi skoðað tímalengd leyfisveitinga í þessum stofnunum sem heyra undir hann, þ.e. Skipulagsstofnun og Umhverfisstofnun, með tilliti til þessara aðgerða sem stjórnvöld vilja fara í. Til hvaða ráðstafanir má grípa til svo lögbundnar tímaviðmiðanir séu virtar.“

Umhverfis- og auðlindaráðherra viðurkenndi að „að í sumum tilfellum gætu ferlar verið of flóknir og í öðrum tilfellum taki það hreinlega langan tíma að afgreiða málin hjá stofnunum okkar sem er oft og tíðum vegna þess að þar er mannekla“. Bætti hann svo við að gæta verði þess að aðkoma umhverfisverndarsamtaka og almennings sé tryggð.

„En það er alveg skýrt að við viljum ekki ganga á rétt eins né neins heldur bara að hraða ferlinu til þess að við getum komið þessari vinnu af stað sem skiptir gríðarlega miklu máli hvað varðar að fá aukin útflutningsverðmæti og koma fleira fólki að til að vinna við þetta,“ sagði Halla Signý.