Menu

Monthly Archives: september 2016

//september

Skuldir heimilanna hefðu lækkað um 18 milljarða

Uncategorized|

„Hæstv. forseti. Mig langar að vekja athygli á þingsályktunartillögu sem nokkrir framsóknarmenn lögðu fram þann 4. apríl sl. Hún fjallar um að hæstv. fjármálaráðherra skipi starfshóp sem hafi það að markmiði að greina kosti og galla þess að gera breytingar á útreikningi verðbólgu og verðtryggingar þannig að framvegis verði notuð samræmd vísitala neysluverðs í stað [...]

Undrast fækkun á póstdreifingarstöðum

Fréttir|

„Virðulegi forseti. Það líður að lokum þingsins. Síðustu vikur hefur mikil vinna farið fram í nefndum. Samvinna stjórnar og stjórnarandstöðu er að jafnaði góð í þeim nefndum sem ég starfa í. Oft næst þverpólitísk samstaða um breytingar eða hluta þeirra. Í öðrum málum er ágreiningur og í mörgum tilfellum er slíkur ágreiningur mikilvægur liður í [...]

Heilbrigðismál brenna á fólki

Uncategorized|

„Hæstv. forseti. Ég ætla að byrja á því að þakka góða samvinnu í þinginu í almennum þingstörfum okkar öllum hv. þingmönnum. Hér er vissulega kallað eftir skipulagi þingloka og málum í forgang sem hæstv. ríkisstjórn hyggst klára. Mér finnst það sjálfsögð krafa á sama tíma og mér finnst ekkert óeðlilegt að við sýnum áfram því [...]

English/Enska

Fréttir|

The message and promises go hand in hand We tackled the problem of debt-ridden homes -> The Debt Relief Program was an action plan aimed at breaking the economical standstill, reducing the country’s housing debt and to create an incentive to investment. The action had the greatest significance for people with below-average income. Household debt [...]

Polish/Pólska

Fréttir|

Zagadnienia, na które Framsókn kładzie nacisk w roku 2016 Niższe podatki , które zwiększają siłę nabywczą, poprawa komunikacji . niższe ceny i lepsza służba zdrowia – wychodzą na przeciw Twoim potrzebom. Przez wielke słowa - do kolejnych projektów ... 1. Silna klasa średnia – która płaci 25% podatku dochodowego. 2. Silniejsze instytucje służby zdrowia na [...]

Störfum fjölgar og áfram dregur úr atvinnuleysi

Fréttir|

Vinnumálastofnun áætlar að skráð atvinnuleysi í september verði um 1,8 – 2,1% á landsvísu. Atvinnuleysi á Suðurnesjum mælist nú lægra en á höfuðborgarsvæðinu í fyrsta sinn frá árinu 2004 sem rekja má til uppsveiflu í ferðaþjónustu. Hlutfall erlendra ríkisborgara af vinnuaflinu fer vaxandi. Þetta o.fl. kemur fram í minnisblaði sem félags- og húsnæðismálaráðherra kynnti á [...]

Það skortir ekki vilja og áhuga

Fréttir|

„Hæstv. forseti. Ég ætla að ræða um samgöngur og atvinnuuppbyggingu í dag en fyrst verð ég þó að nefna eitt mál. Ég las í fréttum að borgarstjóri, Dagur B. Eggertsson, hefði varpað fram þeirri hugmynd að mönnunarvanda á leikskólum borgarinnar mætti jafnvel leysa með því að fá þar eldri borgara til starfa. Ég vil þá [...]

Mörg mikilvæg og góð mál til afgreiðslu í þinginu

Fréttir|

„Hæstv. forseti. Nú þegar líður að þinglokum bíða mörg mikilvæg mál afgreiðslu. Þrátt fyrir allt og umræðuna sem hér á undan fór vil ég segja að þingstörfin ganga alveg ágætlega. Það eru ýmis alveg sérstaklega jákvæð og góð mál, ef ég má orða það svo, virðulegi forseti, sem hafa verið á dagskrá og mikil samstaða [...]

Vinna þarf heilbrigðisáætlun fyrir Ísland

Fréttir|

„Hæstv. forseti. Öll viljum við hafa aðgang að góðri heilbrigðisþjónustu. Allir eiga jafnframt að eiga jafnan aðgang að heilbrigðisþjónustu óháð efnahag, stöðu eða búsetu. Við eigum góðar heilbrigðisstofnanir víða um landið sem gengið hafa í gegnum sameiningar á undanförnum árum, sem höfðu það markmið að styrkja rekstrargrunn þeirra og gera þær öflugri til að taka [...]

Mikill áhugi á reynslu Íslands

Fréttir|

Aðgerðir Íslands í kjölfar fjármálaáfallsins 2008 og efnahagsárangurinn sem náðst hefur á undanförnum árum var inntakið í fyrirlestri sem Lilja Alfreðsdóttir, utanríkisráðherra, hélt fyrir bandaríska hagfræðinga í The National Economists Club í Washington í gær. Í fyrirlestrinum fór Lilja yfir aðdraganda og áhrif fjármálaáfallsins, til hvaða aðgerða íslensk stjórnvöld hafa gripið á undanförnum átta árum [...]

Load More Posts