Categories
Forsíðuborði Fréttir

Hlakkar til baráttunnar

Deila grein

29/09/2017

Hlakkar til baráttunnar

Stjórnarslitin komu mér ekki á óvart. Ósamstaðan og vantraustið innan ríkisstjórnar blasti við. Hins vegar kom mér verulega á óvart hversu snemma stjórnarslitin urðu. Þremur dögum eftir þingsetningu er auðvitað hlægilega sorglegt.
Ég mun gefa kost á mér á lista Framsóknarflokksins í Suðurkjördæmi og mun nú sem endranær leggja áherslu á að þjóna mínum umbjóðendum eins vel og ég get. Þingflokkur Framsóknarflokksins hefur lagt áherslu á að halda áfram að greiða niður skuldir ríkissjóðs og minnka þar með vaxtagreiðslur ríkissjóðs. Við teljum hins vegar að svigrúm til uppbyggingar innviða sé til staðar. Á uppgangstímum er  hægt að auka fjárframlög til aðkallandi verkefna eins og heilbrigðisþjónustu, nefni ég þá sérstaklega heilsugæsluna, sjúkraflutninga sem og til vegaframkvæmda og menntamála. Vissulega þarf að fara varlega svo hagkerfið ofhitni ekki. Þess vegna þarf að taka til greina ólíka stöðu landshluta þegar verkefni eru valin. Þenslan er auðvitað mest á höfuðborgarsvæðinu, en töluvert minni annars staðar og vitna ég þá í skýrslu Byggðastofnunar sem kom út nú í sumar. En í stuttu máli sagt þá mun Framsóknarflokkurinn leggja áherslu á stöðugleika, velferð og samvinnu.
Þegar þetta er skrifað liggur ekki fyrir hvernig valið verður á lista hjá Framsóknarflokknum en hvert kjördæmi ákveður það fyrir sig. Ég geri ráð fyrir að kosningabaráttan verði hefðbundin þó að skammur tími sé til stefnu. Ég hlakka til þeirrar baráttu og er í góðri æfingu þar sem þetta er þriðja kosningabaráttan mín á á fjórum árum. Sem er auðvitað stórfurðulegt ef út í það er farið. Maður veltir fyrir sér, miðað við hraðann í samfélaginu og stemminguna almennt, hvort þetta verði það sem við megum eiga von á næstu árin, kosningar á 1-3 ára fresti? Ég óttast að stöðugleikinn fari þá fyrir lítið og mikilvæg verkefni falli á milli skips og bryggju.
Í ljósi stöðunnar er ómögulegt að spá fyrir um hvað kemur upp úr kjörkössunum. Á Norðurlöndum eru orðin hefð fyrir fjölflokka og minnihlutastjórnum jafnvel. Margt bendir til þess að við séum að feta sömu leið. Við Framsóknarfólk erum samvinnufólk og eigum því að geta unnið með öllum flokkum, hvort sem þeir flokkast til hægri eða vinstri.
Framsóknarflokkurinn hefur farið í mikla sjálfsskoðun sl. áratug og síðasta árið var flokknum mjög erfitt fyrir margra hluta sakir. Ég tel að flokkurinn hafi nú alla burði til að taka þátt í ríkisstjórnarsamstarfi á nýjan leik og vona auðvitað að það verði niðurstaðan.
Silja Dögg Gunnarsdóttir, alþingismaður
Greinin birtist í Víkurfréttum 28. september 2017.

Categories
Forsíðuborði Greinar

Bókaþjóðin vaknar

Deila grein

28/09/2017

Bókaþjóðin vaknar

Íslendingar eru bókaþjóð. Bækur eru vettvangur nýsköpunar og grundvöllur símenntunar alla ævi. Bækur eru snar þáttur í málþroska barna. Þær gegna lykilhlutverki í menntakerfinu og miðla sögu og menningu okkar til komandi kynslóða.

Menntun, skólar og bækur eru lykill að framförum og því mikilvægt að efla allt er viðkemur skapandi skrifum, lestri og útgáfu. Læsi er forsenda þekkingar og lykill að sjálfsvirðingu. Íslensk tunga á undir högg að sækja. Öflug útgáfa á frumsömdu og þýddu fræðslu- og kennsluefni á öllum skólastigum er nauðsynleg til að styrkja innlent fræðastarf og auðga íslenska tungu af hugtökum og íðorðum á öllum sviðum. Niðurstöður PISA-rannsóknar frá 2015 sýna að Ísland kemur lakast út á Norðurlöndunum í stærðfræðilæsi, lesskilningi og vísindalæsi og er auk þess undir OECD-meðaltali. Ljóst er að þessi árangur í PISA-rannsókninni er óásættanlegur.

Bóksala hefur dregist saman um rúm 31% frá árinu 2008 og má segja að um hrun sé að ræða. Þegar svona aðstæður koma upp, þá ber stjórnvöldum að nýta stjórnvaldstæki sín, eins og skattkerfið, og bregðast við. Ein leið er að afnema bókaskatt og því lagði ég fram frumvarp á lokadegi þingsins þess efnis. Þverpólitísk sátt hefur myndast í þinginu um málið, þar sem fulltrúar allra stjórnmálaflokka eru meðflutningsmenn. Bækur eru almennt í lægra skattþrepi meðal þjóða heims.

Fimm Evrópuþjóðir hafa afnumið virðisaukaskatt á bókum til að efla læsi og vernda menningu sína og tungu, þ.e. Norðmenn, Færeyingar, Bretar, Írar og Úkraínumenn. Meðaltal virðisaukaskatts á bókum í Evrópu er 7%.

Þrjátíu lönd í Evrópu eru með lægri virðisaukaskatt á bókum en hér á landi. Sænsk stjórnvöld lækkuðu virðisaukaskatt á bókum árið 2002 úr 25% niður í 6%. Sala bóka jókst um 16% fyrsta árið og áhrifin voru viðvarandi. Ekki þurfti lengur að styðja sérstaklega við bóksölu í jaðarbyggðum og fleiri fjölbreyttari bókaútgáfur spruttu upp.

Það er afar ánægjulegt að þverpólitísk sátt hefur myndast um að afnema bókaskatt og því á að vera auðvelt að hrinda því í framkvæmd á næsta þingi. Bókaþjóðin mun standa undir nafni með afnámi bókaskattsins.

Lilja Dögg Alfreðsdóttir, varaformaður og alþingismaður

Greinin birtist í Fréttablaðinu, 28. september 2017

Categories
Forsíðuborði Fréttir

Auglýsing vegna framboða í Suðurkjördæmi

Deila grein

26/09/2017

Auglýsing vegna framboða í Suðurkjördæmi

Ágætu félagar!
 
Á aukakjördæmisþingi okkar, sem haldið var ​á Selfossi, 25. september, var ákveðið að farin yrði uppstillingaleiðin við val á framboðslista flokksins  til​ ​alþingiskosninganna þann 28. október n.k.. 17. Kjördæmisþing KSFS laugardaginn 7. október myndi samþykkja framboðslistann í heild sinni.
 
Þeir félagsmenn, sem vilja gefa kost á sér á listann eru beðnir að setja sig í samband við  einhvern neðangreindan kjörstjórnarmann. Eins geta félagar, sem vilja koma með ábendingar um fólk til að taka sæti á listanum haft samband við neðangreinda.
 
Uppstillingarnefnd mun ljúka störfum miðvikudaginn 4. október, 3 dögum fyrir 17. Kjördæmisþing KSFS.
 
Í 5 efstu sætum framboðslistans skal hlutur hvors kyns ekki vera lægri en 40%, þó skulu ekki vera fleiri en 3 af sama kyni í fyrstu 4 sætunum.
 
Formaður uppstillingarnefndar er Björn Harðarson, í síma 8618651 og er netfangið: holt@emax.is.
 
Uppstillinganefnd skipa:
Björn Harðarson, formaður, 8618651, holt@emax.is, Framsóknarfélagi Árborgar
Karl Pálmason , Framsóknarfélagi Vestur-Skaftafellssýslu
Reynir Arnarson , Framsóknarfélagi Austur-Skaftafellssýslu
Sigrún Þórarinsdóttir, Framsóknarfélagi Rangæinga
Magnea Herborg Björnsdóttir, Framsóknarfélagi Reykjanesbæjar
Einar G Harðarson, Framsóknarfélagi Árnessýslu
 
F.h. uppstillingarnefndar KSFS
Björn Harðarson, formaður​
Categories
Forsíðuborði Fréttir

Bréf frá formanni

Deila grein

25/09/2017

Bréf frá formanni

Kæru flokksfélagar,
atburðarrás síðustu daga hefur valdið umróti í flokknum sem hefur orðið til þess að gott fólk hefur valið að yfirgefa okkar trausta og gamalgróna flokk. Ég vil þakka þeim fyrir störf í þágu flokksins og óska þeim alls hins besta.
Ég þarf ekki að eyða mörgum orðum í þá atburði sem urðu til þess að fyrrverandi formaður Framsóknarflokksins ákvað að segja skilið við flokkinn. Þá atburði þekkjum við vel og höfum eðlilega á þeim mismunandi skoðanir. Það er nauðsynlegt að við núverandi aðstæður að taka stöðuna og ákveða hvernig hugsjónum og markmiðum Framsóknarflokksins verði best náð til heilla og hagsbóta fyrir alla landsmenn. Það gerum við með samstöðu og samvinnu alls þess góða fólks sem í flokknum starfar og stuðningsmanna hans.
Framsóknarflokkurinn á yfir 100 ára farsæla sögu. Vissulega hafa komið upp tilvik þar sem við erum ekki sammála, þar sem tekist er á um málefni en síðan komist að niðurstöðu með lýðræðislegum hætti. Við greiðum atkvæði og hlítum niðurstöðunni. Við ætlumst til þess að lýðræðisleg vinnubrögð séu viðhöfð í samfélaginu sem og í flokknum okkar.
Framsóknarfólk hefur á undanförnum árum unnið saman að brýnum hagsmunamálum þjóðarinnar og náð árangri með sannfæringu, krafti og samstöðu að leiðarljósi. Í þingflokkum eru öflugir einstaklingar og þeir sem hafa verið tilbúnir til að vinna saman hafa gert það mjög vel. Þingflokkurinn hefur áunnið sér traust og er eftirsóknarverður samstarfsflokkur.
Ég hvet þá sem eru að íhuga framboð að stíga fram og gefa kost á sér á lista Framsóknarflokksins. Góður árangur og samvinna byggist á því að fólkið í flokknum taki þátt í flokksstarfi og móti stefnu til framtíðar. Þannig erum við sterkust og þannig náum við árangi sem heild.
Staða Framsóknarflokksins er sterk og mikilvægt að við göngum sameinuð til kosninga. Við höfum skyldum að gegna. Of mörg mál hafa legið í láginni hjá síðustu ríkisstjórn sem þola enga bið. Það er okkar að hlúa að þeim sem minna eiga og byggja upp nauðsynlega innviði í velferðarkerfinu.
Kjósendur vilja trausta stjórnmálamenn og flokka sem sýna ábyrgð í störfum sínum. Kosningarnar 28. október munu öðru fremur snúast um traust og stöðugleika. Á þann hátt nýtist efnahagsbatinn sem best í þágu allra.
Málefnalega stöndum við sterkt. Við þurfum:

 1. Traust og stöðugleika –kjósendur vilja trausta stjórnmálamenn og flokka sem sýna ábyrgð í störfum sínum.
 2. Öfluga uppbyggingu í heilbrigðis- og skólamálum –með markvissri stefnu um land allt til að tryggja almenningi, ekki síst öldruðum og ungum viðunandi lífskjör, óháð búsetu.
 3. Stórbætt samgöngukerfi.
 4. Fjölmörg önnur mál t.d. sjálfbær ferðaþjónusta í sátt við náttúrna og þjóðina.

Ég vil starfa með flokkum sem vilja öflugt heilbrigðis- og menntakerfi og samgöngur. Bæta kjör þeirra sem lakast standa m.a. aldraðra, öryrkja og barna. Endurbæta skattkerfið til að létta skattbyrði hjá fólki með milli- og lægri tekjur en hækka á hátekjur.
Kæru vinir,
göngum óhikað til góðra verka, horfum fram á við og stöndum saman. Í öllum þeim störfum sem flokksmenn hafa falið mér hefur mér fundist bæði gaman og gefandi að starfa fyrir Framsóknarflokkinn. Ég hef leitast við að gera mitt besta og mun gera það áfram. Ykkar framlag er mikilvægt, án ykkar væri ekkert starf og enginn Framsóknarflokkur. Í komandi kosningum er þörf fyrir öflugan Framsóknarflokk. Við erum sterkust þegar við stöndum saman. Höldum því áfram.
Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður Framsóknarflokksins.

Categories
Fréttir

Auglýsing vegna framboða í Norðvesturkjördæmi

Deila grein

24/09/2017

Auglýsing vegna framboða í Norðvesturkjördæmi

Kjörstjórn Norðvesturkjördæmis auglýsir eftir framboðum á framboðslista Framsóknarflokksins í Norðvesturkjördæmi fyrir alþingiskosningarnar 28. október 2017.
Þeir flokksmenn sem hafa hug á því að taka sæti á framboðslista Framsóknarflokksins í kjördæminu fyrir alþingiskosningarnar skulu senda kjörstjórn skriflega kynningu þar sem frambjóðendur kynna sig og gera grein fyrir helstu baráttumálum auk þess að tilgreina hvaða sætum á lista sóst er eftir. Kynningunni skal fylgja ljósmynd. Með framboðstilkynningu skal fylgja meðmælendalisti með að lágmarki 10 og eða hámarki með 20 flokksbundnum framsóknarmönnum.
Framboðsfrestur er til kl. 12.00 á hádegi sunnudaginn 1. október n.k..
Framboðum skal skilað á netfangið: gudmundur.p.jonsson@gmail.com
Tvöfalt kjördæmisþing Norðvesturkjördæmis verður haldið á Bifröst í Borgarbyggð sunnudaginn 8. október 2017 kl. 11:00.
Kjörstjórnina skipa:
Formaður, Guðmundur Páll Jónsson, gudmundur.p.jonsson@gmail.com, sími: 894 6057, Framsóknarfélagi Akranes
Valgarður Hilmarsson, sími 893 2059, Framsóknarfélagi Austur-Húnavatnssýslu
Marzellíus Sveinbjörnsson, sími 860 2122, Framsóknarfélagi Ísafjarðarbæjar
Jóhannes Björn Þorleifsson, sími 867 7442, Framsóknarfélagi Skagafjarðar
Heiðrún Sandra Grettisdóttir, sími 772 0860, Framsóknarfélagi Dala og Reykhóla
Kjörstjórn Norðvesturkjördæmis

Categories
Forsíðuborði Greinar

Framsókn aftur í ríkisstjórn

Deila grein

23/09/2017

Framsókn aftur í ríkisstjórn

Nú stöndum við frammi fyrir því, örfáum dögum eftir þingsetningu að stjórnin er sprungin og nýjar kosningar til Alþingis eftir örfáar vikur. Sú sem þetta ritar bjóst ekki við að ríkisstjórnin yrði langlíf. En það að komast ekki í gegnum fyrstu umræðu á sameiginlegum fjárlögum er örugglega heimsmet. Staða Framsóknarflokksins hefur styrkst síðustu mánuði en árið 2016 var verulega erfitt. Framsóknarflokkurinn var skilinn útundan í stjórnarmyndunarviðræðum og lítil eftirspurn var eftir samstarfi. Nú hefur staða flokksins snúst við.

Samvinna og stöðugleiki

Við vitum auðvitað ekki hvernig næstu kosningar fara en ég tel að Framsóknarflokkurin gæti orðið í lykilstöðu við myndun næstu ríkisstjórnar. Flokkurinn er orðinn aldargamall og byggir á sterkum innviðum. Ég held að það sé eftirsóknarvert nú í ljósi þess umróts sem verið hefur að undanförnu í íslenskum stjórnmálum. Fólk vill stöðugleika og traust fólk við stjórnvölinn. Það er ekki hægt að bjóða þjóðinni upp á að þurfa að ganga til kosninga árlega.

Áherslumál okkar Framsóknarmanna verða fyrst og fremst heilbrigðismálin, málefni eldri borgara, menntamál og síðast en ekki síst byggðamál og samgöngur.

Vitlaust gefið

Hvað mig sjálfa varðar þá hyggst ég gefa aftur kost á mér og mun leggja mig alla fram um að vekja athygli á og reyna þar með að leiðrétta þá misskiptingu sem Suðurnesjafólk á að gjalda frá ríkisvaldinu. Það er auðvitað ekki í lagi að samfélag sem telur á þriðja tug þúsund íbúa, glímir við íbúafjölgun sem er fordæmalaus og er með alþjóðlega flugstöð á síðu svæði sem er einnig í örum vexti, fái enn aðeins lítinn hlut af kökunni. Íbúum á Suðurnesjum hefur fjölgað um tæp 20% á sl. þremur árum. Óréttlætið er æpandi þegar litið er til þess að heilbrigðisstofnunin okkar, HSS, fær  næst lægst framlög frá ríkinu af öllum heilbrigðisstofunum landsins. Minnst framlög fær heilbrigðisstofnun Vestfjarða. Þar eru um 8 þúsund íbúar og fólksfækkun um árabil. Það er vitlaust gefið og því þarf að breyta.

Sjö mál

Ég ætla að leggja fram að nýju fjögur frumvörp og þrjár þingsályktunartillögur. Að auki er ég að vinna að nýrri þingsályktunartillögu er lítur að sjúkraflutningum. Ég mun leggja áherslu á breytingar á fæðingarorlofi sem mitt fyrsta mál.

Frumvörpin:

 1. Atvinnuleysistryggingar (bótaréttur fanga) . Frumvarpið fjallar um að breyta lögum á þann hátt að þeir fangar sem stunda vinnu innan fangelsis og/eða nám ávinni sér rétt til atvinnnuleysisbóta. Þannig að þegar þeir ljúka afplánun þá hafa þeir eitthvað að hverfa að á meðan þeir leita sér að atvinnu. Ég tel að slík lagabreytingin sé hvetjandi fyrir þá sem lokið hafa afplánun til að nýta tímann í fangelsinu til betrunar og að þeir leiðist síður til þess að brjóta af sér þar sem þeir hafa einhverja afkomu.
 1. Brottnám líffæra (ætlað samþykki) . Þetta frumvarp hefur verið lengi í umræðunni og meira að segja verið afgreitt í þinginu. Afgreiðslan var á þann veg að ráðherra skipaði starfshóp til að skoða málið betur. Ég leiddi þann starfshóp og við skiluðum skýrslu til ráðherra 2015. Samt sem áður hefur ekkert gerst. Ég er mjög hissa á að ráðherra hefur ekki sjálfur lagt fram frumvarp með lagabreytingu þannig að ég mun halda áfram að berjast fyrir þessu máli.
 2. Fæðingar- og foreldraorlof (fæðingarhjálp). Frumvarp um að breyta lögum þannig að það fólk sem þarf að fara um langan veg til að fæða barn, t.d. íbúar í Vestmannaeyjum og á Höfn, fái viðbótarfæðingarorlof sem nemur þeim tíma sem þau þurfa að bíða fæðingar fjarri heimili. Lagabreyting sem snýr að jafnræði búsetu.
 3. Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (fánatími). Að fáninn megi vera uppi yfir hásumarið og við opinberar byggingar, ef upplýstur.

Og þingsályktunartillögur:

 1. Fjarfundir á vegum ráðuneyta og notkun fjarfundabúnaðar. Að farið verði í allsherjar stefnumótun innan stjórnarráðsins á nýju verklagi varðandi fjarfundi. Væri mun skilvirkara ef sveitastjórnarfólk þyrfti ekki að fara langar leiðir í öllum veðrum á fundi í ráðuneytum. Tæknin er til staðar og við eigum að nýta hana betur og bæta þar með aðgengi að stjórnsýslunni.
 1. Flutningur Landhelgisgæslunnar til Reykjanesbæjar. Þetta mál þekkja allir Suðurnesjamenn.
 2. Réttur barna til að vita um uppruna sinn. Að börn sem getin eru með tæknifrjóvgunum eigi rétt á að vita um uppruna sinn. Byggir á sænsku fordæmi sem ég tel að við þurfum að ræða og móta stefnu í.

Silja Dögg Gunnarsdóttir, alþingismaður.

Greinin birtist á eyjan.is 23. september 2017.

Categories
Forsíðuborði Fréttir

Af framboðsmálum hjá Framsókn

Deila grein

23/09/2017

Af framboðsmálum hjá Framsókn

Aðferð við val á framboðslistum Framsóknar er ljós í öllum kjördæmum. Uppstilling verður viðhöfð í Reykjavík og tvöfalt kjördæmisþing í Norðvesturkjördæmi. Í Norðausturkjördæmi verður viðhöfð uppstilling og eins í Suðurkjördæmi. Suðvesturkjördæmi hefur og ákveðið að viðhafa uppstillingu.
Dagbókin framundan:
Miðvikudagur 4. október – Uppstilling í Suðvesturkjördæmi
Fimmtudaginn 5. október – Uppstilling í Reykjavík (aukakjördæmisþing)
Laugardaginn 7. október – Uppstillingi í Norðausturkjördæmi
Laugardaginn 7. október – Uppstilling í Suðurkjördæmi
Sunnudaginn 8. október – Tvöfalt kjördæmisþing í Norðvesturkjördæmi
Föstudaginn 13. október – Framboðsfrestur vegna alþingiskosninganna
Laugardaginn 28. október – Kjördagur!
 
 

Categories
Forsíðuborði Fréttir

Að gefnu tilefni

Deila grein

21/09/2017

Að gefnu tilefni

Á fundi landsstjórnar Framsóknar sl. þriðjudag var samþykkt að beina eftirfarandi til kjördæmastjórna:
„​Við þær aðstæður sem eru uppi vegna þess að nú eru 24 dagar til að ljúka vinnu við framboðslista áréttar landsstjórn að hvert kjördæmisþing hefur það á valdi sínu að ákveða framboðsleiðir þ.m.t. fresti til framboðs og fresti frá framboði til kjördæmisþinga þannig að hægt sé að stilla upp framboðslistum fyrir næstu alþingiskosningar. Jafnframt beinir landsstjórn því til kjördæmastjórna að taka til umræðu á kjördæmaþingum málefni sem flokkurinn muni bera fram í næstu kosningum.​“​
​Á landsstjórnarfundinum var einnig rætt að vegna umræðu um boðun flokksþings Framsóknarmanna sé rétt að taka fram:
Að skv. lögum Framsóknar boðar haustfundur miðstjórnar til flokksþings. Þann fund þarf að boða með 30 daga fyrirvara. Er sá fundur tekur ákvörðun um dagsetningu flokksþings þarf að hafa í huga frest félaga til að skila inn kjörbréfum til skrifstofu sem eru sjö dagar. Eins þarf að gefa flokksfélögunum svigrúm til að geta boðað til funda við val fulltrúa sinna, en áskilið er að það fari fram á félags- eða aðalfundum félaga. Það þurfa að líða a.m.k. sjö dagar vegna aðalfundarboðs. Einnig er skylt að ef þrjú kjördæmisþing krefjast flokksþings skuli framkvæmdastjórn boða til þess.
Landstjórn var einnig sammála um að stefna beri að halda aukafund miðstjórnar um miðjan október í þeim tilgangi að fjalla um kosningaáherslur flokksins. Þegar ákvarðanir aukakjördæmisþinga flokksins liggja fyrir um dagsetningar kjördæmaþinga vegna frambjóðendavals verður hægt að boða til þess fundar.

Categories
Forsíðuborði Fréttir

,,Virðisaukaskatt á bækur á að afnema."

Deila grein

14/09/2017

,,Virðisaukaskatt á bækur á að afnema."

,,Virðulegi forseti. Góðir landsmenn. Fram kom í stefnuræðu forsætisráðherra að landsmenn yrðu að hafa þolinmæði til að byggja innviði upp í samræmi við efni og aðstæður hverju sinni. Það er skiljanlegt að ríkisstjórn aðgerðarleysis kalli eftir þolinmæði. Það er nefnilega þannig að þolinmæði getur vissulega verið dyggð. Margt getur áunnist með henni. Hins vegar er það svo að uppi eru mörg brýn samfélagsverkefni sem þola enga bið.
Ef ekki verður tekið á þessum málum í dag verður kostnaðurinn mun meiri í framtíðinni.
Ágætu landsmenn. Það er samfélagsleg sátt og eining um að bæta heilbrigðisþjónustu á Ísland. Við í Framsóknarflokknum lögðum fram þingsályktunartillögu um gerð heilbrigðisáætlunar fyrir Ísland sem samþykkt var á síðasta þingi. Við leggjum mikla áherslu á geðheilbrigðismálin, ekki síst nærþjónustu er það varða.
Í tilefni af alþjóðlegum forvarnardegi sjálfsvíga var haldinn fræðslufundur sem fjallaði um árangursríkar forvarnir og stuðning við fjölskyldur eftir sjálfsvíg. Margt átakanlegt kom þar fram en meginskilaboðin voru að ef unnið er markvisst að forvörnum er hægt að ná umtalsverðum árangri og bjarga mannslífum.
Ég veit að fagfólk okkar í heilbrigðisstétt skilur þetta mætavel. En stjórnvöld þurfa að veita miklu meiri stuðning en nú er gert. Það er engin sérstök þolinmæði gagnvart frekari töfum á fjárfestingu í þessum málaflokki. Við verðum að gera betur.
Góðir landsmenn. Síðasta ríkisstjórn jók greiðslur til eldri borgara um 24 milljarða frá árinu 2016–2017. Hins vegar var ákveðinn hópur eldri borgara fyrir verulegum skerðingum þegar frítekjumarkið var lækkað, sem þýddi í mörgum tilfellum umtalsverða lækkun á ráðstöfunartekjum. Þetta er einmitt fólkið sem er enn á vinnumarkaðnum og langar að vinna áfram. Þessi hópur upplifir ekki aðeins verri kjör heldur að búið sé að setja ákveðnar skorður á hann, að skilaboð samfélagsins séu að eldri borgarar eigi að yfirgefa vinnumarkaðinn.
Þetta tel ég kolröng skilaboð. Því lífaldur þjóðarinnar fer ört hækkandi. Ég segi: Það þarf að hækka frítekjumarkið aftur. Það þarf að gera það mun hraðar en nú er gert ráð fyrir.
Eldri borgarar eiga inni hjá okkur að við bregðumst hratt og örugglega við. Við í Framsóknarflokknum erum svo sannarlega tilbúin til að vinna að leiðum svo að það geti orðið að veruleika. Það vill nú þannig til, og beini ég þessu til ríkisstjórnarinnar, að þessi hópur eldri borgara hefur enga þolinmæði til að bíða eftir frekari aðgerðum.
Góðir landsmenn. Virðisaukaskatt á bækur á að afnema. Við Íslendingar erum bókaþjóð. Bækur gegna lykilhlutverki í menntakerfinu og miðla sögu og menningu okkar til komandi kynslóða. Nú er svo komið að bóksala hefur dregist saman um 31% frá árinu 2008 og sölutölur fyrir fyrstu fjóra mánuði ársins sýna mikinn samdrátt. Ýmsar ástæður eru líklega fyrir þessum samdrætti, til dæmis aukin notkun samskiptamiðla og önnur afþreying. Hins vegar er mikilvægt að bregðast við þessari þróun. Noregur, Færeyjar, Bretland og Írland hafa öll afnumið virðisaukaskatt á bækur. Í kjölfarið hefur sala aukist verulega.
Ljóst er að íslensk bókaútgáfa mun minnka verulega ef ekki verður tekið á þessari þróun. Fyrir því er engin þolinmæði. Þess vegna munu þingmenn Framsóknarflokksins leggja fram frumvarp á næstu dögum um breytingu á lögum um virðisaukaskatt sem felur í sér afnám skatts á bækur. Ég hvet aðra þingmenn til þess að koma á þetta mál með okkur.
Góðir landsmenn. Ég tel að hægt sé að hagræða frekar í ríkisrekstri, til að mynda með sameiningu stofnana og frekari ábyrgð er varðar rekstur ríkissjóðs. Við þurfum að lækka áfram skuldir til að lækka vaxtakostnað sem eykur svigrúmið sem við höfum til fjármögnunar velferðarmála. Það er brýnt að forgangsraða í þágu velferðarmála ásamt því að grunnatvinnuvegir okkar fái að blómstra í stöðugu umhverfi. Farsæl framtíð liggur í því að stjórnvöld skilji hvenær á að fara í brýn framfaramál og hvenær þau þola enga bið.
Ég er full tilhlökkunar fyrir komandi þingvetri og hlakka til samstarfsins hér á þingi og samtalsins við kjósendur.”
Lilja Dögg Alfreðsdóttir í umræðum um stefnuræðu forsætisráðherra, 13. september 2017.

Categories
Fréttir

,,Hækkun skatta á eldsneyti og ferðaþjónustu mun bitna mest á landsbyggðinni"

Deila grein

14/09/2017

,,Hækkun skatta á eldsneyti og ferðaþjónustu mun bitna mest á landsbyggðinni"

,,Hæstv. forseti. Góðir landsmenn. Hér situr ríkisstjórn sem ætlaði ekki að hækka skatta. Nú er hins vegar útlit fyrir að ríkisstjórnin, undir forystu Sjálfstæðisflokksins, ætli sér að setja Íslandsmet í skattahækkunum. Já, svo bregðast krosstré sem önnur tré. Hæstv. forsætisráðherra Bjarni Benediktsson skautaði fimlega frá þeirri skattstefnu í ræðu sinni hér fyrr í kvöld eins og hans er von og vísa. Honum varð tíðrætt um góðar horfur í efnahagsmálum en hafði þó töluverðar áhyggjur af stöðugleikanum vegna fyrirséðra kjaraviðræðna.
Sú sem hér stendur var sammála ráðherra að sumu leyti, m.a. því að við þurfum að sýna þolinmæði varðandi uppbyggingu innviða og, jú, það er mikilvægt að halda stöðugleikanum því að það er okkur öllum fyrir bestu. Að öðru leyti þótti mér ræðan heldur innihaldsrýr og alls ekki innblásin af þeim metnaði og þeirri ástríðu sem maður teldi að forsætisráðherra í svo til nýrri ríkisstjórn ætti að hafa við afgreiðslu sinna fyrstu sameiginlegu fjárlaga.
Eftir að hafa lesið fjárlagafrumvarpið og farið yfir tillögur fjármálaráðherra í skattamálum, t.d. varðandi hækkun skatta á eldsneyti og hækkun virðisaukaskatts á ferðaþjónustu sem ég tel að muni koma sér sérlega illa fyrir dreifðari byggðir og minni fyrirtæki, skil ég vel hvers vegna hæstv. forsætisráðherra er ekki í essinu sínu hér í kvöld. Ég skil líka vel að hans fólki í þingflokki Sjálfstæðisflokksins líði hreint ekki vel þegar það reynir að ímynda sér hvernig verður að sitja í þingsalnum eftir nokkrar vikur og ýta á græna takkann þegar atkvæðagreiðslur um fjárlög 2018 fara fram. Sannleikurinn er nefnilega sá að fólk hefur ekki þá sannfæringu sem til þarf svo hægt sé að fylgja slíkri efnahagsstefnu eftir.
Skattahækkanir voru ekki það sem kjósendum Sjálfstæðisflokksins var lofað. Var kjósendum Viðreisnar lofað skattahækkunum? Hvað með kjósendur Bjartrar framtíðar? Vissu þau að skattar yrðu hækkaðir og það á sama tíma og ríkissjóður skilar 44 milljörðum í afgang, 19 milljörðum meira en gert var ráð fyrir?
Hæstv. fjármálaráðherra: Vantar okkur í alvöru pening miðað við allan þennan afgang? Hvernig ætla menn sér að réttlæta þessar gríðarlegu skattahækkanir, vísitöluhækkanir í kjölfarið og kaupmáttarskerðingar sem fram undan eru ef þessi stefna verður samþykkt? Hvernig ætlar ríkisstjórnin að lifa af heilan þingvetur? Og ég spyr þrátt fyrir að hafa ekki enn nefnt risastór ágreiningsmál innan ríkisstjórnar, eins og framtíð krónunnar, Evrópusambandið, framtíð sauðfjárbúskapar í landinu og matvælaframleiðslu almennt.
Hæstv. forseti. Góðir áheyrendur. Mig langar að vitna í viðtal sem birtist á mbl.is í dag við Runólf Ólafsson, framkvæmdastjóra FÍB. Hann bendir á að miðað við fyrirhugaðar skattbreytingar hækki dísilolían um 21 kr. á lítra og bensín um 9 kr. á lítra. Miðað við venjulega notkun á fjölskyldubíl aukast útgjöld á fjölskyldu sem á einn bíl um 30.000–60.000 kr. Vegna slíkra útgjalda þarf að vinna sér inn u.þ.b. 50.000–90.000 kr. í tekjur til að eiga fyrir hækkuninni. Miðað við þessar tölur fer hækkun til örorku- og ellilífeyrisþega fyrir lítið þar sem gert er ráð fyrir að lágmarksfjárhæð á einstakling sem býr einn hækki úr 280.000 í 300.000 kr., 20.000 kr. viðbót. Ég geri einnig ráð fyrir að skattahækkanirnar eigi eftir að hafa verulega neikvæð áhrif á kjaraviðræðurnar.
Samkvæmt frumvarpinu eiga tekjurnar af skattahækkunum eldsneytis ekki að renna til uppbyggingar á samgöngum. Nei, ríkisstjórnin gæti hins vegar vel hugsað sér vegtolla.
Eldsneyti vegur einnig mjög þungt í vísitölunni. Það þýðir að húsnæðislánin okkar allra munu hækka. Kaupmáttaraukningin virðist ætla að fara fyrir lítið sem og stöðugleikinn með þessari glórulausu stefnu.
Virðulegi forseti. Er þetta í alvöru sú leið sem almenningur taldi sig vera að samþykkja í síðustu alþingiskosningum? Eða er þetta allt saman einn hrikalegur misskilningur?”
Silja Dögg Gunnarsdóttir í umræðum um stefnuræðu forsætisráðherra, 13. september 2017.