Categories
Fréttir

Hjarta- og æðasjúkdómar

Deila grein

28/02/2014

Hjarta- og æðasjúkdómar

Haraldur Einarsson vakti máls í vikunni á Alþingi á umfangsmikilli heilsufarskönnun og samspil við ýmsa sjúkdóma, sérstaklega hjarta- og æðasjúkdómum.

Categories
Fréttir

Kjördagur sveitarstjórnarkosninga 31. maí auglýstur

Deila grein

27/02/2014

Kjördagur sveitarstjórnarkosninga 31. maí auglýstur

logo-xb-14Innanríkisráðuneytið hefur auglýst formlega kjördag sveitarstjórnarkosninganna í vor og er hann ákveðinn laugardaginn 31. maí næstkomandi. Þá hefur kosningavefur ráðuneytisins, kosning.is, verið uppfærður og verða þar birtar hvers kyns fréttir og tilkynningar er varða kosningarnar. Einnig eru almennar upplýsingar á nokkrum erlendum tungumálum.
Hverjir mega kjósa?
Kosningarétt við sveitarstjórnarkosningarnar 31. maí 2014 eiga allir íslenskir ríkisborgarar sem náð hafa 18 ára aldri á kjördag og sem skráðir eru með lögheimili í viðkomandi sveitarfélagi þremur vikum fyrir kjördag, 10. maí 2014.
Einnig eiga kosningarétt danskir, finnskir, norskir og sænskir ríkisborgarar sem átt hafa lögheimili hér á landi í þrjú ár samfellt fyrir kjördag, sem og aðrir erlendir ríkisborgarar sem átt hafa lögheimili hér á landi í fimm ár samfellt fyrir kjördag, enda hafi þeir náð 18 ára aldri á kjördag og eiga skráð lögheimili í viðkomandi sveitarfélagi þremur vikum fyrir kjördag, 10. maí 2014.
Íslenskir ríkisborgarar sem stunda nám á hinum Norðurlöndunum, og sem þurft hafa að flytja lögheimili sitt þangað vegna ákvæða samnings Norðurlandanna um almannaskráningu, glata ekki kosningarétti sínum vegna þess.
Helstu dagsetningar:
5. apríl
Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar má hefjast hjá kjörstjórum innan lands og utan.

  • Innanríkisráðuneytið auglýsir atkvæðagreiðsluna.
  • Utanríkisráðuneytið auglýsir hvar og hvenær atkvæðagreiðsla getur farið fram erlendis.
  • Kjörstjóri (sýslumaður) á hverjum stað auglýsir hvar og hvenær atkvæðagreiðsla getur farið fram.

10. maí
Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar hjá kjörstjórum innan lands má hefjast á sjúkrahúsum, dvalarheimilum aldraðra, stofnunum fyrir fatlaða, í fangelsum, og í heimahúsum fyrir kjósendur vegna sjúkdóma, fötlunar og barnsburðar.

  • Ósk um að greiða atkvæði í heimahúsi skal hafa borist kjörstjóra eigi síðar en fjórum dögum fyrir kjördag, þ.e. 27. maí.

10. maí
Framboðsfrestur rennur út.

  • Framboðum skal skila skriflega til hlutaðeigandi yfirkjörstjórna eigi síðar en kl. 12 á hádegi laugardaginn 10. maí.

10. maí
Viðmiðunardagur kjörskrár.
Framboðsfrestur rennur út.
13. maí
Yfirkjörstjórn hvers sveitarfélags auglýsir framkomin framboð.
16. maí
Innanríkisráðuneytið auglýsir, eigi síðar en þennan dag, í Ríkisútvarpi og dagblöðum framlagningu kjörskráa. Í auglýsingunni komi fram að þeir sem vilja koma að athugasemdum við kjörskrá skuli senda þær hlutaðeigandi sveitarstjórn.
22. maí
Sveitarstjórnir skulu leggja kjörskrár fram almenningi til sýnis á skrifstofu sveitarstjórnar eða á öðrum hentugum stað eigi síðar en þennan dag. Kjörskráin skal liggja frammi á almennum skrifstofutíma til kjördags. Leiðréttingar má gera á kjörskrá fram á kjördag.
31. maí
Kjördagur.
 
PS: Ertu á Facebook? Því ekki að verða aðdáandi Framsóknar.

Categories
Fréttir

Af fundarstjórn forseta

Deila grein

26/02/2014

Af fundarstjórn forseta

Karl GarðarssonKarl Garðarsson fór yfir í umræðu um störf þingsins á Alþingi í dag að síðastliðna tvo sólarhringa, mánudag og þriðjudag, hafi stjórnarandstaðan kvatt sér hljóðs 292 sinnum undir liðnum fundarstjórn forseta í tengslum við umræðuna um ESB og talað í 321 mínútu.
Katrín Júlíusdóttir, þingmaður Samfylkingarinnar, hefur flutt flestar ræður undir þessum lið eða sextán. Skammt undan eru Steingrímur J. Sigfússon, þingmaður Vinstri grænna og Árni Páll Árnason, formaður Samfylkingarinnar.
Valgerður Bjarnadóttir hefur reyndar komið mjög sterk inn á síðustu klukkustundum og nálgast topp þrjú.
Karl fór yfir að samkvæmt þingsköpum mætti hver þingmaður koma upp tvisvar sinnum, eina mínútu í senn, til að gera athugasemdir við fundarstjórn forseta. Hann sagði að gera yrði þá lágmarkskröfu að þingmenn kæmu upp til að ræða það sem þessi liður snérist um – fundarstjórn forseta.
Miklar deilur hafa verið á Alþingi í vikunni vegna ákvörðunar stjórnvalda um að draga til baka umsókn Íslands að Evrópusambandinu. Þingmenn stjórnarandstöðunnar hafa gert það sem þeir geta til að koma í veg fyrir að utanríkisráðherra nái að mæla fyrir þingsályktunartillögunni í þessari viku en í næstu viku verða ekki þingfundir vegna nefndadaga.
„Eitt stærsta vandamál þingsins er vantraust – vantraust almennings sem hefur fengið nóg af innantómu pexi þingmanna. Það er alltaf stutt í málþófið og það er til skammar,“ sagði Karl Garðarsson.

Categories
Fréttir

Framboðsreglur vegna sveitarstjórnarkosninga

Deila grein

24/02/2014

Framboðsreglur vegna sveitarstjórnarkosninga

logo-framsokn-256x300Framboðsnefnd Framsóknar hefur skilað af sér drögum að framboðsreglum vegna sveitarstjórnarkosninga. Í lögum Framsóknarflokksins segir að reglur um val frambjóðenda til sveitarstjórnarkosninga geti verið af fjórum gerðum: Póstkosning; lokað prófkjör; uppstilling og opið prófkjör.
Landsstjórn ákvað á fundi sínum þann 29. janúar í samræmi við skoðun framboðsnefndarinnar að landsstjórn setji ekki samræmdar reglur heldur verði þetta leiðbeinbandi reglur og til höfð til hliðsjónar við val á framboðslista fyrir sveitarstjórnarkosningar. Enda eru allmörg sveitarfélög farin af stað með sína vinnu fyrir þessar sveitarstjórnarkosningar og sá ferill verður ekki tekin upp.
Við smíði reglna um framboð til sveitarstjórna var byggt á grunni reglna um val á framboðslista til Alþingis, en ákveðið að tillit yrði tekið til sérstöðu sveitarstjórnarkosninga og venja sem hafa skapast í kringum framkvæmd þeirra í gegnum árin hjá flokknum.
Þau drög að reglum við val á framboðslista til sveitarstjórna er hér liggja fyrir leggur nefndin til að viðhaft skuli beint lýðræði við ákvörðun um framboðsleið og endanlega samþykkt framboðslista, þannig fá allir flokksbundnir framsóknarmenn sem eiga lögheimili í sveitarfélagi, þ.m.t. þeir sem hafa skráð sig í flokkinn 30 dögum fyrir valdag, seturétt og atkvæðisrétt á kjördæmaþingi; fulltrúaráðsfundi; félagsfundi.
Þetta leiðir af sér að boða skal alla félagsmenn með lögheimili í sveitarfélaginu til þings/fundar við endanlega samþykkt framboðslistans.
Fram kom mjög skýr krafa á kjördæmisþingunum og á síðasta miðstjórnarfundi að þessar reglur mættu ekki vera of íþyngjandi fyrir fólk. Hér eru fyrst og fremst mjög góðar reglur til stuðnings í störfum við val á framboðslista.
FRAMBOÐSREGLUR TIL SVEITARSTJÓRNAR

Categories
Fréttir

LFK hvetur konur áfram!

Deila grein

21/02/2014

LFK hvetur konur áfram!

lfkmerkiliturFramkvæmdastjórn LFK hefur samþykkti eftirfarandi ályktun:
„Framkvæmdarstjórn LFK starfar fyrir allar konur í flokknum til að auka veg þeirra til áhrifa í stjórnmálum, en vill ekki skapa fordæmi þess eðlis að taka stöðu í einstökum framboðsmálum. Framkvæmdastjórn LFK fylgist með hlut kvenna innan Framsóknarflokksins og mun hvetja uppstillingarnefndir og kjörnefndir áfram í sinni vinnu við að tryggja hlut kvenna í forystusætum. Hvetur Framkvæmdastjórn LFK konur áfram um allt land til þess að auka hlut kvenna, fylgjast með og vera í sambandi við framkvæmdastjórnina um gang mála. Að lokum vill framkvæmdastjórn LFK taka undir þau skilaboð sem bárust öllum formönnum félaga frá Jafnréttisnefnd flokksins varðandi jöfn kynjahlutföll.“
Categories
Fréttir

Fullkomlega óábyrgt að halda áfram þessum viðræðum

Deila grein

19/02/2014

Fullkomlega óábyrgt að halda áfram þessum viðræðum

Gunnar bragi_SRGB_fyrir_vefGunnar Bragi Sveinsson, utanríkisráðherra, hafði framsögu á Alþingi í dag um skýrslu óháðs fagaðila, Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands, á fræðilegu mati á aðildarviðræðum við Evrópusambandið.
Gunnar Bragi sagðist „vonast til þess í dag að umræðan muni meira og minna beinast að skýrslunni sem hér liggur fyrir og efnisatriðum hennar og því mati sem þar er að finna á einstökum þáttum. Við eigum að horfa fram á veginn í þessu máli, sem og reyndar öllum öðrum ef við mögulega getum. Ég treysti því að með þessa úttekt í farteskinu farnist okkur það.“
Hann telur skýrsluna skýra vel „galla sem eru á því ferli sem viðhaft er í aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Það er Evrópusambandið sem er við stjórnvölinn. Þannig er það. Sambandið stýrir ferlinu, m.a. með setningu skilyrða fyrir framvindu þess í formi opnunar- og lokunarviðmiða á einstaka samningskafla.“
„En það er annar stór galli á þessu ferli. Það er sú staðreynd að öll þessi skilyrðasetning fyrir framgangi viðræðna í formi viðmiða gefur einstökum aðildarríkjum enn ríkari tækifæri en fyrr til að láta sérhagsmuni sína ráða för. Þannig getur algerlega óskyld mál verið spyrt saman við bæði ferlið sjálft og framgang umsóknarríkja og þannig geta þeir sem fyrir liggja á fleti tekið varðstöðu um þrönga hagsmuni sína. Slíkt dregur auðvitað úr trúverðugleika ferlisins og trúverðugleika ESB almennt“, sagði Gunnar Bragi.
Gunnar Bragi segir skýrsluna draga „upp mynd af ESB sem framfylgir stækkunarstefnu sem er föst á klafa viðmiða og skilyrða og gefur núverandi aðildarríkjum tæki til eigin hagsmunagæslu. Stækkunarstefnan er í eðli sínu óbilgjörn. Hún er ekki framkvæmd á jafningjagrundvelli. Þessi stækkunarstefna hentar ekki Íslandi. Það var ábyrgðarhluti að hrinda í framkvæmd aðildarviðræðum þegar þannig háttar til.
Að þessum forsendum gefnum er það að mínu mati fullkomlega óábyrgt að halda áfram þessum viðræðum.”
„Ég er sannfærður um“, segir Gunnar Bragi, „að af gefnum þeim forsendum sem blasa við okkur í skýrslu Hagfræðistofnunar sé óábyrgt að halda áfram viðræðum við Evrópusambandið um aðild. Þetta met ég með hliðsjón af þremur meginþáttum sem í skýrslunni eru dregnir fram og ég hef tæpt á.

  • Í fyrsta lagi er á vegum ESB rekin óbilgjörn stækkunarstefna sem í besta falli er ósanngjörn fyrir ríki eins og Ísland en í versta falli úlfur í sauðargæru, eins og berlega hefur komið í ljós, bæði í Icesave og makríl.
  • Í annan stað er himinn og haf á milli sýndar og veruleika þegar kemur að kjarnahagsmunum okkar Íslendinga í sjó og á landi. Einhver samningsniðurstaða milli ESB og Íslands í þessum málaflokkum er flöktandi villuljós. Er þessi sannfæring borin á þungum lagalegum rökum.
  • Í þriðja lagi sýnir þróunin í efnahagsmálum Evrópu síðustu árin að allt of snemmt er að ætla að þeim stöðugleika hafi verið náð sem svo margir hér á landi hafa talið að væri eftir að slægjast.“

„Við þurfum að taka í sameiningu á þeim atriðum sem snúa að okkur sjálfum en ekki úthýsa málinu til ESB til lausnar. Við erum að gera það nú þegar. Í níu mánuði hefur ríkisstjórn Sigmundar Davíðs unnið í og tekið á stærri vandamálunum sem liggja fyrir þjóðinni, skuldaleiðréttingu, fjármálum ríkissjóðs, eflingu heilbrigðisstofnana og löggæslu svo eitthvað sé nefnt,“ sagði Gunnar Bragi.
Hér er hægt að lesa ræðu Gunnars Braga Sveinssonar, utanríkisráðherra í heild sinni.

Categories
Fréttir

Afnám verðtryggingar – opinn fundur

Deila grein

13/02/2014

Afnám verðtryggingar – opinn fundur

Opinn fundur um niðurstöður verðtryggingarnefndar í Framsóknar-salnum í Kópavogi Digranesvegi 12 laugardaginn 15. febrúar kl. 11.00. Frummælendur verða Ingibjörg Ingvadóttir og Vilhjálmur Birgisson. Auk þeirra verða þeir Frosti Sigurjónsson og Willum Þór Þórsson alþingismenn í pallborði að loknum framsögum.
 
framsokn-auglysing-verdtrygging

Categories
Fréttir

„Rekstrarkostnaður lífeyrissjóðanna 6,9 milljarðar – tæpar 7 þús. milljónir“

Deila grein

13/02/2014

„Rekstrarkostnaður lífeyrissjóðanna 6,9 milljarðar – tæpar 7 þús. milljónir“

Í störfum þingsins í gær, miðvikudag, tóku Jóhanna María, Willum og Vigdís til máls. Vigdís fór m.a. yfir hvað það eru orðnar „óheyrilegar upphæðir sem lífeyrissjóðirnir taka í rekstrarkostnað, sérstaklega í ljósi þess að launþegar eiga sjóðina“ og ekki eru þeir ofaldnir.
Jóhanna María Sigmundsdóttir: ræddi framtíð Landbúnaðarháskólans á Hvanneyri og áhyggjur fólks af framtíðarskipan hans. Ekki er hægt að skera meira niður innan stofnunarinnar án þess að það komi niður á náminu eða komi til algjörrar uppstokkunar á starfsemi skólans. „Við sem sinnum hlutverki stjórnvalda þurfum að svara kalli starfsmanna og nemenda skólans, byggðarinnar á Hvanneyri og fólksins í Borgarfirði. Við þurfum að taka af vafann með hag Landbúnaðarháskólans fyrir brjósti og sækja fram.“

 
Willum Þór Þórsson: ræddi fyrirhugað afnám verðtryggingar á neytendalánum. „Verðtryggð neytendalán eru hluti af tilbúnu kerfi þar sem neytendur taka langvarandi kostnað á sig tengdan almennum verðlagsbreytingum í skiptum fyrir lægri greiðslubyrði en borga á endanum fasteignir sínar of dýru verði.“ Og síðar sagði hann: „Tækifærið er núna. Það er einsýnt þessu samkvæmt að fara verður í skuldaleiðréttingu og afnám verðtryggingar samhliða.“

 
Vigdís Hauksdóttir: fór yfir ævintýralegar fréttir af lífeyrissjóðum landsmanna. Á fundi þingmanna með stjórn Landssamtaka lífeyrissjóða „kom fram að 0,26% af heildareignum lífeyrissjóðanna eru rekstrarkostnaður. Heildareignir lífeyrissjóðanna er 2.656 milljarðar og gerir því rekstrarkostnaðurinn 6,9 milljarða, tæpar 7 þús. milljónir.“ Síðar sagði hún: „Vilhjálmur Birgisson, sem minnst var á hér áðan, verkalýðsforingi af Akranesi, hefur sett fram á bloggsíðu sinni að þetta sé samanlögð sú upphæð sem fer í lögreglu og landhelgisgæslu samkvæmt fjárlögum 2014.“

 

Categories
Fréttir

Formaður Framsóknar tekur á móti háskólanemum frá Akureyri

Deila grein

13/02/2014

Formaður Framsóknar tekur á móti háskólanemum frá Akureyri

IMG_4824Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, forsætisráðherra og formaður Framsóknarflokksins, tók á móti yfir 100 nemendum frá Háskólanum á Akureyri (HA) í vísindaferð s.l. laugardag. Móttakan fór fram í Framsóknarhúsinu við Hverfisgötu og eru myndir frá móttökunni hér.

Categories
Fréttir

„Leyft sé þegar tækifæri gefst að beygja til hægri þegar rautt ljós er“

Deila grein

12/02/2014

„Leyft sé þegar tækifæri gefst að beygja til hægri þegar rautt ljós er“

Þingmenn Framsóknar slógu ekki slöku við í ræðustól Alþingis í gær þriðjudag og tóku upp hin ýmsu mál til umfjöllunar líkt og sjá má hér að neðan. Flutti m.a. Fjóla Hrund Björnsdóttir jómfrúarræðu sína og ræddi hugmynd um að leyft sé þegar tækifæri gefst að beygja til hægri þegar rautt ljós er, enda hafi það reynst vel í þeim löndum þar sem það sé leyfilegt.
Jóhanna María Sigmundsdóttir: „Síðustu vikur hefur verið mikið rætt um sýklalyf og áhrif þess á menn og dýr. Þetta er þörf umræða og ég hef lengi haft áhyggjur af því í hvað stefnir í þessum málum. Í Bændablaðinu fyrir um þremur vikum var góð samantekt á samspili sýklalyfja og matvæla. Það er áhugavert að skoða þessa umfjöllun um notkun sýklalyfja í samhengi við vaxandi kröfur hagsmunaaðila í verslunum á Íslandi sem eru að stórauka innflutning og losa um skilyrði er varða bæði frosið og ferskt kjöt frá Evrópu.“

 
Silja Dögg Gunnarsdóttir: „Atvinnuleysisdraugurinn hefur gert Suðurnesjamönnum lífið leitt um langa hríð. Nú hillir undir jákvæðar breytingar í þeim efnum. Ýmis atvinnuverkefni eru í undirbúningi og önnur eru nú þegar farin af stað. Hæstv. iðnaðar- og viðskiptaráðherra undirritaði til dæmis fyrir skömmu fjárfestingarsamning við forsvarsmenn líftæknifyrirtækisins Algalíf. Algalíf er staðsett í Reykjanesbæ og framleiðir örþörunga. Úr þeim er unnið virka efnið astaxanthin. Það er sterkt andoxunarefni sem notað er í fæðubótarefni og vítamínblöndur auk þess að vera neytt sérstaklega í hylkjaformi.“

 
Willum Þór Þórsson: „Samtökin Regnbogabörn hafa verið lögð niður. Það hefur ekki farið fram hjá okkur. Það hefur verið greint frá því í flestum miðlum undanfarna daga. Ástæðan er hefðbundin: Peningaskortur og enginn opinber stuðningur. Viðbrögðin eru sterk. Fólk tjáir sig meðal annars á fésbókarsíðu samtakanna og finnst fréttirnar hræðilegar og sorglegar. Viðbrögðin eru kannski ekki víðtæk en þau eru sterk. Einstaklingar þakka samtökunum bætt líf, hjálp við að komast út úr sálrænni áþján þunglyndis og hryllilegum afleiðingum eineltis.“

 
Þorsteinn Sæmundsson: „Fyrir um það bil þremur vikum fór fram hér í þingsal mjög góð umræða, sérstök umræða, um verslun og viðskipti í landinu og vöruverð og þar á meðal þá staðreynd að þrátt fyrir verulega styrkingu krónunnar undanfarin ár hefur verð á innfluttum vörum ekki lækkað. Umræðan var mjög góð og þörf en svo vill til að hennar var hvergi getið í nokkrum einasta fjölmiðli á Íslandi, það heyrðist ekki tíst um þessa umræðu. Ég velti fyrir mér af hverju. Meira að segja á RÚV, sem kallar sig fjölmiðil í almannaþágu, var ekki bofs um þetta mál. Ég velti fyrir mér hvort Ríkisútvarpið telji að umræða um hátt verð á innfluttum vörum, og það að þær lækki ekki þegar krónan styrkist, sé ekki frétt sem eigi erindi við almenning.“

 
Karl Garðarsson: „Flokksráðsfundur vinstri grænna um helgina sendi frá sér merkilega ályktun sem ég held að eigi erindi við alla. Með leyfi forseta, langar mig að lesa hana og er þetta ekki löng lesning.“

 
Fjóla Hrund Björnsdóttir: „Mikilvægt er að halda umferðinni gangandi og að umferðarmannvirki standist tímans tönn. Nú til dags þegar aukning á bílum á götum borgarinnar fer sífellt vaxandi og umferðin verður sífellt þyngri er rétt að leita leiða til að láta umferðina ganga betur en hún gerir.“

 
Haraldur Einarsson: „Ég vil nota tækifærið og taka undir með hv. þm. Fjólu Hrund Björnsdóttur sem sagði í jómfrúrræðu sinni áðan að leyfa ætti hægri beygjur á rauðu ljósi. Ég hef velt þessu fyrir mér í talsverðan tíma og komist að sömu niðurstöðu og hv. þingmaður. Efasemdaraddir geta að sjálfsögðu vaknað og eru skiljanlegar.“